рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Здібності

Здібності - раздел Психология, Питання загальної психології І рівень 434.Індивідуальні Особливості Людини, Які Виступають Умовами...

434.Індивідуальні особливості людини, які виступають умовами успішного виконання будь-якої однієї чи декількох діяльностей називають:

здібності

звички

цілі

мотиви

особливості будови тіла

435.Здібності належать до:

психічних властивостей

психічних процесів

психічних станів

психічних закономірностей

правильної відповіді немає

436.Позначте вроджені анатомо – фізіологічні особливості мозку, нервової системи та аналізаторів людини:

здібності

задатки

звички

обдарованість

майстерність

437.Позначте вищий рівень розвитку здібностей людини:

здібності

задатки

геніальність

майстерність

обдарованість

438.Позначте здібності до зображувальної діяльності:

технічне мислення, яскрава просторова уява

здатність правильно оцінювати форми, пропорції, положення предмету у просторі

образність і виразність мовлення, інтерес до художнього вираження думки, творча уява

образ музично-ритмічного чуття, музична пам'ять

яскрава просторова уява, музична пам'ять

439.Позначте літературні здібності людини:

технічне мислення, яскрава просторова уява

здатність правильно оцінювати форми, пропорції, положення предмету у просторі

образність і виразність мовлення, інтерес до художнього вираження думки, творча уява

образ музично-ритмічного чуття, музична пам'ять

здатність правильно оцінювати форми, творча уява

440.Позначте музичні здібності:

технічне мислення, яскрава просторова уява

здатність правильно оцінювати форми, пропорції, положення предмету у просторі

образність і виразність мовлення, інтерес до художнього вираження думки, творча уява

образ музично-ритмічного чуття, музична пам'ять;

музична пам'ять, технічне мислення.

441.Позначте математичні здібності:

технічне мислення, інтерес до чисел і дій з ними

здатність правильно оцінювати форми, пропорції, положення предмету у просторі;

образність і виразність мовлення, інтерес до художнього вираження думки, творча уява

образ музично-ритмічного чуття, музична пам'ять

математична спрямованість розуму, інтерес до чисел і дій з ними, прагнення до математичного пошуку.

442.Позначте категорію дітей яким властива креативність:

агресивні

гіперактивні

тривожні

обдаровані

уважні

443.Позначте характеристику обдарованої дитини:

дитина, яка вирізняється яскравими, очевидними інколи визначними досягненнями або має внутрішні задатки для таких досягнень у певному виді діяльності

дитина, яка вирізняється кольором очей

дитина, яка вирізняється своєю поведінкою

дитина, яка уважна на заняттях

дитина, яка вирізняється яскравими образами уяви

444.Якісно своєрідне поєднання здібностей, що забезпечує успішність виконання діяльності – це…

тип темпераменту

обдарованість

задатки

особливості будови тіла

характер

445.До загальних здібностей відносять:

гру на фортепіано

різьбу по дереву

біг, ходьбу

малювання портрету

гру на скрипці

446.Позначте орієнтовні завдання для виявлення розумових (інтелектуальних) здібностей:

запропонувати вирішити логічні завдання (картинки, ребуси, кросворди...).

намалювати різноманітні предмети, ситуації, людей

програти мелодію на улюбленому музичному інструменті

запропонувати відтворити ритм та мелодію

розіграти сценку

447.Позначте орієнтовні завдання для виявлення художніх здібностей:

запропонувати вирішити логічні завдання (картинки, ребуси, кросворди...).

запропонувати переглянути репродукції картин, висловити свої почуття, думки

намалювати різноманітні предмети, ситуації, людей

програти мелодію на улюбленому музичному інструменті

придумати танець на задану мелодію

448.Позначте орієнтовні завдання для виявлення музичних здібностей:

показати сюжетні картинки на встановлення причинно-наслідкових дій

запропонувати відтворити ритм та мелодію

намалювати різноманітні предмети, ситуації, людей

запропонувати вирішити логічні завдання (картинки, ребуси, кросворди...).

виділити головне у розповіді, творі

449.Позначте орієнтовні завдання для виявлення артистичних здібностей дітей:

запропонувати вирішити логічні завдання (картинки, ребуси, кросворди...).

запропонувати відтворити ритм та мелодію

зібрати розібрану іграшку

намалювати різноманітні предмети, ситуації, людей

змінити голос для зображення казкового героя, розіграти сценку

450.Позначте орієнтовні завдання для виявлення технічних здібностей:

прочитати десять слів, запропонувати дитині повторити слова

зібрати розібраний годинник

намалювати різноманітні предмети, ситуації, людей

запропонувати відтворити ритм та мелодію

виділити головне у розповіді, творі

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Питання загальної психології І рівень

Тема Психологія як наука аргументи і факти психічного розвитку людини лише закони психічного..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Здібності

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Психологія як наука
1.Позначте, предмет вивчення загальної психології: аргументи і факти психічного розвитку людини лише закони психічного розвитку факти, механізми і законо

Мозок і психіка
  55.У людини носієм психіки є: рецептори емоційно – вольова сфера розум головний мозок матерія 56.

Розвиток психіки і свідомості
81.Простим живим істотам притаманна лише: свідомість психіка розум діяльність подразливість 82.Позначте здатн

Психологія особистості
  90.Позначте людину як біологічну істоту, носія вроджених особливостей: особистість суб'єкт індивідуальність індивід

Міжособистісні взаємини
118.Певну сукупність людей, об'єднаних за умовними або реальними ознаками в одне ціле називають: соціальною групою фізичною групою істотною групою

Психологія діяльності
140.Діяльність - це… судження, думки, переконання форма активного ставлення людини до довколишнього світу пасивне ставлення до оточення всі відп

Спілкування
  185.Складний процес взаємодії між людьми, що полягає в обміні інформацією, а також у сприйнятті і розумінні партнерами один одного називають: гра

Відчуття і сприймання
  233.Пізнавальний психічний процес відображення в моз­ку людини окремих властивостей предметів і явищ при їх безпо­середній дії на її органи чуття: відчуття сприйма

Мислення та мова
  275. Процес опосередкованого й узагальненого відо­браження людиною предметів і явищ об'єктивної дійсності в їх іс­тотних зв'язках і відношеннях: увага уява

Уява
  300.Процес відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створення нових образів предметів та явищ, котрих раніше в

Уява
  300.Процес відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створення нових образів предметів та явищ, котрих раніше в

Увага
348.Особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості свідомості особистості на значних для неї явищах: мислення сприймання запам’ятов

Емоції і почуття Воля
366.Позначте форму психічного відображення оточуючого світу у виді короткочасних переживань людини, що виражають її відношення до дійсності, реакцію на вплив внутрішніх і зовнішніх

Темперамент
  392.Позначте спадкові здобутки людини: особливості розуму людські задатки, риси темпераменту і характеру людський мозок і його пластичніс

Характер
416.Характер відноситься до : психічних властивостей психічних станів психічних процесів психічних засобів немає правильної відповіді

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги