рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Мозок і психіка

Мозок і психіка - раздел Психология, Питання загальної психології І рівень   55.У Людини Носієм Психіки Є: Рецеп...

 

55.У людини носієм психіки є:

рецептори

емоційно – вольова сфера

розум

головний мозок

матерія

56.Психіка властива:

тільки людині

тільки тваринам

і людині і тваринам

всім людям, але не кожній тварині

немає правильної відповіді

57.Психіка – це…

діяльність психічних процесів

системна властивість високоорганізованої матерії, що полягає в активному відображенні суб'єктом об'єктивного світу

форма відображення внутрішніх станів людини

наука про душу

немає правильної відповіді

58.Позначте правильне визначення поняття «психіка»:

особлива властивість особливим чином організованої матерії

особлива властивість тканин організму

невидима частина людини

вища форма відображення

результат суспільно-історичних умов формування людини в процесі спілкування

59.Термін «психіка» тотожний поняттю:

рецептори

вища нервова діяльність

розум

головний мозок

матерія

60.У тварини є :

тільки І сигнальна система

тільки ІІ сигнальна система

І і ІІ сигнальна системи

І, ІІ , ІІІ сигнальна системи

немає правильної відповіді

61.І людині і тварині притаманна:

тільки І сигнальна система

тільки ІІ сигнальна система

І і ІІ сигнальна системи

І, ІІ , ІІІ сигнальна системи

немає правильної відповіді

62.У людини є:

тільки І сигнальна система

тільки ІІ сигнальна система

І і ІІ сигнальна системи

І, ІІ , ІІІ сигнальна системи

немає правильної відповіді

63.Діяльність великих півкуль головного мозку, за допомогою якої формуються і здійснюються умовні рефлекси на реальні матеріальні подразники (холод, тепло…), називають:

І сигнальна система

ІІ сигнальна система

І і ІІ сигнальна системи

І, ІІ , ІІІ сигнальна системи

немає правильної відповіді

64.Діяльність великих півкуль мозку людини, яка забезпечує формування й здійснення умовних рефлексів на словесні сигнали, називають:

І сигнальна система

ІІ сигнальна система

І і ІІ сигнальна системи

І, ІІ , ІІІ сигнальна системи

немає правильної відповіді

65.Спинний мозок міститься у …

черепній коробці

каналі хребта

черепній коробці та каналі хребта

всі відповіді вірні

правильної відповіді немає

66.Головний мозок міститься у …

черепній коробці

каналі хребта

черепній коробці та каналі хребта

всі відповіді вірні

правильної відповіді немає

67.Нервову систему, що складається із спинного і головного мозку називають:

периферичною нервовою системою

центральною нервовою системою

головною нервовою системою

рефлекторною нервовою системою

нейронною нервовою системою

68.Сукупність нервових волокон, що здійснюють зв'язок центральної нервової системи з різними частинами тіла і внутрішніми органами називають:

периферичною нервовою системою

центральною нервовою системою

головною нервовою системою

рефлекторною нервовою системою

нейронною нервовою системою

69.Умовний рефлекс – це:

рефлекс, який передається по спадковості

рефлекс, який набувається впродовж життя

рефлекс, який передається по спадковості і набувається впродовж життя

немає правильної відповіді

всі відповіді правильні

70.Безумовний рефлекс – це:

рефлекс, який передається по спадковості

рефлекс, який набувається впродовж життя

рефлекс, який передається по спадковості і набувається впродовж життя

немає правильної відповіді

всі відповіді вірні

71.Рефлекс, який набувається впродовж життя називають:

безумовний рефлекс

умовний рефлекс

психологічний рефлекс

немає правильної відповіді

всі відповіді вірні

72.Рефлекс, який передається по спадковості називають:

безумовний рефлекс

умовний рефлекс

психологічний рефлекс

немає правильної відповіді

всі відповіді вірні

73.Інстинкт – це…

набута реакція організму у відповідь на подразнення

складна, вроджена форма поведінки тварин, що забезпечує задоволення їх життєвих потреб

система умовних нервових зв’язків

система умовних рефлексів

немає правильної відповіді

74.Нейрон – це…

нервова тканина

нервова клітина

відросток нервових клітин

скупчення пучків нервових волокон

немає правильної відповіді

75.Нервову клітину називають:

нейрон

тіло

мозок

психіка

розум

76.Позначте сукупність нервових клітин, які сприймають, передають та переробляють інформацію із зовнішнього та внутрішнього середовища організму:

аналізатор

рецептор

головний мозок

синапс

немає правильної відповіді

77.Збудження і гальмування відносять до основних:

нервових процесів

нервових клітин

нервових систем

нервових властивостей

немає правильної відповіді

78.Збудження і гальмування називають:

нервовими клітинами

нервовими властивостями

нервовими процесами

нервовими системами

немає правильної відповіді

79.Послідовний ланцюг умовно-рефлекторних актів, які здійснюються в певному порядку і в певний час називають:

динамічний стереотип

умовний рефлекс

інстинкт

розум

психіка

80.Результат пристосування організму до одноманітних умов середовища Павлов назвав:

психікою

динамічним стереотипом

інстинктом

позитивною індукцією

законом концентрації

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Питання загальної психології І рівень

Тема Психологія як наука аргументи і факти психічного розвитку людини лише закони психічного..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Мозок і психіка

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Психологія як наука
1.Позначте, предмет вивчення загальної психології: аргументи і факти психічного розвитку людини лише закони психічного розвитку факти, механізми і законо

Розвиток психіки і свідомості
81.Простим живим істотам притаманна лише: свідомість психіка розум діяльність подразливість 82.Позначте здатн

Психологія особистості
  90.Позначте людину як біологічну істоту, носія вроджених особливостей: особистість суб'єкт індивідуальність індивід

Міжособистісні взаємини
118.Певну сукупність людей, об'єднаних за умовними або реальними ознаками в одне ціле називають: соціальною групою фізичною групою істотною групою

Психологія діяльності
140.Діяльність - це… судження, думки, переконання форма активного ставлення людини до довколишнього світу пасивне ставлення до оточення всі відп

Спілкування
  185.Складний процес взаємодії між людьми, що полягає в обміні інформацією, а також у сприйнятті і розумінні партнерами один одного називають: гра

Відчуття і сприймання
  233.Пізнавальний психічний процес відображення в моз­ку людини окремих властивостей предметів і явищ при їх безпо­середній дії на її органи чуття: відчуття сприйма

Мислення та мова
  275. Процес опосередкованого й узагальненого відо­браження людиною предметів і явищ об'єктивної дійсності в їх іс­тотних зв'язках і відношеннях: увага уява

Уява
  300.Процес відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створення нових образів предметів та явищ, котрих раніше в

Уява
  300.Процес відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створення нових образів предметів та явищ, котрих раніше в

Увага
348.Особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості свідомості особистості на значних для неї явищах: мислення сприймання запам’ятов

Емоції і почуття Воля
366.Позначте форму психічного відображення оточуючого світу у виді короткочасних переживань людини, що виражають її відношення до дійсності, реакцію на вплив внутрішніх і зовнішніх

Темперамент
  392.Позначте спадкові здобутки людини: особливості розуму людські задатки, риси темпераменту і характеру людський мозок і його пластичніс

Характер
416.Характер відноситься до : психічних властивостей психічних станів психічних процесів психічних засобів немає правильної відповіді

Здібності
434.Індивідуальні особливості людини, які виступають умовами успішного виконання будь-якої однієї чи декількох діяльностей називають: здібності звички ці

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги