рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Міжособистісні взаємини

Міжособистісні взаємини - раздел Психология, Питання загальної психології І рівень 118.Певну Сукупність Людей, Об'єднаних За Умовними Або Реаль...

118.Певну сукупність людей, об'єднаних за умовними або реальними ознаками в одне ціле називають:

соціальною групою

фізичною групою

істотною групою

реально-умовною групою

всі відповіді правильні

119.Обмежену за розмірами спільність людей, які безпосередньо реально взаємодіють називають:

реальна група

умовна група

формальна

неформальна

правильної відповіді немає

120.Позначте групу людей, які реально не взаємодіють, а об'єднуються за певною ознакою (стать, вік, рівень освіти, вид діяльності, національність та ін.):

реальна група

умовна група

формальна

неформальна

правильної відповіді немає

121.Прихильники футболу, шанувальники туризму, друзі відносяться до:

умовної групи

реальної групи

референтної групи

офіційної групи

малої групи

122.Позначте невелику кількість безпосередньо контактуючих людей, об'єднаних спільними цілями або завданнями (наприклад, сім’я):

мала група

велика група

умовна група

фізична група

реально-умовна група

123.Сім'я відноситься до:

умовної групи

великої групи

дифузної групи

неофіційної групи

малої групи

124.Клас у школі відноситься до:

реальної групи

умовної групи

неофіційної групи

неформальної групи

асоціації

125.Клас, націю, прошарок відносять до:

малої групи

великої групи

реальної групи

референтної групи

корпорації

126.Бригаду, екіпаж, відділ організації відносять до:

формальної

неформальної

умовної групи

неофіційної групи

дифузної групи

127.Як ще називають референтну групу?

офіційна

неофіційна

еталонна

колектив

умовна

128.Метод вивчення міжособистісних відносин:

спостереження

тестування

соціометричне дослідження

експеримент

лонгітюдний метод

129.Взаємовідносини в групі, положення особистості в групі вивчають за допомогою методу:

соціометричне дослідження

спостереження

лонгітюдний метод

тестування

експеримент

130.Становище індивіда в системі міжособистісних відносин у групі, суспільстві, називають:

аглютинація

статус

інтеріоризація

індукція

соціограма

131.Людина, яка в ході соціометричного дослідження отримала найбільшу кількість виборів:

індивідуаліст

лідер

улюбленець

ізолят

прийнятий

132.Людина, яку в ході соціометричного дослідження ніхто з членів групи не обирає:

прийнятий

лідер

улюбленець

ізольований

індивідуаліст

133.Людина, яка отримала найбільшу кількість негативних виборів, або негативні вибори переважають над позитивними:

прийнятий

лідер

улюбленець

знедолений

індивідуаліст

134.Першим етапом проведення соціометрії є:

опитування

складання соціометричної матриці (соціоматриці)

складання соціометричної мішені(соціограми)

визначення статусу і коефіцієнту групової єдності

правильної відповіді немає

135.Другим етапом проведення соціометрії є:

опитування

складання соціометричної матриці (соціоматриці)

складання соціометричної мішені(соціограми)

визначення статусу і коефіцієнту групової єдності

правильної відповіді немає

136.Третім етапом проведення соціометрії є:

опитування

складання соціометричної матриці (соціоматриці)

складання соціометричної мішені(соціограми)

визначення статусу і коефіцієнту групової єдності

правильної відповіді немає

137.Четвертим етапом проведення соціометрії є:

опитування

складання соціометричної матриці (соціоматриці)

складання соціометричної мішені(соціограми)

визначення статусу і коефіцієнту групової єдності

правильної відповіді немає

138.Позначте назву малюнка при проведенні соціометрії:

соціомішень

соціоматриця

опитувальник

коефіцієнту групової єдності

правильної відповіді немає

139.Позначте назву малюнка при проведенні соціометрії:

соціомішень

соціоматриця

опитувальник

коефіцієнту групової єдності

правильної відповіді немає

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Питання загальної психології І рівень

Тема Психологія як наука аргументи і факти психічного розвитку людини лише закони психічного..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Міжособистісні взаємини

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Психологія як наука
1.Позначте, предмет вивчення загальної психології: аргументи і факти психічного розвитку людини лише закони психічного розвитку факти, механізми і законо

Мозок і психіка
  55.У людини носієм психіки є: рецептори емоційно – вольова сфера розум головний мозок матерія 56.

Розвиток психіки і свідомості
81.Простим живим істотам притаманна лише: свідомість психіка розум діяльність подразливість 82.Позначте здатн

Психологія особистості
  90.Позначте людину як біологічну істоту, носія вроджених особливостей: особистість суб'єкт індивідуальність індивід

Психологія діяльності
140.Діяльність - це… судження, думки, переконання форма активного ставлення людини до довколишнього світу пасивне ставлення до оточення всі відп

Спілкування
  185.Складний процес взаємодії між людьми, що полягає в обміні інформацією, а також у сприйнятті і розумінні партнерами один одного називають: гра

Відчуття і сприймання
  233.Пізнавальний психічний процес відображення в моз­ку людини окремих властивостей предметів і явищ при їх безпо­середній дії на її органи чуття: відчуття сприйма

Мислення та мова
  275. Процес опосередкованого й узагальненого відо­браження людиною предметів і явищ об'єктивної дійсності в їх іс­тотних зв'язках і відношеннях: увага уява

Уява
  300.Процес відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створення нових образів предметів та явищ, котрих раніше в

Уява
  300.Процес відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створення нових образів предметів та явищ, котрих раніше в

Увага
348.Особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості свідомості особистості на значних для неї явищах: мислення сприймання запам’ятов

Емоції і почуття Воля
366.Позначте форму психічного відображення оточуючого світу у виді короткочасних переживань людини, що виражають її відношення до дійсності, реакцію на вплив внутрішніх і зовнішніх

Темперамент
  392.Позначте спадкові здобутки людини: особливості розуму людські задатки, риси темпераменту і характеру людський мозок і його пластичніс

Характер
416.Характер відноситься до : психічних властивостей психічних станів психічних процесів психічних засобів немає правильної відповіді

Здібності
434.Індивідуальні особливості людини, які виступають умовами успішного виконання будь-якої однієї чи декількох діяльностей називають: здібності звички ці

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги