рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Мислення та мова

Мислення та мова - раздел Психология, Питання загальної психології І рівень   275. Процес Опосередкованого Й Узагальненого Відо­Браження Лю...

 

275. Процес опосередкованого й узагальненого відо­браження людиною предметів і явищ об'єктивної дійсності в їх іс­тотних зв'язках і відношеннях:

увага

уява

воля

мислення

пам'ять

276.Вставте пропущене слово: Мислення людини нерозривно пов'язано з …, яка є знаряддям формування і способом існування думки:

відчуттями

сприйманням

уявою

увагою

мовою

277.Позначте операції мислення:

поняття, судження, умовивід

порівняння, аналіз, синтез

предметність, константність, цілісність

логічність, алогічність

поняття, умовиводи

278.Встановлення подібності й відмінності між предметами та явищами:

абстрагування

узагальнення

аналіз

синтез

порівняння

279.Мислене поєднання окремих елементів, частин і ознак в одне ціле:

абстрагування

узагальнення

аналіз

синтез

порівняння

280.Мислене розчленування предмета чи явища на складові його частини, виділення в ньому окремих ознак і властивостей:

абстрагування

узагальнення

аналіз

синтез

порівняння

281.Мислене виділення суттєвих властивостей і ознак при одночасному відволіканні від несуттєвих:

абстрагування

узагальнення

аналіз

синтез

порівняння

282.Об’єднання предметів у групи за подібними ознаками, які виділяються в процесі абстрагування.

узагальнення

аналіз

конкретизація

абстрагування

немає правильної відповіді

283.Підведення певного об’єкту чи сукупності об’єктів під єдине поняття, що відповідає суттєвій ознаці:

узагальнення

аналіз

конкретизація

абстрагування

синтез

284.Якої операції мислення не існує:

перебільшення

узагальнення

аналіз

синтез

порівняння

285.Позначте форми мислення:

поняття, судження, умовивід

порівняння, аналіз, синтез

предметність, константність, цілісність

логічність, алогічність

абстракція, узагальнення

286.Форма мислення, в якій відображаються загальні і суттєві властивості (ознаки) предметів чи явищ:

поняття

судження

умовивід

операція

немає правильної відповіді

287.Форма мислення, в якій відображаються зв’язки між поняттями, між предметами і явищами дійсності чи між їх властивостями і ознаками:

поняття

судження

умовивід

операція

немає правильної відповіді

288.Форма мислення, в якій з одного або кількох суджень виводиться нове:

поняття

судження

умовивід

операція

немає правильної відповіді

289.Якої форми мислення не існує:

поняття

судження

умовивід

операція

немає правильної відповіді

290.Спосіб міркування від окремих, конкретних суджень до загального судження:

індукція

узагальнення

аналіз

синтез

дедукція

291.Спосіб міркування від загального судження до окремих, конкретних факторів та явищ:

індукція

узагальнення

аналіз

синтез

дедукція

292.Познячте конкрене поняття:

«стіл»

«мужність»

«хоробрість»

«добро»

«зло»

293.Познячте абстрактне поняття:

«стіл»

«чашка»

«іграшка»

«добро»

«зошит»

294.Наочно-дійове, наочно-образне, образне, абстрактне мислення – це:

логічні форми мислення

види мислення

операції мислення

якості мислення

немає правильної відповіді

295.Вид мислення при якому зв’язки між об’єктами та явищами встановлюються шляхом виконання дій над ними:

логічне

наочно - дійове

наочно - образне

образне

словесно-логічне

немає правильної відповіді

296.Вид мислення при якому людина оперує образами:

наочно - дійове

наочно - образне

образне

словесно-логічне

немає правильної відповіді

297.Мислення при опорі на уявні образи або реальні зображення:

наочно-дієве мислення

наочно-образне мислення

абстрактне мислення

дискурсивне мислення

словесно-логічне

298.Мислення з опорою на поняття, судження, що відбувається за допомогою логіки:

словесно-логічне

наочно-образне

наочно-дієве

правильної відповіді немає

всі відповіді правильні

299.Глибина, широта, гнучкість, критичність розуму це:

види мислення

операції мислення

якості мислення

логічні форми мислення

немає правильної відповіді

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Питання загальної психології І рівень

Тема Психологія як наука аргументи і факти психічного розвитку людини лише закони психічного..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Мислення та мова

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Психологія як наука
1.Позначте, предмет вивчення загальної психології: аргументи і факти психічного розвитку людини лише закони психічного розвитку факти, механізми і законо

Мозок і психіка
  55.У людини носієм психіки є: рецептори емоційно – вольова сфера розум головний мозок матерія 56.

Розвиток психіки і свідомості
81.Простим живим істотам притаманна лише: свідомість психіка розум діяльність подразливість 82.Позначте здатн

Психологія особистості
  90.Позначте людину як біологічну істоту, носія вроджених особливостей: особистість суб'єкт індивідуальність індивід

Міжособистісні взаємини
118.Певну сукупність людей, об'єднаних за умовними або реальними ознаками в одне ціле називають: соціальною групою фізичною групою істотною групою

Психологія діяльності
140.Діяльність - це… судження, думки, переконання форма активного ставлення людини до довколишнього світу пасивне ставлення до оточення всі відп

Спілкування
  185.Складний процес взаємодії між людьми, що полягає в обміні інформацією, а також у сприйнятті і розумінні партнерами один одного називають: гра

Відчуття і сприймання
  233.Пізнавальний психічний процес відображення в моз­ку людини окремих властивостей предметів і явищ при їх безпо­середній дії на її органи чуття: відчуття сприйма

Уява
  300.Процес відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створення нових образів предметів та явищ, котрих раніше в

Уява
  300.Процес відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створення нових образів предметів та явищ, котрих раніше в

Увага
348.Особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості свідомості особистості на значних для неї явищах: мислення сприймання запам’ятов

Емоції і почуття Воля
366.Позначте форму психічного відображення оточуючого світу у виді короткочасних переживань людини, що виражають її відношення до дійсності, реакцію на вплив внутрішніх і зовнішніх

Темперамент
  392.Позначте спадкові здобутки людини: особливості розуму людські задатки, риси темпераменту і характеру людський мозок і його пластичніс

Характер
416.Характер відноситься до : психічних властивостей психічних станів психічних процесів психічних засобів немає правильної відповіді

Здібності
434.Індивідуальні особливості людини, які виступають умовами успішного виконання будь-якої однієї чи декількох діяльностей називають: здібності звички ці

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги