рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Архітектури, живопису і скульптури

Архітектури, живопису і скульптури - раздел Искусство, З дисципліни історія мистецтва, архітектури та містобудування основ архітектури   У Будь-Якому Теоретичному Дослідженні Можна Виділити Три Ключ...

 

У будь-якому теоретичному дослідженні можна виділити три ключові підходи.

Історико-генетичний підхід направлений на виявлення динаміки, мінливості явищ архітектури і їх причинної обумовленості, що відобразилося в історичних пам'ятниках. Вивчення творів архітектури покликане виявити принципові відмінності систем художнього мислення і закономірності зміни композиційних прийомів творчості в різні історичні періоди. Велику роль в цьому може відіграти дослідження прийомів композиційного мислення, композиційних понять і уявлень (завдання 2,3,4).

Архітектурний твір складний і багатошаровий в своїй будові. Він фіксується в свідомість проектувальника, дослідника, критика і глядача за допомогою понять і уявлень, які відображають окремі сторони об'єкта. Не забуваючи про цілісність і складність побудови архітектурного твору, в дослідженні можна застосувати понятійно-аналітичний підхід, що дозволяє розчленувати уявлення про об'єкт на окремі складові, наприклад, поняття форми, простору, функції, конструкції, образу тощо. Ці поняття дають можливість описувати споруду не в цілому, а так би мовити в її різних проявах і досліджувати аналітично, тобто, виділяючи окремі сторони або моменти. В якості композиційних характеристик об'єкта виділяють пропорційний лад твору, геометричну організацію (метричну або ритмічну закономірність, симетрію, асиметрію та ін.), тектонічні особливості форми об'єкта і т.д. Зіставлення творів (порівнюються функціональні схеми споруд, конструктивні прийоми або прийоми пропорційного ладу та ін.) веде до виявлення типових та індивідуальних рис і встановлення закономірності їх зміни. Такий підхід дозволяє глибше осмислити дослідницькі і понятійні засоби, що використовуються в приватному історичному аналізі, детальніше розглянути сам твір.

Як особливий підхід в архітектурній теорії, виділяється дослідження понять і уявлень, властивих окремій історичній епосі (завдання 5). Цей підхід потрібно відрізняти від понятійно-аналітичного дослідження творів архітектури (скульптури, живопису), що спирається на систему сучасних понять і уявлень. Вивчення конкретної історичної термінології не може відбуватися зовні сучасної термінології і сучасних понятійних засобів. Ці дві галузі тісно пов'язані. Необхідно розрізняти сучасні поняття (засоби власного дослідження) і ті уявлення, які були поширені в конкретну історичну епоху. Порівняння дає зрозуміти, що набір і зміст цих понять і уявлень різний. Навіть в тих випадках, коли слова зберігаються з давніх часів, їх значення значно змінилося, оскільки кожна епоха із своїх специфічних причин проводить власні, характерні тільки їй уявлення про архітектуру (скульптуру, живопис) і її засоби.

Вивчення теоретичних праць авторів конкретної епохи з метою розкриття змісту конкретно-історичної термінології є одним із можливих шляхів проникнення в «секрети майстерності» архітектора (скульптора, живописця), особливим дослідницьким прийомом, існуючим нарівні з вивченням пам'ятників архітектури (скульптури, живопису). Він дозволяє отримати уявлення, з одного боку, про методи, прийоми і засоби мислення в конкретну епоху і «логіку» конкретного твору. З другого боку, можна отримати уявлення про спадкоємство традицій в еволюції світової культури, про безперервність процесу розвитку творчості і творчої діяльності, зафіксованої в матеріальних і духовних пам'ятниках.

Єдність історико-генетичного, понятійно-аналітичного підходів і конкретно-історичного дослідження понять під час вивчення творів даної епохи (архітектури, скульптури, живописного твору) полягає у взаємному доповненні й узгодженості їх специфічних функцій, неможливості одного з них витіснити інше або замінити ціле.

 

2.4 Засоби і прийоми дослідження

композиційних особливостей історичних пам'ятників

 

Залежно від виконання того або іншого типу завдання необхідно виділити дослідницькі прийоми і засоби, які дозволяють легше вирішити поставлену задачу. Характерними і широко відомими прийомами в історичному дослідженні є:

- аналіз (розчленовування) матеріалу дослідження за окремими ознаками і його опис з використанням сучасних теоретичних понять та уявлень;

- виявлення типів споруд і їх класифікація за композиційними, конструктивними, функціональними, просторовими та іншими ознаками;

- порівняння композиційних та інших особливостей архітектурних і художніх творів;

- аналіз художніх і композиційних уявлень архітектора (скульптора, художника);

- виявлення прийомів композиційної творчості;

- схематичне зображення функціональної, конструктивної, композиційної та іншої будови споруди;

- зіставлення графічних зображень і схем, їх аналіз.

Таким чином, виявлення закономірностей зміни методів, прийомів і понятійних засобів професійної діяльності архітектора (скульптора, художника), зафіксованих в архітектурних (скульптурних, живописних) творах епохи Відродження, теоретичних трактатах вказаної епохи, повинні стати предметом навчального дослідження під час виконання графоаналітичного завдання.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З дисципліни історія мистецтва, архітектури та містобудування основ архітектури

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури.. спеціальності..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Архітектури, живопису і скульптури

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

І виконання аналітично-графічного завдання
Починати роботу на будь-яку тему необхідно з підбору і вивчення літератури, а також ілюстративного (графічного) матеріалу. Наприклад, для порівняльного аналізу художніх творів майстрів Відродження

ДОДАТОК А
  Теми графоаналітичних робіт до вивчення Ренесансу: 1 Людина в живописному просторі епохи Відродження. 2 Людина в архітектурному просторі собору еп

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги