рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Командний рядок. Робота з файлами. Командний рядок. Робота з пакетними (bat, batch) файлами. Командний рядок. Робота з командами set, if goto. Windows xp. Створення файлу відповідей

Командний рядок. Робота з файлами. Командний рядок. Робота з пакетними (bat, batch) файлами. Командний рядок. Робота з командами set, if goto. Windows xp. Створення файлу відповідей - раздел Компьютеры, Зміст   Лабораторна Ро...

ЗМІСТ

 

Лабораторна робота № 1. Командний рядок. Робота з файлами………………………..
Лабораторна робота № 2. Командний рядок. Робота з пакетними (bat, batch) файлами...
Лабораторна робота № 3. Командний рядок. Робота з командами SET, IF GOTO………
Лабораторна робота № 4. Windows XP. Створення файлу відповідей….........................
Лабораторна робота № 5. Windows XP. Створення облікових записів користувачів…...
Лабораторна робота № 6. Windows XP. Збільшення продуктивності операційної системи………………….........................................................................................................  
Лабораторна робота № 7. Windows XP. Інсталяція віртуального комп’ютера…………...
Лабораторна робота № 8. Windows XP. Встановлення операційної системи Windows XP на віртуальній машині…………………………………………………………………..  
Лабораторна робота № 9. Windows XP. Розширення можливостей та завершення роботи віртуального комп’ютеру …...……………………………………………………..  
Лабораторна робота № 10. Windows XP. Керування ресурсами віртуального комп’ютера………………………………...………………………………………………….  
Лабораторна робота № 11. Windows XP. Дефрагментація дискового простору персонального комп’ютера………………………………………………………………....  
Лабораторна робота № 12. Windows XP. Архівація даних…………………………........
Перелік рекомендованої літератури………………………………………………………

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Основна мета лабораторних завдань – сприяння засвоєнню набутих знань, умінь і навичок з наукових досліджень в галузі комп’ютерних мереж та систем.

Навчальні заняття проводяться згідно з навчальним планом. Група проходить інструктаж за правилами техніки безпеки та пожежної безпеки.

До початку навчального заняття студент повинен вивчити порядок виконання лабораторного завдання, ознайомитися з літературою, яка має відношення до даної роботи.

Ступінь підготовки студента до виконання поточної роботи перевіряється викладачем. З метою самоконтролю при підготовці до виконання роботи, рекомендується відповісти на запитання, які наводяться в кінці кожної роботи.

Текст звіту про роботу оформляється українською мовою на аркушах формату А4 (210 х 297 мм) та зброшуровано таким чином, щоб аркуші були щільно стиснуті. Не допускається їх з’єднання скріпкою.

Текст та графічний матеріал звіту про роботу виготовляється за допомогою інформаційної системи та друкується на одній стороні аркуша формату А4 через півтора міжрядного інтервалу, текст вирівнюється по ширині аркуша і має розмір шрифту 12 – 14 друкарських пунктів

Текстовий редактор – Word for Windows, версія сім або більш пізніші.

Номери сторінки звіту про роботу ставлять посередині верхнього берега аркуша арабськими цифрами без слова "сторінка" та розподільних знаків, додержуюсь загальної нумерації по всьому звіту роботи. Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок звіту. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляється.

Текст звіту про роботу повинен мати такі береги, мм:

30 – лівий;

10 – правий;

20 – верхній та нижній.

Абзацний відступ, від меж лівого берега звіту, повинен бути однаковим впродовж усього тексту звіту про роботу і дорівнювати п’яти знакам.

Лабораторна робота № 1

Командний рядок. Робота з файлами

Мета заняття

У процесі виконання лабораторної роботи студенти повинні закріпити знання й придбати навички по роботі з командним рядком.

Умови виконання роботи

3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й матеріально-технічне забезпечення: · робоче місце із установленою операційною системою сімейства Windows.

Порядок виконання роботи

md ud_PIB cd ud_PIB md d:ud_PIBud_ PIB_1

Робота з файлами

echo Текст в файл > імя файлу.розширення де Текст в файл – текст, який буде розміщено в файл. Якщо файл вже існує, то його вміст буде замінено на "Текст в файл".

Команда FOR

D:ud_ PIB> FOR %c IN (*.cpp *.pas) DO copy %c D:ud_ PIBud_PIB_3ud_PIB_32*.* D:ud_ PIB>copy f7.cpp D:ud_ PIBud_PIB_3ud_PIB_32*.* Скопировано файлов: 1.

Лабораторна робота № 2

Командний рядок. Робота з пакетними (bat, batch) файлами

Мета заняття

У процесі виконання лабораторної роботи студенти повинні закріпити знання й придбати навички по роботі з командним рядком.

Умови виконання роботи

3.5. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.6. Необхідне програмне й матеріально-технічне забезпечення: · робоче місце із установленою операційною системою сімейства Windows.

Порядок виконання роботи

Вміст файлу Lab2_1.bat. md D:ud_PIB md D:ud_PIBud_PIB_1

Лабораторна робота № 3

Командний рядок. Робота з командами SET, IF GOTO

Мета заняття

У процесі виконання лабораторної роботи студенти повинні закріпити знання й придбати навички по роботі з командним рядком.

Умови виконання роботи

3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й матеріально-технічне забезпечення: · робоче місце із установленою операційною системою сімейства Windows.

Порядок виконання роботи

Умова: якщо задані два операнди цілочисельні, то зробити складання і запис у лог-файл результату, а також вивести відповідь happy end, якщо один або… echo %0 echo %1

Лабораторна робота № 4

Windows XP. Створення файлу відповідей

Мета заняття

У процесі виконання лабораторної роботи студенти повинні закріпити знання й придбати навички по створенню файлу відповідей (ФВ) для автоматизації процесу встановлення Windows XP.

Умови виконання роботи

3.5. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.6. Необхідне програмне й матеріально-технічне забезпечення: · робоче місце із установленою операційною системою Windows XP.

Порядок виконання роботи

ФВ – скрипт відповідей на серію діалогових вікон GUI (графічний інтерфейс користувача) з метою встановлення (інсталяції) Windows XP. ФВ визначає для… · додаткові файли та теки, які створені користувачем; · додаткову інформацію, яку користувач вводить під час встановлення Windows XP.

Менеджер автоматичного встановлення Windows XP

Рис. 4.9. Менеджер автоматичного встановлення Windows XP Результатом виконання лабораторної роботи повинен бути ФВ у друкованому або… Контрольні питання

Лабораторна робота № 5

Windows XP. Створення облікових записів користувачів

Мета заняття

У процесі виконання лабораторної роботи студенти повинні дослідити процеси створення облікових записів користувачів.

Умови виконання роботи

3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й матеріально-технічне забезпечення: · робоче місце із установленою операційною системою Windows XP.

Створення локального ОЗК

1) Пуск (Start) → Панель керування (Control panel) → Облікові записи користувачів (User accounts). 2) У вікні "ОЗК" (User accounts) в розділі "Виберіть… Windows XP виводить вікно "Введіть ім’я для нового облікового запису" (Name the new account).

Видалення локального ОЗК

1) На панелі керування виділіть "ОЗК" (User accounts). 2) Виділіть User2. Windows XP виведе вікно "Що ви бажаєте змінити в ОЗК User2? (What do you want to change about User2 account?). …

Лабораторна робота № 6

Windows XP. Збільшення продуктивності ОС

Мета заняття

У процесі виконання лабораторної роботи студенти повинні дослідити способи збільшення продуктивності Windows XP та налагодження інтерфейсу користувача.

Умови виконання роботи

3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й матеріально-технічне забезпечення: · робоче місце із установленою операційною системою Windows XP.

1.

2.

3.

4.

Зміна теми робочого столу.

Після інсталяції до складу Windows XP входять дві теми: Windows XP (встановлюється по умовчанню) та класична (Windows 95/98/2000). Остання тема є лаконічною та потребує менше ресурсів.

Для зміни поточної теми на нову необхідно:

1) Незайняту позицію робочого столу виділіть за допомогою правої клавіші "миші".

2) В меню, що з’явиться, вибрати пункт "Властивості" (Properties). В результаті виникне вікно "Властивості: екран" (display properties) рис. 6.1.

3) На вкладці "Тема" в списку "Тема" вибрати нову тему, наприклад "Класична".

4) Натисніть кнопку "Зберегти", "ОК".

4.1.1. Створення власної теми.

Нова тема створюється на базі існуючої. При цьому можлива заміна параметрів з використанням таких вкладок вікна "Властивості: екран" (display properties):

· "Робочий стіл" - дозволяє вибрати малюнок для робочого столу, а також задати зовнішній вигляд стандартних зображень (Мої документи, Мій комп’ютер, Корзина).

· "Оформлення" - дозволяє налагодити колір оформлення вікон;

· "Заставка" - дозволяє налагодити тип заставки, яка запускається у випадку відсутності активності на ПК.

Після зміни цих параметрів оформлення зберігається у вигляді нової теми. Для цього на вкладці "Тема" вікна "Властивості:екран" присвоїти назву нової теми для можливості її вибору в подальшому.

Натиснути "Зберегти", "ОК".

Маніпуляції з параметрами теми робочого столу може також зменшити потреби в ресурсах.

 

Рис. 6.1. Вкладка теми робочого столу

Прецизійне (тонке) налагодження інтерфейсу користувача.

Збільшення швидкості роботи Windows XP можна досягнути, якщо відключити в інтерфейсі користувача ряд елементів в оздобленні та візуальних ефектів. На їх формуванні активно використовуються ресурси ПК.

Послідовність дій.

1) Значок "Мій комп’ютер" відмічається правою кнопкою "миші". В меню, яке з’явиться вибрати "Властивості" (properties).

2) У вікні "Властивості системи" (system properties) перейти на вкладку "Додатково" (Advanced), натиснути "Параметр" (settings) в розділі "Швидкодія" (Performance).

З’явиться вікно "Параметри швидкодії" (Performance settings) (рис. 6.2).

Вікно має три вкладки "Візуальні ефекти", "Додатково" та "Запобігання виконанню даних".

У верхній частині вікна розміщені перемикачі, які дозволяють швидко налагодити параметри інтерфейсу Windows XP, виходячи із можливостей ПК та власних бажань:

· відновити значення за умовчанням (Let Win choose what’s best for my computer) – відновлює початкові налагодження візуальних ефектів;

· забезпечити найкращий вигляд (adjust for best appearance) – включаються усі візуальні ефекти, які передбачено Windows XP;

· забезпечити найбільшу швидкість (adjust for best performance) – відключає усі візуальні ефекти;

· особливі ефекти (custom) – користувач може відключити деякі ефекти на свій розсуд за допомогою відповідних прапорців, які наведено в нижній частині вікна.

Оптимізувати продуктивність інтерфейсу користувача можна й далі через вікно "Властивості системи" (System properties).

Вікно відкривається через "Панель керування" (Control panel) або через значок "Мій комп’ютер" за допомогою правої клавіші "миші".

Після цього перейдіть до закладки "Додатково" (Advanced) та натисніть "Параметри" (settings) в панелі "Продуктивність" (Performance). При цьому можна досягнути:

  • максимуму продуктивності;
  • максимуму естетичності;
  • можливість самостійно визначити необхідні параметри.

Повернення до закладки "Додатково" (Advanced) у вікні "Параметри швидкодії" (Performance options) констатує, що розподіл ресурсів процесору та пам'яті направлені на оптимізацію роботи програм.

 

Рис. 6.2. Параметри швидкодії

Практично для досягнення необхідного результату можна обмежитись вибором пункту "Особливі ефекти" і відключити "зайві" візуальні ефекти вручну, скинувши відповідні прапорці в списку, який розміщений в нижній частині вікна рис. 13. Список ефектів, які визначаються прапорцями.

· Анімація вікон (animation Windows when minimizing and maximizing) – керує плавним зменшенням або збільшенням розмірів вікна, що згортається/розгортається. Відмова від цього візуального ефекту не погіршує умови роботи з ОС.

· Гладке прокручення списків (smooth-scroll list boxes) – скид цього прапорця приводить до прокручення списків ривками. Відмова від цього ефекту особливо не погіршує умови роботи ОС.

· Затухання меню після виклику команди (fade out menu items after clicking) – після скиду прапорця команди, що вибрана в меню просто зникає з екрану. Цей ефект можна проігнорувати.

· Використання стилів відображення для вікон та кнопок (Use visual styles on windows and buttons) – якщо використовується інтерфейс Windows XP, то прапорець скинутий; в протилежному випадку буде перехід до класичного відображення.

· Використання типових задач для папок (Use common tasks in folders) – при скиді прапорця в лівій частині вікон не буде відображатись інструментальна панель "Задачі для файлів та папок" (File and folder task).

· Відкидання тіней значками на робочому столі (Use drop shadows for icon labels dragging) – при скиданні прапорця тіні зникають.

· Відображення змісту вікна при переміщенні (Show window content while dragging) – якщо прапорець скинутий, то при переміщенні вікна його зміст відсутній. Це суттєво збільшує швидкодію ОС.

· Відображення тіней, що відкидає меню (Show shadows under menus) – цей візуальний ефект може бути відкинутий.

· Відображення фонових малюнків для різних типів папок (Use a background image for each folder type) – при скиданні прапорця декоративний фоновий малюнок при відображенні папок буде відсутній. Відмова від ефекту не впливає на якість інтерфейсу.

· Відображення прозорого прямокутника виділення (Show translucent selection rectangle) – при скиданні прапорця відображення прозорого прямокутника при виділенні екранних об’єктів відсутнє. Відмова від ефекту не впливає на якість інтерфейсу.

· Відображення тіні під вказівником "миші" (Show shadows under mouse pointer) – цей ефект не є суттєвим.

· Згладжувати нерівності екранних шрифтів (Smoth edges screen fonts) – цей візуальний ефект має сенс для моніторів з діагоналлю більше 15".

· Ковзання кнопок панелі задач (Slide taskbar buttons) – скидання прапорця викликає функцію поступового розгортання змісту вікна "Панелі задач" ОС. Цей ефект не є суттєвим.

· Ковзання при розкритті списків (Slide open combo boxes) – скидання прапорця викликає цей візуальний ефект. Цей ефект не є суттєвим.

· Ефект затухання та ковзання при зверненні до меню (Fade or slide menus into view) - цей ефект не є суттєвим.

· Ефекти затухання та ковзання при появі підказок (Fade or slide Tool – Tips into view) – відмова від ефекту не є суттєвою.

Мінімізація розміру дискової пам'яті.

Мінімізувати розмір дискової пам'яті, який використовує Windows XP можна шляхом видалення деяких каталогів. Прикладом може бути тека %System Root%Driver Cachei386 (тобто по умовчанню С:SystemWindowsDriver Cachei386).

Недоліком цього способу будуть труднощі, які виникнуть при встановленні нового обладнання. Windows XP буде вимагати встановлення CD.

Можливі вилучення також інших тек, наприклад System Restore.

Можна вилучити також теку %System Root%system32dllcache. В ній зберігаються захищені системні файли, які використовуються для автоматичного відновлення оригіналів у випадку їх пошкодження.

Внутрішня (вмонтована) оптимізація Windows XP.

Виконання прикладних програм знаходиться під постійним контролем ОС. Результати цього контролю записуються в динамічний файл layout.ini. Це необхідно для оптимізації процесів в ПК.

Перший спосіб оптимізації полягає в тому, що через кожні три дні ОС Windows XP змінює місцеположення деяких програм в дисковому просторі. Результатом є мінімізація часу їх запуску та виконання.

Другий спосіб оптимізації базується на використанні механізму передбачення. Windows XP стежить за програмами, які запускаються відразу після завантаження. Результатом цих дій являється список, що дозволяє передбачити дані необхідні для завантаження.

Аналогічно при запуску окремих програм Windows XP слідкує за її складовими та файлами. Повторний запуск програми використовує передбачений список файлів необхідних програмі.

Механізм передбачення реалізується в ядрі Windows XP та в планувальнику задач. Ядро слідкує за сторінками, до яких звертається процес відразу після його створення і формує команди передбачення. При повторній ініціалізації процесу ядро виконує команди передбачення для прискорення процесу.

 

Швидке перемикання користувачів.

Ця функція забезпечує швидке перемикання облікових записів користувачів без завершення сеансу. Функція вимагає значних ресурсів пам'яті. ОС Windows XP автоматично відключає швидке перемикання, якщо ємність пам'яті 64 Мбайт та менше.

Якщо в систему увійшло декілька користувачів, то їх облікові записи зберігаються в пам'яті при переключенні на другого користувача. Продуктивність ПК різко зменшується.

Максимум продуктивності досягається , коли в системі один користувач.

Швидке перемикання можна відключити. Для цього необхідно зайти в панель керування "Облікові записи користувачів" (Control panel User account) та натиснути кнопку "Переключення користувачів) (рис. 6.3).

 

 

Рис. 6.3. Облікові записи користувачів

Відновлення системних файлів.

Служба відновлення системних файлів забезпечує надійне функціонування Windows XP у випадку виникнення критичних ситуацій в програмах. Для цього Windows XP періодично створює копії критичних системних файлів (файли реєстру, СОМ-база даних, профілі користувачів і т.і.) й запам’ятовує їх на МД. Ці сукупності даних (файлів) називають "місцем відновлення". Якщо будь-яка прикладна програма пошкодить ПК, то завдяки "Місцю відновлення" можна відтворити попередній стан ПК, відтворивши критичні файли.

"Місце відновлення" створюється автоматичною службою "Відновлення системи" (System restore) при виникненні деяких ситуацій типу – встановлення нової ПП, обновлення Windows XP, встановлення драйверу і т.д.

"Місце встановлення" можна створювати самостійно, вручну. Для цього використовується інтерфейс "Відновлення системи" (System restore). Шлях виклику:

Пуск (Start) ® Програми (Programs) ® Стандартні (accessories) ® Службові (system tools) ® Відновлення системи (System restore).

З’явиться вікно "Відновлення системи" (System restore) (рис. 6.4).

Служба "Відновлення системи" для запису файлових копій займає частину дискового простору. Його розмір можна встановити вручну.

Служба "Відновлення системи" може бути відключена, якщо відмінити службу "Відключити службу відновлення".

Дефрагментація дискового простору.

Дефрагментація дикого простору детальніше розглядається у лабораторній роботі № 11.

Системні сервіси.

Прискорення роботи ПК можна досягти, якщо відключити деякі сервісні служби. Наведемо їх список.

Автоматичне оновлення (Automatic updates). Враховує, що оновлювати ПК можна вручну, має сенс відключити цю службу. Крім того необхідно відмінити і автоматичне оновлення у однойменній закладці "Властивості системи" (system properties).

Оглядач мережі (Computer browser). Оновлює список комп’ютерів в мережі. Якщо мережі немає, сервіс не потрібен.

Служба шифрування (Cryptographic service). Служби безпечного обміну ключами та шифрування даних в локальній мережі. Якщо мережі немає, то служба зайва.

DHCP клієнт (DHCP client). Займається автоматичним розподілом IP-адрес. Якщо мережі немає, то служба зайва.

Журнал подій (Event log). Веде облік системних, програмних випадків та випадків в системі безпеки. Якщо безпека не актуальна, можна віключити.

Служба повідомлень (Messenger). Відповідає за прийом та відправку повідомлень адміністратора. Якщо мережі немає, то служба зайва.

Мережеві з’єднання (Network connections). Керує мережевими з’єднуваннями. Якщо мережі немає, то служба зайва.

Спулер друку (Print spooler). Спулера нема, служба зайва.

Цей список не є повним.

 

 

Рис. 6.4. Вікно "Відновлення системи"

Відключення системних програм.

Після встановлення необхідних прикладних програм нерідко має місце значні затримки в роботи ПК. Однією із можливих причин цього явища є велика кількість автоматично запущених системних програм (резидентні програми та утілити), які використовуються різними прикладними програмами в якості своїх компонентів.

Ці програмні компоненти стартують разом з Windows XP і активно використовують ресурси процесору й пам'яті. Результати їх виконання не завжди є актуальними.

Для заборони програм необхідно виконати наступні дії:

1. Відкрити вікно "Запуск програм" (Run).

2. Виконати послідовність команд.

3. Введіть в полі "Відкрити" (Open) команду "msconfig".

4. Натисніть "ОК".

На екрані з’явиться вікно налагодження системи" (System configuration utility).

5. Перейти на вкладку "Автозавантаження" (Startup).

Видається список програм, функція автоматичного запуску яких записані в реєстрі Windows XP.

6. Зробіть скидання відповідних прапорців.

Тим самим будуть відключені непотрібні програми.

7. Натисніть послідовно кнопки "Застосувати" (Apply) та "Закрити" (ОК).

8. Необхідне перезавантаження ПК.

Контрольні питання

1. Назвіть можливі шляхи збільшення продуктивності ПК.

2. Визначення теми робочого столу.

3. Визначення поняття інтерфейсу користувача.

4. Суть прецизійного налагодження інтерфейсу.

5. Призначення мінімізації розміру дискової пам'яті.

6. Призначення швидкого переключення користувачів.

7. Яким чином і завдяки чому відбувається зміна продуктивності при мінімізації розміру дискового простору?

8. В чому полягає і як реалізується механізм передбачення?

9. Дайте визначення спулера друку.

Лабораторна робота № 7

Windows XP. Інсталяція віртуального комп’ютера

Мета заняття

У процесі виконання лабораторної роботи студенти повинні дослідити процес інсталяції віртуального комп’ютера.

Умови виконання роботи

3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й матеріально-технічне забезпечення: · робоче місце із установленою операційною системою Windows XP.

Встановлення програми Microsoft Virtual PC

1) За допомогою програми Провідник (Explorer) увійти в директорію VPC (шлях до файлів встановлення з’ясувати з викладачем). 2) Запустити файл Setup.exe. Натиснути NEXT.

Лабораторна робота № 8

Windows XP. Встановлення операційної системи Windows XP на віртуальній машині

Мета заняття

У процесі виконання лабораторної роботи студенти повинні дослідити процес встановлення операційної системи Windows XP на віртуальній машині.

Умови виконання роботи

3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й матеріально-технічне забезпечення: · робоче місце із установленою операційною системою Windows XP.

Лабораторна робота № 9

Windows XP. Розширення можливостей та завершення роботи віртуального комп’ютера

Мета заняття

У процесі виконання лабораторної роботи студенти повинні дослідити способи збільшення продуктивності Windows XP та налагодження інтерфейсу користувача.

Умови виконання роботи

3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи.

3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері.

3.3. Необхідне програмне й матеріально-технічне забезпечення:

· робоче місце із установленою операційною системою Windows XP.

4. Стислі теоретичні відомості

Встановлення додаткових компонент ВМ.

Послідовність кроків. 1) Натисніть праву клавішу ALT, для звільнення "миші". 2) У вікні "Windows XP – MS VPC" виберіть команду меню "Операція Установка або обновлення доповнень до…

Завершення сеансу, призупинка, перезавантаження ВМ.

Програма MS VPC виділяє користувачу три команди для переривання роботи ВМ: "Завершення сеансу" (Close), "Призупинка" (Pause), "Перезавантаження" (Reset). Ці команди доступні в меню "Дії" (action) вікна ВМ (Win XP – MS VPC).

Завершення сеансу ВМ.

Після чого у вікні ВМ "Windows XP – MS VPC" вибрати команду меню "Операція Завершення сеансу" (Action Close). З’являється діалогове вікно "Завершення сеансу". Натисніть… Якщо попередньо не завершити роботу Windows XP, то у списку діалогу будуть присутні три варіанти завершення сеансу:…

Призупинення (Pause).

Операція Призупинити (Action Pause) Вона рівнозначна натисканню кнопки "Перезавантажити" (RESET) на… Комбінація клавіш CTRL+ALT+DEL не діє у вікні ВМ.

Лабораторна робота № 10

Windows XP. Керування ресурсами віртуального комп’ютера

Мета заняття

У процесі виконання лабораторної роботи студенти повинні дослідити процеси керування ресурсами віртуального комп’ютера.

Умови виконання роботи

3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й матеріально-технічне забезпечення: · робоче місце із установленою операційною системою Windows XP.

Лабораторна робота № 11

Windows XP. Дефрагментація дискового простору ПК

Мета заняття

У процесі виконання лабораторної роботи студенти повинні дослідити процес дефрагментації дискового простору, причини виникнення фрагментації та способи її усунення.

Умови виконання роботи

3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й матеріально-технічне забезпечення: · робоче місце із установленою операційною системою Windows XP.

Лабораторна робота № 12

Windows XP. Архівація даних

Мета заняття

У процесі виконання лабораторної роботи студенти повинні дослідити способи архівації різними програмами архівації (WinZip, WinRar) для різних типів файлів.

Умови виконання роботи

3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й матеріально-технічне забезпечення: · робоче місце із установленою операційною системою Windows XP.

Частина 1

7.160102 "Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки"; 7.160103 "Системи захисту від несанкціонованого доступу"; 7.160104 "Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом";

– Конец работы –

Используемые теги: Командний, рядок, робота, файлами, Командний, рядок, робота, пакетними, bat, batch, файлами, Командний, рядок, робота, командами, set, IF, GOTO, Windows, XP, Створення, файлу, відповідей0.197

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Командний рядок. Робота з файлами. Командний рядок. Робота з пакетними (bat, batch) файлами. Командний рядок. Робота з командами set, if goto. Windows xp. Створення файлу відповідей

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Тема: Знайомство з WINDOWS. Елементи інтерфейсу WINDOWS. Робота з головним меню та об’єктами WINDOWS
Національний університет Львівська політехніка.. Кафедра ЕАП.. Звіт..

Инсталляция Windows XP. Конфигурирование оболочки Windows XP, оптимизация работы
Windows XP появился 25 октября 2001 года . Это уникально мощная Операционная Система ОС, в основе которой лежит Windows 2000. Так как это абсолютно.. Вне зависимости от названия, все они является прямыми наследниками.. При проектировании NT учитывалась возможность работы системы в различных сетевых средах, поэтому в поставку входят..

Рекомендації щодо виконання та оформлення розрахунково-графічної роботи. Зміст розрахунково-графічної роботи. 3 порядок захисту роботи
Вступ.. рекомендації щодо виконання та оформлення розрахунково графічної роботи.. завдання до роботи організаційні вказівки..

Сравнение операционных систем (DOS, Windows 3.*, Windows 95, Windows NT)
Операционная система обеспечивает пользователю и прикладным программам удобный способ общения интерфейс с устройствами компьютера.Основная причина.. Базовая система ввода-вывода BIOS, находящаяся в постоянной памяти постоянном.. Кроме того, базовая система ввода-вывода содержит программу вызова загрузчика операционной системы.Загрузчик..

Сравнение операционных систем (DOS, Windows 3.*, Windows 95, Windows NT)
Операционная система обеспечивает пользователю и прикладным программам удобный способ общения интерфейс с устройствами компьютера.Основная причина.. Базовая система ввода-вывода BIOS, находящаяся в постоянной памяти постоянном.. Кроме того, базовая система ввода-вывода содержит программу вызова загрузчика операционной системы.Загрузчик..

Установка Windows XP на компьютер с Windows Vista
На сайте allrefs.net читайте: "установка windows xp на компьютер с windows vista"

Системное обеспечение информационных процессов. Файловые менеджеры. Программы для обслуживания и настройки компьютера. Работа с файловой системой при помощи Проводника. Альтернативные файловые менеджеры Total Commander
Лекция Файловые менеджеры Программы для обслуживания и настройки компьютера.. План лекции.. Работа с файловой системой при помощи Проводника Альтернативные файловые менеджеры Total Commander Far..

Сравнение операционных систем (DOS, Windows 3.*, Windows 95, Windows NT)
Операционная система обеспечивает пользователю и прикладным программам удобный способ общения интерфейс с устройствами компьютера.Основная причина.. Базовая система ввода-вывода BIOS, находящаяся в постоянной памяти постоянном.. Кроме того, базовая система ввода-вывода содержит программу вызова загрузчика операционной системы.Загрузчик..

Операційна система Windows XP. Основні поняття на принципи роботи у системі
Історія windows.. перша система windows з явилася на світ у році та являла собою сукупність..

0.045
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам