рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Умови виконання роботи

Умови виконання роботи - раздел Компьютеры, Командний рядок. Робота з файлами. Командний рядок. Робота з пакетними (bat, batch) файлами. Командний рядок. Робота з командами set, if goto. Windows xp. Створення файлу відповідей 3.1. Студент Повинен Знати Теоретичну Частину, Необхідну Для Роботи. ...

3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи.

3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері.

3.3. Необхідне програмне й матеріально-технічне забезпечення:

· робоче місце із установленою операційною системою Windows XP.

4. Стислі теоретичні відомості

4.1. Робота декількох користувачів.

В окремих випадках один ПК можуть використовувати декілька користувачів. Для реалізації цієї можливості в Windows XP для кожного користувача створюється окремий обліковий запис, який дозволяє його ідентифікувати.

Використовуються такі типи облікових записів: локальні та вмонтовані.

Локальні облікові записи (ЛОЗ). Дозволяють доступ до ресурсів ПК, на якому вони створені.

Вмонтовані облікові записи (ВОЗ). Дозволяють виконувати адміністративні задачі і використовувати локальні або мережеві ресурси. Мають місце два типи ВОЗ – адміністратора та гостя.

Обліковий запис адміністратора (ОЗА). Повністю керує ПК. Дозволяє створювати та змінювати облікові записи окремих користувачів і груп, керувати політиками безпеки, виділяти користувачам дозвіл та права на доступ до ресурсів.

ОЗА видалити неможливо. Він активується за умовчанням. Його відключення можливо за допомогою оснастки "Політика груп" (Group policy).

Обліковий запис гостя (ОЗГ). Використовується для входу в систему та доступ до ресурсів випадковим користувачам в мережах з низьким рівнем безпеки і обов’язково з паролем.

Видалити ОЗГ неможливо, треба змінити ім'я.

Активізація ОЗГ. В систему входять під іменем користувача із групи адміністраторів та вибирають категорію "Облікові записи користувачів" (User accounts) панелі керування (Control panel).

Послідовність дій.

Увійти в систему.[1]

1) Пуск (Start) → Панель керування (Control panel) → Облікові записи користувачів (User account).

Категорія "User account" відображає облікові записи користувачів, які мають право на вхід до системи.

2) У вікні "User account" виберіть "Гість" (Guest). Виконується перехід до вікна "Включити обліковий запис "Гість" (Do you want to turn on the Guest Account?).

3) Натиснути кнопку "Включити обліковий запис "Гість". Обліковий запис "Гість" буде активований.

4) Закрийте вікно "Обліковий запис користувача" ("User account") та панель керування.

Відключення ОЗГ. Виконайте наступні дії.

1) У вікні "User account" виберіть "Гість" (Guest).

Категорія "User account" відображає облікові записи користувачів, які мають право на вхід до системи.

2) У вікні "Що ви бажаєте змінити в обліковому записі "Гість" (What do you want to change about the Guest Account?) виберіть (Turn off the Guest Account). ОЗГ буде заблокований.

3) Закрийте вікно "User account" та панель керування.

4.2. Особливості створення (планування) нових облікових записів користувачів.

Це стосується призначення імен та вимоги до паролю.

Призначення імен (naming convention).

Windows XP встановлює такі правила призначення імен:

· імена повинні бути унікальними;

· число символів в імені не може бути більше 20;

· недопустимі символи: " / [ ] : ; ! = , + * ? < >

· імена не чутливі до регістра.

Для безпеки кожен обліковий запис користувача (ОЗК) повинен мати пароль. При цьому необхідно виконати такі рекомендації:

· кількість символів може бути від 8 до 128;

· використовуються символи верхнього та нижнього регістрів, цифри та інші допустимі символи.

4.3. Створення, зміна та видалення локального ОЗК.

Windows XP створює, змінює та видаляє ЛОЗК двома способами:

· з допомогою панелі керування "Облікові записи користувачів" ("User account");

· оснастки "Керування комп’ютером" (Computer Management).

1.

2.

3.

4.

Використання панелі керування ОЗК ("User account").

Це є інструментальний засіб створення, зміни та видалення ЛОЗК, який доступний користувачу.

4.3.1. Зміна облікового запису.

В обліковому запису можна змінити: ім'я, назначити, змінити та видалити пароль; зображення; тип облікового запису. А також використати паспорт .NET.

Якщо користувач має права адміністратора, то в розділі "Зміна облікового запису" (Change In Account) він може змінити (модифікувати) будь-який ОЗК на ПК.

При вході в Windows XP під обліковим записом користувача склад групи "Виберіть завдання" (Pick a Task) змінюється. В ній залишається тільки декілька команд із множини команд адміністратора:

 • зміна імені;
 • створення пароля. Команда можлива, якщо ОЗК не має пароля;
 • зміна пароля. Команда з’являється, якщо ОЗК має пароль;
 • видалення пароля. Команда можлива, якщо ОЗК має пароль;
 • зміна зображення. Змінює зображення на екрані привітання;
 • зміна типу ОЗК. Змінює тип облікового запису.

Використання паспорту .NET. Ця команда виконує запуск майстра паспорта .NET (Add A.NET Passport To Your WinXP PR Account Wizard). Паспорт дозволяє проводити інтерактивні сеанси з абонентами, створювати особисті web-сторінки, реєструватися в будь-яких службах та сайтах, які підтримуються .NET. Паспорт створюється тільки для власного ОЗК.

Щоб змінити власний обліковий запис при вході з обмеженим обліковим записом користувача необхідні такі дії:

1) Пуск (Start) → Панель керування (Control panel) → Облікові записи користувачів (User accounts) → Виберіть завдання (Pick a Task).

2) Виберіть потрібну зміну та прямуйте вказівкам.

Щоб змінити обліковий запис у випадку входу під іменем адміністратора необхідні наступні дії.

1) Пуск (Start) → Панель керування (Control panel) → Облікові записи

користувачів (User accounts).

2) З’являється повідомлення "Зміна облікового запису" (Change An Account).

3) З’являється вікно "Виберіть обліковий запис, який буде змінено" (Pick an Account To Change). Відмітьте обліковий запис, який бажаєте змінити.

4) З’являється вікно "Що ви бажаєте змінити в обліковому запису користувача "Ім'я – Користувач" (What do you want to change about Name Account).

5) Виберіть потрібну заміну та прямуйте вказівкам. "User account" та панель керування.

4.3.2. Створення нового облікового запису користувача

Ця команда знаходиться в групі "Виберіть завдання" (Pick a task), якщо вхід в систему зроблений під ім’ям члена групи адміністраторів. Щоб створити новий ОЗК, виконуються такі дії.

1) Пуск (Start) → Панель керування (Control panel) → Облікові записи користувачів (User accounts).

2) У вікні "Облікові записи користувачів" (User accounts) вибрати "Створити новий обліковий запис" (Create a new account).

3) З’явиться вікно "Задати ім’я нового облікового запису" (Name the new account).

4) В полі "Введіть ім’я нового облікового запису (ОЗ)" (Type a name for the new account) вкажіть ім’я користувача (до 20 символів). Натисніть NEXT.

5) Ім’я користувача відображається на екрані привітання та в меню Пуск (Start).

6) З’явиться вікно "Вибір типу ОЗ" (Pick an account type).

Можливі два типу ОЗ:

· адміністратор ПК;

· обмежений ОЗ.

В табл. 5.1 наведені можливості обох типів ОЗ.

Таблиця 5.1. Типи ОЗ та можливі зміни характеристик

Характеристики Тип ОЗ
Адміністратор Обмежений
Зміна зображення * *
Створення, зміна та видалення пароля * *
Зміна типу ОЗ *  
Зміна імені ОЗ *  
Зміна зображення, паролів, типів та імен ОЗ інших користувачів *  
Повний доступ до інших ОЗ *  
Створення ОЗК на ПК *  
Доступ до усіх файлів ПК *  
Встановлення ПЗ та апаратних засобів *  
Внесення змін в масштабі всієї системи *  

7) Виберіть тип ОЗ. Натисніть "Створити ОЗ" (Create account).

Додаткові можливості зміни параметрів ОЗК.

1) Зміна параметрів початку та завершення сенсу користувача. Це право має тільки адміністратор. Ця можливість доступна в групі "Виберіть завдання" (Pick a task). Два прапорця знімають початок та завдання сеансів усіх користувачів ПК.

2) Використовування екрану привітання для входу в систему. Якщо прапорець встановлений (стан за умовчанням), то при відмітці власного ОЗК на екрані привітання буде вхід в систему. В протилежному випадку необхідно ввести ім’я користувача та пароль у вікні входу в систему.

3) Виконання швидкого підключення користувачів.

Якщо прапорець встановлений (стан за умовчанням), можливе переключення на інші ОЗК, при цьому не зачинивши усі запущені програми. Після закінчення сеансу можливе повернення до іншого ОЗК.

4.3.3. Зміна початку та завершення сеансу користувача.

1) Пуск (Start) → Панель керування (Control panel) → Облікові записи користувачів (User accounts).

2) У вікні ОЗК (User accounts) вибрати "Зміна входу користувача в систему" (Change the way users log and/or off).

3) З’являється вікно "Вибір опцій входу та виходу із системи" (Select logon and logoff options).

4) Встановити або змінити необхідний прапорець.

5. Використання категорії ОЗК (User accounts)

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Командний рядок. Робота з файлами. Командний рядок. Робота з пакетними (bat, batch) файлами. Командний рядок. Робота з командами set, if goto. Windows xp. Створення файлу відповідей

Лабораторна робота командний рядок робота з файлами лабораторна робота командний рядок робота з пакетними.. загальні методичні вказівки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Умови виконання роботи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати команди файлової системи; повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ют

Порядок виконання роботи
5.1. На диску D (або іншому робочому диску) створюємо теку з іменем ud_PIB за допомогою команди MD, де PIB – це перші літери прізвища, імені, по-батькові студента. Потім переходимо до створеної тек

Робота з файлами
Для створення файлів використовуємо команду echo. Команда реалізується як: echo Текст в файл > імя файлу.розширення де Текст в файл – текст, який буде розміщено в

Команда FOR
Виконати наступні дії за допомогою команди for. D:ud_ PIB> FOR %c IN (*.cpp *.pas) DO copy %c D:ud_ PIBud_PIB_3ud_PIB_32*.* D:ud_ PIB>copy f7.cpp D:ud_ PIBud_PIB_3ud_

Умови виконання роботи
3.4. Студент повинен знати команди файлової системи; повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.5. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ют

Порядок виконання роботи
Створюємо bat-файл з іменем Lab2_1.bat і Lab2_2.bat за допомогою текстового редактора Notepad. Дані виконувані файли повинні виконати всі процедури та команди, які було використано в попередній лаб

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати команди файлової системи; повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ют

Порядок виконання роботи
Створюємо bat-файл з ім'ям Lab3.bat. Завдання цього файлу в складанні двох операндів. Результат записується у лог-файл з ім'ям, який заданий у bat-файлі. Умова: якщо задані два операнди ці

Умови виконання роботи
3.4. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.5. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.6. Необхідне програмне й

Порядок виконання роботи
5.1. Створення файлу відповідей. ФВ – скрипт відповідей на серію діалогових вікон GUI (графічний інтерфейс користувача) з метою встановлення (інсталяції) Windows XP. ФВ ви

Менеджер автоматичного встановлення Windows XP
  Рис. 4.9. Менеджер автоматичного встановлення Windows XP Результатом виконання лабораторної роботи повинен бути ФВ у друкованому або рукописному варіанті.

Створення локального ОЗК
Це можливо в якості адміністратора. Послідовність дій. 1) Пуск (Start) → Панель керування (Control panel) → Облікові записи користувачів (User accounts). 2) У вікні &q

Видалення локального ОЗК
Зробіть це на прикладі користувача User2. Ця процедура виконується адміністратором. 1) На панелі керування виділіть "ОЗК" (User accounts). 2) Виділіть User2. Wi

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й

Встановлення програми Microsoft Virtual PC
Послідовність дій. 1) За допомогою програми Провідник (Explorer) увійти в директорію VPC (шлях до файлів встановлення з’ясувати з викладачем). 2) Запустити файл Setup.exe.

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й

Встановлення додаткових компонент ВМ.
Дані компоненти розширюють можливості ВМ, збільшують продуктивність. Послідовність кроків. 1) Натисніть праву клавішу ALT, для звільнення "миші". 2) У вікні &qu

Завершення сеансу ВМ.
Для завершення роботи з ВМ необхідно за допомогою команди головного меню "Виключення" (Shut down) спочатку завершити роботу ОС. Після чого у вікні ВМ "Windows XP – MS VPC&qu

Призупинення (Pause).
Для тимчасової зупинки ВМ необхідно в його вікні "Windows XP – MS VPC" вибрати команду меню: Операція Призупинити (Action Pause) Вона рівнозначна натисканню кнопки "

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й

Частина 1
спеціальності 7.091501 "Комп’ютерні системи та мережі"; 7.160102 "Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки"; 7.160103 "Системи з

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • Популярное
 • Облако тегов
 • Здесь
 • Временно
 • Пусто
Теги