рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Умови виконання роботи

Умови виконання роботи - раздел Компьютеры, Командний рядок. Робота з файлами. Командний рядок. Робота з пакетними (bat, batch) файлами. Командний рядок. Робота з командами SET, IF GOTO. Windows XP. Створення файлу відповідей 3.1. Студент Повинен Знати Теоретичну Частину, Необхідну Для Роботи. ...

3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи.

3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері.

3.3. Необхідне програмне й матеріально-технічне забезпечення:

· робоче місце із установленою операційною системою Windows XP.

4. Стислі теоретичні відомості та хід виконання роботи

Дефрагментація – це процес об’єднання незайнятих секторів дискового простору в безперервну послідовність секторів.

Під час виконання програм має місце постійне переміщення між оперативною пам’яттю та дисковою пам’яттю. В результаті в різних областях дискового простору утворюються дірки (дефрагменти). В результаті незайняті місця на диску не є суцільним блоком, його окремі частини розкидані по всьому простору. При заповненні вільного простору файли також будуть розкидані по декілька секторам, що суттєво знижує продуктивність. При зверненні до файлу необхідно читати не одну послідовну ділянку, а декілька довільно розкиданих.

У файловій системі NTFS використовуються особливі засоби для зберігання цілісності дискового простору. Елементи фрагментації частково все ж таки зберігаються. Тому необхідно регулярно виконувати дефрагментацію дискового простору. Регулярність дефрагментації залежить від характеру виконання програм.

Якщо виконується багато різноманітних програм, має явище постійного переміщення та видалення файлів.

Якщо довгий час виконуються одні й ті ж самі програми, дефрагментація виконується раз у місяць.

Порядок проведення дефрагментації.

Для запуску програми дефрагментації диска необхідно через кнопки ПУСК, ПРОГРАМИ, СТАНДАРТНІ вийти на панель СЛУЖБОВІ і запустити ДЕФРАГМЕНТАЦІЯ ДИСКА.

Загальний вид панелі дефрагментації наведено на рис. 11.1.

Слід звернути увагу на (і відбити у звіті по лабораторній роботі):

· перелік логічних дисків комп'ютера та їхнє призначення;

· використовувані файлові системи;

· характеристики заповнення дискового простору;

· перелік фізичних дисків комп'ютера.

Для проведення фрагментації слід вибрати будь-який з дисків крім системного.

Безпосередньо перед процедурою дефрагментації необхідно провести аналіз обраного диска й одержати звіт про роботу програми аналізу. Результати аналізу включаються у звіт по лабораторній роботі.

У результаті аналізу на панелі дефрагментації відображається розподіл:

· фрагментованої області пам'яті;

· нефрагментованої області пам'яті;

· системної інформації;

· вільних ділянок пам’яті.

Загальний вигляд панелі дефрагментації з результатами аналізу диска наведено на рис. 11.2.

     
Рис. 11.1. Загальний вигляд панелі де фрагментації   Рис. 11.2. Панель дефрагментації з результатами аналізу диска

У звіт по лабораторній роботі потрібно включити розраховане у відсотках співвідношення обсягів областей пам'яті й висновок про необхідність проведення дефрагментації.

Далі запускається програма дефрагментації й виводиться звіт о її роботі.

Загальний вигляд панелі з результатами дефрагментації наведено на рис. 11.3.

У звіт по лабораторній роботі слід включити основні результати роботи програми дефрагментації з аналізом змін, які відбулися, у розподілі областей пам'яті на диску й висновки.

Очищення диска.Очищення диска дозволяє звільнити місце на жорсткому диску. Програма очищення диска перевіряє диск і виводить перелік тимчасових файлів, файлів, що завантажуються з Інтернету, а також непотрібних програмних файлів, які доцільно видалити.

Для запуску програм очищення дисків необхідно через папку "Мій комп'ютер" вибрати диск для очищення й правою клавішею "миші" вивести на екран перелік його властивостей.

Загальний вид екрана з панеллю властивостей диска наведено на рис. 11.4.

 

     
Рис. 11.3. Панель з результатами дефрагментації   Рис. 11.4. Загальний вигляд екрану з панеллю властивостей диску

 

Слід провести аналіз характеристик диска й включити нього у звіт по лабораторній роботі. Особливо звернути увагу на обсяги зайнятої й вільної частини диска.

Аналіз характеристик диска провести по розділах:

· загальні;

· сервіс;

· устаткування;

· доступ.

Вигляд екрану з панеллю властивостей диска розділу Сервіс наведено на рис. 11.5.

Вигляд екрану з панеллю властивостей диска розділу Устаткування наведено на рис. 11.6.

Для проведення очищення диска необхідно запустити програму очищення на панелі властивостей диска Загальні.

Програма очищення проводить аналіз інформації на диску (рис. 11.7) і визначає перелік файлів для видалення (рис. 11.8).

Після закінчення роботи програми очищення слід знову переглянути властивості очищеного диска й провести його аналіз на предмет змін властивостей. Результати аналізу включити у звіт по лабораторній роботі разом з висновками.

     
Рис. 11.5. Вид екрану з панеллю властивостей диска розділу Сервіс   Рис. 11.6. Вигляд екрану з панеллю властивостей диска розділу Устаткування

 

     
Рис. 11.7. Аналіз інформації диска   Рис. 11.8. Перелік файлів для видалення

 

Дослідження характеристик системи. Метою відпрацьовування питання є вивчення загальних властивостей програмного й апаратного забезпечення системи в інтересах визначення її поточного стану.

Для запуску програм оцінки стану системи необхідно через кнопки ПУСК, ПРОГРАМИ, СТАНДАРТНІ вийти на панель СЛУЖБОВІ й запустити ВІДОМОСТІ ПРО СИСТЕМУ.

Крім загальних відомостей до складу відомостей про систему включена інформація з наступних розділів:

· ресурси апаратури;

· компоненти;

· програмне середовище;

· Internet Explorer;

· додатки.

Кожний з розділів у свою чергу включає підрозділи, наприклад, для розділу Ресурси апаратури підрозділи представлені на рис. 11.9.

 

 

 

Рис. 11.9. Підрозділи розділу Ресурси апаратури

 

Приклад властивостей системи для підрозділу Пам'ять розділу Ресурси апаратури наведено на рис. 11.10.

 

 

Рис. 11.10. Властивості пам'яті системи

При проведенні роботи студенти повинні бути готові провести аналіз властивостей системи в обсязі одного підрозділу (за вказівкою викладача) для всіх розділів властивостей системи. Результати аналізу включаються у звіт по лабораторній роботі.

Контрольні питання

1. Дайте визначення файлу.

2. Дайте визначення каталогу.

3. Дайте визначення файловой системы.

4. Наведіть причини за яких виникає фрагментація.

5. Призначення засобів очищення диска.

6. Типи файлів, що видаляються при очищенні диска.

7. Призначення дефрагментації дискового простору.

8. Як часто необхідно проводити дефрагментацію?

9. Впливає чи ні негативний чином фрагментація на роботу ПК?

10. Як дізнатися що жорсткий диск фрагментований і йому потрібна дефрагментація?

11. Дайте визначення дефрагментації.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Командний рядок. Робота з файлами. Командний рядок. Робота з пакетними (bat, batch) файлами. Командний рядок. Робота з командами SET, IF GOTO. Windows XP. Створення файлу відповідей

Лабораторна робота Командний рядок Робота з файлами Лабораторна робота Командний рядок Робота з пакетними... ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Умови виконання роботи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати команди файлової системи; повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ют

Порядок виконання роботи
5.1. На диску D (або іншому робочому диску) створюємо теку з іменем ud_PIB за допомогою команди MD, де PIB – це перші літери прізвища, імені, по-батькові студента. Потім переходимо до створеної тек

Робота з файлами
Для створення файлів використовуємо команду echo. Команда реалізується як: echo Текст в файл > імя файлу.розширення де Текст в файл – текст, який буде розміщено в

Команда FOR
Виконати наступні дії за допомогою команди for. D:ud_ PIB> FOR %c IN (*.cpp *.pas) DO copy %c D:ud_ PIBud_PIB_3ud_PIB_32*.* D:ud_ PIB>copy f7.cpp D:ud_ PIBud_PIB_3ud_

Умови виконання роботи
3.4. Студент повинен знати команди файлової системи; повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.5. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ют

Порядок виконання роботи
Створюємо bat-файл з іменем Lab2_1.bat і Lab2_2.bat за допомогою текстового редактора Notepad. Дані виконувані файли повинні виконати всі процедури та команди, які було використано в попередній лаб

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати команди файлової системи; повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ют

Порядок виконання роботи
Створюємо bat-файл з ім'ям Lab3.bat. Завдання цього файлу в складанні двох операндів. Результат записується у лог-файл з ім'ям, який заданий у bat-файлі. Умова: якщо задані два операнди ці

Умови виконання роботи
3.4. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.5. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.6. Необхідне програмне й

Порядок виконання роботи
5.1. Створення файлу відповідей. ФВ – скрипт відповідей на серію діалогових вікон GUI (графічний інтерфейс користувача) з метою встановлення (інсталяції) Windows XP. ФВ ви

Менеджер автоматичного встановлення Windows XP
  Рис. 4.9. Менеджер автоматичного встановлення Windows XP Результатом виконання лабораторної роботи повинен бути ФВ у друкованому або рукописному варіанті.

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й

Створення локального ОЗК
Це можливо в якості адміністратора. Послідовність дій. 1) Пуск (Start) → Панель керування (Control panel) → Облікові записи користувачів (User accounts). 2) У вікні &q

Видалення локального ОЗК
Зробіть це на прикладі користувача User2. Ця процедура виконується адміністратором. 1) На панелі керування виділіть "ОЗК" (User accounts). 2) Виділіть User2. Wi

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й

Встановлення програми Microsoft Virtual PC
Послідовність дій. 1) За допомогою програми Провідник (Explorer) увійти в директорію VPC (шлях до файлів встановлення з’ясувати з викладачем). 2) Запустити файл Setup.exe.

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й

Встановлення додаткових компонент ВМ.
Дані компоненти розширюють можливості ВМ, збільшують продуктивність. Послідовність кроків. 1) Натисніть праву клавішу ALT, для звільнення "миші". 2) У вікні &qu

Завершення сеансу ВМ.
Для завершення роботи з ВМ необхідно за допомогою команди головного меню "Виключення" (Shut down) спочатку завершити роботу ОС. Після чого у вікні ВМ "Windows XP – MS VPC&qu

Призупинення (Pause).
Для тимчасової зупинки ВМ необхідно в його вікні "Windows XP – MS VPC" вибрати команду меню: Операція Призупинити (Action Pause) Вона рівнозначна натисканню кнопки "

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й

Частина 1
спеціальності 7.091501 "Комп’ютерні системи та мережі"; 7.160102 "Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки"; 7.160103 "Системи з

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги