рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Обробка даних в електронних таблицях Excel

Обробка даних в електронних таблицях Excel - раздел Компьютеры, Тестування навичок роботи в Microsoft Word У Середовищі Електронних Таблиць Excel Виконати Завдання Ство...

У середовищі електронних таблиць Excel виконати завдання

Створити книгу з одним листком. У верхньому колонтитулі вказати: ПІБ і ЛР14 — Обробка даних в Excel, у нижньому — номери сторінок. Вибравши команду Файл-Властивості, заповнити на вкладці Документ потрібні поля.

I. Обчислення в таблицях Excel. Набір формули — клацнути мишкою в клітинці‚ в яку треба помістити результат обчислення; формулу можна набирати чи в цій клітинці чи в рядку формул. Формула завжди починається зі знака =. У формулу можуть входити константи‚ адреси клітинок‚ звернення до функцій‚ знаки операцій. Після закінчення набору формули треба натиснути клавішу Enter і в клітинці відобразиться результат обчислення.

Адреса клітинки утворюється з позначення колонки і рядка, а також може містити символ $ (наприклад‚ А3‚ В$8, $В8, $A$5). Адреси можуть бути відносними (А5 — при перенесенні формули в нове місце таблиці ці адреси не змінюються‚ а при копіюванні — перераховуються (як вони перераховуються?)) й абсолютними ($A$5 — при копіюванні формули ці адреси не перераховуються). Що буде при копіюванні формули з адресою, заданою у вигляді: А$5 або $А5? Якщо треба вказати блок суміжних клітинок‚ то задається діапазон‚ адреси в якому розділяються двокрапкою (А3:А5 — вказуються клітинки А3‚ А4‚ А5; В2:С4 — вказуються клітинки В2‚ В3‚ В4‚ С2‚ С3‚ С4). Чи можна в діапазоні вказувати абсолютні адреси?

Якщо двічі клацнути на клітинці з формулою‚ в якій використовуються адреси клітинок‚ то відповідні клітинки таблиці будуть виділені кольоровою рамкою.

Звернення до функціїмістить ім’я функції,після якого в круглих дужках вказуються аргументи‚ які розділяються крапкою з комою‚ наприклад СУММ(А4;8;В2:С5). Функція може мати до 30 аргументів; аргументами можуть бути й інші функції (глибина вкладення звернень до функцій — 7).

При введенні формул звернення до функцій можна записати вручну або вставити за допомогою команди Вставка – Функція. У діалоговому вікні Майстер функцій у списку Категорії треба вибрати потрібну категорію‚ у списку Функція — функцію (внизу діалогового вікна подається короткий опис вибраної функції) і ОК‚ після чого відкриється діалогове вікно для вводу аргументів. Аргументи можна вводити вручну чи клацаючи в таблиці.

Якщо результатом функції має бути масив, то перед зверненням до функції в таблиці треба виділити клітинки, які відповідають структурі результату. Після задання значень аргументів такої функції треба натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Shift+Enter (або Ctrl+Shift і ОК).

Знаки операцій. Математичні: + (додавання)‚ - (віднімання)‚ * (множення)‚ / (ділення)‚ % (відсоток)‚ ^ (піднесення до степеня; показник степеня може бути десятковим або звичайним дробом); логічні: = (дорівнює)‚ > (більше)‚ < (менше)‚ >= (більше-дорівнює)‚ <= (менше-дорівнює)‚ <> (не дорівнює); об’єднання тексту &. Для позначення порядку дій у формулах можна використовувати круглі дужки.

Відображення формул у клітинках таблиці — натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Shift+~ чи Ctrl+~. При повторному натисканні даної комбінації знову відображаються результати.

При внесенні змін в дані всі формули перераховуються автоматично.

ІI. Прогнозування. Для прогнозування використовуються функціїТЕНДЕНЦИЯ, ПРЕДСКАЗ, ЛИНЕЙН,РОСТ, ЛГРФПРИБЛ(ознайомтеся з довідкою щодо використання цих функцій).

Можна виконати графічне прогнозування: за табличними даними побудувати графік (Вставка – Діаграма – Точкова); вибрати команду Діаграма – Додати лінію тренду, у діалоговому вікні Лінія тренду вибрати тип залежності (її встановлюють на око, відповідно до вигляду побудованого графіка), перейти на вкладку Параметри і задати в полі Прогноз кількість одиниць вперед чи назад, відмітити опцію Показувати рівняння на діаграмі.

Використовуючи деякі з вказаних функцій і графічне прогнозування, зробіть проноз, наприклад, щодо кількості населення України до 2050 року (якщо: 1993 — 52,24 млн.; 1994 — 52,11; 1995 — 51,73; 1996 — 51,3; 1997 — 50,82; 1998 — 50,37; 1999 — 49,92; 2000 — 49,43; 2001 — 48,92; 2002 — 48,46; 2003 — 48; 2004 — 47,62; 2005 — 47,28; 2006 — 46,9; 2008 — 46,3727; 2009 — 45,982; 2010 — 45,796.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Тестування навичок роботи в Microsoft Word

Лабораторна робота Графічні елементи і блок схеми в документації в редакторі MS Word Вибравши.. Лабораторна робота Редагування документів в.. Лабораторна робота Форматування тексту в редакторі MS Word..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Обробка даних в електронних таблицях Excel

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Тестування навичок роботи в Microsoft Word
Завдання. У середовищі текстового редактора Word виконати завдання (час — 60 хв.): 1. Створити документ з 3 абзацами тексту українською мовою, набраного шрифтом Time

Графічні елементи і блок-схеми в документації в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Вибравши команду Файл – Властивості, заповнити на вкладці Документ поля Назва: Лабораторна робота 5, Тема: Створення блок-с

Редагування документів в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Створити документ з 3 абзацами тексту українською мовою (у кожного студента текст має бути індивідуальним), набраного шрифт

Форматування тексту в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Створити документ з 3 абзацами тексту українською мовою (у кожного студента текст має бути індивідуальним), набраного шрифт

Форматування абзаців в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Створити документ з 3 абзацами тексту українською мовою (у кожного студента текст має бути індивідуальним), набраного шрифт

Створення математичних формул з використанням Microsoft Equation в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Вибравши команду Файл-Властивості, заповнити на вкладці Документ потрібні поля. Нумерацію сторінок продовжити. У верхньому

Робота з таблицями в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Вибравши команду Файл-Властивості, заповнити на вкладці Документ потрібні поля. Нумерацію сторінок продовжити. У верхньому

Використання таблиць в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Вибравши команду Файл-Властивості, заповнити на вкладці Документ потрібні поля. Нумерацію сторінок продовжити. У верхньому

Елементи оформлення документу в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Створити документ з 10 абзацами тексту українською мовою (у кожного студента текст має бути індивідуальним), при цьому абза

Форматування елементів діаграм
Зміна форматування підписів даних на діаграмі — клацнути по будь-якому підпису (виділяться всі підписи) і на панелі інструментів Форматування вибрати потрібні значення шрифту, розміру, кольору, нак

Обробка даних засобами електронних таблиць Excel
У середовищі електронних таблиць Excel виконати завдання: Створити книгу з одним листком. У верхньому колонтитулі вказати: ПІБ і ЛР12 — Обробка даних в Excel – II, у нижньому — номе

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги