рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Робота з табличним процесором Microsoft Excel

Робота з табличним процесором Microsoft Excel - раздел Компьютеры, Лабораторна Робота №6. ...

Лабораторна робота №6.

Робота з табличним процесором Microsoft Excel

OpenOffice Calc).

 

Мета: ознайомитись із можливостями сучасних табличних процесорів. Навчитись створювати та опрацьовувати електронні таблиці за допомогою Microsoft Excel.

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Користувацький інтерфейс редактора Microsoft Excel

Поле імен розташоване нижче піктографічного меню і відображає ім’я або адресу поточної, активної комірки, тобто комірки, в якій розташовується… Рядок формул відображає вміст цієї комірки. З використанням цього рядку… Рядок заголовка стовпців і стовпець заголовка рядків містить номера рядків і стовпців електронної таблиці.

Робота з таблицею Excel як з файлом

Команди роботи з таблицями на рівні файлів містить пункт меню Файл. За допомогою команд цього меню створюється нова таблиця (Файл-Создать), відкриваються вже існуючі таблиці (Файл-Открыть), закривається поточна книга таблиць (Файл-Закрыть), зберігається поточна таблиця під раніше наданим їй ім’ям (Файл-Сохранить), зберігається поточна таблиця під ім’ям, яке надається їй зараз (Файл-Сохранить как), зберігається поточна таблиця в форматі HTML (Файл-Сохранить в формате HTML), встановлюються параметри сторінки таблиці (Файл-Параметры страницы), задається чи прибирається область друку (Фйал-Область печати), виконується попередній перегляд документу перед друком (Файл-Предварительный просмотр), виконується друк документу (Файл-Печать), можна переглянути властивості таблиці, здійснюється вихід з редактора Microsoft Excel (Файл-Выход).

Основні прийоми роботи в редакторі Excel

Числа в Excel містять цифри, математичні знаки, знак %, розділювач цілої і дробової частини. Введене число представляється в одному з наступних… - текстовому – відображає число, вирівнюючи його по лівому краю; - грошовому – тріади розрядів числа відокремлюються пробілом, після числа розміщується знак валюти;

ЗАВДАННЯ 2

Створити бланк за зразком, виданим викладачем. При оформленні виконати дії зі створення власного стилю.

Лабораторна робота №7.

Робота з табличним процесором Microsoft Excel

OpenOffice Calc). Розширені можливості.

 

Мета: ознайомитись із можливостями сучасних табличних процесорів. Навчитись користуватись додатковими можливостями програмного забезпечення. Опанувати створення та використання формул, а також побудову діаграм та графіків

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

 

Формули і функції в Excel

Введення формули починається зі знаку рівності або плюса і закінчується натисненням клавіші Enter. При заданні в формулі адреси комірки (діапазону… При використанні формул для більш складних розрахунків Excel має засіб… В Excel є функція ЕСЛИ, яка має такий синтаксис: ЕСЛИ (логічний_вираз; значення_якщо_так; значення_якщо_ні).

Діаграми і графіки в Excel

Побудувати типову структуру діаграми на прикладі (рис. 1.) Гістограма - це діаграма у вигляді стовпців, що містить загальний заголовок, вісь X (або… Рис. 1. Типова структура діаграм (гістограм)

Вибір типу діаграми (крок 1 із 4).

За командою Вставка\Диаграмма...або при активізації кнопки-піктограми "Мастер днаграммы) на екран викликається діалогове вікно "Мастер диаграммы (шаг 1из 4): тип диаграммы"з двома опціями-вкладками: "Стандартные"та "Нестандартные"(рис. 2).

Вибравши тип та вигляд діаграми, користувач може переглянути її зразок та оцінити його. Для цього потрібно натиснути та утримувати у ньому вікні кнопку "Просмотр результат"(рис.2.).

Рис.2. Вікно Мастер диаграмм (шаг 1 из 4): тип диаграммз гістограмою

Вибір даних для побудови діаграми (крок 2 з 4).

Перехід до другого кроку роботи Майстра діаграм проводиться за командою Далееабо після натиснення на клавішу Еnter.При цьому відкривається діалогове вікно "Мастер диаграмм (шаг 2 из 4): источник данных диаграмм"із двома вкладками Диапазон данныхі Ряд(рис. 3., рис.4)

 

Рис. 3. Вікно Мастер диаграмм (шаг 2 из 4):

Источник данных диаграммыз вкладкою Диапазон данных

Вкладка Диапазон данныхзабезпечує: • введення або зміну діапазону даних, необхідних для побудови діаграми; • вибір способу формування рядів діаграм за рядками або за стовпцями виділеного діапазону;

Встановлення параметрів діаграми (крок 3з 4).

Вкладка Заголовки(рис. 5.) забезпечує ручне введення заголовків діаграми, заголовків вісі X (категорій) та вісі Y значень). Рис 5.Вікно Мастер диаграмм (шаг 3 из 4): параметри диаграммы

Розміщення діаграм (крок 4 з 4).

Діаграму можна розміщувати на одному злистків робочої книги або на власному листку книги. Вибір варіанта розміщення діаграми здійснюється в діалоговому вікні Мастера диаграммза допомогою двох перемикачів (рис.8.).

Рис. 8. Вікно Мастер диаграмм (шаг 4 из 4): размещение диаграммы

 

Щоб розмістити діаграму на окремому робочому листку, досить ввімкнути відповідний перемикач, а потім (за бажанням) замінити системне ім'я "Диаграмма1"ім'ям користувача. Для розміщення діаграм як вбудованого графічного об'єкта в одному з листків робочої книги потрібно ввімкнути однойменний перемикач, а потім вибрати ім'я цього листка із списку, що розкривається.

Останнє діалогове вікно "Мастер диаграмм"закривається натисненням на клавішу Еnterабо лівою клавішею мишки на кнопці "Готово".

 

ЗАВДАННЯ 1

2.До створеної на практичному занятті №5 таблиці додати 3-й стовпець – нарахування пенсійного податку (1% від загальної заробітної плати для… 3.До створеної на практичному занятті №5 таблиці додати 3-й стовпець –… 4.До створеної на практичному занятті №5 таблиці додати 3-й стовпець – нарахування по соціальному страхуванню (0,5%…

Завдання 2

Створити таблиці збуту товарів по квартально, в яких буде відображена інформація збут товара по місяцям і за квартал, також створити зведену таблицю в якій буде відображена інформація збуту товарв за рік. Під кожну таблицю виділити окремий листок. При оформленні виконати дії зі створення власного стилю.

Робота з декількома таблицями

Файли робочих книг можуть містити кілька робочих таблиць із даними. Можливості Ехсеl дозволяють вводити дані в кілька таблиць одночасно і форматувати ці таблиці. Можна, зокрема, ввести заголовок рядка або стовпця в декілька таблиць відразу, а потім ввести відповідні дані у кожну таблицю; переміщувати і копіювати дані з однієї таблиці в іншу, будувати формули з використанням посилань на дані з інших робочих таблиць. Ця властивість дуже ефективна при створенні підсумкових таблиць, оскільки Ехсеl дозволяє використовувати в розрахунках дані, які не містяться обов'язково в тій же таблиці. При цьому, якщо дані, на які посилається формула, будуть змінені, результат розрахунків за цією формулою зміниться відповідно. Можна також встановлювати зв'язки між даними в різних робочих таблицях. Якщо зв'язати дані в одній таблиці з даними в інший і надалі змінити дані в першій таблиці, пов'язані з ними дані в другій таблиці зміняться відповідно.

Введення даних в декілька таблиць одночасно

Для вибору групи суміжних робочих таблиць натисніть на вкладку першої, а потім на вкладку останньої робочої таблиці, утримуючи натиснутою клавішу… При виборі групи робочих таблиць можна вводити дані в декілька таблиць… Можна також застосовувати форматування до всіх робочих таблиць у групі. Наприклад, якщо потрібно виділити жирним…

– Конец работы –

Используемые теги: робота, табличним, процесором, Microsoft, Excel0.079

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Робота з табличним процесором Microsoft Excel

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної підготовки та виконання лабораторних робіт з дисципліни «Економічна інформатика» на тему: «Робота в середовищі табличного процесора Microsoft Excel. Засоби створення презентацій»
Київський національний торговельно економічний університет... Вінницький торговельно економічний інститут... Кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем...

Лекция. Работа в Microsoft Excel 2010 Лекция посвящена основам вычислений с использованием формул в Microsoft Excel 2010. 1. Даны определения основных понятий, рассмотрена структура формулы
Операторы сравнения... Операторы сравнения используются для сравнения двух значений Результатом... Текстовый оператор конкатенации...

Windows, Microsoft Word и Microsoft Excel
Основная идея, заложенная в основу оболочки Windows, естественность представления информации. Наиболее важными отличительными чертами ее являются… Основными понятиями пользовательского интерфейса в среде Windows являются окно… Windows представляет собой графическую оболочку. Oт пользователя не требуется ввод директив с клавиатуры в виде…

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 1.2.1 Зміст розрахунково-графічної роботи 1.3 Порядок захисту роботи
ВСТУП... РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ... Завдання до роботи Організаційні вказівки...

Командний рядок. Робота з файлами. Командний рядок. Робота з пакетними (bat, batch) файлами. Командний рядок. Робота з командами SET, IF GOTO. Windows XP. Створення файлу відповідей
Лабораторна робота Командний рядок Робота з файлами Лабораторна робота Командний рядок Робота з пакетними... ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ...

Основи роботи з електронними таблицями Excel Знайомство з Excel. Основні положення
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД... УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО ТЕХНОЛОГІЧНИЙ... УНІВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ...

Табличний редактор Microsoft Excel
Під панеллю інструментів розміщується рядок формул У його лівій частині відображається адреса активної клітинки у правій вся інформація яка... Рядок стану... Цей рядок розміщується у нижній частині вікна Ехсеl У цей рядок виводиться інформація про хід виконання деяких...

Цель работы: создание и применение шаблона; обмен информацией с Excel; использование ячеек и диаграмм Excel в документах Word
СОЗДАНИЕ ШАБЛОНОВ В MS EXCEL СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WORD И EXCEL... Цель работы создание и применение шаблона обмен информацией с Excel использование ячеек и диаграмм Excel в...

РЕДАКТОР ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ MICROSOFT EXCEL 2007
СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ Ввод данных Имя ячейки адрес ячейки в Ехсеl формируется по аналогии с... Выделение несмежных ячеек... Для того чтобы выделить несмежные ячейки вначале необходимо выделить первый диапазон в данном случае А А здесь...

0.041
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам
  • РЕДАКТОР ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003 СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ Ввод данных Имя ячейки адрес ячейки в Ехсеl формируется по аналогии с... Выделение несмежных ячеек... Для того чтобы выделить несмежные ячейки рис б вначале необходимо выделить первый диапазон в данном случае...
  • "Семейный бюджет" (расчет с помощью программы Microsoft Excel 97) Под панелью инструментов появился текст.Эта полоска называется поле для ввода, где отображается фактическая информация в текущейячейки. Чтобы закрепить введенное значение необходимо нажать клавишу Enter . Если… Статьи Заработная плата мужа предусматриваютфактические выплаты заработной платы за вычетом налогов. Расчет…
  • Изучение Microsoft Excel (v.7.0) Основой программы является, как и раньше, калькуляционный вычислительный модуль, с помощью которого происходит обработка данных текстовых или… С помощью модуля базы данных в Ехсеl 7.0 реализован доступ к внешним базам… Это влечет за собой расширения перечня задач, решаемых приложением, однако может значительно усложнить работу с…
  • Использование электронной таблицы как базы данных. Сортировка и фильтрация данных в Microsoft Excel 97 Существуют ограничения, накладываемые на структуру базы данных: • первый ряд базы данных должен содержать неповторяющиеся имена полей; • остальные… Сортировка - это упорядочение данных по возрастанию или по убыванию. Проще… Это средство отображает подмножество данных, не перемещая и не сортируя данные. При фильтрации базы отображаются…
  • Знакомство с Microsoft Excel На сайте allrefs.net читайте: " Знакомство с Microsoft Excel"