рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Шкідливих речовин у харчових продуктах

Шкідливих речовин у харчових продуктах - Конспект, раздел История, Опорний конспект лекцій з курсу Основи екології Тема 1. Предмет, історія, структура та методи екології 1. Предмет, об’єкт і завдання екології 2. Історія розвитку екології як науки  ...

 

 

Харчові продукти необхідно виробляти із харчової сировини, в якій не перевищено гранично допустимі рівні токсичних речовин.

 

Для забезпечення зниження вмісту шкідливих речовин у продуктах харчування необхідно вирішувати низку проблем:

• удосконалення нормативно-методичної бази державного нагляду за безпекою харчових продуктів;

• здійснення нагляду за об'єктами навколишнього середовища (вода, грунт, повітря);

• використання сучасних технологій, обладнання, що виключають можливість забруднення продуктів харчування;

• створення сучасної інструментальної й аналітичної бази контролю безпеки харчових продуктів та ін.

 

 

Контрольні питання.

 

1.Класифікація небезпечних речовин харчових продуктів.

2.Антиаліментарні компоненти їжі.

3.Токсичні компоненти харчових продуктів.

4.Компоненти їжі з великою фармакологічною активністю.

5.Харчові добавки: поняття, класифікація.

6.Поясніть, в чому виражається канцерогенна, мутагенна та тератогенна дії?

7.Класифікація контамінантів харчових продуктів.

8.Радіонукліди: визначення, шляхи надходження в харчові продукти, вплив на організм людини.

9.Токсичні елементи: визначення, представники, шляхи надходження в харчові продукти, вплив на організм людини.

10.Назвіть Нітрогеновмісні шкідливі речовини, що містяться в харчових продуктах.

11.Джерела надходження нітратів і нітритів в харчові продукти.

12.Вплив нітратів, нітритів, нітрозамінів на організм людини.

13.Поняття про нітрозаміни в харчових продуктах.

14.Поняття про діоксини, їх утворення, шляхи надходження та вплив на організм людини.

15. Поняття про бензпірен, його утворення, шляхи надходження та вплив на організм людини.

16.Пестициди: визначення, шляхи надходження, вплив на організм людини.

17.Мікотоксини: визначення, представники, вплив на організм людини.

18.Назвіть речовини з відносно високим ступенем шкідливого впливу на організм людини

19.Які компоненти упаковки, технологічного обладнання, тари, інвентаря можуть потрапляти в харчові продукти?

20.Які токсичні речовини утворюються в технологічних процесах?

21.Назвіть міжнародні організації, що розробляють НД (нормативну документацію) щодо безпеки харчових продуктів.

22.Завдання та функції комісії Кодекс Аліментаріус.

23.Мета та сфера діяльності організації ISO.

24.Структура, завдання та основні принципи законодавства ЄС в сфері безпеки харчової і сільськогосподарської продукції.

25.Сфера регулювання стандартів ЄС.

26.Сутність, завдання та основні завдання системи НАССР.

27.Державне регулювання щодо безпеки харчових продуктів.

28.Структура органів, що відповідають за якість харчових продуктів в Україні.

29.Нормативні документи України щодо безпеки харчових продуктів

30.Сутність і мета Державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо безпеки харчових продуктів

31.Поняття про небезпечний харчовий продукт з точки зору законодавства

32.Характерні ознаки непридатного (едалтерованого) харчового продукту

33.Характеристика впливу токсичних речовин на організм людини

34.Сутність та класифікація отруєнь.

35.Поведінка токсичних речовин при хронічних інтоксикаціях

36.Фактори, які впливають на накопичення токсичних сполук

37.Узагальнена схема зниження вмісту шкідливих речовин у харчових продуктах

38.Обов’язкові параметри безпеки харчових продуктів

39.Оцінка токсичності хімічної речовини

40.Сутність поняття фактору безпеки для людини

41.Сутність кумуляції токсичності хімічної речовини

42.Напрямки зниження вмісту шкідливих речовин у харчових продуктах

43.Заходи щодо зниження вмісту шкідливих речовин у харчових продуктах

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Опорний конспект лекцій з курсу Основи екології Тема 1. Предмет, історія, структура та методи екології 1. Предмет, об’єкт і завдання екології 2. Історія розвитку екології як науки

Кафедра екології харчових продуктів та виробництв.. Опорний конспект лекцій.. з курсу Основи екології..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Шкідливих речовин у харчових продуктах

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Основні поняття та терміни
Навколишнє середовище або довкілля – всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни

Будова біосфери
Верхня границя - озоновий шар 20000  

Оксиди Сульфуру та Нітрогену – основні причини виникнення кислотних опадів
Антропогенні джерела надходження оксидів Нітрогену – згоряння палива в присутності повітря при високій температурі та використання Нітроген-вмісного пального.   Антропогенні

Літній смог
(фотохімічний, каліфорнійський або Лос-Анжелеський) Влітку, коли сонце світить яскраво, гaзи, що утворюються при згоранні автомобільного палива (оксиди aзотa NOx, і продук

Зимовий смог
(Лондонський) Зимовий, або «лондонський», смог утворюється, коли тaкі забруднювачі повітря, як оксид Сульфуру (IV), монооксид Карбону (СO) і пил та сажа, у холодному і вол

Контрольні питання
1. Які гази входять до складу атмосфери? 2. Як змінювався склад атмосферного повітря протягом часу? 3. На які шари розподілена атмосфера? 4. Що призводить до погіршення е

Малий та великий кругообіги води в природі
Середня тривалість загального циклу обміну води, залученої в біологічний кругообіг, становить 300-400 років. Приблизно 37 разів на

Типи забруднення поверхневих і підземних вод
Типи забруднення Забруднюючі речовини Фізичне Нерозчинні домішки: глина, пісок, намул, пил тощо.

Способи очищення стічних вод
  Механічні способи очищення застосовуються для очищення стоків від твердих та масляних забруднень. Механічне очи

Будова літосфери
ЛІТОСФЕРА –верхня тверда оболонка Землі, до складу якої входить земна кора та верхня частина мантії Землі. Складається з осадових, вивержених і магматичних порід.  

Значення літосфери
  · Середовище усіх мінеральних ресурсів · Основний об`єкт антропогенної діяльності людини · Ґрунти – органо-мінеральний продукт багаторічної спільної діяльності жив

Розподіл водних ресурсів на Землі
Види водних ресурсів Розподіл водних ресурсів у: гідросфері, % у прісних водах % млн

Узагальнена класифікація небезпечних речовин харчових продуктів
  Біологічні  

Державне регулювання щодо безпеки харчових продуктів
 

Основи економіки природокористування
Одним із принципових моментів при вирішенні завдань економіки природокористування є необхідність застосування інтегрованого підходу до збер

Методи і засоби очищення газо- та пилових відходів. Класифікація ГОУ (газоочисних установок)
  Очищення промислових викидів залежить від сфери, в яку вони вихо­дять, та від кількості і якості забруднюючих речовин у викидах. Очищують забруднені потоки: - очищен

ІІІ. Фізико-хімічне очищення
Пристосовані для очищення газодимових викидів Адсорбційний метод ґрунтується на поверхневому вбиранні газоподі­бних молекул твердими адсорбентами за рахунок міжмолекулярних сил. Уві

ІІІ. Хімічне очищення
Хемосорбція – хімічне зв’язування шкідливих речовин. Очищуваний газ промивається розчином речовини; з яким він хімічно взаємодіє. Приклад: для вбирання оксидів азоту NOx застосовується гідрооксид C

Методи і споруди очищення промислових стічних вод
Методи очищення стічних, забруднених, промислових вод Механічні й механічно-хімічні Хімічні й фізико-хімічні Біохімічні

Класифікація
Типова технологія водоохорони – 3 засоби: -ПБО – повна біологічне очищення; -ПБОС – повне біологічне очищення з поліпшеним очищенням від фосфору; -ПБОН – повне біологічне

Утилізація відходів: переробка
Не дивлячись, на всі перераховані вище способи утилізації, існує ще один спосіб – це вторинна переробка. Причому цей спосіб найбільш ефективний, так як він є не лише екологічно чистим, а й ресурсоз

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги