рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Класифікація

Класифікація - Конспект, раздел История, Опорний конспект лекцій з курсу Основи екології Тема 1. Предмет, історія, структура та методи екології 1. Предмет, об’єкт і завдання екології 2. Історія розвитку екології як науки Типова Технологія Водоохорони – 3 Засоби: -Пбо – Повна Біологічне Оч...

Типова технологія водоохорони – 3 засоби:

-ПБО – повна біологічне очищення;

-ПБОС – повне біологічне очищення з поліпшеним очищенням від фосфору;

-ПБОН – повне біологічне очищення з нітрифікацією та денітрифіка­цією.

Аеробне очищення здійснюється у природних (поле зрошення, поля фільтрації, біологічні ставки) та штучних умовах (біофільтри, аероте­нки, аераційні канали, біоконтактори)

Природне аеробне очищення – ґрунтовий метод біологічного очи­щення. На полях зрошення не тільки очищується ст. в., але й вирощуються с/г культури, тут утилізуються комунальні ст. в., азотнотукових заводів, кап­ролактаму, сульфат целюлози, харчової промисловості .

Якщо на ділянках не вирощується рослини, а тільки очищується ст. в., то це поля фільтрації – потребують більше площі рівної, добре фільтруючої.

Біологічні ставки влаштовують каскадом з 3-5 площ глибиною 1-1,5м , щоб вода краще прогрівалася. Процес самоочищення = 20 днів. Б. ст. використовуються після штучного очищення як буфер перед водоймою.

Біоочищення у штучних умовах:

Біофільтри – це залізобетонні резервуари ( Н = 1,5 -2 ), високі (2 – 4 м ), баштові (10-20 м) з Æ= до 30м. На днищі резервуара укладається щебінь, гальку, керамзит або решітчасті пластмасові блоки. На поверхні частинок фі­льтра поступово зростає біологічна плівка, яку заселюють мікроорганізми, котрі живляться органічними речовинами стічних вод і тим самим очищають їх,перетворюють органічні на мінеральні речовини. Біофільтри доцільно використовувати на півдні з м’яким кліматом; Len повинно бути не > ніж 400 – 500 мг О2 л, частіш 1 Len = 220 мгО2/л

Аеротенки – виникли з 1887р. – це залізобетонний резервуар довжи­ною 30 – 100м та шириною 3 – 10м, глибиною 3 – 5м. В ньому повільно тече ст. в. та активний мул. Для кращого контакту їх постійно подається повітря, для нормальної життєдіяльності мікроорганізмів.

Аеробні мікроорганізми – є нітрофікуючі бактерії. Під їх впливом здійснюється окислення азоту амонійних сполук, внаслідок чого утворюється сіль азотистої кислоти ( нітрити ), а при подальшому окисленні солі лужних кислот (нітрати ), таким чином йде процес нітрифікації. Цей процес відкри­тий у 1870 р. тобто, коли є NO3 – це добра ознака.

Стічні води в аеротенку очищуються методом «чистих культур» або за допомогою «активного мулу».

«Чиста культура» - це спеціально вирощена популяція мікроорганіз­мів, які руйнують певні речовини (є на фенол, роданіди, ціаніди).

Активний мул – це скупчення різних бактерій, які є зооглейними утвореннями, зовні схожими з гідроксидом Fe. У присутності O2 вони погли­нають органічні речовини та окисляють їх. Приріст активного мулу виво­дяться із аеротенку у вторинні відстійники і потім знов → регенераторі. Пі­сля регенерації, де є тільки O2, відпочинок, немає їжі , тобто ст. в. готові на роботи.

Аеротенки

 

Одноступеневий. Е= 50-70 %; 2-х ступ. – 95%; tаерації – 2…24 год. Hроб 3-6 м. Витрата О2 =мгО2/мгБПК; Велика потреба у О2.

 

Анаеробне окиснення (очищення без доступу кисню).

Підлягають СВ дуже концентровані за органічним забрудненням або осади СВ – сирий осад з первинних відстійників та надлишковий активний мул. 2 температурних режими: термофільний (t=53°C), мезофільний (t=37°C). Обігрів парою з котельні . Механічне переміщування. Вбиваються па­тогени та яйця гельмінтів (t = 53o C)

 

Метантенк

 

Зброджений осад має добрі властивості органічного добрива. Тут є Na, P, K, N та мікроелементи. Його підсушують на мулових площадках до W≈60% Його направляють на с/г поля, що дає добрі врожаї.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Опорний конспект лекцій з курсу Основи екології Тема 1. Предмет, історія, структура та методи екології 1. Предмет, об’єкт і завдання екології 2. Історія розвитку екології як науки

Кафедра екології харчових продуктів та виробництв.. Опорний конспект лекцій.. з курсу Основи екології..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Класифікація

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Основні поняття та терміни
Навколишнє середовище або довкілля – всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни

Будова біосфери
Верхня границя - озоновий шар 20000  

Оксиди Сульфуру та Нітрогену – основні причини виникнення кислотних опадів
Антропогенні джерела надходження оксидів Нітрогену – згоряння палива в присутності повітря при високій температурі та використання Нітроген-вмісного пального.   Антропогенні

Літній смог
(фотохімічний, каліфорнійський або Лос-Анжелеський) Влітку, коли сонце світить яскраво, гaзи, що утворюються при згоранні автомобільного палива (оксиди aзотa NOx, і продук

Зимовий смог
(Лондонський) Зимовий, або «лондонський», смог утворюється, коли тaкі забруднювачі повітря, як оксид Сульфуру (IV), монооксид Карбону (СO) і пил та сажа, у холодному і вол

Контрольні питання
1. Які гази входять до складу атмосфери? 2. Як змінювався склад атмосферного повітря протягом часу? 3. На які шари розподілена атмосфера? 4. Що призводить до погіршення е

Малий та великий кругообіги води в природі
Середня тривалість загального циклу обміну води, залученої в біологічний кругообіг, становить 300-400 років. Приблизно 37 разів на

Типи забруднення поверхневих і підземних вод
Типи забруднення Забруднюючі речовини Фізичне Нерозчинні домішки: глина, пісок, намул, пил тощо.

Способи очищення стічних вод
  Механічні способи очищення застосовуються для очищення стоків від твердих та масляних забруднень. Механічне очи

Будова літосфери
ЛІТОСФЕРА –верхня тверда оболонка Землі, до складу якої входить земна кора та верхня частина мантії Землі. Складається з осадових, вивержених і магматичних порід.  

Значення літосфери
  · Середовище усіх мінеральних ресурсів · Основний об`єкт антропогенної діяльності людини · Ґрунти – органо-мінеральний продукт багаторічної спільної діяльності жив

Розподіл водних ресурсів на Землі
Види водних ресурсів Розподіл водних ресурсів у: гідросфері, % у прісних водах % млн

Узагальнена класифікація небезпечних речовин харчових продуктів
  Біологічні  

Державне регулювання щодо безпеки харчових продуктів
 

Шкідливих речовин у харчових продуктах
 

Основи економіки природокористування
Одним із принципових моментів при вирішенні завдань економіки природокористування є необхідність застосування інтегрованого підходу до збер

Методи і засоби очищення газо- та пилових відходів. Класифікація ГОУ (газоочисних установок)
  Очищення промислових викидів залежить від сфери, в яку вони вихо­дять, та від кількості і якості забруднюючих речовин у викидах. Очищують забруднені потоки: - очищен

ІІІ. Фізико-хімічне очищення
Пристосовані для очищення газодимових викидів Адсорбційний метод ґрунтується на поверхневому вбиранні газоподі­бних молекул твердими адсорбентами за рахунок міжмолекулярних сил. Уві

ІІІ. Хімічне очищення
Хемосорбція – хімічне зв’язування шкідливих речовин. Очищуваний газ промивається розчином речовини; з яким він хімічно взаємодіє. Приклад: для вбирання оксидів азоту NOx застосовується гідрооксид C

Методи і споруди очищення промислових стічних вод
Методи очищення стічних, забруднених, промислових вод Механічні й механічно-хімічні Хімічні й фізико-хімічні Біохімічні

Утилізація відходів: переробка
Не дивлячись, на всі перераховані вище способи утилізації, існує ще один спосіб – це вторинна переробка. Причому цей спосіб найбільш ефективний, так як він є не лише екологічно чистим, а й ресурсоз

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги