рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Порядок виконання і оформлення графічно-текстових робіт і рефератів

Порядок виконання і оформлення графічно-текстових робіт і рефератів - раздел История, Методичні вказівки складені на основі навчальної програми дисципліни Історія архітектури та містобудування, затвердженої НМК 1. Вивчення Літератури За Визначеною Темою. 2. Аналіз Схем, Планів, ...

1. Вивчення літератури за визначеною темою.

2. Аналіз схем, планів, гравюр окремих міст, архітектурних комплексів, споруд і будівель.

3. Вибір графічного плану (схеми) міста чи архітектурного комплексу, споруди, будівлі. Ручне ескізне копіювання або креслення вибраного рисунку на аркуші формату А2 або підготовка презентації у програмі Power Point

4. Написання реферату на задану тему.

 

Для того, щоб швидко і ефективно виконати поставлене завдання з історії містобудування, слід увесь пошуково-творчий процес поділити на три етапи і послідовно їх виконати. Перший етап починається після вибору та затвердження теми роботи і базується на аналізі літератури. Найоптимальніший відбір та вивчення літератури проводиться за схемою, яка представлена на рис.1.


В першому блоці відбирається література за назвами, які в певній мірі

 

Рис. 1. Схема послідовності вивчення літератури за вибраною темою.

відображають вибрану тему роботи. В другому блоці відбір необхідних частин чи статей проводиться за змістом чи розділом або оглядово. У третьому блоці проводиться виписка цитат, які на думку студента найбільш широко розкривають вибрану тему. Цитати слід вибирати лаконічними і по можливості стислими, але одночасно вони повинні найбільш повно розкривати окремі сторони досліджуваної теми. Саме цитати стануть підсумковою частиною літературного огляду.

Другий етап роботи зводиться до аналізу прочитаної літератури, викладу своїх думок щодо заданої теми та формування структури (плану) реферату. При написанні реферату студент повинен своїми словами викласти розуміння теми, а також погляди інших авторів, використовуючи при цьому цитати та ілюстрований матеріал. Формування структури реферату можна виконувати двома шляхами. Перший шлях передбачає формування структури за допомогою вибраних цитат. Зміст цитат може підказати план роботи. В цьому випадку цитати за своїм змістом послідовно розміщують у вигляді плану (каркасу) за тематичним спрямуванням. Далі розвивають (доповнюють) думки, які викладені у цитатах. Останнім кроком у формуванні текстової частини є підбір ілюстрацій. Другий шлях передбачає написання плану роботи та викладу основних положень, а наступним кроком стає підбір цитат, які вставляють у текст реферату і доповнюють основні положення. На завершення підбирається ілюстративний матеріал.

Третій етап роботи зводиться до виконання графічної частини, яка допомагає краще зрозуміти викладені думки у рефераті. Графічна частина може подаватися як у кольоровому , так і у чорно-білому (графіка) варіанті.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки складені на основі навчальної програми дисципліни Історія архітектури та містобудування, затвердженої НМК

Методичні вказівки складені на основі навчальної програми дисципліни Історія архітектури та містобудування затвердженої НМК..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Порядок виконання і оформлення графічно-текстових робіт і рефератів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Вимоги до графічно-текстових робіт і рефератів
Теми, які пропонуються для рефератів здебільшого скеровані на висвітлення історичних епох, містобудівельних традицій держав, стилю архітектури та будівельних канонів, творчих доробків архітекторів.

Теми семінарських занять.
Тема 1.1. Соціально-економічні та планувально-архітектурні особливості стародавніх міст. 1.1.1. Шляхи виникнення давніх міст. 1.1.2. Класифікація та композиційно-планувальні особл

Тема 1.3. Містобудування Стародавнього Єгипту.
1.3.1. Столичні міста Єгипту: Мемфіс, Фіви, Ахетатон. 1.3.2. Регулярне містобудування Єгипту. Література: Історія Світу. Атлас. – К.: ДНВП «Картографія», 2008. – С

Тема 1.5. Містобудування країн Індокитаю.
1.5.1. Міста Харапської цивілізації. 1.5.2. Принципи регулярного містобудування Кампучії та Стародавнього Китаю. Література: Історія Світу. Атлас. – К.: ДНВП «Карт

Тема 1.6. Містобудування країн Середньої Азії.
1.6.1. Містобудування Афганістану в епоху бронзи та в період Греко - Бактрійської держави. 1.6.2. Міста Стародавнього Хорезму та Парфії (Південний Туркменістан) 1.6.3. Типи поселе

Тема 1.7. Містобудування країн Закавказзя та Близького Сходу.
1.7.1. Міста і цитаделі царства Урарту та Вірменії. 1.7.2. Містобудування Палестини та Фінікії. 1.7.3. Палацова архітектура Персидської Держави. Література: Всео

Тема 1.9. Містобудування Cтародавньої Греції.
1.9.1. Давньогрецькі поліси та їх колонізаційна політика в Середземному та Чорному морях. 1.9.2. Міста епохи еллінізму. Література: Історія Світу. Атлас. – К.: ДНВ

Тема 1.10. Містобудування Римської Імперії.
1.10.1. Етапи розвитку Риму та давньоримські форуми. 1.10.2. Регулярні принципи римського військового табору. 1.10.3. Провінційні міста Римської Імперії. Література:

Тема 2.1. Містобудування Візантійської імперії.
2.1.1. Етапи розвитку Константинополя. 2.1.2. Найважливіші міста Візантії. Література: Історія Світу. Атлас. – К.: ДНВП «Картографія», 2008. – С. 48-49, 70-71.

Тема 2.3. Містобудування Київської Русі.
2.3.1. Давньоруські городища: планувально-композиційний аналіз. 2.3.2. Засади формування древнього Києва. 2.3.3. Княжі міста Київської Русі. Література: Істор

Тема 2.4. Середньовічні арабські міста та міста Близького і Середнього сходу.
2.4.1. Особливості арабських міст. 2.4.2. Середньовічні міста Близькосхідних держав. 2.4.3. Містобудівельні ансамблі Самарканда, Бухари та Ісфахану.   Літер

Тема 1.8. Містобудування Центральної та Південної Америки.
1.8.1. Засади регулярного містобудування цивілізацій Мезоамерики. 1.8.2. Містобудування давніх культур Південної Америки. 1.8.3. Містобудування цивілізації інків. Літерат

Тема 3.1. Містобудування України ХV – XVII ст.
3.5.1. Фортечні споруди України ХV – XVII ст. 3.5.2. Формування міст України XV - XVII ст. 3.5.3. Планування Києва XV - XVII ст. Література: Станиславский А.И

Тема 3.2. Містобудування в Італії періоду Відродження.
3.1.1. Теорія ідеальних міст італійських архітекторів. 3.1.2. Міські ансамблі італійського Відродження (Флоренція, Венеція). Література: Бунин А.В., Саваренская Т.Ф.

Тема 3.4. Містобудування Франції XV – XVII ст.
3.2.1. Архітектурні трактати французьких теоретиків. 3.2.2. Париж XV – XVII ст. як прояв французького класицизму в містобуванні та архітектурі. 3.2.3. Міста-фортеці Себастьяна Воб

Тема 3.7. Містобудування Московської держави XV-ХVІІ ст.
3.6.1. Перебудови московського кремля. 3.б.2. Фортифікаційне будівництво Московської держави. 3.6.3. Планування та архітектура Москви XVI ст. Література: Буни

Тема 3.8. Містобудування Російської імперії.
3.7.1. Будівництво Петербурга. 3.7.2. Засади регулярного містобудування в Росії. 3.7.3. Містобудівельні і архітектурні ансамблі Росії в період класицизму. Література:

Поч. ХХ ст.
4.5.1. Реконструкція Парижа Ж.-Е.Османа. 4.5.2. Реконструкція Риму Дж.Міцелетті. 4.5.3. Ідеї Г.Земпера в переплануванні Відня. Література: Саваренская Т.Ф., Ш

Тема 4.6. Містобудівельні експерименти англійських та французьких теоретиків сер. ХІХ – першої половини ХХ ст.
4.6.1. Містобудівельні концепції Р.Оуена та Бекінгема. 4.6.2. Теоретична праця Е.Енара "Дослідження трансформації Парижа". 4.6.3. Міста-сади Е.Говарда, Р.Енвіна, П.Гедде

Тема 4.9. Містобудування Європейських держав другої половини ХХ ст.
4.9.1. Розвиток містобудування і архітектура в країнах соціалістичного табору. 4.9.2. Генеральні плани розвитку Києва. 4.9.3. Розвиток містобудування і архітектури капіталістичних

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги