рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Східна цивілізація і її характеристика в осьовий час

Східна цивілізація і її характеристика в осьовий час - раздел История, Історія економіки та економічної думки   Серед Цивілізацій, Що Виникли На Планеті, Величезне Значення ...

 

Серед цивілізацій, що виникли на планеті, величезне значення для розвитку економіки й культури Південно-Східної Азії мала індійська цивілізація. Найбільшого розквіту давньоіндійська держава досягла в середині III ст. до н. е. У цей період поширюється буддизм, що повинен був стати ідеологічною основою державного об'єднання різнорідних областей країни. Однак цементуючою силою була не державна влада, а сільська (територіальна) община. Її замкнутість і самодостатність робили її фактично незалежною від центральної влади, що часто змінювалася. Общини традиційно платили центральній владі натуральний податок – 1/6 частину врожаю, несли ряд трудових повинностей на користь царя: один день на місяць працювали на будуванні доріг, каналів, інших будівельних роботах. Ця відносна автономність довгий час гальмувала розвиток феодальних відносин – появу приватного землеробства, сприяла стабільності, консервації суспільства. В 327 р. до н. е. А. Македонський захопив Північно-Західну Індію, але після його смерті (323 р.) у результаті національно-визвольного руху створюється Індійська держава на чолі із царем Чандрагуптою, радник якого Каутильянаписав об'ємну роботу з 15 книг: «Артхашастра», присвячену різним питанням діяльності держави. «Артхашастра» у дослівному перекладі (від артха – користь, шастра – наука) означає – «Наука про користь, вигоду, дохід» або «Трактат про мистецтво політики й досягнення корисного» [10, с. 69–83]. У роботі містяться відомості про суспільні відносини, економіку, політичні інститути.

У трактаті пояснюється правомірність соціальної нерівності (розподілу на касти) і рабовласництва. Каутилья піклується про місцевих жителів – арієв, вважаючи, що вони не повинні бути рабами. Рабство – природний стан, що забезпечує нагромадження багатства й досягнення суспільної користі. Працею населення створюється багатство держави, що йде на загальні потреби: будівництво й охорона іригаційних споруд, пільгове землеволодіння (надання поселенцям землі в особисте користування для господарського освоєння окраїн країни), будівництво доріг, розвиток ремесел і торгівлі. Трактат регламентує патріархальне рабовласництво аж до викупу рабом себе з рабства. Автор висловлює ідеї про необхідність втручання держави в економіку, регламентацію суспільних відносин. Цар (раджа) покликаний забезпечити правильний напрямок діяльності людей. Для цього він має добре знати політику про створення, заощадження, збільшення й розподіл багатства. Від того, яку політику буде проводити цар, залежить розвиток або занепад країни. Кінцева мета політики – збагачення скарбниці держави за рахунок податків з населення, митних зборів, штрафів, прибутків державних підприємств. Оцінювати діяльність державних чиновників Каутилья пропонує залежно від того, як вони поповнюють скарбницю. Податки розглядалися як винагорода царю за охорону від зовнішніх погроз і внутрішньої смути.

У роботі вперше в історії економічної думки знаходимо питання про вартість товару як зачаток трудової теорії вартості. Розрізнялися «дійсна» вартість як кількість днів праці, необхідних для виробництва товару, і «ринкова» вартість, формована при купівлі-продажу під впливом конкуренції. Державі надавався нагляд за торгівлею: продавати можна було тільки перевіреними вагами; торговці повинні були платити в скарбницю мито; надмірна гонитва за прибутком повинна припинятися законом аж до конфіскації; «ринкова» вартість не могла перевищувати «дійсну» більш ніж на 5–10 %; регулювання цін мало здійснюватися за рахунок створення державних запасів. Каутилья висловив ідею створення активного державного бюджету за рахунок зростання доходів і зменшення видатків.

З трактату ми також довідаємося про основні заняття населення, серед яких головним вважалося землеробство. Общинники вирощували пшеницю, ячмінь, овочі, бавовну, цукровий очерет, рис, що саме з Індії поширився всім світом. Зі зростанням майнового розшарування усе більше землі зосереджувалося в руках багатіїв, а бідні брали землю в оренду. Розширенню приватного землеробства сприяла роздача землі брахманам, чиновникам, військовим. Земельні ділянки стали продавати, дарувати, здавати в оренду. Високого рівня досягло ремесло: гончарне, ювелірне, роботи з металів, зодчество, ткацтво (вироби з бавовни, льону, шовку). Ремісники об'єднувалися в професійні союзи, подібно середньовічним цехам у Європі.

Розквіту економіки в IV–III ст. до н. е. сприяв розвиток науки – астрономії, математики, медицини. Були створені системи писемності, що стали основою писемності в Південно-Східній Азії. Ще в II тисячоріччі астрономи створили календар, де рік ділився на 12 місяців. Медики систематизували знання з анатомії людини, вивчали лікувальні властивості рослин і виготовляли ліки. З'явилися спеціалізовані лікарі: терапевти й хірурги. Хірурги разом з ремісниками розробили безліч хірургічних інструментів – скальпелі, зонди, шприци, голки. Лікарі робили пластичні операції, операції на очах, зашивали кишки. Знання індійських учених перейшли до арабів, а потім у Європу.

Давньокитайська цивілізація в «осьовий час»

У середині I тисячоріччя, в «осьовий час» у Китаї відбуваються важливі зміни у всіх сферах громадського життя. У політичній сфері це була епоха роздробленості, поліцентризму. От як пише про це китаїст Л. Васильєв: «На авансцені політичного життя йшла енергійна боротьба за гегемонію між найбільш впливовими царствами. У цю боротьбу зі змінним успіхом час від часу втручався ван (імператор) зі своїм ще збереженим сакральним авторитетом у роді великих чжоуських правителів, а також правителі порівняно дрібних царств і князівств... На іншому, більше низькому рівні, тобто в рамках кожного із царств йшла своя гостра політична боротьба між ворогуючими аристократичними кланами й новими уділами, що виникли в рамках царств...» [7, с. 159].

Найважливіші зміни відбуваються в сфері економіки. Як і в інших давньосхідних державах основним організаційно-економічним осередком була сільська громада. Між вільними общинниками й родовою й племінною знаттю точилася постійна боротьба за захоплення общинних земель. Частина общинників, що втратила земельні наділи, опинялися в борговому рабстві, рабами ставали й полонені. Приватні особи усе більш активно використовують працю рабів (у сільському господарстві, ремеслі), але основним споживачем рабської робочої сили залишається держава.

Ван (цар, імператор) не тільки був світським верховним правителем, але й обожнювався («син неба»), тому вважалося, що вся земля належить йому. Для утримування держави з населення збиралися податки, головні з яких: з орної землі – 1/10 урожаю, з гір і озер – 1/4 доходу, торговельний збір за місце на ринку й при укладанні торговельних контрактів. Пізніше з метою збільшення доходів держава ввела монополію на сіль і залізо. В «осьовий час» (на 500 років пізніше інших давньосхідних країн) освоюється плавка заліза, що створює умови для розвитку землеробства й ремесла. Провідною галуззю в економіці було сільське господарство. У західному Китаї було розвинене скотарство, у східному – землеробство. Вирощувалися просо, ячмінь, пшениця, рис; знаряддями праці були мотика, пізніше – плуг. У зв'язку з активним створенням іригаційних споруд у басейнах рік Янцзи й Хуанхе відбувається розширення оброблюваних земель і їх все більш ефективне використання. Китайці використали трипілля; першими стали застосовувати органічні добрива й вести боротьбу зі шкідниками сільськогосподарських рослин; першими стали займатися шовківництвом. Праця хлібороба користувався загальною повагою. Навесні ван відкривав початок польових робіт – проводив першу орну борозну, восени урочисто куштував хліб із зерна нового врожаю.

Давній Китай славився своїми ремеслами. Правителі надавали їм велике значення: утримували державні майстерні, де працювали наймані робітники й раби. Тому не випадково було широко розвинене винахідництво й майстерність, що дуже вплинуло на розвиток науки, техніки, економіки. Добре було розвинене гончарне ремесло: висота глиняних глечиків досягала одного метра. Китайці першими винайшли порцеляну; на основі водяного колеса створили ткацький верстат, що одночасно міг ткати 32 тонких шовкових ниток. У результаті Китай став монополістом у виробництві шовку. Для розвитку ремесел було потрібно добувати не тільки руди металів, але й вугілля, тому широко були розвинені шахтна й гірничорудна справи. Китайці першими стали застосовувати природний газ для випарювання солі, а в наступні сторіччя й для побутового опалення, використовуючи бамбукові трубопроводи.

Зріст обсягу надлишкового продукту (у зв'язку з гарними врожаями 2–3 рази на рік та з розвиненим ремеслом), а також відокремлення скотарських і землеробських районів призвели до розвитку торгівлі. Розвинені товарно-грошові відносини сприяли появі монетної форми грошей, а пізніше через багато сторіч (800 р. н. е.) вони першими у світі винайдуть паперові гроші. У Європі перші паперові гроші з'явилися лише в 1601 р. у Швеції. Держава регламентувала торгівлю, встановлювала своїми актами якість і ціну товару. Будучи країною з високим рівнем розвитку ремесла й світовим монополістом у продажі шовку й порцеляни, Китай вів активну зовнішню торгівлю із Середньою Азією, Римською імперією.

У Китаї добре було розвинено дорожнє будівництво (в III ст. до н. е. загальна довжина державних доріг становила 6500 км); в V ст. до н. е. ріки Хуанхе і Янцзи були з'єднані каналом довжиною 400 км; Велика Китайська стіна (II ст. до н. е.), призначена для захисту від північних кочівників, представляла спорудження (з відгалуженнями) загальною довжиною 6100 км, шириною стін – 5 м, висотою – 12 м. У стіні розташовувалося 25 тисяч веж.

Перший університет у Китаї був створений в II ст. до н. е.; в III ст. до н. е. китайці склали географічні карти Давнього Сходу; в II ст. до н. е. створений перший сейсмограф, що фіксує землетруси за 500 км. Китайці винайшли компас, без якого були б неможливі Великі географічні відкриття. Відомі досягнення китайської медицини: з IV ст. до н. е. використовувався оригінальний метод лікування – голковколювання; в III ст. до н. е. застосовувалася анестезія (знеболювання) при операціях; в III ст. до н. е. китайцям була відома система кровообігу.

Своєрідність економічної думки Давнього Китаю невід’ємна від самобутності китайської цивілізації, географічно віддаленої від інших країн. Основні економічні ідеї формувалися в руслі двох основних напрямків суспільної й релігійної думки – конфуціанства(«традиційне»), представлене Конфуцієм і його послідовниками, і легізма(«тоталітарне»), представлене Шан Яном і іншими легістами («законниками»). Ці напрямки склалися в IV–III ст. до н. е. як офіційна державна ідеологія й вели між собою гостру полеміку з багатьох філософських, соціальних і господарських питаннь. Основні постулати Конфуція (551–479) викладені в збірнику «Бесіди й міркування» («Лунь юй»), записані його учнями, де обґрунтовується ідея «громадського порядку», відповідно до якої Бог створив світ, але потім усунувся від втручання в розвиток життя на землі. Тому людське суспільство розвивається за власними законами, пізнається розумом, охороняється й регулюється державним правом. Конфуцій створив прецедент для розуміння об'єктивності законів господарського життя.

Економічні погляди Конфуція ґрунтувалися на морально-етичних принципах гуманізму й вченні про ідеал. Ідеальним вважав патріархальне суспільство, основою якого є родина. Ідеально досконалою людиною вважав таку, яка поважає батьків, людей, старших за віком і вищих за соціальним станом, є невибагливою до побуту та їжі, не суперечить старшим і владі. Гуманна людина знає тільки свої обов'язки, а негуманна й аморальна – лише вигоду. На основі «розуму», тобто розуміння кожним свого місця в суспільстві, філософ обґрунтував класове суспільство: виправдав рабство, соціальну ієрархію, вважаючи її незмінною, оскільки вона була створена Богом.

З метою стабілізації соціально-економічного ладу Китаю Конфуцій запропонував програму морального вдосконалювання людини: «Піднімайте праведних, ставте над неправедними, – і люди будуть слухняні». Повагу до старших Конфуцій вважав характерною рисою «шляхетного чоловіка». Він розглядав державу як велику родину, а правителя як «батька народу», тому він повинен бути досконалою особистістю: «Секрет мудрого правління в тому, щоб відбирати на службу чесних людей». Перш ніж виховувати народ, правитель повинен зробити його багатим і щасливим. Багатство повинне розподілятися рівномірно між всіма, але відповідно до соціального становища людини необхідно полегшити тягар податків; залучати народ до виконання трудових повинностей, не порушуючи циклу землеробських робіт.

Інтереси сформованої в IV–III ст. до н. е. тоталітарно-бюрократичної системи в Древньому Китаї захищали легісти. Найбільш відомий серед них – Шан Ян(390–338 рр.), правитель області Шан, що відкидав державне керування на основі гуманності й був прихильником твердої централізованої влади. Легісти виступали за сильну державу й нагромадження багатства в скарбниці, за розвиток, головним чином, землеробства й військової справи, за максимальне обмеження торгівлі й контроль за цінами; за примус до суспільних робіт «ледарів, гульвіс, нахлібників». Цікаво, що дискусії між прихильниками цих напрямків зберігають актуальність і для сучасного Китаю.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Історія економіки та економічної думки

Національний технічний університет.. Харківський політехнічний інститут..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Східна цивілізація і її характеристика в осьовий час

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Протокол № 3 від 28.12.2009 р
  Харків НТУ «ХПІ» 2010 УДК 930.33 + 330.8(075.8) ББК 65г. І–89   Рецензенти:   Є. М. Воробйов, доктор ек

Взаємозв’язок історії економіки та економічної думки
  Економічна думка розвивається на базі досягнутого рівня продуктивних сил. Прийнято вважати, що економічна реальність практично в однобічному порядку впливає на економічну науку. На

Періодизація історії господарського розвитку суспільства та історії економічної думки
  Періодизація – встановлення певних хронологічних послідовних етапів в економічному розвитку суспільства; форма систематизації історичного знання. Вона не зводиться до простого, волю

Цитати та документи
  Т. В. Копнін[8] Науки виникають не шляхом декларацій, а в результаті відкриття фундаментальних закономірностей, на основі яких створюється метод для вив

Виберіть правильну відповідь
1. Перелічіть елементи, складові логічної структури історико-економічної науки: а) закономірності; д) джерела інформації; б) об'єкт і предмет дослідження; е) школи, теорії, ідеї;

Список літератури
1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе ; пер. с англ. – 4-е изд. – М. : Дело Лтд, 1994. Введение. 2. Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XV

Формування первісного ладу у світі й на території сучасної України
  Первісна епоха була найбільш тривалою в історії людства. Якщо уявити історію людства у вигляді доби, то виявиться, що держави з містами, писемністю, складно організованим суспільств

Господарство країн Давнього Сходу
  Історія давньої цивілізації охоплює період із середини IV тисячоріччя до н. е. до падіння Західної Римської імперії в V ст. н. е. Приблизно із середини IV–II тисячоріччя частина люд

Економічна думка Давнього Сходу
  Економічна наука з'являється зі становленням ринкової економіки, але коріння її йдуть у давню давнину. Аналіз окремих сторін економічної діяльності існував ще в країнах Древнього Сх

Цитати та документи
С. П. Крашенінніков [7] Кресала їх були дощечки, на яких по краях накручені дірочки, кругленькі із сухого дерева палички, вертячи які, у ямочках вогонь діставали. Вони

Виберіть правильну відповідь
1. Вік економіки сучасного суспільства: а) 500 тис. років; б) 320 тис. років; в) 40–50 тис. років. 2. Первісній економіці властиві наступні характеристики: а) самий трива

Список літератури
1. Березин И. С. Краткая история экономической мысли : учебн. пособие. – М. : Изд. РДЛ. – 2000. – Гл. 1. 2. Економічна історія : навч. посібник / за ред. С. І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк.

Осьовий час» і його роль у формуванні Східної й Західної цивілізації
  У період становлення людського суспільства й ранніх цивілізацій панувало міфологічне мислення, де людина ще не виділяла себе із природного світу. Це час німецький філософ К. Ясперс

Західна цивілізація й господарський розвиток античних держав
  Античність – особливий період в історії й культурі Давньої Греції й Давнього Риму. Саме в цих країнах рабовласницький спосіб виробництва, що тривав там із середини I тисячоріччя до

Цитати та документи
Артхашастра[10] Хай цар висловлює свою прихільність тим, хто будує корисні для місцевості зрошувальні споруди, мости на дорогах і споруди, що прикрашають села і захищаю

Виберіть правильну відповідь
1. Нове в «осьовому часі»: а) людина усвідомлює буття в цілому, самого себе й свої межі; ставить перед собою вищі цілі; б) у цю епоху розроблені основні категорії, які ми використ

Список літератури
1. Березин И. С. Краткая история экономической мысли : учебн. пособие. – М. : Изд. РДЛ. – 2000. – Гл. 1. 2. Гусейнов Р. М. Экономическая история. История экономических учений : учебник / Р

Генезис та основні риси феодального господарства. Форми феодального землеволодіння
  Феодальна господарська система була характерна для тривалого періоду людської історії, що одержав назву Середньовіччя. У цю епоху склалася своєрідна система господарських відносин,

Середньовічне місто. Розвиток ремесла і торгівлі
  Середньовічне господарство за своєю суттю було аграрним і натуральним. Однак повністю обійтися без обміну воно не могло, і необхідність обміну ставала тим більш явною, чим більше ро

Формування феодальних відносин у Київській Русі
У VIII–IX ст. на землях, де жили східнослов’янські племена полян, деревлян, дреговичей та інші, проходив процес перетворення племінних утворень у територіальні – князівства з центрами у укріплених

Економічна думка епохи Середньовіччя
Формування і розвиток економічної думки раннього західноєвропейського середньовіччя визначалося створенням нових господарських відносин, виникненням нових політико-етнічних спільнот. Економічний св

Титул LIV
1. Якщо хто лишить життя графа, присуджується до уплати 6000 солідів. Кодекс законів Київської Русі – «Руська Правда» 18. Правда установлена руськои зем

Статут паризьких ткачів вовни
Кожен паризький ткач вовни може мати у своєму домі два широких станки і один вузький, а поза домом він не може мати жодного, якщо він не хоче мати його на тих же правах, на яких міг би мати його

Виберіть правильну відповідь
1. Укажіть поняття, внутрішньо не властиві феодалізму: а) раби; е) феодали; б) селяни; є) фабрика; в) наймані робітники; ж) натуральне господарство г) купці; з)

Список літератури
1. Березин И. С. Краткая история экономической мысли : учебн. пособие. – М. : Изд. РДЛ. – 2000. – Гл. 3 2. Історія економічних учень : підручник / Л. Я. Корнійчук, Татаренко Н.О., Поручник

Економічні передумови та наслідки великих географічних відкриттів
У кінці XV ст. у надрах феодальної економічної системи у країнах Західної Європи все активніше розвиваються ринкові зв’язки і відносини. Феодали масово переходять на грошову ренту, що примушує селя

Первісне нагромадження капіталу
Становлення та розвиток товарних відносин робило необхідним перехід від дрібного виробництва до крупного, що здатне було забезпечити масове виробництво товарів для ринку, який ставав регулярною фор

Еволюція аграрних відносин в Україні в козацько-гетьманський період
Після розпаду ранньої феодальної держави – Київської Русі, довгого періоду міжусобних війн, навал кочівників українські землі з кінця XIV ст. опинилися у складі Великого князівства Литовського, а п

Нагромадження капіталу
  З XVI ст. в економіці країн Західної Європи відбувається низка серйозних якісних зрушень, які свідчать про зміну типу економічної системи. Централізовано керована система феодальног

Цитати та документи
Тордесільянсський договір між королями Іспанії і Португалії про розділ світу (7 червня 1494 року) …Високі сторони, що домовляються, через вищеназваних представників дом

Виберіть правильну відповідь
1. Які з перелічених явищ відносяться до передумов, а які до наслідків Великих географічних відкриттів? а) «революція цін»; б) колоніальні захоплення; в) утворення Османс

Список літератури
1. Белоусов В. М. История экономических учений: учебное пособие / В. М. Белоусов, Т.В. Ершова. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – Розд. 1. – Тема 2; Хрестоматия. 2. Березин И.С. Краткая история

Цивілізації
  У результаті процесів, що мали місце у ході первісного нагромадження капіталу, були створені умови для суттєвих змін у сфері виробництва, як сільськогосподарського, так і промислово

Промисловий переворот, його наслідки і особливості у різних країнах
  Мануфактура з її ручною ремісничою технікою забезпечила перший етап переходу до масового виробництва, яке відповідало потребам ринку. Але досягнення нею границь своїх виробничих мож

Економічна думка епохи промислового капіталізму
  Промисловий переворот породив низку проблем, які вимагали осмислення і пояснення і які не находили їх у теоретичній системі А. Сміта. Система вимагала подальшого розвитку й удоскона

Економічне вчення марксизму
  Перша половина XIX ст. у країнах Західної Європи ознаменувалася остаточним утвердженням ринкової економічної системи, яка після промислового перевороту розвивалася на власній матері

Цитати та докумети
К. Маркс [8] Машина, от которой исходит промышленная революция, заменяет рабочего, действующего одновременно только одним орудием, таким механизмом, который разом опери

Виберіть правильну відповідь
1. Промислова революція це: а) перехід від привласнювального господарства до відтворювального; б) ліквідація цехової системи організації виробництва; в) перехід від ручно

Список літератури
1. Бродель Фернан. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. Т. 3. Время мира. – М. : Прогресс, 1992. 2. Всемирная история экономической мысли. Т. 2. – М. : Мысль, 1988. 3

Західної Європи та США на прикінці XIX–початку ХХ ст
Після завершення промислового перевороту розвинуті країни світу вступають в період індустріалізації, яка відбувається на основі науково-технічної революції. У виробництво масово впроваджуються числ

Методологія маржиналізму та його основні школи. Американська та кембриджська школи маржиналізму
  Наприкінці XIX ст. на зміну класичній політичній економії остаточно прийшла маржинальна економічна концепція, яка з часом стала основою для неокласичної економічної теорії. Ця зміна

Інституціоналізму
Наприкінці XIX століття в економічній науці виникає новий – соціальний – напрямок, представники якого досліджували соціальні аспекти розвитку господарства. Виникнення соціального напрямку було обум

Інституціоналізм та його головні напрямки
На межі ХIХ–ХХ ст. у США виникла нова течія економічної думки - інституціоналізм. Він був реакцією вчених-економістів США на панування монополій у ринковій економіці з їх необмеженим свавіллям. Ця

Цитати та документи
М. І. Туган-Барановський [9] Товариства підприємців з 'явились як природний наслідок взаємної боротьби капіталістів. Шляхом цих товариств капіталізм намагається ввести

Виберіть правильну відповідь
1. Який період слід вважати початком другої технічної революції у країнах Західної Європи: а) 40 роки XIX ст.; г) 90 роки XIX ст.; б) 70 роки XIX ст.; д) початок XX ст. в

Список літератури
1. Австрийская школа в политической зкономии: К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер. – М. : Экономика, 1992. 2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М. : Дело ЛДТ, 1999. – Гл. 8 –

Вплив промислового перевороту та аграрних реформ на становлення ринкового господарства в Україні
  Промисловий переворот в Україні почався у 30–40 роках і завершився у 70–80 роках XIX ст. Запізнілий початок промислового перевороту в Україні обумовлено в основному залишками феодал

Розвиток ідей класичної політекономії, соціалізму та маржиналізму в Україні
  Економічна думка України була нерозривно пов'язана з економічною думкою Росії. Більш того, багатьох економістів важко вважати виключно українськими або російськими, надто складні та

Цитати та документи
М. Туган-Барановський [10] Із трьох основних класів капіталістичного господарства тільки один клас найманих робітників (пролетаріат) працею добуває свої доходи, а доход

Виберіть правильну відповідь
1. На який із ключових факторів розвитку капіталізму ліквідація кріпацтва в Україні вплинула найбільше? а) технічна революція; б) концентрація капіталу; в) ріст масштабів

Список літератури
1. Белоусов В. М. История экономических учений: учебное пособие. / В. М. Белоусов, Т. В. Ершова. – Ростов н/Д. : Феникс, 1999. – Гл. 6. 2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе; пер

Економічні наслідки Першої світової війни
  Перша світова війна була глобальним воєнним конфліктом, який відбувався перш за все в Європі та тривав з 1 серпня 1914 по 11 листопада 1918 року. У неї було втягнуто 38 держав з нас

План Ч. Дауеса
  Структурні зміни, пов’язані з мілітаризацією економіки у провідних країнах світу, призвели до вкрай нерівномірного галузевого розвитку, що стало причиною нетривалої інтенсивної екон

Світова економічна криза 1929–1933 рр
  До кінця 20-х років економічна система провідних капіталістичних країн досягла високого рівня складності. Механізми ринкової саморегуляції (так звана «невидима рука») перестали прац

Економічна теорія конкуренції Е. Чемберліна, Дж. Робінсон
  Активний процес монополізації світового виробництва, зумовили розвиток теорії монополістичної і недосконалої конкуренції. Засновником теорії монополістичної конкуре

Економічне вчення Дж. М. Кейнса
  У 1936 році англійський економіст Дж. М. Кейнс опублікував роботу «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей», де обґрунтував неможливість само

Виберіть правильну відповідь
1. Версальський мирний договір прийнято у: а) 1918 р.; б) 1919 р.; в) 1922 р.; г) 1924 р. 2. План Ч. Дауеса передбачав: а) посилення репараційного тиску; б) нада

Список літератури
1. Бартенев С. А. Экономическая история: учебник. – М. : Экономистъ, 2004. – Гл. 5. 2. Березин И. С. Краткая история экономического развития : учебн. пособ. – М. : Русская деловая лит-ра,

Світова система господарства у другій половині ХХ ст
  Після другої світової війни в розвитку індустріальної цивілізації відбулися зміни, пов’язані зі збільшенням території і населення так званої світової соціалістичної системи, розпадо

У 50–70 роках ХХ ст
  У повоєнні роки стартові умови для стабілізації та розвитку національних господарств були різними. Сама друга світова війні завдала народам багатьох країн великих людських жертв та

Особливості економічних систем і форм господарювання провідних країн. Моделі національної економіки у світовій економічній системі
  Практично у всіх країнах Заходу після другої світової війни була сформована змішана економічна система з різними балансами щодо втручання держави й ринку. Проте, в кожній країні мет

Напрями розвитку світової економічної думки у 50–70 роках ХХ ст.: неокейнсіанство, неокласика, неолібералізм, інституціоналізм
  Післявоєнний швидкий та якісно новий прогрес народного господарства країн знаходив своє відображення в розвитку економічної науки, який не міг не відбити конфліктний, суперечливий і

Цитати та документи
Римский договор о создании ЕЭС от 25 марта 1957 г. (выдержка) Статья 2. Сообщество имеет задачей осуществлять путем создания общего рынка и постепе

Виберіть правильну відповідь
1. У якій з капіталістичних країн у 50–70-х рр. ХХ ст. частка державного сектору була найбільшою: а) Англія; б) Франція; в) ФРН; г) США. 2. Основною причиною другої світової війни

Список літератури
1. Эрхард Л. Благосостояние для всех. – М.: Начала-Пресс, 1991, гл. 6. 2. Ярцева Н.В. Современные концепции экономической мысли. Учебное пособие // http://irbis.asu.ru/mmc/econ/u_sovrcon/6

Останньої третини ХХ–початку ХХІ ст
  В останній третині ХХ століття відбулося посилення процесів інтернаціоналізації, інтеграції та глобалізації. Інтернаціоналізація – об’єктивний процес, засн

Посткейнсіанства та нового кейнсіанства
  Під час кризи 73–75 рр. ХХ ст. відбувалося поєднання скорочення обсягів виробництва, збільшення рівня безробіття та зростання темпів інфляції, тобто спостерігалася стагфляція – явищ

Третини ХХ – початку ХІ ст. на розвиток економіки провідних країн світу
  70-ті рр. ХХ ст. ознаменувалися суттєвими змінами в усіх сферах суспільного життя: крім економічної кризи 73–75-х рр., що потрясла майже весь світ, розпочався другий етап третьої на

Сучасні неокласичні економічні концепції. Монетаризм
  Кризові явища 1970 років, коли державне регулювання економіки, спрямоване на управління попитом, вже не відповідало наявним реаліям нового етапу науково-технічної революції й сучасн

Еволюція інституціоналізму у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст
  Інституціоналізм виник в США ще наприкінці ХІХ ст. як відповідь на суттєві зміни в економічній системі і пройшов у своєму розвитку кілька етапів. Сформувавшись в окрему течію у 30-т

Неоінституціоналізм та його основні напрямки
  Як особлива економічна теорія неоінституціоналізм набув визнання у 80−90-х рр. XX ст. Основними представниками його є Нобелівські лауреати 1991 р. Рональд Коу

Виберіть правильну відповідь
1. Питання впливу розподілу доходів на процеси суспільного відтворення досліджувалось представниками: а) англійського посткейнсіанства; б) американського посткейнсіанства;

Список літератури
1. John Black. A Dictionary of Economics. Oxford, New York. – Oxford University Press, 2002. – 523р 2. Stiglitz J., Greenwald B. Towards a New Paradigm in Monetary Economics.– Cambridge: C

Становлення радянської моделі господарювання та її відображення в економічній науці
  На початку ХХ ст. економіка України, яка входила у склад Російської імперії, відчувала усі ті проблеми, що були характерні для економіки всієї країни. Країна залишалася аграрною, де

Становлення адміністративно-командної системи і її відображення в українській економічній думці
  У кінці 20-х років в економічній політиці Радянської держави був взятий курс на прискорене завершення індустріалізації, яка була зупинена першою світовою війною і революцією. Вибран

Україна в умовах кризи радянської тоталітарної системи господарювання та спроби її реформування
  У другій половині 40-х років головним завданням економічного розвитку економіки України, як і всієї країни, було відновлення зруйнованого війною господарства. На це були спрямовані

Цитати та документи
В. І. Ленин. [5] Наша задача теперь – провести именно демократический централизм в области хазяйства, а ….централизм, понятый в действительно демократическом смысле, п

Виберіть правильну відповідь
1. План побудови економіки соціалістичного суспільства включав: а) створення монополістичних об’єднань типу трестів, концернів; б) становлення трудової приватної власності селян н

Список літератури
1. Валовой Л. Экономика: взгляды разных лет. Становление. Становление, развитие и перестройка хозяйственного механизма. – М. : Наука, 1989. 2. Економічна історія: Навч.посібн. / За ред. С.

Стан економіки України на момент проголошення незалежності
  Наприкінці 80-х років економіка України уявляла собою частину народногосподарського комплексу СРСР. Командно-адміністративна система передбачала повну підпорядкованість економіки Ук

Радикальні економічні перетворення другої половини 90-х років
  Реальні економічні перетворення почалися після проголошення керівництвом української держави курсу на створення державно-регульованої соціально-спрямованої ринкової економіки. Для п

Теоретичні дослідження українськими вченими проблем ринкового реформування економіки України
  Розглянута вище запропонована постсоціалістичним країнам у 90-ті роки концепція трансформації економіки, авторами якої були західні вчені, розкривала завдання реформ, методи та скла

Цитати та документи
І. Лукінов [6] Реформувати будь-яку систему можна по-різному, обираючи для цього як створювальні, так і руйнівні або змішані моделі. В інтересах людини та суспільства в

Виберіть правильну відповідь
1. Становлення ринкової економіки, з точки зору монетаристів, проходить через фази: а) фінансової стабілізації; б) становлення ринкових інститутів; в) структурного корект

Список літератури
1. Гальчинський А. Інноваційна стратегія українських реформ / А. Гальчинський, В. Геєць, А. Кінах, В. Семіноженко. – К.: Знання України, 2002. – 336 с. 2. Геєць В. Деякі порівняльні ознаки

Додаток Б
  БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВЧЕНИХ А Аквінський, Фома (1225–1274) – один із найблискучіших вчених середньові

Тематика рефератів
1.Предмет і метод історії економіки та економічної думки Історія економії та економічної думки як наука. Предмет дисципліни як історія становлення й розвитку суспільного виробництва

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги