рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Первісне нагромадження капіталу

Первісне нагромадження капіталу - раздел История, Історія економіки та економічної думки Становлення Та Розвиток Товарних Відносин Робило Необхідним Перехід Від Дрібн...

Становлення та розвиток товарних відносин робило необхідним перехід від дрібного виробництва до крупного, що здатне було забезпечити масове виробництво товарів для ринку, який ставав регулярною формою економічного зв’язку. Ремісниче виробництво середньовічних цехів не здатне було забезпечити таку масовість. Потрібна була нова форма організації великого виробництва. Але для її виникнення потрібні були значні капітали. Завдання їх створення вирішувалася у межах перехідного від феодальної системи до ринкової періоду, що одержав назву первісного нагромадження капіталу.

Великі капітали формувалися насамперед у сфері товарного і грошового обігу. Міжнародна торгівля, особливо після Великих географічних відкриттів, приносила колосальні прибутки, зокрема завдяки нееквівалентному обміну з колоніями. Придбані там за безцінь товари продавалися у Європі з багаторазовою націнкою, що призводило до накопичення у торговців значних грошових коштів, які пізніше будуть спрямовані у промисловість.

Однак, не завжди ці кошти використовувалися продуктивно. В першу чергу вони поступали в Іспанію і Португалію де витрачалися на непродуктивне споживання феодальної аристократії. Але частина цих коштів перерозподілялася на користь більш економічно розвинутих країн – Голландії та Англії. Методами такого перерозподілу були контрабандна торгівля з іспанськими і португальськими колоніями, піратство, работоргівля.

Англійські пірати одержували від королівської влади ліцензії на пограбування іспанських кораблів, що везли з колоній золото, срібло, прянощі, та міст на узбережжі Америки. Такі офіційні пірати називалися каперами. Пірат Френсіс Дрейф, який здійснив другу в історії навколосвітню подорож, одержав рицарське звання і посаду адмірала флоту.

Плантації в іспанських колоніях Америки потребували дешевої робочої сили. Місцеве населення, індіанці, були частково знищені під час завоювання і не задовольняло ці потреби. З Центральної Африки почали масами ввозити негрів-рабів і продавати їх іспанським плантаторам. Цим промислом займалися, головним чином, англійці. Якийсь Джон Гоукінс одержав за це рицарське звання, причому на його гербі був зображений негр у ланцюгах. Работоргівля була дуже вигідною справою сокільки в Африці негри або просто захоплювалися у грабіжницьких нападах, або купувалися у місцевих царьків за безцінь.

Практикувалася так звана «трикутна торгівля». З іспанських колоній в тропічній Америці, де були плантації цукрового тросника, у колонії Північної Америки ввозилася патока, з якої виготовляли ром. Ром ввозили в Африку і вимінювали на рабів, яких везли в Америку і продавали на плантації. Іноді за один «трикутний» рейс прибуток досягав 1000 відсотків.

Таким чином, через контрабандну торгівлю, работоргівлю, піратство англійці перерозподіляли на свою користь частину багатства, награбованого іспанцями у колоніях. У кінці XVI ст. після воєнного зіткнення з Іспанією, розгромивши іспанський флот («Велику армаду»), Англія починає формувати власну колоніальну імперію. Вона захоплює колонії в Америці, а з кінця XVII ст. завойовує Індію.

Формування капіталів проходило також у процесі розшарування селянства і виділення капіталістичних фермерів, які виробляли товарну продукцію за допомогою праці найманих робітників. Все активніше використовували найману працю і багаті цехові майстри, які всупереч цеховим статутам виробляли продукцію на відкритий ринок.

Іншим завданням, яке вирішувалося у період первісного нагромадження капіталу, було створення робітника, особисто вільного та позбавленого власних засобів виробництва, який міг би найматися на капіталістичні підприємства. Цю роботу виконував, з одного боку сам ринок, що розорював дрібних виробників (селян, ремісників) і позбавляв їх власності на засоби виробництва. З іншого боку, цей процес прискорювало втручання державної влади.

Типовим прикладом такої політики стало заохочення англійським урядом процесу «огороджування». Англійські лендлорди (крупні землевласники) зганяли з своїх земель селян, які орендували їхню землю, і перетворювали огороджені землі у пасовища для овець, вовну яких за високими цінами продавали на суконні мануфактури у Фландрію. Ціни на вовну різко підвищилися внаслідок «революції цін», а фіксована рента з селян, навпаки, знецінилася. Вигнані селяни масами бродили дорогами країни, позбавлені притулку і засобів існування. Тоді уряд видає серію «законів про бродяг», згідно яких кожний мусив під страхом жорстокого покарання знайти собі роботу. Ці люди ставали найманими робітниками на мануфактурах, що виникали у промисловості.

Джерелом найманої робочої сили ставали також мешканці католицьких монастирів, які були закриті в Англії у процесі секуляризації. Реформація і встановлення англіканської церкви супроводжувалося вилученням у монастирів землі і майна. Вигнані монахи часто ставали найманими робітниками. Ще одне джерело – члени розпущених королівською владою воєнних дружин феодалів після створення централізованих держав.

Одним з лідерів процесу первісного нагромадження капіталу в Західній Європі стали Нідерланди. Територія країни поділялася на південну частину – Фландрія, Брабант, та північну – Голландія, Зеландія. Південна частина була більш розвинутою, тут вже у XV ст. виникли суконні та полотняні мануфактури. Фландрські сукна високо цінилися у всій Європі, що стало причиною високих цін на овечу вовну і одним з мотивів англійського «огороджування». Крім того, розвивалося виробництво мила, скла, зброї, килимів. Центром південних провінцій було місто Антверпен.

Північна частина відставала в економічному розвитку. Основним заняттям тут було суднобудівництво і риболовство. Голландські рибалки забезпечували оселедцем усю католицьку Європу, яка активно споживала цей продукт під час постів. Однак північ мала ряд переваг, які створювали більші можливості для подальшого розвитку. Якщо на півдні розвиток мануфактур гальмувався цеховою організацією ремесла з її жорсткою регламентацією, то на півночі цехи не були так широко розповсюджені, і хоча мануфактури тут виникли пізніше, але розвивалися вони швидше і тому частина мануфактур з півдня поступово переміщувалася на північ. Крім того, на півночі практично не було феодальної залежності селян. Болотистий ґрунт, що заливався морем не приваблював феодалів, а вільні селяни на осушених територіях та на ділянках, що відвойовували у моря за допомогою дамб (польдерів) вирощували продукцію, яку продавали у містах. Все це зробило неминучим переміщення економічного центру країни на північ.

У XVI ст. Нідерланди входили до складу іспанських володінь. Після Великих географічних відкриттів і створення колоніальної імперії, Нідерланди, користуючись відсталістю Іспанії, налагодили торгівлю з колоніями і одержували великі прибутки. Іспанський король, усвідомивши це, різко збільшив податки. Із Нідерландів поступало до Іспанії вчетверо більше доходів ніж від заокеанських колоній. Делегований у Нідерланди герцог Альба ввів новий податок – алькабалу: десята частина з продажу будь-якого товару поступала у казну. Це практично паралізувало господарство країни і викликало повстання проти іспанців, яке прийняло форму першої в Європі буржуазної революції. Війна, що тривала з 1572 по 1609 рр., завершилася виникненням Нідерландської республіки, у склад якої ввійшли північні провінції. Південна частина залишалася володінням Іспанії (пізніше вона стала основною частиною Бельгії). На північ переміщуються з півдня значна частина капіталів, робочої сили, кваліфікованих майстрів. Торговим і фінансовим центром стає Амстердам. Тут активно розвивається мануфактурна промисловість: текстильна, тютюнова та цукрова на колоніальній сировині, суднобудівництво.

Голландія стає світовим центром торгівлі. Їй належало 60 % світового торгового флоту. Вона контролювала більшу частину торгових перевезень Середземним морем, Атлантичним океаном і, відтіснивши Ганзу, Північним морем. Голландія стала світовим торговим посередником, перевозячи на своїх кораблях товари купців з різних країн. Почалася і активна колоніальна експансія. На початку XVII ст. голландці захопили ряд іспанських і португальських колоній і почали формувати свою колоніальну імперію. Головними колоніями стали Зондські острови (Індонезія), а в Індії, Індокитаї, Японії вони мали свої торгові бази. Експлуатацією колоній займалася Ост-Індська компанія, організована на акціонерних засадах. На островах компанія створювала плантації, де вирощувалися прянощі: перець, гвоздика, кориця, мускатний горіх. В Європі прянощі продавалися у 8–10 разів дорожче, ніж обходилися компанії.

Голландія стає також світовим фінансовим центром. Амстердамський банк кредитує всі європейські держави. Тут виникає перша у світі фондова біржа, що здійснює операції з цінними паперами. Однак, накопичений у Голландії капітал так і залишився у сфері обігу, не переміщуючись у промисловість, тому вона поступово поступається лідерство Англії, де накопичені капітали пішли на розвиток мануфактур.

Мануфактура –це підприємство, де продукт виробляється на основі подетального або поопераційного поділу праці найманими робітниками за допомогою ручної техніки. Такі підприємства раніше за все у Європі з’явилися у Північній Італії і у Фландрії, де були накопичені значні купецькі капітали, які пішли на створення мануфактур. Вони виникали у текстильній промисловості, суднобудівництві. Пізніше ця форма організації виробництва стала переважаючою в Англії і у Франції.

Більш ранньою формою була розсіяна мануфактура, коли робітники одержували сировину і замовлення від централізованого постачальника, працювали вдома, а потім продавали йому виготовлену продукцію. Централізована мануфактура передбачала роботу в одному приміщенні, де виготовлялися окремі деталі і здіснювалася збірка кінцевого продукту. У свою чергу централізована мануфактура була двох видів. Органічна, передбачала послідовну обробку матеріалу за допомогою різних операцій, що виконувалися окремими робітниками до одержання готового виробу. Гетерогенна означала виготовлення окремими робітниками різних деталей виробу, а потім їх збірку.

Виникнення мануфактур значно підвисило продуктивність праці за рахунок того, що спеціалізовані операції виконувалися майже автоматично і не витрачався час на заміну однієї операції іншою. Використовувалися спеціалізовані інструменти, пристосовані для виконання конкретної операції. Позначався також ефект змагання між робітниками. Мануфактури сприяли швидшому впровадженню технічних новацій у виробництво, що прискорювало темпи технічного прогресу. Було удосконалено водяне колесо, для роботи якого почали використовувати енергію падаючої, а не тільки поточної води (верхньобійне колесо). Це колесо здійснило переворот у металургії. До цього плавка велася у невеликих печах – горнах з ручними міхами. Метал виходив у вигляді тістоподібної маси, яку потім розковували молотками. Тепер до міхів підключали водяне колесо, піддув посилювався, підвищувалася температура у печі і чавун ставав рідким.

Важливу роль у розповсюдженні знань відіграв винахід друкування книжок. Дешева, доступна широкому колу людей книга сприяла швидкому розповсюдженню інформації, необхідної для розвитку промисловості і науки.

Розвитку мануфактурного виробництва сприяла державна торгова політика протекціонізму. Протегування власному експортному виробництву і захист його від іноземної конкуренції сприяли концентрації капіталів у країні, які використовувалися для організації мануфактур. Концентрації капіталів сприяв і розвиток кредитної системи. Великі банки (Англійський, Амстердамський) не тільки зберігали гроші, але й виконували операції з безготівкових розрахунків, випускали банкноти, які сприяли прискоренню грошового обігу і, головне, надавали позики для організації промислових виробництв.

Суттєвою своєрідністю відзначалося виникнення мануфактурного виробництва в Росії. Тут до XVIII ст. феодальні відносини ще не вичерпали своїх можливостей, але елементи буржуазного ладу вже виникали і хоча повільно, але розвивалися. Одним з таких елементів стала кріпацька мануфактура. Вона виникала не як результат природних економічних процесів, а насаджувалася зверху державною владою. Держава створювала мануфактури за свій кошт, насильницьки мобілізовувала для цього приватні капітали та стимулювала шляхом надання пільг, позик, субсидій. Найсуттєвішим було те, що робочою силою на таких мануфактурах були не наймані робітники, а приписані до них кріпаки.

Існувало чотири види мануфактур:

казенні, що створювалися за рахунок держави і обслуговувалися приписаними кріпаками;

вотчинні, що виникали на землях поміщиків, де працювали кріпаки даного поміщика;

посесійні – умовні володіння купців (посесії), яким виділялася земля і кріпаки для організації мануфактур. Юридичним власником такої мануфактури вважалася держава і купець не мав права її продати , а також використовувати працю кріпаків за межами мануфактури. Закони, що регламентували діяльність казенних мануфактур, розповсюджувалися і на посесійні;

купецькі – мануфактури з найманими робітниками, що створювалися і купцями, і дворянами, і міщанами. Основним контингентом робітників були кріпаки, відпущені поміщиками на оброк. Відносно мануфактуриста вони були найманцями і експлуатувалися капіталістичними методами.

Виробничі відносини у кріпацькій мануфактурі були в своїй основі капіталістичними, але втіленими у феодально-кріпацьку форму.

Завдання первісного нагромадження капіталу вимагали відповідної форми громадської організації. Політичною формою такої організації стали держави абсолютної монархії. Абсолютна влада монархів випливала з особливостей перехідного стану суспільства. У цьому стані клас феодалів хоча і зберігав ще достатню економічну могутність, засновану на володінні землею, але поступово втрачав її під натиском нових ринкових відносин. З іншого боку все більшої економічної сили набирав клас буржуазії, який концентрував у себе чималі капітали. У зіткненні інтересів феодалів і буржуазії жоден з цих класів не міг остаточно перемогти іншого і потребував захисту третейської сили. Такою силою стає королівська влада. Вона лавірує між двома класами, приймаючи сторону то одного, то іншого і тому її влада стає абсолютною. Хоча вона і не виражала інтереси виключно буржуазії, але багато в чому сприяла вирішенню завдань первісного нагромадження капіталу і затвердженню ринкової економічної системи.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Історія економіки та економічної думки

Національний технічний університет.. Харківський політехнічний інститут..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Первісне нагромадження капіталу

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Протокол № 3 від 28.12.2009 р
  Харків НТУ «ХПІ» 2010 УДК 930.33 + 330.8(075.8) ББК 65г. І–89   Рецензенти:   Є. М. Воробйов, доктор ек

Взаємозв’язок історії економіки та економічної думки
  Економічна думка розвивається на базі досягнутого рівня продуктивних сил. Прийнято вважати, що економічна реальність практично в однобічному порядку впливає на економічну науку. На

Періодизація історії господарського розвитку суспільства та історії економічної думки
  Періодизація – встановлення певних хронологічних послідовних етапів в економічному розвитку суспільства; форма систематизації історичного знання. Вона не зводиться до простого, волю

Цитати та документи
  Т. В. Копнін[8] Науки виникають не шляхом декларацій, а в результаті відкриття фундаментальних закономірностей, на основі яких створюється метод для вив

Виберіть правильну відповідь
1. Перелічіть елементи, складові логічної структури історико-економічної науки: а) закономірності; д) джерела інформації; б) об'єкт і предмет дослідження; е) школи, теорії, ідеї;

Список літератури
1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе ; пер. с англ. – 4-е изд. – М. : Дело Лтд, 1994. Введение. 2. Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XV

Формування первісного ладу у світі й на території сучасної України
  Первісна епоха була найбільш тривалою в історії людства. Якщо уявити історію людства у вигляді доби, то виявиться, що держави з містами, писемністю, складно організованим суспільств

Господарство країн Давнього Сходу
  Історія давньої цивілізації охоплює період із середини IV тисячоріччя до н. е. до падіння Західної Римської імперії в V ст. н. е. Приблизно із середини IV–II тисячоріччя частина люд

Економічна думка Давнього Сходу
  Економічна наука з'являється зі становленням ринкової економіки, але коріння її йдуть у давню давнину. Аналіз окремих сторін економічної діяльності існував ще в країнах Древнього Сх

Цитати та документи
С. П. Крашенінніков [7] Кресала їх були дощечки, на яких по краях накручені дірочки, кругленькі із сухого дерева палички, вертячи які, у ямочках вогонь діставали. Вони

Виберіть правильну відповідь
1. Вік економіки сучасного суспільства: а) 500 тис. років; б) 320 тис. років; в) 40–50 тис. років. 2. Первісній економіці властиві наступні характеристики: а) самий трива

Список літератури
1. Березин И. С. Краткая история экономической мысли : учебн. пособие. – М. : Изд. РДЛ. – 2000. – Гл. 1. 2. Економічна історія : навч. посібник / за ред. С. І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк.

Осьовий час» і його роль у формуванні Східної й Західної цивілізації
  У період становлення людського суспільства й ранніх цивілізацій панувало міфологічне мислення, де людина ще не виділяла себе із природного світу. Це час німецький філософ К. Ясперс

Східна цивілізація і її характеристика в осьовий час
  Серед цивілізацій, що виникли на планеті, величезне значення для розвитку економіки й культури Південно-Східної Азії мала індійська цивілізація. Найбільшого розквіту давньоіндійська

Західна цивілізація й господарський розвиток античних держав
  Античність – особливий період в історії й культурі Давньої Греції й Давнього Риму. Саме в цих країнах рабовласницький спосіб виробництва, що тривав там із середини I тисячоріччя до

Цитати та документи
Артхашастра[10] Хай цар висловлює свою прихільність тим, хто будує корисні для місцевості зрошувальні споруди, мости на дорогах і споруди, що прикрашають села і захищаю

Виберіть правильну відповідь
1. Нове в «осьовому часі»: а) людина усвідомлює буття в цілому, самого себе й свої межі; ставить перед собою вищі цілі; б) у цю епоху розроблені основні категорії, які ми використ

Список літератури
1. Березин И. С. Краткая история экономической мысли : учебн. пособие. – М. : Изд. РДЛ. – 2000. – Гл. 1. 2. Гусейнов Р. М. Экономическая история. История экономических учений : учебник / Р

Генезис та основні риси феодального господарства. Форми феодального землеволодіння
  Феодальна господарська система була характерна для тривалого періоду людської історії, що одержав назву Середньовіччя. У цю епоху склалася своєрідна система господарських відносин,

Середньовічне місто. Розвиток ремесла і торгівлі
  Середньовічне господарство за своєю суттю було аграрним і натуральним. Однак повністю обійтися без обміну воно не могло, і необхідність обміну ставала тим більш явною, чим більше ро

Формування феодальних відносин у Київській Русі
У VIII–IX ст. на землях, де жили східнослов’янські племена полян, деревлян, дреговичей та інші, проходив процес перетворення племінних утворень у територіальні – князівства з центрами у укріплених

Економічна думка епохи Середньовіччя
Формування і розвиток економічної думки раннього західноєвропейського середньовіччя визначалося створенням нових господарських відносин, виникненням нових політико-етнічних спільнот. Економічний св

Титул LIV
1. Якщо хто лишить життя графа, присуджується до уплати 6000 солідів. Кодекс законів Київської Русі – «Руська Правда» 18. Правда установлена руськои зем

Статут паризьких ткачів вовни
Кожен паризький ткач вовни може мати у своєму домі два широких станки і один вузький, а поза домом він не може мати жодного, якщо він не хоче мати його на тих же правах, на яких міг би мати його

Виберіть правильну відповідь
1. Укажіть поняття, внутрішньо не властиві феодалізму: а) раби; е) феодали; б) селяни; є) фабрика; в) наймані робітники; ж) натуральне господарство г) купці; з)

Список літератури
1. Березин И. С. Краткая история экономической мысли : учебн. пособие. – М. : Изд. РДЛ. – 2000. – Гл. 3 2. Історія економічних учень : підручник / Л. Я. Корнійчук, Татаренко Н.О., Поручник

Економічні передумови та наслідки великих географічних відкриттів
У кінці XV ст. у надрах феодальної економічної системи у країнах Західної Європи все активніше розвиваються ринкові зв’язки і відносини. Феодали масово переходять на грошову ренту, що примушує селя

Еволюція аграрних відносин в Україні в козацько-гетьманський період
Після розпаду ранньої феодальної держави – Київської Русі, довгого періоду міжусобних війн, навал кочівників українські землі з кінця XIV ст. опинилися у складі Великого князівства Литовського, а п

Нагромадження капіталу
  З XVI ст. в економіці країн Західної Європи відбувається низка серйозних якісних зрушень, які свідчать про зміну типу економічної системи. Централізовано керована система феодальног

Цитати та документи
Тордесільянсський договір між королями Іспанії і Португалії про розділ світу (7 червня 1494 року) …Високі сторони, що домовляються, через вищеназваних представників дом

Виберіть правильну відповідь
1. Які з перелічених явищ відносяться до передумов, а які до наслідків Великих географічних відкриттів? а) «революція цін»; б) колоніальні захоплення; в) утворення Османс

Список літератури
1. Белоусов В. М. История экономических учений: учебное пособие / В. М. Белоусов, Т.В. Ершова. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – Розд. 1. – Тема 2; Хрестоматия. 2. Березин И.С. Краткая история

Цивілізації
  У результаті процесів, що мали місце у ході первісного нагромадження капіталу, були створені умови для суттєвих змін у сфері виробництва, як сільськогосподарського, так і промислово

Промисловий переворот, його наслідки і особливості у різних країнах
  Мануфактура з її ручною ремісничою технікою забезпечила перший етап переходу до масового виробництва, яке відповідало потребам ринку. Але досягнення нею границь своїх виробничих мож

Економічна думка епохи промислового капіталізму
  Промисловий переворот породив низку проблем, які вимагали осмислення і пояснення і які не находили їх у теоретичній системі А. Сміта. Система вимагала подальшого розвитку й удоскона

Економічне вчення марксизму
  Перша половина XIX ст. у країнах Західної Європи ознаменувалася остаточним утвердженням ринкової економічної системи, яка після промислового перевороту розвивалася на власній матері

Цитати та докумети
К. Маркс [8] Машина, от которой исходит промышленная революция, заменяет рабочего, действующего одновременно только одним орудием, таким механизмом, который разом опери

Виберіть правильну відповідь
1. Промислова революція це: а) перехід від привласнювального господарства до відтворювального; б) ліквідація цехової системи організації виробництва; в) перехід від ручно

Список літератури
1. Бродель Фернан. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. Т. 3. Время мира. – М. : Прогресс, 1992. 2. Всемирная история экономической мысли. Т. 2. – М. : Мысль, 1988. 3

Західної Європи та США на прикінці XIX–початку ХХ ст
Після завершення промислового перевороту розвинуті країни світу вступають в період індустріалізації, яка відбувається на основі науково-технічної революції. У виробництво масово впроваджуються числ

Методологія маржиналізму та його основні школи. Американська та кембриджська школи маржиналізму
  Наприкінці XIX ст. на зміну класичній політичній економії остаточно прийшла маржинальна економічна концепція, яка з часом стала основою для неокласичної економічної теорії. Ця зміна

Інституціоналізму
Наприкінці XIX століття в економічній науці виникає новий – соціальний – напрямок, представники якого досліджували соціальні аспекти розвитку господарства. Виникнення соціального напрямку було обум

Інституціоналізм та його головні напрямки
На межі ХIХ–ХХ ст. у США виникла нова течія економічної думки - інституціоналізм. Він був реакцією вчених-економістів США на панування монополій у ринковій економіці з їх необмеженим свавіллям. Ця

Цитати та документи
М. І. Туган-Барановський [9] Товариства підприємців з 'явились як природний наслідок взаємної боротьби капіталістів. Шляхом цих товариств капіталізм намагається ввести

Виберіть правильну відповідь
1. Який період слід вважати початком другої технічної революції у країнах Західної Європи: а) 40 роки XIX ст.; г) 90 роки XIX ст.; б) 70 роки XIX ст.; д) початок XX ст. в

Список літератури
1. Австрийская школа в политической зкономии: К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер. – М. : Экономика, 1992. 2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М. : Дело ЛДТ, 1999. – Гл. 8 –

Вплив промислового перевороту та аграрних реформ на становлення ринкового господарства в Україні
  Промисловий переворот в Україні почався у 30–40 роках і завершився у 70–80 роках XIX ст. Запізнілий початок промислового перевороту в Україні обумовлено в основному залишками феодал

Розвиток ідей класичної політекономії, соціалізму та маржиналізму в Україні
  Економічна думка України була нерозривно пов'язана з економічною думкою Росії. Більш того, багатьох економістів важко вважати виключно українськими або російськими, надто складні та

Цитати та документи
М. Туган-Барановський [10] Із трьох основних класів капіталістичного господарства тільки один клас найманих робітників (пролетаріат) працею добуває свої доходи, а доход

Виберіть правильну відповідь
1. На який із ключових факторів розвитку капіталізму ліквідація кріпацтва в Україні вплинула найбільше? а) технічна революція; б) концентрація капіталу; в) ріст масштабів

Список літератури
1. Белоусов В. М. История экономических учений: учебное пособие. / В. М. Белоусов, Т. В. Ершова. – Ростов н/Д. : Феникс, 1999. – Гл. 6. 2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе; пер

Економічні наслідки Першої світової війни
  Перша світова війна була глобальним воєнним конфліктом, який відбувався перш за все в Європі та тривав з 1 серпня 1914 по 11 листопада 1918 року. У неї було втягнуто 38 держав з нас

План Ч. Дауеса
  Структурні зміни, пов’язані з мілітаризацією економіки у провідних країнах світу, призвели до вкрай нерівномірного галузевого розвитку, що стало причиною нетривалої інтенсивної екон

Світова економічна криза 1929–1933 рр
  До кінця 20-х років економічна система провідних капіталістичних країн досягла високого рівня складності. Механізми ринкової саморегуляції (так звана «невидима рука») перестали прац

Економічна теорія конкуренції Е. Чемберліна, Дж. Робінсон
  Активний процес монополізації світового виробництва, зумовили розвиток теорії монополістичної і недосконалої конкуренції. Засновником теорії монополістичної конкуре

Економічне вчення Дж. М. Кейнса
  У 1936 році англійський економіст Дж. М. Кейнс опублікував роботу «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей», де обґрунтував неможливість само

Виберіть правильну відповідь
1. Версальський мирний договір прийнято у: а) 1918 р.; б) 1919 р.; в) 1922 р.; г) 1924 р. 2. План Ч. Дауеса передбачав: а) посилення репараційного тиску; б) нада

Список літератури
1. Бартенев С. А. Экономическая история: учебник. – М. : Экономистъ, 2004. – Гл. 5. 2. Березин И. С. Краткая история экономического развития : учебн. пособ. – М. : Русская деловая лит-ра,

Світова система господарства у другій половині ХХ ст
  Після другої світової війни в розвитку індустріальної цивілізації відбулися зміни, пов’язані зі збільшенням території і населення так званої світової соціалістичної системи, розпадо

У 50–70 роках ХХ ст
  У повоєнні роки стартові умови для стабілізації та розвитку національних господарств були різними. Сама друга світова війні завдала народам багатьох країн великих людських жертв та

Особливості економічних систем і форм господарювання провідних країн. Моделі національної економіки у світовій економічній системі
  Практично у всіх країнах Заходу після другої світової війни була сформована змішана економічна система з різними балансами щодо втручання держави й ринку. Проте, в кожній країні мет

Напрями розвитку світової економічної думки у 50–70 роках ХХ ст.: неокейнсіанство, неокласика, неолібералізм, інституціоналізм
  Післявоєнний швидкий та якісно новий прогрес народного господарства країн знаходив своє відображення в розвитку економічної науки, який не міг не відбити конфліктний, суперечливий і

Цитати та документи
Римский договор о создании ЕЭС от 25 марта 1957 г. (выдержка) Статья 2. Сообщество имеет задачей осуществлять путем создания общего рынка и постепе

Виберіть правильну відповідь
1. У якій з капіталістичних країн у 50–70-х рр. ХХ ст. частка державного сектору була найбільшою: а) Англія; б) Франція; в) ФРН; г) США. 2. Основною причиною другої світової війни

Список літератури
1. Эрхард Л. Благосостояние для всех. – М.: Начала-Пресс, 1991, гл. 6. 2. Ярцева Н.В. Современные концепции экономической мысли. Учебное пособие // http://irbis.asu.ru/mmc/econ/u_sovrcon/6

Останньої третини ХХ–початку ХХІ ст
  В останній третині ХХ століття відбулося посилення процесів інтернаціоналізації, інтеграції та глобалізації. Інтернаціоналізація – об’єктивний процес, засн

Посткейнсіанства та нового кейнсіанства
  Під час кризи 73–75 рр. ХХ ст. відбувалося поєднання скорочення обсягів виробництва, збільшення рівня безробіття та зростання темпів інфляції, тобто спостерігалася стагфляція – явищ

Третини ХХ – початку ХІ ст. на розвиток економіки провідних країн світу
  70-ті рр. ХХ ст. ознаменувалися суттєвими змінами в усіх сферах суспільного життя: крім економічної кризи 73–75-х рр., що потрясла майже весь світ, розпочався другий етап третьої на

Сучасні неокласичні економічні концепції. Монетаризм
  Кризові явища 1970 років, коли державне регулювання економіки, спрямоване на управління попитом, вже не відповідало наявним реаліям нового етапу науково-технічної революції й сучасн

Еволюція інституціоналізму у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст
  Інституціоналізм виник в США ще наприкінці ХІХ ст. як відповідь на суттєві зміни в економічній системі і пройшов у своєму розвитку кілька етапів. Сформувавшись в окрему течію у 30-т

Неоінституціоналізм та його основні напрямки
  Як особлива економічна теорія неоінституціоналізм набув визнання у 80−90-х рр. XX ст. Основними представниками його є Нобелівські лауреати 1991 р. Рональд Коу

Виберіть правильну відповідь
1. Питання впливу розподілу доходів на процеси суспільного відтворення досліджувалось представниками: а) англійського посткейнсіанства; б) американського посткейнсіанства;

Список літератури
1. John Black. A Dictionary of Economics. Oxford, New York. – Oxford University Press, 2002. – 523р 2. Stiglitz J., Greenwald B. Towards a New Paradigm in Monetary Economics.– Cambridge: C

Становлення радянської моделі господарювання та її відображення в економічній науці
  На початку ХХ ст. економіка України, яка входила у склад Російської імперії, відчувала усі ті проблеми, що були характерні для економіки всієї країни. Країна залишалася аграрною, де

Становлення адміністративно-командної системи і її відображення в українській економічній думці
  У кінці 20-х років в економічній політиці Радянської держави був взятий курс на прискорене завершення індустріалізації, яка була зупинена першою світовою війною і революцією. Вибран

Україна в умовах кризи радянської тоталітарної системи господарювання та спроби її реформування
  У другій половині 40-х років головним завданням економічного розвитку економіки України, як і всієї країни, було відновлення зруйнованого війною господарства. На це були спрямовані

Цитати та документи
В. І. Ленин. [5] Наша задача теперь – провести именно демократический централизм в области хазяйства, а ….централизм, понятый в действительно демократическом смысле, п

Виберіть правильну відповідь
1. План побудови економіки соціалістичного суспільства включав: а) створення монополістичних об’єднань типу трестів, концернів; б) становлення трудової приватної власності селян н

Список літератури
1. Валовой Л. Экономика: взгляды разных лет. Становление. Становление, развитие и перестройка хозяйственного механизма. – М. : Наука, 1989. 2. Економічна історія: Навч.посібн. / За ред. С.

Стан економіки України на момент проголошення незалежності
  Наприкінці 80-х років економіка України уявляла собою частину народногосподарського комплексу СРСР. Командно-адміністративна система передбачала повну підпорядкованість економіки Ук

Радикальні економічні перетворення другої половини 90-х років
  Реальні економічні перетворення почалися після проголошення керівництвом української держави курсу на створення державно-регульованої соціально-спрямованої ринкової економіки. Для п

Теоретичні дослідження українськими вченими проблем ринкового реформування економіки України
  Розглянута вище запропонована постсоціалістичним країнам у 90-ті роки концепція трансформації економіки, авторами якої були західні вчені, розкривала завдання реформ, методи та скла

Цитати та документи
І. Лукінов [6] Реформувати будь-яку систему можна по-різному, обираючи для цього як створювальні, так і руйнівні або змішані моделі. В інтересах людини та суспільства в

Виберіть правильну відповідь
1. Становлення ринкової економіки, з точки зору монетаристів, проходить через фази: а) фінансової стабілізації; б) становлення ринкових інститутів; в) структурного корект

Список літератури
1. Гальчинський А. Інноваційна стратегія українських реформ / А. Гальчинський, В. Геєць, А. Кінах, В. Семіноженко. – К.: Знання України, 2002. – 336 с. 2. Геєць В. Деякі порівняльні ознаки

Додаток Б
  БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВЧЕНИХ А Аквінський, Фома (1225–1274) – один із найблискучіших вчених середньові

Тематика рефератів
1.Предмет і метод історії економіки та економічної думки Історія економії та економічної думки як наука. Предмет дисципліни як історія становлення й розвитку суспільного виробництва

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги