рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

У 50–70 роках ХХ ст

У 50–70 роках ХХ ст - раздел История, Історія економіки та економічної думки   У Повоєнні Роки Стартові Умови Для Стабілізації Та Розвитку Н...

 

У повоєнні роки стартові умови для стабілізації та розвитку національних господарств були різними. Сама друга світова війні завдала народам багатьох країн великих людських жертв та матеріальних збитків: 55 млн вбитих, сотні мільйонів покалічені й ненароджених, а матеріальні втрати дорівнювали трильйонам доларів. Війна не тільки зупинила нарощування економічного потенціалу населення, скоротивши його обсяги, але у ході воєнних дій було зруйновано чимало міст і сіл, багато підприємств всіх секторів економіки. Тим самим різко знизився життєвий рівень населення всіх воюючих країн. Але, з іншого боку, війна викликала максимальну концентрацію матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, граничну напругу інтелектуальних і творчих зусиль народів для збільшення обсягів озброєння і підвищення його якості, що дозволило вдосконалити та підняти технічний і науковий рівень виробництва. Надалі ці досягнення були частково використані для прискорення прогресу мирної економіки.

Особливо в сприятливому положенні опинилися США. У роки війни за ленд-лізом (його загальний обсяг – 45 млрд дол.) вони поставляли союзникам озброєння, боєприпаси, стратегічну сировину, продовольство та інші матеріальні ресурси. Ленд-ліз забезпечував масовий збут американської продукції, що сприяло збереженню високого рівня виробництва США в воєнні роки. Тому наприкінці війни США виробляли в межах капіталістичного світу 60 % промислової продукції; здійснювали 50 % видобутку вугілля, 64 % – зерна, 63 % – кукурудзи. США зосередили в себе 2/3 золотого запасу та 1/3 світового експорту.

Все це багатство США не могли не зберегти і не примножити в умовах, коли Європа – основний партнер Америки з зовнішньої торгівлі, була через війну зруйнована. Реконверсія економіки США відповідно потребам мирного часу детермінувала їх прагнення до перебудови міжнародних економічних відносин. Цю мету передбачав План Маршалла, що виявився найважливішим кроком на шляху створення світового ринкового господарства з вільною торгівлею.

План Маршалла передбачав на основі двохсторонніх домовленостей американську допомогу в 17 млрд дол. п’ятнадцяти країнам Західної Європи протягом 1948–1951 р. За договорами європейські країни (Великобританія, Франція, Італія, Західна Німеччина) зобов'язувалися сприяти розвитку вільного підприємництва, залучати приватні американські інвестиції, співпрацювати щодо зниження торговельних бар'єрів, постачати до США дефіцитні матеріали. Завдяки плану Маршалла США позбувалися надлишків продукції, що не знаходила збуту усередині країни та змогли глибше інтегруватися до економіки європейських країн. План Маршалла спричинив позитивний вплив щодо відновлення економічного потенціалу і ринкового господарства в країнах Західної Європи. Уже на початку 50-х років ними був досягнутий довоєнний рівень виробництва на новій технічній основі; спираючись на національні й світові досягнення науки й техніки, нарощувався економічний потенціал.

Для Німеччини наслідки другої світової війни виявилися жалюгідними, більша частина промисловості була знищена бомбардуваннями й демонтована переможцями. В 1946 р. промислове виробництво становило близько 1/3 довоєнного, років на 30 назад було відкинуто сільське господарство. Все це спричиняло суцільні дефіцити, картки, порожні полиці крамниць, знецінені рейхмарки, загальну спекуляцію. У цих умовах були проведені реформи, спрямовані на становлення вільного ринкового господарства, завдяки яким вже через 10 років сталось так зване «німецьке диво», що зробило Німеччину найпотужнішою процвітаючою державою об'єднаної Європи. Цьому активно сприяли США, що надали за планом Маршалла 3,12 млрд доларів допомоги.

Головним ідеологом та реалізатором «німецького дива» був професор Л. Ерхард, що посідав пости міністра народного господарства (1949–1957), заступника федерального канцлера Аденауера (1957–1963) і канцлера ФРН (1963–1966). У теорії й на практиці він працював над концепцією «соціального ринкового господарства». Стимулом для людини є прагнення власного благополуччя, тому головним двигуном прогресу виступає приватний інтерес людини в тісній єдності з його соціальною відповідальністю, свобода вибору робітником професії та місця, свобода підприємництва розпоряджатися своїм майном, економічна й політична свобода – все це необхідні атрибути даної концепції.

Як важелі відродження Німеччини Ерхард визначав вільну ініціативу та конкуренцію в поєднанні з активною роллю держави в господарському житті країни. Німеччина тієї пори досягла разючих успіхів: низькі податки, вільні ціни, антимонопольні заходи, пільги для приватного інвестування, протекціоністський захист внутрішнього ринку, активна підтримка науки і розвитку провідної техніки, широке впровадження їх досягнень зумовили економічне диво. У червні 1948 р. була проведена грошова реформа, що позбавила країну від знецінених грошей і створила тверду валюту – нові дойчмарки. Майже одразу були лібералізовані ціни, скасовувалися всі нормативи щодо регулювання економічних відносин. Покупець ставав «королем», що визначає долю ринку. Дрібний і середній бізнес став «основою добробуту для всіх» (Л. Ерхард).

Реформи Ерхарда вже через 2 роки відновили довоєнний рівень промисловості, в 1950 р. він сягнув 114 % порівняно з 1936 р. Магазини наповнилися товарами, зникли «чорний ринок» і спекуляція, продуктивність праці тільки за перший рік виросла на третину, зріст зарплати випереджував проріст цін. Найбільше прискорено розвивалися машинобудування, приладобудування, оптика, виробництво електроенергії. В 1956 р. рівень виробництва в країні перевищив 1936 р. вже більш ніж удвічі. З 1952 р. експорт продукції важкої промисловості ФРН посів провідні позиції у світовій торгівлі. Факторами успішного розвитку виявились: відновлення основного капіталу на новій технологічній основі, значне підвищення рівня інтенсивності праці, різке зростання капіталовкладень, у тому числі іноземних, з яких 1/3 становили американські. Важливо й те, що ФРН протягом 10 післявоєнного років не мала тягаря військових витрат.

Із середини 70-х років Німеччина в числі інших розвинених країн перейшла до реіндустріализації, що супроводжується переходом до наукомістких технологій – інформаційних і ресурсозберігаючих, до біотехнологій, генної інженерії, нових композиційних матеріалів і т.д. Потужна підтримка державою малого й середнього бізнесу, збільшення витрат на НДКР (за 1960–1970 рр. – в 5,2 рази), перетворення НТП у вирішальний фактор економічного зростання вивели ФРН на науково-технічний рівень США в металургії, станко- і автомобілебудуванні, хімічній і атомній галузях. Важливим елементом структурної перебудови економіки ФРН стало переміщення малорентабельних і екологічно шкідливих виробництв за кордон за допомогою вивозу капіталу.

Таким чином, німецький капітал за останні піввіку мирним шляхом більш успішно домігся необмеженого розширення джерел енергоносіїв, сировини та ринків збуту ніж раніше, розв'язавши дві страшні світові війни. Нині об'єднана Німеччина має провідні місця з експорту готової продукції, промислових установок, технології та ноу-хау. Перші чотири позиції в експорті посіли: автомобілі, верстати, хімічна продукція та електротехніка.

Іншою країною, що програла другу світову війну є Японія. Потсдамська декларація від 26 липня 1945 р. визначила повну ліквідацію мілітаризму в Японії, зняття перешкод до відновлення і зміцнення демократичних тенденцій у японському суспільстві, встановлення волі слова, віросповідання та мислення, повагу і дотримання основних прав і свобод людини. В цей час японська економіка знаходилась у стані розрухи, хоча її виробничо-технічна база мало постраждала в ході війни. Однак імпорт сировини, палива й продовольства, без якого японська економіка існувати не може, був практично припинений і більшість підприємств були зупинені. Рівень промислового виробництва на початку 1946 р. упав до 14 %, а реальна зарплата становила 13 % довоєнного рівня, безробіття досягло 10 млн чоловік. Ці обставини різко підсилили соціальну напруженість. З огляду розгортання «холодної війни» між двома суспільними системами, США були змушені були надати Японії істотну економічну допомогу та перетворити її з ворога на союзника.

Протягом 1946–1949 рр. була проведена аграрна реформа, що ліквідувала поміщицьку власність на оброблювану землю. Кількість селян-власників зросла з 1,9 до 3,8 млн чоловік, підвищилася товарність сільського господарства, почав відроджуватися внутрішній ринок. У промисловості були розпущені монополістичні концерни. Нове трудове законодавство 1946–1947 рр. установило 8-годинний робочий день, підвищило зарплату за понаднормові роботи, ввело оплачувані відпустки та соціальне страхування, право на страйки, передбачило охорону праці жінок і підлітків.

Абсолютна монархія була перетворена в конституційну парламентську монархію, при якій монарх фактично був позбавлений політичної влади. На підтримку сил самооборони дозволялося виділяти не більше 1 % від ВВП.

У період Корейської війни (1950–1953 рр.) Японія і її економіка перетворилися в справжній тил американської армії, що зумовило військово-промисловий бум у японській економіці. Американські військові замовлення досягли 2,5 млрд дол. щорічно, а для їх виконання були задіяні всі потужності японської промисловості, в наслідок чого обсяг промислового виробництва 1951 р. перевищив довоєнний рівень в 1,5 рази.

Із середини 50-х років японська економіка вступила в тривалий період небачено високих темпів економічного росту. Середньорічний приріст промислової продукції в 1951–1970 рр. становив 15,2 %. За обсягом ВВП Японія вже в 1969 р. вийшла на друге місце після США, відтіснивши на третє місце ФРН, в 1970 р. посіла четверте місце за світовим експортом. В 1968 р. Японія перевершила всі країни за рівнем нагромадження капіталу – 34,7 % ВВП.

За 1955–1985 рр. – це роки «японського дива» – Японія міцно закріпилася на другому місці серед провідних країн світу. Цей успіх пояснюється наступними факторами:

- ефективним використанням іноземної допомоги, особливо американської;

- масовим і багаторазовим відновленням основного капіталу;

- розширенням внутрішнього ринку за рахунок швидкого зростання доходів населення;

- широким використанням світових досягнень НТП у формі закупівлі патентів, ліцензій, ноу-хау та ін.;

- високоякісною національною робочою силою та традиційною системою її довічного найму;

- стрімким розвитком власної науково-дослідної бази, особливо в галузях, що визначають сучасний рівень НТП;

- об'єднанням народу на основі традиційних японських цінностей;

- відсутністю власної сировинної бази стимулювало впровадження матеріало- і енергозберігаючих технологій;

- вигідним географічним положенням: Азіатсько-Тихоокеанський регіон у другій половині ХХ ст. став одним зі стратегічних центрів розвитку світової економіки.

Найвищих результатів Японія досягла в 7 галузях, що характеризують сучасний НТП: виробництво ліків, засобів зв'язку і супутникового устаткування, електроніка, електровимірювальні прилади, медичне устаткування та інструменти, виробництво оптичної техніки. У цих галузях Японія отримала безперечне лідерство у світі.

Перетворившись в економічну наддержаву, Японія стала спричиняти все більший вплив на світову господарську систему, особливо в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Саме Японія вводить у світову торгівлю Китай, В'єтнам, Північну Корею; японські інвестиції сконцентровані крім США, у Південній Кореї, Тайвані, Гонконгу і Сінгапурі, Малайзії та Філіппінах, Індонезії і Таїланді та ін.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Історія економіки та економічної думки

Національний технічний університет.. Харківський політехнічний інститут..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: У 50–70 роках ХХ ст

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Протокол № 3 від 28.12.2009 р
  Харків НТУ «ХПІ» 2010 УДК 930.33 + 330.8(075.8) ББК 65г. І–89   Рецензенти:   Є. М. Воробйов, доктор ек

Взаємозв’язок історії економіки та економічної думки
  Економічна думка розвивається на базі досягнутого рівня продуктивних сил. Прийнято вважати, що економічна реальність практично в однобічному порядку впливає на економічну науку. На

Періодизація історії господарського розвитку суспільства та історії економічної думки
  Періодизація – встановлення певних хронологічних послідовних етапів в економічному розвитку суспільства; форма систематизації історичного знання. Вона не зводиться до простого, волю

Цитати та документи
  Т. В. Копнін[8] Науки виникають не шляхом декларацій, а в результаті відкриття фундаментальних закономірностей, на основі яких створюється метод для вив

Виберіть правильну відповідь
1. Перелічіть елементи, складові логічної структури історико-економічної науки: а) закономірності; д) джерела інформації; б) об'єкт і предмет дослідження; е) школи, теорії, ідеї;

Список літератури
1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе ; пер. с англ. – 4-е изд. – М. : Дело Лтд, 1994. Введение. 2. Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XV

Формування первісного ладу у світі й на території сучасної України
  Первісна епоха була найбільш тривалою в історії людства. Якщо уявити історію людства у вигляді доби, то виявиться, що держави з містами, писемністю, складно організованим суспільств

Господарство країн Давнього Сходу
  Історія давньої цивілізації охоплює період із середини IV тисячоріччя до н. е. до падіння Західної Римської імперії в V ст. н. е. Приблизно із середини IV–II тисячоріччя частина люд

Економічна думка Давнього Сходу
  Економічна наука з'являється зі становленням ринкової економіки, але коріння її йдуть у давню давнину. Аналіз окремих сторін економічної діяльності існував ще в країнах Древнього Сх

Цитати та документи
С. П. Крашенінніков [7] Кресала їх були дощечки, на яких по краях накручені дірочки, кругленькі із сухого дерева палички, вертячи які, у ямочках вогонь діставали. Вони

Виберіть правильну відповідь
1. Вік економіки сучасного суспільства: а) 500 тис. років; б) 320 тис. років; в) 40–50 тис. років. 2. Первісній економіці властиві наступні характеристики: а) самий трива

Список літератури
1. Березин И. С. Краткая история экономической мысли : учебн. пособие. – М. : Изд. РДЛ. – 2000. – Гл. 1. 2. Економічна історія : навч. посібник / за ред. С. І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк.

Осьовий час» і його роль у формуванні Східної й Західної цивілізації
  У період становлення людського суспільства й ранніх цивілізацій панувало міфологічне мислення, де людина ще не виділяла себе із природного світу. Це час німецький філософ К. Ясперс

Східна цивілізація і її характеристика в осьовий час
  Серед цивілізацій, що виникли на планеті, величезне значення для розвитку економіки й культури Південно-Східної Азії мала індійська цивілізація. Найбільшого розквіту давньоіндійська

Західна цивілізація й господарський розвиток античних держав
  Античність – особливий період в історії й культурі Давньої Греції й Давнього Риму. Саме в цих країнах рабовласницький спосіб виробництва, що тривав там із середини I тисячоріччя до

Цитати та документи
Артхашастра[10] Хай цар висловлює свою прихільність тим, хто будує корисні для місцевості зрошувальні споруди, мости на дорогах і споруди, що прикрашають села і захищаю

Виберіть правильну відповідь
1. Нове в «осьовому часі»: а) людина усвідомлює буття в цілому, самого себе й свої межі; ставить перед собою вищі цілі; б) у цю епоху розроблені основні категорії, які ми використ

Список літератури
1. Березин И. С. Краткая история экономической мысли : учебн. пособие. – М. : Изд. РДЛ. – 2000. – Гл. 1. 2. Гусейнов Р. М. Экономическая история. История экономических учений : учебник / Р

Генезис та основні риси феодального господарства. Форми феодального землеволодіння
  Феодальна господарська система була характерна для тривалого періоду людської історії, що одержав назву Середньовіччя. У цю епоху склалася своєрідна система господарських відносин,

Середньовічне місто. Розвиток ремесла і торгівлі
  Середньовічне господарство за своєю суттю було аграрним і натуральним. Однак повністю обійтися без обміну воно не могло, і необхідність обміну ставала тим більш явною, чим більше ро

Формування феодальних відносин у Київській Русі
У VIII–IX ст. на землях, де жили східнослов’янські племена полян, деревлян, дреговичей та інші, проходив процес перетворення племінних утворень у територіальні – князівства з центрами у укріплених

Економічна думка епохи Середньовіччя
Формування і розвиток економічної думки раннього західноєвропейського середньовіччя визначалося створенням нових господарських відносин, виникненням нових політико-етнічних спільнот. Економічний св

Титул LIV
1. Якщо хто лишить життя графа, присуджується до уплати 6000 солідів. Кодекс законів Київської Русі – «Руська Правда» 18. Правда установлена руськои зем

Статут паризьких ткачів вовни
Кожен паризький ткач вовни може мати у своєму домі два широких станки і один вузький, а поза домом він не може мати жодного, якщо він не хоче мати його на тих же правах, на яких міг би мати його

Виберіть правильну відповідь
1. Укажіть поняття, внутрішньо не властиві феодалізму: а) раби; е) феодали; б) селяни; є) фабрика; в) наймані робітники; ж) натуральне господарство г) купці; з)

Список літератури
1. Березин И. С. Краткая история экономической мысли : учебн. пособие. – М. : Изд. РДЛ. – 2000. – Гл. 3 2. Історія економічних учень : підручник / Л. Я. Корнійчук, Татаренко Н.О., Поручник

Економічні передумови та наслідки великих географічних відкриттів
У кінці XV ст. у надрах феодальної економічної системи у країнах Західної Європи все активніше розвиваються ринкові зв’язки і відносини. Феодали масово переходять на грошову ренту, що примушує селя

Первісне нагромадження капіталу
Становлення та розвиток товарних відносин робило необхідним перехід від дрібного виробництва до крупного, що здатне було забезпечити масове виробництво товарів для ринку, який ставав регулярною фор

Еволюція аграрних відносин в Україні в козацько-гетьманський період
Після розпаду ранньої феодальної держави – Київської Русі, довгого періоду міжусобних війн, навал кочівників українські землі з кінця XIV ст. опинилися у складі Великого князівства Литовського, а п

Нагромадження капіталу
  З XVI ст. в економіці країн Західної Європи відбувається низка серйозних якісних зрушень, які свідчать про зміну типу економічної системи. Централізовано керована система феодальног

Цитати та документи
Тордесільянсський договір між королями Іспанії і Португалії про розділ світу (7 червня 1494 року) …Високі сторони, що домовляються, через вищеназваних представників дом

Виберіть правильну відповідь
1. Які з перелічених явищ відносяться до передумов, а які до наслідків Великих географічних відкриттів? а) «революція цін»; б) колоніальні захоплення; в) утворення Османс

Список літератури
1. Белоусов В. М. История экономических учений: учебное пособие / В. М. Белоусов, Т.В. Ершова. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – Розд. 1. – Тема 2; Хрестоматия. 2. Березин И.С. Краткая история

Цивілізації
  У результаті процесів, що мали місце у ході первісного нагромадження капіталу, були створені умови для суттєвих змін у сфері виробництва, як сільськогосподарського, так і промислово

Промисловий переворот, його наслідки і особливості у різних країнах
  Мануфактура з її ручною ремісничою технікою забезпечила перший етап переходу до масового виробництва, яке відповідало потребам ринку. Але досягнення нею границь своїх виробничих мож

Економічна думка епохи промислового капіталізму
  Промисловий переворот породив низку проблем, які вимагали осмислення і пояснення і які не находили їх у теоретичній системі А. Сміта. Система вимагала подальшого розвитку й удоскона

Економічне вчення марксизму
  Перша половина XIX ст. у країнах Західної Європи ознаменувалася остаточним утвердженням ринкової економічної системи, яка після промислового перевороту розвивалася на власній матері

Цитати та докумети
К. Маркс [8] Машина, от которой исходит промышленная революция, заменяет рабочего, действующего одновременно только одним орудием, таким механизмом, который разом опери

Виберіть правильну відповідь
1. Промислова революція це: а) перехід від привласнювального господарства до відтворювального; б) ліквідація цехової системи організації виробництва; в) перехід від ручно

Список літератури
1. Бродель Фернан. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. Т. 3. Время мира. – М. : Прогресс, 1992. 2. Всемирная история экономической мысли. Т. 2. – М. : Мысль, 1988. 3

Західної Європи та США на прикінці XIX–початку ХХ ст
Після завершення промислового перевороту розвинуті країни світу вступають в період індустріалізації, яка відбувається на основі науково-технічної революції. У виробництво масово впроваджуються числ

Методологія маржиналізму та його основні школи. Американська та кембриджська школи маржиналізму
  Наприкінці XIX ст. на зміну класичній політичній економії остаточно прийшла маржинальна економічна концепція, яка з часом стала основою для неокласичної економічної теорії. Ця зміна

Інституціоналізму
Наприкінці XIX століття в економічній науці виникає новий – соціальний – напрямок, представники якого досліджували соціальні аспекти розвитку господарства. Виникнення соціального напрямку було обум

Інституціоналізм та його головні напрямки
На межі ХIХ–ХХ ст. у США виникла нова течія економічної думки - інституціоналізм. Він був реакцією вчених-економістів США на панування монополій у ринковій економіці з їх необмеженим свавіллям. Ця

Цитати та документи
М. І. Туган-Барановський [9] Товариства підприємців з 'явились як природний наслідок взаємної боротьби капіталістів. Шляхом цих товариств капіталізм намагається ввести

Виберіть правильну відповідь
1. Який період слід вважати початком другої технічної революції у країнах Західної Європи: а) 40 роки XIX ст.; г) 90 роки XIX ст.; б) 70 роки XIX ст.; д) початок XX ст. в

Список літератури
1. Австрийская школа в политической зкономии: К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер. – М. : Экономика, 1992. 2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М. : Дело ЛДТ, 1999. – Гл. 8 –

Вплив промислового перевороту та аграрних реформ на становлення ринкового господарства в Україні
  Промисловий переворот в Україні почався у 30–40 роках і завершився у 70–80 роках XIX ст. Запізнілий початок промислового перевороту в Україні обумовлено в основному залишками феодал

Розвиток ідей класичної політекономії, соціалізму та маржиналізму в Україні
  Економічна думка України була нерозривно пов'язана з економічною думкою Росії. Більш того, багатьох економістів важко вважати виключно українськими або російськими, надто складні та

Цитати та документи
М. Туган-Барановський [10] Із трьох основних класів капіталістичного господарства тільки один клас найманих робітників (пролетаріат) працею добуває свої доходи, а доход

Виберіть правильну відповідь
1. На який із ключових факторів розвитку капіталізму ліквідація кріпацтва в Україні вплинула найбільше? а) технічна революція; б) концентрація капіталу; в) ріст масштабів

Список літератури
1. Белоусов В. М. История экономических учений: учебное пособие. / В. М. Белоусов, Т. В. Ершова. – Ростов н/Д. : Феникс, 1999. – Гл. 6. 2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе; пер

Економічні наслідки Першої світової війни
  Перша світова війна була глобальним воєнним конфліктом, який відбувався перш за все в Європі та тривав з 1 серпня 1914 по 11 листопада 1918 року. У неї було втягнуто 38 держав з нас

План Ч. Дауеса
  Структурні зміни, пов’язані з мілітаризацією економіки у провідних країнах світу, призвели до вкрай нерівномірного галузевого розвитку, що стало причиною нетривалої інтенсивної екон

Світова економічна криза 1929–1933 рр
  До кінця 20-х років економічна система провідних капіталістичних країн досягла високого рівня складності. Механізми ринкової саморегуляції (так звана «невидима рука») перестали прац

Економічна теорія конкуренції Е. Чемберліна, Дж. Робінсон
  Активний процес монополізації світового виробництва, зумовили розвиток теорії монополістичної і недосконалої конкуренції. Засновником теорії монополістичної конкуре

Економічне вчення Дж. М. Кейнса
  У 1936 році англійський економіст Дж. М. Кейнс опублікував роботу «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей», де обґрунтував неможливість само

Виберіть правильну відповідь
1. Версальський мирний договір прийнято у: а) 1918 р.; б) 1919 р.; в) 1922 р.; г) 1924 р. 2. План Ч. Дауеса передбачав: а) посилення репараційного тиску; б) нада

Список літератури
1. Бартенев С. А. Экономическая история: учебник. – М. : Экономистъ, 2004. – Гл. 5. 2. Березин И. С. Краткая история экономического развития : учебн. пособ. – М. : Русская деловая лит-ра,

Світова система господарства у другій половині ХХ ст
  Після другої світової війни в розвитку індустріальної цивілізації відбулися зміни, пов’язані зі збільшенням території і населення так званої світової соціалістичної системи, розпадо

Особливості економічних систем і форм господарювання провідних країн. Моделі національної економіки у світовій економічній системі
  Практично у всіх країнах Заходу після другої світової війни була сформована змішана економічна система з різними балансами щодо втручання держави й ринку. Проте, в кожній країні мет

Напрями розвитку світової економічної думки у 50–70 роках ХХ ст.: неокейнсіанство, неокласика, неолібералізм, інституціоналізм
  Післявоєнний швидкий та якісно новий прогрес народного господарства країн знаходив своє відображення в розвитку економічної науки, який не міг не відбити конфліктний, суперечливий і

Цитати та документи
Римский договор о создании ЕЭС от 25 марта 1957 г. (выдержка) Статья 2. Сообщество имеет задачей осуществлять путем создания общего рынка и постепе

Виберіть правильну відповідь
1. У якій з капіталістичних країн у 50–70-х рр. ХХ ст. частка державного сектору була найбільшою: а) Англія; б) Франція; в) ФРН; г) США. 2. Основною причиною другої світової війни

Список літератури
1. Эрхард Л. Благосостояние для всех. – М.: Начала-Пресс, 1991, гл. 6. 2. Ярцева Н.В. Современные концепции экономической мысли. Учебное пособие // http://irbis.asu.ru/mmc/econ/u_sovrcon/6

Останньої третини ХХ–початку ХХІ ст
  В останній третині ХХ століття відбулося посилення процесів інтернаціоналізації, інтеграції та глобалізації. Інтернаціоналізація – об’єктивний процес, засн

Посткейнсіанства та нового кейнсіанства
  Під час кризи 73–75 рр. ХХ ст. відбувалося поєднання скорочення обсягів виробництва, збільшення рівня безробіття та зростання темпів інфляції, тобто спостерігалася стагфляція – явищ

Третини ХХ – початку ХІ ст. на розвиток економіки провідних країн світу
  70-ті рр. ХХ ст. ознаменувалися суттєвими змінами в усіх сферах суспільного життя: крім економічної кризи 73–75-х рр., що потрясла майже весь світ, розпочався другий етап третьої на

Сучасні неокласичні економічні концепції. Монетаризм
  Кризові явища 1970 років, коли державне регулювання економіки, спрямоване на управління попитом, вже не відповідало наявним реаліям нового етапу науково-технічної революції й сучасн

Еволюція інституціоналізму у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст
  Інституціоналізм виник в США ще наприкінці ХІХ ст. як відповідь на суттєві зміни в економічній системі і пройшов у своєму розвитку кілька етапів. Сформувавшись в окрему течію у 30-т

Неоінституціоналізм та його основні напрямки
  Як особлива економічна теорія неоінституціоналізм набув визнання у 80−90-х рр. XX ст. Основними представниками його є Нобелівські лауреати 1991 р. Рональд Коу

Виберіть правильну відповідь
1. Питання впливу розподілу доходів на процеси суспільного відтворення досліджувалось представниками: а) англійського посткейнсіанства; б) американського посткейнсіанства;

Список літератури
1. John Black. A Dictionary of Economics. Oxford, New York. – Oxford University Press, 2002. – 523р 2. Stiglitz J., Greenwald B. Towards a New Paradigm in Monetary Economics.– Cambridge: C

Становлення радянської моделі господарювання та її відображення в економічній науці
  На початку ХХ ст. економіка України, яка входила у склад Російської імперії, відчувала усі ті проблеми, що були характерні для економіки всієї країни. Країна залишалася аграрною, де

Становлення адміністративно-командної системи і її відображення в українській економічній думці
  У кінці 20-х років в економічній політиці Радянської держави був взятий курс на прискорене завершення індустріалізації, яка була зупинена першою світовою війною і революцією. Вибран

Україна в умовах кризи радянської тоталітарної системи господарювання та спроби її реформування
  У другій половині 40-х років головним завданням економічного розвитку економіки України, як і всієї країни, було відновлення зруйнованого війною господарства. На це були спрямовані

Цитати та документи
В. І. Ленин. [5] Наша задача теперь – провести именно демократический централизм в области хазяйства, а ….централизм, понятый в действительно демократическом смысле, п

Виберіть правильну відповідь
1. План побудови економіки соціалістичного суспільства включав: а) створення монополістичних об’єднань типу трестів, концернів; б) становлення трудової приватної власності селян н

Список літератури
1. Валовой Л. Экономика: взгляды разных лет. Становление. Становление, развитие и перестройка хозяйственного механизма. – М. : Наука, 1989. 2. Економічна історія: Навч.посібн. / За ред. С.

Стан економіки України на момент проголошення незалежності
  Наприкінці 80-х років економіка України уявляла собою частину народногосподарського комплексу СРСР. Командно-адміністративна система передбачала повну підпорядкованість економіки Ук

Радикальні економічні перетворення другої половини 90-х років
  Реальні економічні перетворення почалися після проголошення керівництвом української держави курсу на створення державно-регульованої соціально-спрямованої ринкової економіки. Для п

Теоретичні дослідження українськими вченими проблем ринкового реформування економіки України
  Розглянута вище запропонована постсоціалістичним країнам у 90-ті роки концепція трансформації економіки, авторами якої були західні вчені, розкривала завдання реформ, методи та скла

Цитати та документи
І. Лукінов [6] Реформувати будь-яку систему можна по-різному, обираючи для цього як створювальні, так і руйнівні або змішані моделі. В інтересах людини та суспільства в

Виберіть правильну відповідь
1. Становлення ринкової економіки, з точки зору монетаристів, проходить через фази: а) фінансової стабілізації; б) становлення ринкових інститутів; в) структурного корект

Список літератури
1. Гальчинський А. Інноваційна стратегія українських реформ / А. Гальчинський, В. Геєць, А. Кінах, В. Семіноженко. – К.: Знання України, 2002. – 336 с. 2. Геєць В. Деякі порівняльні ознаки

Додаток Б
  БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВЧЕНИХ А Аквінський, Фома (1225–1274) – один із найблискучіших вчених середньові

Тематика рефератів
1.Предмет і метод історії економіки та економічної думки Історія економії та економічної думки як наука. Предмет дисципліни як історія становлення й розвитку суспільного виробництва

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги