рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Формування первісного ладу у світі й на території сучасної України

Формування первісного ладу у світі й на території сучасної України - раздел История, Історія економіки та економічної думки   Первісна Епоха Була Найбільш Тривалою В Історії Людства. Якщо...

 

Первісна епоха була найбільш тривалою в історії людства. Якщо уявити історію людства у вигляді доби, то виявиться, що держави з містами, писемністю, складно організованим суспільством з'явилися за три хвилини до закінчення доби. Первісному епосу передував ще більш тривалий етап виділення людини із тваринного миру. Людина на Землі з'явилася приблизно 3 млн років тому. Почалася епоха людської ери – перехід із зоологічного стану (стада) до первісної громади, від пралюдей (пітекантропів, синантропів, неандертальців) до людини розумної – Homo sapiens (кроманьйонца, рештки якого знайшли у Франції біля села Кро-Маньйон), тобто до людини сучасного типу, що з'явилася приблизно 40–50 тис. років тому.

Існує багато гіпотез щодо походження людини. За однією з них у Південно-Східній Африці тектонічні процеси (переміщення шарів земної кори) призвели до викиду на поверхню землі радіоактивних шарів породи. Почалося стихійне «бомбардування» місцевості, у результаті чого у рослин і тварин відбувалися різного роду мутації (зміна властивостей організму на генному рівні). Багато мутантів виявилися нежиттєздатними й вимерли. У число опромінених потрапили й мавпи. Порушення генетичного коду спричинило безліч змін: перехід до прямоходіння, що викликав сповільнення руху; зникнення іклів, що призвело до втрати здатності полювати на відповідних тварин. У результаті попередники людини опинилися перед драматичним вибором – загинути або компенсувати загублене за допомогою праці – штучної активності, не закладену природою, що іншим тваринам просто не була потрібна. Приміром, восени птахи до температурних змін адаптуються природно, переміщаючись у просторі. У людей все інакше, до зими ми не перелітаємо в жаркі країни, а готуємо теплий одяг, утеплюємо будинки. Таким чином, історія людини є історією реалізації людських потреб за допомогою праці.

Людство пройшло шлях від первісного людського стада до родової й сусідської громади, до створення племен і їхніх союзів. А в ході етнополітичної революції (від грецького: етнос – народ, поліс – держава) – до зародження державності із появою буквеного листа – до виникнення на рубежі IV–III тисячоріч до н. е. древніх цивілізацій, які ще називають первинними, тому що вони виросли безпосередньо з первісності й там не була сформована цивілізаційна традиція. Цей процес можна пояснити схемою, що розкриває формування фізичного й соціального вигляду людини й виникнення людського суспільств (див. рис. 2.1).


Рисунок 2.1 – Виникнення людського суспільства


Періодизація історії людства на стадії його зародження звичайно здійснюється відповідно археологічної періодизації, заснованої на розходженнях у матеріалі й техніці виготовлення знарядь праці. Відповідно до неї історію людства ділять на кам'яний, бронзовий і залізний віки.

Хронологічне первісне суспільство більше збігається з кам'яним віком, у якому виділяють три періоди:

– палеоліт (давній кам’яний вік від лат. палео – древній, літ – камінь): 3 млн років – 12 тис. років до н. е.;

– мезоліт (середній кам'яний вік): 12–8 тис. років до н. е.;

– неоліт (новий кам'яний вік): 8–10 тис. років до н. е.

Багатий матеріал, крім археологічних розкопок, літературних джерел античних часів, для вивчення первісної епохи дають експедиції, проведені вченими-етнографами, серед яких значне місце посідають американець Л. Г. Морган, росіяни С. П. Крашенінніков, М. М. Міклухо-Маклай та інші.

В епоху палеоліту давня людина перейшла від полювання на дрібних тваринах до полювання на великих – мамонтів, слонів, оленів, зубрів; відбулася так звана палеолітична революція. Першими галузями привласнюючого господарства стализбирання, колективне полювання й рибальство. Головним надбанням людини стала спочатку підтримка, а потім і добування вогню. Перші знаряддя з'явилися приблизно 2,5 млн років тому. Це були необроблені камені й відщепи від них, палки-копалки, списи, кості. Такими знаряддями можна було зрізати гілку, розколоти кістку, викопати корінь. Людина, що виготовляє такі знаряддя праці, одержала назву «людина уміла». В епоху палеоліту відбувається формування фізичного типу людини – від самого давнього до сучасного. У пізньому палеоліті склався первіснообщинний лад. Люди жили материнськими громадами (споріднення за материнською лінією, матріархат). Тип господарства в цей період – просте привласнююче господарство збирачів, мисливців, рибалок. Праця була простою кооперацією, тобто співробітництвом людей без розвинутих форм суспільного поділу праці. Хоча поділ за статевовіковою ознакою був: чоловіки полювали, жінки займалися збиранням злаків і коріння, готували їжу, старі виготовляли знаряддя праці.

Територія, на якій жила громада, перебувала в колективній власності. У колективній власності також були: житло, вогонь, здобич, знаряддя праці; побутове начиння, прикраси – у нестрогій особистій власності.

Період мезоліту збігся із закінченням льодовикового періоду, який почався 100 тис. років тому й закінчився 35 тис. років тому. У цей період зм'якшується клімат, змінюються флора й фауна, поліпшуються умови існування людей. Але в результаті перепромислу зникають великі тварини. Людина починає полювати на середніх і дрібних тварин. Цьому сприяє винахід лука – знаряддя дальнього бою на звірів і птахів. Удосконалюються кам'яні знаряддя праці, вони стають невеликими, різноманітної форми й призначення (мікроліти): наконечники стріл, дротиків, тонкі відколи (пластини) із кременя й таке інше. Громади тепер ведуть сезонно-осілий спосіб життя на період дозрівання плодів або появи тварин. У родах починається відокремлення родин – поява парних шлюбів, оскільки створюються умови для індивідуальної праці. Виникає міфологія й культ, про що свідчать наскальні малюнки давніх людей.

Приблизно 10–8 тис. років тому почалося нове революційне зрушення, яке англійський археолог В. Г. Чайлд назвав «неолітичною революцією», що викликала кардинальну зміну сутності соціально-економічного життя. Люди в сприятливих для життя регіонах стали переходити до осілості у зв'язку з виникненням землеробства, культивуванням рослин і вдосконаленням знарядь праці. Тепер люди не просто привласнювали предмети споживання, а цілеспрямовано, свідомо їх виробляли. Землеробство, початок якому поклала жінка, виникло зі збирання. Найдавнішим землеробським знаряддям була палка-копавка, яку застосовували при збиранні. Люди вирощували ті корисні рослини, які в дикому виді виростали в місцях перебування. Полювання призвело до появи скотарства. З пасивних «пастухів», що супроводжували масові переходи тварин до водопою або при їх сезонній міграції, люди поступово перетворюються в активних – починають приручати тварин. Убивши дорослих тварин, мисливці залишали молодий виводок дітям для ігор, а потім і для догляду. Першою свійською твариною був собака, тому що її легко приручити. Собак використовували на полюванні, для пересування й охорони житла. Вживали їхнє м'ясо в їжу. Пізніше приручили свиню, дрібну рогату худобу, ще пізніше – велику рогату худобу. Кінь відноситься до числа останніх одомашнених тварин.

З появою скотарства й землеробства привласнюючи форми господарства – збирання, полювання, рибальство, поступове відходять на задній план, пануючими стають форми відтворюючого господарства: землеробство, скотарство, ремесло – кераміка, прядіння, ткацтво й таке інше. Найбільш ранніми ремеслами були обробка дерева, деревної кори, шкір, плетиво кошиків, гончарство. Глиняний посуд – винахід жінок. Вживання глиняного посуду дозволило вдосконалити способи готування й зберігання їжі. Передумовою для масового використання глиняного посуду в побуті стала осідлість, оскільки посудини важко переносити під час кочівель. Згодом з'явився наземний транспорт – віз, сани. Худоба використається як тяглова сила. Найбільш бурхливий перехід до відтворюючого господарства здійснюється в 6–4 тисячоріччях до н. е. в ареалах: Палестина (7 тис. років до н. е.), долина ріки Нил (6 тис. років до н. е.), Дворіччя, Північно-Західна Індія, Туркменістан (5 тис. років до н. е.), Західна Європа (4 тис. років до н. е.), Північний Китай, Британські острови (3 тис. років до н. е.). В епоху неоліту відбувся перший поділ праці на землеробську і скотарську, що сприяло зросту продуктивних сил, одержанню не тільки необхідного (життєзабезпечуючого), але й надлишкового продукту. Життєзабезпечуючий – це той продукт, що абсолютно необхідний для підтримки біологічного існування людини, без якого вона просто б померла. Продукт, що перевищує цей рівень, називають надлишковим, але не тому, що людина не могла спожити його, а тому що без нього вона могла вижити. Наявність надлишкового продукту призвела до появи обміну, що почався з найпростіших форм – подарунків і обдарування.

Другий суспільний поділ праці – виділення ремесла із сільського господарства, сприяв індивідуалізації праці, виникненню приватної власності, переходу до патріархату (від грец. патр – батько, архе – влада), для якого характерна переважаюча роль чоловіків у господарстві, родині, суспільстві. Йде процес заміни родової матріархальної громади (заснованої на кровнородинних зв'язках) на сусідню (територіальну) громаду, що поєднує дещо різні за кров’ю патріархальні родини. Громада нараховувала від 30 до 100 родин. У громаді йшов процес поступового розкладання общинного виробництва й колективної власності, зміцнювалась приватна власність, що згодом зосереджувалась в руках патріархальної знаті. Війни між громадами й племенами (союзи громад) призводили до захоплення територій і полонених, які ставали рабами. Поява рабів, майнове розшарування неминуче вели до появи класів і держави.

На території сучасної України людина з'явилася приблизно 1 млн років тому в епоху раннього палеоліту. Давнє різноетнічне населення первісного суспільства на території нинішньої України пройшло у своєму розвитку всі основні етапи: кам'яний, міднокам’яний, бронзовий й ранній залізний вік. В Україні є численна кількість пам'яток цих періодів – археологічних розкопок давніх стійбищ і поселень. Цікавим прикладом високого господарського й культурного розвитку міднокам’яного віку (IV–II тисячоріччя до н. е.) на території України була так звана трипільська культура (за іменем села Трипілля на Київщині, де були знайдені перші пам'ятки того періоду). Трипільці у своєму розвитку пройшли епохи Дикості й Варварства. Господарство трипільців носило комплексний характер. Найбільш розвинене було землеробство. Врожаї зернових збирали серпом, що мав гострий кремнієвий вкладиш. Борошно одержували за допомогою кам'яних зернотерок. Важливою галуззю було тваринництво – розведення робочої худоби, свиней, кіз. Допоміжними галузями залишалися полювання, рибальство, збирання. Розвивалася спеціалізація ремесел: виготовлялися більш досконалі знаряддя – сокири, серпи, голки. У гончарній справі застосовувався гончарний круг. Поширювалося прядіння й ткацтво, основою яких були овеча вовна й переробка льону. Трипільці жили в дерев'яних або глинобитних будинках, дах покривали соломою або очеретом.

Деякі вчені вважають, що трипільці стали праосновою українського народу і освоїли територію від Дніпра до Дністра. Інші навпаки, вважають, що трипільці не є прямими предками українського народу. Під тиском народів північноєвропейського походження (прагерманці, прибалти, праслов’яни) і степових (скіфи, сармати), що прийшли на цю землю, трипільці поступово зникають. Частина цього народу ввійшла до складу прадавньої спільності, що при всіх численних вторгненнях залишалася ядром етносу аж до праслов'янської пори.

Початком залізного віку на території України вважають XII–VIII століття до нашої ери, пов'язані з кіммерійською, скіфською, сарматською й ранньою слов'янською культурами. Для історичного прогресу на землях України велике значення мала епоха античної цивілізації Південного Причорномор'я. Давньогрецькі держави (Ольвія, Херсонес, Пантікапей і інші) дуже вплинули на економічний, політичний і культурний розвиток не тільки сусідніх з ними скіфів, сарматів, кіммерійців, а й більш віддалених праслов'янських племен. Одним із провідних напрямків економічної активності греків була торгівля, особливо із слов’янами (склавіни, анти). Останні продавали грекам зерно, мед, віск, хутро, шкіри, рибу, сіль, будівельний ліс, рабів. Греки в обмін пропонували зброю, тканини, вино, шкіряні і ювелірні вироби, предмети домашнього побуту. Особливо активною була торгівля хлібом. Античні міста Причорномор'я закуповували його для себе й для експорту в Грецію.

Праслов’яни і їхні послідовники перейняли в греків ряд городніх і садових культур: капусту, огірки, виноград. Певний вплив на них спиричинили й сусідні народи (наприклад, деякі навички, звичаї, мовні запозичення простежуються від скіфів). Таким чином, праслов’янидовгий час перебували під впливом двох протилежних за своїм соціально-економічним змістом сил – напівдикого скифсько-сарматського степу й цивілізованого периферійного грецького світу. Слід зазначити, що в екстремальних умовах безперервних вторгнень, війн, розрухи слов'янські племена антів, склавінов все-таки зберегли свою територію для проживання й консолідували слов'янські народи.

У другій половині першого тисячоріччя нашої ери на території України створюється група слов’янських племінних союзів – провісників державності (поляни, деревляни, радимичі, сіверяни й інші), які вважаються предками українського народу.

Первинним осередком суспільства була велика патріархальна родина – співіснівання декількох поколінь, житла яких виходили на загальний двір. Тут розташовувалися їхні господарські будівлі. Патріархальна родина була основною господарською ланкою, що поєднувала, виховувала й забезпечувала виживання всіх її членів. Кілька таких родин становили рід, а роди поєднувалися у плем'я на чолі із князем. Виживання етносу й поступальний розвиток його продуктивних сил стали можливі внаслідок максимальних зусиль патріархальної родини, з її кооперацією й поділом праці, колективісткою психологією й трудовою мораллю, суть якої – в обов'язковості праці. Таким чином, з давніх часів населення, що проживає на території сучасної України, було складовою частиною еволюції людства. Через первіснообщинний спосіб виробництва пройшов кожний народ.

Основним мотивом матеріальної діяльності первісної людини було виживання в екстремальних природних і соціальних умовах. Із проблемою виживання безпосередньо зв'язані всі винаходи в сфері знарядь праці. Їх людина не одержала в готовому виді, як і не одержала інформації про спосіб їх виготовлення. Досвід досягався незліченною кількістю проб і помилок. От чому первісне господарство розвивалося повільно. Однак первісна епоха має величезне значення в історії господарства. У цей період були створені найважливіші галузі економіки: сільське господарство й ремісниче виробництво; виникли основні типи економічних структур – привласнююче й відтворююче господарство, натуральне із зародками товарного обміну. Створюються основні соціальні інститути: рід, громада, родина, власність, релігія.

Характерними рисами первісного господарства є: примітивні знаряддя праці, загальна (общинна) власність на основні засоби виробництва, колективна праця, зрівнювальний розподіл благ. Створення життєвих благ на основі колективної праці й зрівнювальний розподіл цих благ виступає основним законом первісного способу виробництва. Джерелом розвитку є виробництво матеріальних благ і розвиток родини.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Історія економіки та економічної думки

Національний технічний університет.. Харківський політехнічний інститут..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Формування первісного ладу у світі й на території сучасної України

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Протокол № 3 від 28.12.2009 р
  Харків НТУ «ХПІ» 2010 УДК 930.33 + 330.8(075.8) ББК 65г. І–89   Рецензенти:   Є. М. Воробйов, доктор ек

Взаємозв’язок історії економіки та економічної думки
  Економічна думка розвивається на базі досягнутого рівня продуктивних сил. Прийнято вважати, що економічна реальність практично в однобічному порядку впливає на економічну науку. На

Періодизація історії господарського розвитку суспільства та історії економічної думки
  Періодизація – встановлення певних хронологічних послідовних етапів в економічному розвитку суспільства; форма систематизації історичного знання. Вона не зводиться до простого, волю

Цитати та документи
  Т. В. Копнін[8] Науки виникають не шляхом декларацій, а в результаті відкриття фундаментальних закономірностей, на основі яких створюється метод для вив

Виберіть правильну відповідь
1. Перелічіть елементи, складові логічної структури історико-економічної науки: а) закономірності; д) джерела інформації; б) об'єкт і предмет дослідження; е) школи, теорії, ідеї;

Список літератури
1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе ; пер. с англ. – 4-е изд. – М. : Дело Лтд, 1994. Введение. 2. Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XV

Господарство країн Давнього Сходу
  Історія давньої цивілізації охоплює період із середини IV тисячоріччя до н. е. до падіння Західної Римської імперії в V ст. н. е. Приблизно із середини IV–II тисячоріччя частина люд

Економічна думка Давнього Сходу
  Економічна наука з'являється зі становленням ринкової економіки, але коріння її йдуть у давню давнину. Аналіз окремих сторін економічної діяльності існував ще в країнах Древнього Сх

Цитати та документи
С. П. Крашенінніков [7] Кресала їх були дощечки, на яких по краях накручені дірочки, кругленькі із сухого дерева палички, вертячи які, у ямочках вогонь діставали. Вони

Виберіть правильну відповідь
1. Вік економіки сучасного суспільства: а) 500 тис. років; б) 320 тис. років; в) 40–50 тис. років. 2. Первісній економіці властиві наступні характеристики: а) самий трива

Список літератури
1. Березин И. С. Краткая история экономической мысли : учебн. пособие. – М. : Изд. РДЛ. – 2000. – Гл. 1. 2. Економічна історія : навч. посібник / за ред. С. І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк.

Осьовий час» і його роль у формуванні Східної й Західної цивілізації
  У період становлення людського суспільства й ранніх цивілізацій панувало міфологічне мислення, де людина ще не виділяла себе із природного світу. Це час німецький філософ К. Ясперс

Східна цивілізація і її характеристика в осьовий час
  Серед цивілізацій, що виникли на планеті, величезне значення для розвитку економіки й культури Південно-Східної Азії мала індійська цивілізація. Найбільшого розквіту давньоіндійська

Західна цивілізація й господарський розвиток античних держав
  Античність – особливий період в історії й культурі Давньої Греції й Давнього Риму. Саме в цих країнах рабовласницький спосіб виробництва, що тривав там із середини I тисячоріччя до

Цитати та документи
Артхашастра[10] Хай цар висловлює свою прихільність тим, хто будує корисні для місцевості зрошувальні споруди, мости на дорогах і споруди, що прикрашають села і захищаю

Виберіть правильну відповідь
1. Нове в «осьовому часі»: а) людина усвідомлює буття в цілому, самого себе й свої межі; ставить перед собою вищі цілі; б) у цю епоху розроблені основні категорії, які ми використ

Список літератури
1. Березин И. С. Краткая история экономической мысли : учебн. пособие. – М. : Изд. РДЛ. – 2000. – Гл. 1. 2. Гусейнов Р. М. Экономическая история. История экономических учений : учебник / Р

Генезис та основні риси феодального господарства. Форми феодального землеволодіння
  Феодальна господарська система була характерна для тривалого періоду людської історії, що одержав назву Середньовіччя. У цю епоху склалася своєрідна система господарських відносин,

Середньовічне місто. Розвиток ремесла і торгівлі
  Середньовічне господарство за своєю суттю було аграрним і натуральним. Однак повністю обійтися без обміну воно не могло, і необхідність обміну ставала тим більш явною, чим більше ро

Формування феодальних відносин у Київській Русі
У VIII–IX ст. на землях, де жили східнослов’янські племена полян, деревлян, дреговичей та інші, проходив процес перетворення племінних утворень у територіальні – князівства з центрами у укріплених

Економічна думка епохи Середньовіччя
Формування і розвиток економічної думки раннього західноєвропейського середньовіччя визначалося створенням нових господарських відносин, виникненням нових політико-етнічних спільнот. Економічний св

Титул LIV
1. Якщо хто лишить життя графа, присуджується до уплати 6000 солідів. Кодекс законів Київської Русі – «Руська Правда» 18. Правда установлена руськои зем

Статут паризьких ткачів вовни
Кожен паризький ткач вовни може мати у своєму домі два широких станки і один вузький, а поза домом він не може мати жодного, якщо він не хоче мати його на тих же правах, на яких міг би мати його

Виберіть правильну відповідь
1. Укажіть поняття, внутрішньо не властиві феодалізму: а) раби; е) феодали; б) селяни; є) фабрика; в) наймані робітники; ж) натуральне господарство г) купці; з)

Список літератури
1. Березин И. С. Краткая история экономической мысли : учебн. пособие. – М. : Изд. РДЛ. – 2000. – Гл. 3 2. Історія економічних учень : підручник / Л. Я. Корнійчук, Татаренко Н.О., Поручник

Економічні передумови та наслідки великих географічних відкриттів
У кінці XV ст. у надрах феодальної економічної системи у країнах Західної Європи все активніше розвиваються ринкові зв’язки і відносини. Феодали масово переходять на грошову ренту, що примушує селя

Первісне нагромадження капіталу
Становлення та розвиток товарних відносин робило необхідним перехід від дрібного виробництва до крупного, що здатне було забезпечити масове виробництво товарів для ринку, який ставав регулярною фор

Еволюція аграрних відносин в Україні в козацько-гетьманський період
Після розпаду ранньої феодальної держави – Київської Русі, довгого періоду міжусобних війн, навал кочівників українські землі з кінця XIV ст. опинилися у складі Великого князівства Литовського, а п

Нагромадження капіталу
  З XVI ст. в економіці країн Західної Європи відбувається низка серйозних якісних зрушень, які свідчать про зміну типу економічної системи. Централізовано керована система феодальног

Цитати та документи
Тордесільянсський договір між королями Іспанії і Португалії про розділ світу (7 червня 1494 року) …Високі сторони, що домовляються, через вищеназваних представників дом

Виберіть правильну відповідь
1. Які з перелічених явищ відносяться до передумов, а які до наслідків Великих географічних відкриттів? а) «революція цін»; б) колоніальні захоплення; в) утворення Османс

Список літератури
1. Белоусов В. М. История экономических учений: учебное пособие / В. М. Белоусов, Т.В. Ершова. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – Розд. 1. – Тема 2; Хрестоматия. 2. Березин И.С. Краткая история

Цивілізації
  У результаті процесів, що мали місце у ході первісного нагромадження капіталу, були створені умови для суттєвих змін у сфері виробництва, як сільськогосподарського, так і промислово

Промисловий переворот, його наслідки і особливості у різних країнах
  Мануфактура з її ручною ремісничою технікою забезпечила перший етап переходу до масового виробництва, яке відповідало потребам ринку. Але досягнення нею границь своїх виробничих мож

Економічна думка епохи промислового капіталізму
  Промисловий переворот породив низку проблем, які вимагали осмислення і пояснення і які не находили їх у теоретичній системі А. Сміта. Система вимагала подальшого розвитку й удоскона

Економічне вчення марксизму
  Перша половина XIX ст. у країнах Західної Європи ознаменувалася остаточним утвердженням ринкової економічної системи, яка після промислового перевороту розвивалася на власній матері

Цитати та докумети
К. Маркс [8] Машина, от которой исходит промышленная революция, заменяет рабочего, действующего одновременно только одним орудием, таким механизмом, который разом опери

Виберіть правильну відповідь
1. Промислова революція це: а) перехід від привласнювального господарства до відтворювального; б) ліквідація цехової системи організації виробництва; в) перехід від ручно

Список літератури
1. Бродель Фернан. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. Т. 3. Время мира. – М. : Прогресс, 1992. 2. Всемирная история экономической мысли. Т. 2. – М. : Мысль, 1988. 3

Західної Європи та США на прикінці XIX–початку ХХ ст
Після завершення промислового перевороту розвинуті країни світу вступають в період індустріалізації, яка відбувається на основі науково-технічної революції. У виробництво масово впроваджуються числ

Методологія маржиналізму та його основні школи. Американська та кембриджська школи маржиналізму
  Наприкінці XIX ст. на зміну класичній політичній економії остаточно прийшла маржинальна економічна концепція, яка з часом стала основою для неокласичної економічної теорії. Ця зміна

Інституціоналізму
Наприкінці XIX століття в економічній науці виникає новий – соціальний – напрямок, представники якого досліджували соціальні аспекти розвитку господарства. Виникнення соціального напрямку було обум

Інституціоналізм та його головні напрямки
На межі ХIХ–ХХ ст. у США виникла нова течія економічної думки - інституціоналізм. Він був реакцією вчених-економістів США на панування монополій у ринковій економіці з їх необмеженим свавіллям. Ця

Цитати та документи
М. І. Туган-Барановський [9] Товариства підприємців з 'явились як природний наслідок взаємної боротьби капіталістів. Шляхом цих товариств капіталізм намагається ввести

Виберіть правильну відповідь
1. Який період слід вважати початком другої технічної революції у країнах Західної Європи: а) 40 роки XIX ст.; г) 90 роки XIX ст.; б) 70 роки XIX ст.; д) початок XX ст. в

Список літератури
1. Австрийская школа в политической зкономии: К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер. – М. : Экономика, 1992. 2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М. : Дело ЛДТ, 1999. – Гл. 8 –

Вплив промислового перевороту та аграрних реформ на становлення ринкового господарства в Україні
  Промисловий переворот в Україні почався у 30–40 роках і завершився у 70–80 роках XIX ст. Запізнілий початок промислового перевороту в Україні обумовлено в основному залишками феодал

Розвиток ідей класичної політекономії, соціалізму та маржиналізму в Україні
  Економічна думка України була нерозривно пов'язана з економічною думкою Росії. Більш того, багатьох економістів важко вважати виключно українськими або російськими, надто складні та

Цитати та документи
М. Туган-Барановський [10] Із трьох основних класів капіталістичного господарства тільки один клас найманих робітників (пролетаріат) працею добуває свої доходи, а доход

Виберіть правильну відповідь
1. На який із ключових факторів розвитку капіталізму ліквідація кріпацтва в Україні вплинула найбільше? а) технічна революція; б) концентрація капіталу; в) ріст масштабів

Список літератури
1. Белоусов В. М. История экономических учений: учебное пособие. / В. М. Белоусов, Т. В. Ершова. – Ростов н/Д. : Феникс, 1999. – Гл. 6. 2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе; пер

Економічні наслідки Першої світової війни
  Перша світова війна була глобальним воєнним конфліктом, який відбувався перш за все в Європі та тривав з 1 серпня 1914 по 11 листопада 1918 року. У неї було втягнуто 38 держав з нас

План Ч. Дауеса
  Структурні зміни, пов’язані з мілітаризацією економіки у провідних країнах світу, призвели до вкрай нерівномірного галузевого розвитку, що стало причиною нетривалої інтенсивної екон

Світова економічна криза 1929–1933 рр
  До кінця 20-х років економічна система провідних капіталістичних країн досягла високого рівня складності. Механізми ринкової саморегуляції (так звана «невидима рука») перестали прац

Економічна теорія конкуренції Е. Чемберліна, Дж. Робінсон
  Активний процес монополізації світового виробництва, зумовили розвиток теорії монополістичної і недосконалої конкуренції. Засновником теорії монополістичної конкуре

Економічне вчення Дж. М. Кейнса
  У 1936 році англійський економіст Дж. М. Кейнс опублікував роботу «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей», де обґрунтував неможливість само

Виберіть правильну відповідь
1. Версальський мирний договір прийнято у: а) 1918 р.; б) 1919 р.; в) 1922 р.; г) 1924 р. 2. План Ч. Дауеса передбачав: а) посилення репараційного тиску; б) нада

Список літератури
1. Бартенев С. А. Экономическая история: учебник. – М. : Экономистъ, 2004. – Гл. 5. 2. Березин И. С. Краткая история экономического развития : учебн. пособ. – М. : Русская деловая лит-ра,

Світова система господарства у другій половині ХХ ст
  Після другої світової війни в розвитку індустріальної цивілізації відбулися зміни, пов’язані зі збільшенням території і населення так званої світової соціалістичної системи, розпадо

У 50–70 роках ХХ ст
  У повоєнні роки стартові умови для стабілізації та розвитку національних господарств були різними. Сама друга світова війні завдала народам багатьох країн великих людських жертв та

Особливості економічних систем і форм господарювання провідних країн. Моделі національної економіки у світовій економічній системі
  Практично у всіх країнах Заходу після другої світової війни була сформована змішана економічна система з різними балансами щодо втручання держави й ринку. Проте, в кожній країні мет

Напрями розвитку світової економічної думки у 50–70 роках ХХ ст.: неокейнсіанство, неокласика, неолібералізм, інституціоналізм
  Післявоєнний швидкий та якісно новий прогрес народного господарства країн знаходив своє відображення в розвитку економічної науки, який не міг не відбити конфліктний, суперечливий і

Цитати та документи
Римский договор о создании ЕЭС от 25 марта 1957 г. (выдержка) Статья 2. Сообщество имеет задачей осуществлять путем создания общего рынка и постепе

Виберіть правильну відповідь
1. У якій з капіталістичних країн у 50–70-х рр. ХХ ст. частка державного сектору була найбільшою: а) Англія; б) Франція; в) ФРН; г) США. 2. Основною причиною другої світової війни

Список літератури
1. Эрхард Л. Благосостояние для всех. – М.: Начала-Пресс, 1991, гл. 6. 2. Ярцева Н.В. Современные концепции экономической мысли. Учебное пособие // http://irbis.asu.ru/mmc/econ/u_sovrcon/6

Останньої третини ХХ–початку ХХІ ст
  В останній третині ХХ століття відбулося посилення процесів інтернаціоналізації, інтеграції та глобалізації. Інтернаціоналізація – об’єктивний процес, засн

Посткейнсіанства та нового кейнсіанства
  Під час кризи 73–75 рр. ХХ ст. відбувалося поєднання скорочення обсягів виробництва, збільшення рівня безробіття та зростання темпів інфляції, тобто спостерігалася стагфляція – явищ

Третини ХХ – початку ХІ ст. на розвиток економіки провідних країн світу
  70-ті рр. ХХ ст. ознаменувалися суттєвими змінами в усіх сферах суспільного життя: крім економічної кризи 73–75-х рр., що потрясла майже весь світ, розпочався другий етап третьої на

Сучасні неокласичні економічні концепції. Монетаризм
  Кризові явища 1970 років, коли державне регулювання економіки, спрямоване на управління попитом, вже не відповідало наявним реаліям нового етапу науково-технічної революції й сучасн

Еволюція інституціоналізму у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст
  Інституціоналізм виник в США ще наприкінці ХІХ ст. як відповідь на суттєві зміни в економічній системі і пройшов у своєму розвитку кілька етапів. Сформувавшись в окрему течію у 30-т

Неоінституціоналізм та його основні напрямки
  Як особлива економічна теорія неоінституціоналізм набув визнання у 80−90-х рр. XX ст. Основними представниками його є Нобелівські лауреати 1991 р. Рональд Коу

Виберіть правильну відповідь
1. Питання впливу розподілу доходів на процеси суспільного відтворення досліджувалось представниками: а) англійського посткейнсіанства; б) американського посткейнсіанства;

Список літератури
1. John Black. A Dictionary of Economics. Oxford, New York. – Oxford University Press, 2002. – 523р 2. Stiglitz J., Greenwald B. Towards a New Paradigm in Monetary Economics.– Cambridge: C

Становлення радянської моделі господарювання та її відображення в економічній науці
  На початку ХХ ст. економіка України, яка входила у склад Російської імперії, відчувала усі ті проблеми, що були характерні для економіки всієї країни. Країна залишалася аграрною, де

Становлення адміністративно-командної системи і її відображення в українській економічній думці
  У кінці 20-х років в економічній політиці Радянської держави був взятий курс на прискорене завершення індустріалізації, яка була зупинена першою світовою війною і революцією. Вибран

Україна в умовах кризи радянської тоталітарної системи господарювання та спроби її реформування
  У другій половині 40-х років головним завданням економічного розвитку економіки України, як і всієї країни, було відновлення зруйнованого війною господарства. На це були спрямовані

Цитати та документи
В. І. Ленин. [5] Наша задача теперь – провести именно демократический централизм в области хазяйства, а ….централизм, понятый в действительно демократическом смысле, п

Виберіть правильну відповідь
1. План побудови економіки соціалістичного суспільства включав: а) створення монополістичних об’єднань типу трестів, концернів; б) становлення трудової приватної власності селян н

Список літератури
1. Валовой Л. Экономика: взгляды разных лет. Становление. Становление, развитие и перестройка хозяйственного механизма. – М. : Наука, 1989. 2. Економічна історія: Навч.посібн. / За ред. С.

Стан економіки України на момент проголошення незалежності
  Наприкінці 80-х років економіка України уявляла собою частину народногосподарського комплексу СРСР. Командно-адміністративна система передбачала повну підпорядкованість економіки Ук

Радикальні економічні перетворення другої половини 90-х років
  Реальні економічні перетворення почалися після проголошення керівництвом української держави курсу на створення державно-регульованої соціально-спрямованої ринкової економіки. Для п

Теоретичні дослідження українськими вченими проблем ринкового реформування економіки України
  Розглянута вище запропонована постсоціалістичним країнам у 90-ті роки концепція трансформації економіки, авторами якої були західні вчені, розкривала завдання реформ, методи та скла

Цитати та документи
І. Лукінов [6] Реформувати будь-яку систему можна по-різному, обираючи для цього як створювальні, так і руйнівні або змішані моделі. В інтересах людини та суспільства в

Виберіть правильну відповідь
1. Становлення ринкової економіки, з точки зору монетаристів, проходить через фази: а) фінансової стабілізації; б) становлення ринкових інститутів; в) структурного корект

Список літератури
1. Гальчинський А. Інноваційна стратегія українських реформ / А. Гальчинський, В. Геєць, А. Кінах, В. Семіноженко. – К.: Знання України, 2002. – 336 с. 2. Геєць В. Деякі порівняльні ознаки

Додаток Б
  БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВЧЕНИХ А Аквінський, Фома (1225–1274) – один із найблискучіших вчених середньові

Тематика рефератів
1.Предмет і метод історії економіки та економічної думки Історія економії та економічної думки як наука. Предмет дисципліни як історія становлення й розвитку суспільного виробництва

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги