рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Біографічні довідки

Біографічні довідки - раздел История, Програма та методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з курсу «Історія України»   Вітовт (Вітаутас) (1350 – 1430) – Велики...

 

Вітовт (Вітаутас) (1350 – 1430) – великий князи литовський (1392 – 1430). Боровся за відновлення державної самостійності Литви після Кревської унії. Централізував владу і ліквідував автономію українських земель (1399). Відвоював у татар український південь і схід, збудував систему укріплень у пониззі Дніпра і Дністра.

Гедимін (?–1341) – великий князь литовський (1316–1341). Поводив активну політику захоплення і приєднання українських і білоруських земель. У 1340 р. після смерті галицько-волинського князя Юрія Болеслава поставив свого сина Любарта волинським князем. Титулував себе “королем литовців і руських”. Засновник міста Вільнюс.

Ольгерд (1296–1377) – великий князь литовський (1345–1377), син Гедиміна. Розширив володіння Великого князівства Литовського за рахунок українських земель. Приєднав до Литви Київщину, Поділля і Переяславщину. Вів боротьбу проти Золотої Орди, Московського князівства, Польщі та Тевтонського ордену.

Острозький Костянтин-Василь (1526-1608) – видатний український політичний і культурний діяч, князь, власник великих маєтностей на Волині, один з найбільш впливових політичних діячів того часу. Захищав політичні інтереси України, очолив опозицію, яка виступала проти укладання Люблінської унії. Відстоював ідею входження України до складу Речі Посполитої на рівних правах з Польщею і Литвою. Засновник шкіл, академії та друкарні. Активно впливав на релігійне життя в Україні. Виступав проти Берестейської церковної унії.

Рогоза Михайло (1540–1599) – православний митрополит Київський, Галицький і всієї Русі (з 1589), з 1596 р. – митрополит греко-католицької церкви. У 1595 р. разом з іншими єпископами прийняв рішення про укладення унії між католицькою і православною церквами.

Свидригайло (?–1452) – великий князь литовський (1430–1432), син Ольгерда, молодший брат Ягайла. Був проголошений великим князем литовським після смерті Вітовта, очолив опозицію проти Ягайла. Після усунення з великокняжського престолу продовжував боротьбу за владу, спираючись на підтримку православної української та білоруської знаті.

Ягайло (Владислав ІІ Ягайло) (1348–1434) – великий князь литовський (1377–1392) і польський король (1386–1434). Син Ольгерда. Засновник династії Ягелонів. Уклав Кревську угоду 1385 р., що передбачала входження Великого князівства Литовського до складу Польського королівства і прийняття католицизму усім населенням Литви. Під тиском опозиції змушений був згодитись на повернення Литві політичної самостійності.

Баторій Стефан (1533–1586) – польський король (з 1576 р.). За його правління польський уряд зробив спробу знищити Запорозьку Січ. Королівський універсал 1578 р. забороняв пускати козаків “на волость” і продавати козакам зброю і порох. С.Баторій використав козацтво під час війни Польщі з Московською державою. Збільшив кількість реєстрового козацтва до 500 осіб (дещо пізніше до 600), надав їм ряд привілеїв: вперше козаки отримали клейноди – хоругву, бунчук, булаву, печатку. У володіння реєстровців було передано місто Трахтемирів і Зарубський монастир.

Боплан Гійом Левассер (1600–1673) – французький військовий інженер і картограф. Перебуваючи на службі у польських королів (1630–1648), керував будівництвом фортець та замків у тому числі і фортеці Кодак (1635), яка мала повністю ізолювати Запорозьку Січ від інших українських земель. У 1650 році видав “Опис України або області Королівства Польського”, який містить цінні дані з історії, географії та культури України, докладний опис побуту і звичаїв українського народу. У 1648-1650 рр. склав карту України.

Вишневецький Дмитро Іванович (?–1563) – український князь, перший із достовірно відомих козацьких гетьманів. Староста Черкаського та Канівського повітів. Разом з козаками збудував на о. Мала Хортиця замок, що став прототипом Запорозької Січі. Здійснював походи козаків проти Туреччини та Кримського ханства, відбивав напади кримських татар на Хортицю. У 1563 році зазнав поразки у бою під Сучавою, потрапив до полону і був закатований турками. Герой української народної думи про Байду.

Косинський Криштоф (?–1593) – гетьман запорозьких козаків. Очолив перше велике повстання козаків 1591-1593 рр.

Могила Петро (1596–1647) – політичний, культурний та релігійний діяч України. У 1625 р. прийняв чернецький постриг. З 1627 – архімандрит Києво-Печерської лаври, з 1631 – митрополит київський і галицький. Активний борець з уніатством. Добився виконання легалізації української православної церкви в Речі Посполитій. Автор ряду богословських творів, численних полемічних праць і проповідей. У 1631 році відкрив Лаврську школу, яка у 1632 році була об’єднана з Київською братською школою і з 1633 року відома як Києво-Могилянська колегія. Діяльність П.Могили сприяла формуванню національної свідомості українського суспільства. У 1996 р. канонізований Українською православною церквою

Наливайко Северин (1560–1597) – козацький ватажок кінця XVI ст., керівник козацького повстання 1594–1596 рр. в Україні і Білорусії.

Острянин (Остряниця) Яків (?–1641) – гетьман запорозьких козаків, керівник козацького повстання 1638 р. Після поразки повстання з частиною козаків відступив у Слобідську Україну, де заснував м. Чугуїв. Загинув під час козацьких заворушень у 1641 році.

Павлюк (Бут) Павло (?–1638) – козацький гетьман, керівник національно-визвольного повстання в Україні (1637 р.) Після придушення повстання страчений поляками.

Сагайдачний Петро Кононович (1570–1622) – гетьман українського реєстрового козацтва, видатний полководець, відомий політичний діяч та меценат. Походив з української православної шляхти. Закінчив Острозьку греко-слов’яно – латинську академію. З 1601 р. перебував на Запорозькій Січі. Обраний гетьманом українського козацтва. Завдяки його діяльності козацьке військо перетворилось у регулярне військове формування. Очолював козацькі походи проти турків і татар. Під його керівництвом козаки здобули міста-фортеці Варну, Очаків, Перекоп, Трапезунд, Кафу. Завдяки вдалим походам і перемогам козаки здобули міжнародне визнання. Сагайдачний відомий як видатний борець за права української православної церкви і діяч, який дбав про розвиток освіти, науки та культури в Україні.

Скидан Карпо (?–1638) – полковник запорозьких нереєстрових козаків, один з керівників національно-визвольних повстань 1637–1638 рр.

Сулима Іван (?–1635) – гетьман нереєстрового козацтва. Активний борець проти польсько-шляхетського гніту в Україні. Керівник козацького повстання 1635 р., в ході якого була захоплена і зруйнована фортеця Кодак – залога коронного війська. Був оточений польським військом і підступно схоплений. Страчений у Варшаві.

Федорович Тарас (Трясило) (?–?) – керівник національно-визвольного повстання в Україні 1630 р., козацький гетьман (з 1629 р.)

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Програма та методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з курсу «Історія України»

Національний технічний університет.. Харківський політехнічний інститут ПРОГРАМА..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Біографічні довідки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні рекомендації
На першому семінарському занятті, яке є організаційним, студентам необхідно уважно прослухати методичні поради викладача. Це допоможе їм усвідомити місце і значення семінарських занять у навчальном

Методичні рекомендації
1. Відповідь на перше питання слід розпочати з визначення новітньої хронології появи першої людини на території сучасної України. Розповісти про археологічні сліди життя первісної людини в Криму, н

Заповніть таблиці
Союзи східнослов’янських племен на території України Назва союзу Територія, яку він займав Головне місто  

Біографічні довідки
Андрій Боголюбський(бл. 1111-1174) - князь Володимиро-Суздальський, син Юрія Долгорукого, онук Володимира Мономаха. Деякий час князював у Вишгороді під Києвом. Після смерті Юрі

Хронологія основних подій
VІ-VІІ ст. - перші східнослов'янські політичні об'єднання (союз племен). V ст. (кінець) - заснування Києва. 882

Південно-Західна Русь-Україна під владою Литви
Політична ситуація у Східній ЄвропіХІV ст. Боротьба за землі Південно-Західної Русі. Литовська експансія на українські землі, їх приєднання до Великого князівства Литовського. Політичний у

Розвиток українських земель у складі Речі Посполитої
Польська експансія на українські землі. Галичина в складі Польського королівства. Роль шляхти в активізації польсько-литовського зближення. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки. Річ Посп

Виникнення та розвиток українського козацтва
Передумови виникнення та соціальні джерела козацтва. Козакування як господарське та військове заняття. Заснування Запорозької Січі. Розвиток козацтва від маргінального прошарку до особливого маргін

Методичні рекомендації
1. Розглядаючи це питання, слід мати на увазі, що становище українських земель під владою Литви по-різному оцінюється науковцями: одні вважають його іноземним загарбанням України, інші – характериз

Теми доповідей та повідомлень
1. Литовські статути. 2. Українські міста: ремесла, торгівля. 3. Уніатська (греко-католицька) церква. 4. Утворення фільваркового господарства. 5. Селянські висту

Хронологія основних подій
  1340 – похід польсько-угорського війська Казимира на Львів. Початок боротьби між Литвою і Польщею за галицькі та волинські землі.

Методичні рекомендації
1. Готуючи відповідь на перше питання, слід коротко зупинитись на становищі Правобережжя, а основну увагу зосередити на характеристиці Гетьманщини, її політичного і адміністративного устрою. Деталь

Проблемні питання
1. Як ви думаєте, чи мала Україна можливість зберегти єдність і продовжити боротьбу за незалежність в добу “Руїни”? 2. Якщо так, тоді чому вона цю можливість втратила? 3. Що стало

Теми доповідей та повідомлень
1. Війна проти шляхетської Польщі 1654-1667 рр. 2. Кримські 1687, 1689 рр. походи російсько-українських військ. 3. Азово-Дніпровські 1695-1696 рр. походи російсько-українських вій

Заповніть таблиці
Гетьмани України другої половини XVII ст.   Гетьмани Роки правління Внутрішня політика Зовнішня політика

Історичні джерела
Андрусівське перемир’я 1667 р. – договір про перемир’я між Московською державою і Річчю Посполитою, укладений 30 січня 1667 року у селі Андрусово поблизу Смоленська. Перемир’я

Біографічні довідки
Апостол Данило Павлович (1654–1734) – визначний військовий та політичний діяч України кінця XVII – першої третини XVIIІ ст., гетьман Лівобережної

Хронологія основних подій
1657–1659 – гетьманування І.Виговського. 1658, 6 вересня – підписання Гадяцької угоди між гетьм

Проблемні питання
1. Що спричинило бурхливий індустріальний розвиток Наддніпрянської України на початку ХХ ст.? 2. Де був вищим соціально-економічний розвиток – в австрійській чи російській частині України?

Біографічні довідки
  Донцов Дмитро (1883 - 1973) - Видатний український публіцист, політичний діяч, літерату­рний критик. Ідеолог українського націоналізму. Наро

Хронологія основних подій
  1803 –закон Російської держави про "вільних хліборобів", за яким поміщикам дозволялось звільняти селян із землею за викуп.

Квітень
1856 –селянські рухи - "Похід у Таврію за волею". 1861, 19 лютого –підписання царем Маніфесту і "Загального положення про

Методичні рекомендації
1. При розгляді цього питання необхідно пов’язати його з матеріалом лекції «Україна під владою Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)». Слід згадати п

Біографічні довідки
Антонович Володимир Боніфатійович (1834–1906) –видатний український історик, археолог, етнограф, Один з ініціаторів і керівників Київсь

Хронологія основних подій
1805 - відкриття Харківського університету. 1814-1861 - життя та діяльність Т.Г.Шевченка. 1816 - у Переми

Лютнева революція в Росії. Розвиток політичної ситуації в Україні протягом 1917 р
Причини і передумови Лютневої 1917 р. революції. І Світова війна як її каталізатор. Повалення самодержавства. Сутність «двовладдя». Вплив революційних подій в Петрограді на Україну. Місцеві органи

Україна в полум’ї громадської війни: основні військово-політичні сили і режими
Перемога більшовиків взимку 1917–1918 рр. Пошук УЦР зовнішньої допомоги, переговори з німцями, ІV Універсал. Брестська угода УЦР з державами Четверного союзу, вступ німецьких військ на Україну, пов

Методичні рекомендації
Тема є однією з центральних в межах курсу, тому її розгляду присвячено два семінарських заняття. Готуючись до них, студент має ознайомитися з різними підходами й концепціями, що існують в літератур

Заповніть таблицю
Політичні режими і військово –політичні сили в Україні 1917-1921 років   Політичний режим, військово-політична сила Часи існування, тер

Біографічні довідки
Антонов-Овсієнко Володимир Олександрович (1883-1938) – радянський військовий діяч, дипломат. З 1903 р. – член РСДРП. З листопада 1917 р. – член комітету у військових і морс

Хронологія основних подій
1917, лютий – демократична революція в Росії 1917, 4 березня – утворення Української Центральної Ради (УЦР). 1917, 5-7 квітня

Методичні рекомендації
1. Під час підготовки першого питання необхідно чітко визначити причини переходу від політики „воєнного комунізму” до непу. З’ясувати особливості переходу до нової економічної політики в Україні. В

Контрольні питання і завдання для самостійної роботи
1. Назвіть причини відмови радянського уряду від політики „воєнного комунізму” і переходу до непу. 2. Зробіть порівняльну характеристику головних принципів політики „воєнного комунізму” та

Теми доповідей та повідомлень
1. Створення Союзу Радянських Соціалістичних республік. 2. Україна у складі СРСР: автономна республіка або колонія? 3. Голод 1921-1923 рр. в Україні. 4. Політична боротьб

Хронологічна таблиця
8–16 березня 1921 р. – Х з’їзд РКП (б) і початок переходу до нової економічної політики (неп). Осінь 1921-1923 рр. – голод на Півдні Укра

Методичні рекомендації
1. При підготовці першого питання слід зупинитись на причинах та характері Другої світової війни, з’ясувати, чому не вдалось перешкодити здійсненню гітлерівською Німеччиною загарбницьких планів. З’

БІОГРАФІЧНІ ДОВІДКИ
  Бандера Степан Андрійович (1909-1959) - український політичний діяч, один із лідерів українського національного руху 30-50-х років. З 1929 року - член Організац

Хронологія основних подій
  1939,23 серпня – підписання пакту про ненапад між СРСР та Німеччиною (пакт Ріббентропа -Молотова). 1939, 1 вересня – напа

Методичні рекомендації
  1. Відповідь на перше питання слід розпочати з аналізу суспільно-політичного життя в Україні в 1945-1953 рр. Докладніше слід зупинитись на радянських перетвореннях в Західній Україн

Заповніть таблиці
Дисидентський рух в Україні 60 – 80-х років XX ст.   Передумови виник­нення руху   Етапи, характерні риси

БІОГРАФІЧНІ ДОВІДКИ
Брежнєв Леонід Ілліч (1906–1982)– радянський партійний та державний діяч. Велика частка життя пов'язана з Україною. У 1935 році закінчив Дніпродзержинсь

Хронологія основних подій
  1945, 26 червня – підписання Статуту Організації Об'єднаних Націй за участю Української РСР. 1945, 29 червня – підписання у

Методичні поради
1. “Перебудова” в СРСР: мета, основні напрями та наслідки для України. Дати аналіз системної кризи радянського тоталітаризму. Визначити, чому всі спроби реформування радянського ре

Питання для самостійного вивчення
1. Схарактеризуйте етапи перебудовчих процесів, що відбувалися в радянському суспільстві. Які шляхи виходу з кризи пропонувалися? 2. Який вплив мала Чорнобильська трагедія на розгортання й

Заповніть таблицю
  1. ”Перебудова” – об’єктивна необхідність. Підсумки соціально-економічного та політичного розвитку країни на середину 1980-х років  

Проблемні питання
1. У чому полягали особливості українського дисидентського руху в 80-ті pp.? Яку роль відіграв цей рух у боротьбі за незалежність України? 2. Як розуміло радянське керівництво “перебудову”

ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА
  Декларація про державний суверенітет України – політико-правовий документ, у якому проголошувався державний суверенітет України та її рівноправність у міжнародн

БІОГРАФІЧНІ ДОВІДКИ
  Горбачов Михайло Сергійович (1931) – відомий політичний діяч, перший і останній президент СРСР. У 1955 р. закінчив юридичний факультет МГУ ім. М. Ломоносова, у

Хронологія основних подій
  1985, 11 березня Обрання позачерговим Пленумом ЦК КПРС М. Горбачова Генеральним секретарем ЦК КПРС; по

Методичні рекомендації
1. При підготовці до першого питання студент має самостійно ознайомитись з найважливішими джерелами з історії становлення України як незалежної держави (1992 – 1996 рр.) (перелік у списку джерел, н

БІОГРАФІЧНІ ДОВІДКИ
  Кравчук Леонід Макарович(1934) - відомий політичний діяч, перший Президент незалежної України. У 1958 році закінчив економічний факультет Київського університет

Хронологія основних подій
1992, 15 січня - Президія Верховної Ради України ухвалила Указ про Державний гімн України (затверджено музичну редакцію, автором якої є М.Вербицький.

Методичні рекомендації
Підсумки вивчення курсу «Історія України» рекомендується розглянути на студентський науково-теоретичній конференції наприкінці семестру. Бажано заздалегідь створити оргкомітет, підготувати програму

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги