рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Біографічні довідки

Біографічні довідки - раздел История, Програма та методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з курсу «Історія України» Антонович Володимир Боніфатійович (1834–1906)...

Антонович Володимир Боніфатійович (18341906) видатний український історик, археолог, етнограф, Один з ініціаторів і керівників Київської Громади. Належав до угрупування "хлопоманів". У 1881 році очолив Історичне товариство Нестора Літописця при Київському університеті. Автор багатьох праць з історії України. Представник народницької школи в українській історіографії. Його учнями були видатні українські історики М. Грушевський, Д. Багалій та ін.

Драгоманов Михайло Петрович (18411895) відомий український громадсько-політичний діяч, літературознавець, історик, публіцист, фольклорист, економіст, філософ. Активний діяч Київської (Старої) Громади. У 80-х роках XIX ст. очолив перший український гурток соціалістичного спрямування. Відзначався радикальними поглядами. Був прихильником ідей демократизму та федералізму. Один із засновників і редакторів першого українського політичного часопису "Громада". Вважав себе соціалістом, але заперечував марксистську теорію як помилкову, утопічну і шкідливу для українського політичного життя. Діяльність Драгоманова мала значний вплив на розвиток політичного життя в Україні, особливо в її західних регіонах.

Капніст Василь Васильович (1758–1827) – відомий український письменник, громадсько-політичний діяч кінця XVIII початку XIX ст. Писав вірші, оди, елегії. Його "Ода на рабство" (1806) засуджувала колоніальну політику самодержавства в Україні і запровадження кріпосного права на Лівобережжі та Сложанщині. У 1791 році вів переговори з представниками пруських урядових кіл про надання допомоги українському національно-визвольному руху у випадку відкритого збройного виступу проти "російського ярма". Добивався відновлення козацьких полків в Україні. Переклав "Слово о полку Ігоревім". У спеціальному коментарі твору доводив, що "Слово" має українське походження і українські особливості.

Каразін Василь Назарович (1773–1842) – український громадський діяч, вчений, винахідник. Засновник Харківського університету (1805), автор ліберальних проектів зміни державного ладу на засадах конституційної монархії та народного господарства. За багатогранну наукову діяльність сучасники називали В. Каразіна "українським Ломоносовим ".

Кирпичов Віктор Львович (18451913)– видатний вчений у галузі механіки, народився в селі Бардіно Псковської губернії. У 1868 р. закінчив Михайлівську артилерійську академію, викладав там же У 1870–1884 рр. працював у Петербурзькому технологічному інституті (з 1876 р. – професор). У 1885–1898 рр. – засновник і перший директор Харківського технологічного інституту. Праці стосуються теоретичної механіки, опору матеріалів, теорії механізмів. Видатний педагог, теоретик вищої освіти.

Костомаров Микола Іванович (1817–1885) – видатний український історик, етнограф, письменник. Із сім’ї кріпаків (позбувся кріпацької залежності в 1832 році). Закінчив історико-філософський факультет Харківського університету. Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, автор його програмних документів. Очолював ліберальне крило організації. Відстоював ідею української культурно-національної автономії. У 18601885 роках – член-редактор Петербурзької Археологічної комісії, з 1876 член-кореспондент Російської академії наук. Основні історичні праці, присвячені вивченню історії українських земель ХVІ–ХVІІІ ст.: монографії "Богдан Хмельницький", "Руїна", "Мазепа", "Останні роки Речі Посполитої" та ін. У своїх працях відстоював ідею самобутності української нації.

Максимович Михайло Олександрович (1804–1873) – видатний український природознавець, історик, фольклорист, філолог, член-кореспондент Петербурзької АН (1871). Професор, перший ректор Київського університету. Автор праць з історії України (XVI–XVIII ст.). Видав альманахи "Киянин", "Українець", збірки українських пісень.

Пильчиков Микола Дмитрович (1857-1908)– видатний фізик, народився в Полтаві. Закінчив Харківський університет (1880 р.). У 1894–1902 рр. професор Новоросійського університету. В 1902–1908 рр. – професор Харківського технологічного інституту. Наукові праці присвячені оптиці, земному магнетизму, електро- і радіотехніці. Збудував у Харківському технологічному інституті першу в місті радіостанцію. Заснував журнал «Известия Харковского технологического института».

Франко Іван Якович (1856-1916) – видатний український поет, письменник, громадсько-політичний діяч. Автор численних історичних праць. Захистив докторську дисертацію і здобув ступінь доктора філософії. Брав активну участь у політичному та громадському житті. Проводив соціалістичну пропаганду серед робітників та селян Галичини. За революційну агітацію чотири рази був заарештований і перебував у тюремному ув'язненні. Разом з М. Павликом та іншими однодумцями в 1890 році заснував Русько-Українську радикальну партію і став її першим головою. З 1899 року став дійсним членом Наукового товариства ім. Т. Шевченка. З 1904 року відійшов від радикального руху і від активного політичного життя. І. Франко був організатором української преси в Галичині, автором численних літературних творів.

Шевченко Тарас Григорович (1814–1861) – видатний український поет, прозаїк, художник, символ українського національного відродження. У трагічному становищі поневоленої України Т. Шевченко звинувачував царську Росію та колонізаторську політику російських імператорів. У своїх творах закликав до національного і соціального визволення, будив національні почуття і змальовував прекрасне майбутнє вільної України.

Чубинський Павло Платонович (1839-1884)– етнограф, фольклорист, поет. У 1861 р. захистив в Петербурзі дисертацію «Нариси народних юридичних звичаїв і понять з цивільного права Малоросії» й одержав вчений ступінь кандидата правознавства. У 1862 р. написав вірш «Ще не вмерла Україна», що став національним гімном українського народу. У 1872 р. заснував Південно-Західний відділ Російського Географічного товариства.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Програма та методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з курсу «Історія України»

Національний технічний університет.. Харківський політехнічний інститут ПРОГРАМА..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Біографічні довідки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні рекомендації
На першому семінарському занятті, яке є організаційним, студентам необхідно уважно прослухати методичні поради викладача. Це допоможе їм усвідомити місце і значення семінарських занять у навчальном

Методичні рекомендації
1. Відповідь на перше питання слід розпочати з визначення новітньої хронології появи першої людини на території сучасної України. Розповісти про археологічні сліди життя первісної людини в Криму, н

Заповніть таблиці
Союзи східнослов’янських племен на території України Назва союзу Територія, яку він займав Головне місто  

Біографічні довідки
Андрій Боголюбський(бл. 1111-1174) - князь Володимиро-Суздальський, син Юрія Долгорукого, онук Володимира Мономаха. Деякий час князював у Вишгороді під Києвом. Після смерті Юрі

Хронологія основних подій
VІ-VІІ ст. - перші східнослов'янські політичні об'єднання (союз племен). V ст. (кінець) - заснування Києва. 882

Південно-Західна Русь-Україна під владою Литви
Політична ситуація у Східній ЄвропіХІV ст. Боротьба за землі Південно-Західної Русі. Литовська експансія на українські землі, їх приєднання до Великого князівства Литовського. Політичний у

Розвиток українських земель у складі Речі Посполитої
Польська експансія на українські землі. Галичина в складі Польського королівства. Роль шляхти в активізації польсько-литовського зближення. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки. Річ Посп

Виникнення та розвиток українського козацтва
Передумови виникнення та соціальні джерела козацтва. Козакування як господарське та військове заняття. Заснування Запорозької Січі. Розвиток козацтва від маргінального прошарку до особливого маргін

Методичні рекомендації
1. Розглядаючи це питання, слід мати на увазі, що становище українських земель під владою Литви по-різному оцінюється науковцями: одні вважають його іноземним загарбанням України, інші – характериз

Теми доповідей та повідомлень
1. Литовські статути. 2. Українські міста: ремесла, торгівля. 3. Уніатська (греко-католицька) церква. 4. Утворення фільваркового господарства. 5. Селянські висту

Біографічні довідки
  Вітовт (Вітаутас) (1350 – 1430) – великий князи литовський (1392 – 1430). Боровся за відновлення державної самостійності Литви після Кревської унії. Централізув

Хронологія основних подій
  1340 – похід польсько-угорського війська Казимира на Львів. Початок боротьби між Литвою і Польщею за галицькі та волинські землі.

Методичні рекомендації
1. Готуючи відповідь на перше питання, слід коротко зупинитись на становищі Правобережжя, а основну увагу зосередити на характеристиці Гетьманщини, її політичного і адміністративного устрою. Деталь

Проблемні питання
1. Як ви думаєте, чи мала Україна можливість зберегти єдність і продовжити боротьбу за незалежність в добу “Руїни”? 2. Якщо так, тоді чому вона цю можливість втратила? 3. Що стало

Теми доповідей та повідомлень
1. Війна проти шляхетської Польщі 1654-1667 рр. 2. Кримські 1687, 1689 рр. походи російсько-українських військ. 3. Азово-Дніпровські 1695-1696 рр. походи російсько-українських вій

Заповніть таблиці
Гетьмани України другої половини XVII ст.   Гетьмани Роки правління Внутрішня політика Зовнішня політика

Історичні джерела
Андрусівське перемир’я 1667 р. – договір про перемир’я між Московською державою і Річчю Посполитою, укладений 30 січня 1667 року у селі Андрусово поблизу Смоленська. Перемир’я

Біографічні довідки
Апостол Данило Павлович (1654–1734) – визначний військовий та політичний діяч України кінця XVII – першої третини XVIIІ ст., гетьман Лівобережної

Хронологія основних подій
1657–1659 – гетьманування І.Виговського. 1658, 6 вересня – підписання Гадяцької угоди між гетьм

Проблемні питання
1. Що спричинило бурхливий індустріальний розвиток Наддніпрянської України на початку ХХ ст.? 2. Де був вищим соціально-економічний розвиток – в австрійській чи російській частині України?

Біографічні довідки
  Донцов Дмитро (1883 - 1973) - Видатний український публіцист, політичний діяч, літерату­рний критик. Ідеолог українського націоналізму. Наро

Хронологія основних подій
  1803 –закон Російської держави про "вільних хліборобів", за яким поміщикам дозволялось звільняти селян із землею за викуп.

Квітень
1856 –селянські рухи - "Похід у Таврію за волею". 1861, 19 лютого –підписання царем Маніфесту і "Загального положення про

Методичні рекомендації
1. При розгляді цього питання необхідно пов’язати його з матеріалом лекції «Україна під владою Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)». Слід згадати п

Хронологія основних подій
1805 - відкриття Харківського університету. 1814-1861 - життя та діяльність Т.Г.Шевченка. 1816 - у Переми

Лютнева революція в Росії. Розвиток політичної ситуації в Україні протягом 1917 р
Причини і передумови Лютневої 1917 р. революції. І Світова війна як її каталізатор. Повалення самодержавства. Сутність «двовладдя». Вплив революційних подій в Петрограді на Україну. Місцеві органи

Україна в полум’ї громадської війни: основні військово-політичні сили і режими
Перемога більшовиків взимку 1917–1918 рр. Пошук УЦР зовнішньої допомоги, переговори з німцями, ІV Універсал. Брестська угода УЦР з державами Четверного союзу, вступ німецьких військ на Україну, пов

Методичні рекомендації
Тема є однією з центральних в межах курсу, тому її розгляду присвячено два семінарських заняття. Готуючись до них, студент має ознайомитися з різними підходами й концепціями, що існують в літератур

Заповніть таблицю
Політичні режими і військово –політичні сили в Україні 1917-1921 років   Політичний режим, військово-політична сила Часи існування, тер

Біографічні довідки
Антонов-Овсієнко Володимир Олександрович (1883-1938) – радянський військовий діяч, дипломат. З 1903 р. – член РСДРП. З листопада 1917 р. – член комітету у військових і морс

Хронологія основних подій
1917, лютий – демократична революція в Росії 1917, 4 березня – утворення Української Центральної Ради (УЦР). 1917, 5-7 квітня

Методичні рекомендації
1. Під час підготовки першого питання необхідно чітко визначити причини переходу від політики „воєнного комунізму” до непу. З’ясувати особливості переходу до нової економічної політики в Україні. В

Контрольні питання і завдання для самостійної роботи
1. Назвіть причини відмови радянського уряду від політики „воєнного комунізму” і переходу до непу. 2. Зробіть порівняльну характеристику головних принципів політики „воєнного комунізму” та

Теми доповідей та повідомлень
1. Створення Союзу Радянських Соціалістичних республік. 2. Україна у складі СРСР: автономна республіка або колонія? 3. Голод 1921-1923 рр. в Україні. 4. Політична боротьб

Хронологічна таблиця
8–16 березня 1921 р. – Х з’їзд РКП (б) і початок переходу до нової економічної політики (неп). Осінь 1921-1923 рр. – голод на Півдні Укра

Методичні рекомендації
1. При підготовці першого питання слід зупинитись на причинах та характері Другої світової війни, з’ясувати, чому не вдалось перешкодити здійсненню гітлерівською Німеччиною загарбницьких планів. З’

БІОГРАФІЧНІ ДОВІДКИ
  Бандера Степан Андрійович (1909-1959) - український політичний діяч, один із лідерів українського національного руху 30-50-х років. З 1929 року - член Організац

Хронологія основних подій
  1939,23 серпня – підписання пакту про ненапад між СРСР та Німеччиною (пакт Ріббентропа -Молотова). 1939, 1 вересня – напа

Методичні рекомендації
  1. Відповідь на перше питання слід розпочати з аналізу суспільно-політичного життя в Україні в 1945-1953 рр. Докладніше слід зупинитись на радянських перетвореннях в Західній Україн

Заповніть таблиці
Дисидентський рух в Україні 60 – 80-х років XX ст.   Передумови виник­нення руху   Етапи, характерні риси

БІОГРАФІЧНІ ДОВІДКИ
Брежнєв Леонід Ілліч (1906–1982)– радянський партійний та державний діяч. Велика частка життя пов'язана з Україною. У 1935 році закінчив Дніпродзержинсь

Хронологія основних подій
  1945, 26 червня – підписання Статуту Організації Об'єднаних Націй за участю Української РСР. 1945, 29 червня – підписання у

Методичні поради
1. “Перебудова” в СРСР: мета, основні напрями та наслідки для України. Дати аналіз системної кризи радянського тоталітаризму. Визначити, чому всі спроби реформування радянського ре

Питання для самостійного вивчення
1. Схарактеризуйте етапи перебудовчих процесів, що відбувалися в радянському суспільстві. Які шляхи виходу з кризи пропонувалися? 2. Який вплив мала Чорнобильська трагедія на розгортання й

Заповніть таблицю
  1. ”Перебудова” – об’єктивна необхідність. Підсумки соціально-економічного та політичного розвитку країни на середину 1980-х років  

Проблемні питання
1. У чому полягали особливості українського дисидентського руху в 80-ті pp.? Яку роль відіграв цей рух у боротьбі за незалежність України? 2. Як розуміло радянське керівництво “перебудову”

ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА
  Декларація про державний суверенітет України – політико-правовий документ, у якому проголошувався державний суверенітет України та її рівноправність у міжнародн

БІОГРАФІЧНІ ДОВІДКИ
  Горбачов Михайло Сергійович (1931) – відомий політичний діяч, перший і останній президент СРСР. У 1955 р. закінчив юридичний факультет МГУ ім. М. Ломоносова, у

Хронологія основних подій
  1985, 11 березня Обрання позачерговим Пленумом ЦК КПРС М. Горбачова Генеральним секретарем ЦК КПРС; по

Методичні рекомендації
1. При підготовці до першого питання студент має самостійно ознайомитись з найважливішими джерелами з історії становлення України як незалежної держави (1992 – 1996 рр.) (перелік у списку джерел, н

БІОГРАФІЧНІ ДОВІДКИ
  Кравчук Леонід Макарович(1934) - відомий політичний діяч, перший Президент незалежної України. У 1958 році закінчив економічний факультет Київського університет

Хронологія основних подій
1992, 15 січня - Президія Верховної Ради України ухвалила Указ про Державний гімн України (затверджено музичну редакцію, автором якої є М.Вербицький.

Методичні рекомендації
Підсумки вивчення курсу «Історія України» рекомендується розглянути на студентський науково-теоретичній конференції наприкінці семестру. Бажано заздалегідь створити оргкомітет, підготувати програму

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги