рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Настройка панелі швидкого доступу

Настройка панелі швидкого доступу - раздел Программирование, Теоретична довідка до пр №8 побудова інфологічної моделі бази даних. Створення таблиць бази даних У Кожного Є Улюблені Команди. Помістіть Свої Команди На Панель Швидкого Досту...

У кожного є улюблені команди. Помістіть свої команди на панель швидкого доступу, і вони завжди будуть під рукою. Достатньо клікнути довільну команду правою кнопкою миші і обрати в контекстному меню пункт Добавить на панель швидкого доступу. Яка б вкладка не була відкрита, ці команди залишаться в зоні ближнього доступу, розміщені під стрічкою або над стрічкою.

Створення бази даних починається зі створення таблиць. Таблиці можна створювати в режимі Конструктора, в режимі майстра та в режимі Таблиць. Створення таблиць в режимі Конструктора здійснюється на спеціальному бланку

 

За вмістом поля (текст, число, логічні, дата, час) визначається тип даних. Можливі значення типів даних наведені в таблиці:

Тип даних Вміст поля Розмір
Текстовый Значення за замовчуванням Текст або числа, що не беруть участі у розрахунках, наприклад, номера телефонів Кількість символів, що не перевищує мінімального з двох значень 255 або значення властивості Размер поля
Поле MEMO Великий текст або комбінація тексту і чисел До 65 535 символів
Числовой Числові дані, які використовуються для розрахунків 1,2,4 або 8 байт
Дата/время Дати і час, що відносяться до років із 100 по 9999 включно 8 байт
Денежный Грошові значення і числові дані, які використовуються в математичних розрахунках з точністю до 15 знаків у цілій і до 4 знаків у дробової частині 8 байт
Счетчик Унікальні послідовно зростаючі на один або випадкові числа, що автоматично вводяться при додаванні кожного нового запису в таблицю. Значення полів типу лічильника користувачу обновляти не можна 4 байти
Логический Логічні значення, а також поля, що можуть містити одне з двох можливих значень (True/ False, Да/Нет, Вкл/Выкл) 1 біт
Поле объекта OLE Об'єкт, наприклад, електронна таблиця MS Excel, текстовий документ MS Word, рисунок, звукозапис, інші дані в двійковому форматі, зв'язаний або вставлений до таблиці MS Access До 1 Гігабайта, обмежується об'ємом диску
Гиперссылка Текст або комбінація тексту та чисел що зберігаються як текст і використовуються як адреса гіперпосилання. Щоб вставити адресу гіперпосилання до поля або в елемент управління, слід виконати команду Гиперссылка з меню Вставка Не більше 6144 символів
Мастер подстановок... Створює поле, яке дозволяє вибрати значення з іншої таблиці або зі списку значень за допомогою списку чи поля зі списком. Вибір цього типу завантажує Мастер подстановок, що створює поле підстановок. Після закінчення роботи Мастера встановлюється тип даних, заснований на обраних значеннях Той самий розмір, що й у ключового поля, який використовується в підстановці, звичайно 4 байти

 

!Зміна типу поля після введення даних до таблиці зумовить їх перетворення при зберіганні таблиці, що триватиме досить довго. Несумісність існуючих даних з новим типом даних може призвести до втрати інформації.

Коли вказується тип даних Текстовый або Числовой, Access за замовчуванням встановлює розмір даних для цього поля в нижній частині вікна Конструктор таблиц. Наприклад, для текстового поля розмір визначається за замовчуванням в 50 символів, а для числового поля - через довге ціле. Максимальний розмір текстового поля - 255 символів.

Установки за замовчуванням не завжди зручні: якщо в текстовому полі зберігаються прізвища клієнтів, то навряд чи знадобиться для цього 50 символів, цілком вистачить і 20, інакше вже при 1000 клієнтів витрачається 30 000 зайвих байт дискового простору - (50 - 20) * 1000. Для великих баз даних, у яких розмір таблиць досягає 100 000 і більше записів, розмір марно витраченого простору стає критичним. Щоб змінити розмір поточного поля, слід внести зміни до властивостей у нижній частині вікна Конструктора.

Якщо Тип данных має значення Числовой, то властивість Размер поля має такі допустимі значення:

Значення Опис Дробова частина Розмір
Байт Числа від 0 до 255 без дробової частини Відсутня 1 байт
Целое Числа від -32 768 до 32 767 без дробової частини Відсутня 2 байти
Длинное целое Значення за замовчуванням Числа від -2 147 483 648 до 2 147 483 647 без дробової частини Відсутня 4 байти
С плавающей точкой (4 байт) Числа від -3 402 823 Е38 до 3 402 823 Е38 4 байти
С плавающей точкой (8 байт) Числа від -1,79769313486232 Е308 до 1,79769313486232 Е308 8 байт
Код репликации Унікальний глобальний Ідентифікатор (GUID) He визначено 16 байт

 

Перетворення більшого значення властивості Размер поля до меншого в таблиці, яка вже містить дані, може призвести до втрати даних. Наприклад, при зменшенні розміру текстового поля з 255 до 50 всі значення, довжина яких перевищує 50 символів, будуть урізані.

Дані в числовому полі, які виходять за межі діапазону, відповідного новому розміру поля, округлюються або замінюються порожніми значеннями. Наприклад, при заміні значення С плавающей точкой (4 байт) на Целое дробові числа будуть округлені до найближчого цілого числа, а значення поза діапазоном від -32 768 до 32 767 будуть перетворені в порожні значення.

У властивостях встановлюється і Формат поля, у якому будуть відображені дані полів з типом Числовой, Денежный, Дата/время або Логический.

При створенні структури таблиці слід дотримуватися такої послідовності:

1. У колонку Ім'я поля ввести назву першого поля таблиці (в нашому завданні це Назва фірми) і натиснути клавішу <ТаЬ> або <Enter>, щоб перемістити курсор у наступну колонку Тип данных. MS Access практично не накладає жодних обмежень на імена полів: вони можуть бути довжиною до 64 символів, поміж яких припустимі й пробіли. Але краще пробіл замінити на символ підкреслення. Враховуючи подальші можливі складнощі про роботі в середовищі VBA, бажано вводити імена полів латиницею. Можна надати полю ім'я Накладні надходжень на нашому складі, але працювати з такими довгими іменами не зручно. Доцільним є правило, за яким ім'я поля має бути коротким та інформативним.

2. У колонці Тип данных натиснути кнопку розгортання списку, відкриється список доступних типів полів. Тут визначається, які дані зберігаються в полі: текст, число, логічні, дата, час тощо.

3. Натиснути клавішу <ТаЬ>. Курсор переміститься до колонки Описание.

4. Ввести чіткий стислий опис змісту поля, наприклад, найменування фірми-клієнта. При роботі з таблицею цей опис з'являтиметься в рядку стану і служитиме автоматичною довідкою, що значно підвищує зручність роботи з таблицею.

5. Далі слід натиснути клавішу <ТаЬ>. Курсор переміститься до колонки Имя поля в наступний рядок.

Повторюючи пункти 1-5, визначають всі поля майбутньої таблиці. Після цього закрити вікно бланку Конструктора. При зберіганні програма запропонує ввести до таблиці полеКод з унікальними значеннями (якщо це поле не було введено і визначено як ключове), яке і буде ключовим. Слід погодитися з MS Access і перейменувати поле в Код клієнта, щоб у подальшому відрізняти його від ключових полів інших таблиць. За замовчуванням ключовим полям надається тип даних Счетчик з порядковими цілими числами. Далі у діалоговому вікні, що з'явиться, вказати ім'я таблиці.

Аналогічно слід створити структуру інших таблиць бази даних, використовуючи режим Конструктора та вказуючи послідовно імена полів, типи і розміри даних в них, їх формати тощо.

Теоретична довідка до ПР №9

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Теоретична довідка до пр №8 побудова інфологічної моделі бази даних. Створення таблиць бази даних

Постановка задачі.. побудувати працездатну базу даних облік товару для вирішення облікової задачі.. особливості субд access..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Настройка панелі швидкого доступу

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Побудова інфологічної моделі бази даних. Створення таблиць бази даних
При розробці структури БД до уваги треба брати такі фактори: ü база даних – це модель об’єкта, для якого вона розроблена, тому вона повинна точно і адекватно відображати всі його мате

Аналіз предметної галузі
При роботі з базою даних Облік товару буде потреба у створенні наступних вихідних форм: Ф-1

Знайомство з новим зовнішнім виглядом
Все, що необхідно, знаходиться перед користувачем. Нові назви елементів: 1 - Стрічк

Робота зі стрічкою
На стрічці знаходиться все те, що необхідно користувачеві в першу чергу. Стрічка —

Настройка панелі швидкого доступу
У кожного є улюблені команди. Помістіть свої команди на панель швидкого доступу, і вони завжди будуть під рукою. Достатньо клікнути довільну команду правою кнопкою миші і обрати в контекстному меню

Настройка панелі швидкого доступу
У кожного є улюблені команди. Помістіть свої команди на панель швидкого доступу, і вони завжди будуть під рукою. Достатньо клікнути довільну команду правою кнопкою миші і обрати в контекстному меню

Формування запитів. Запити на вибірку
За допомогою запитів можна проглядати, аналізувати і змінювати дані з декількох таблиць. Вони також використовуються як джерело даних для форм і звітів. Найчастіше використовується запит на вибірку

Розрахункові поля
У режимі Конструктора запросов можна доповнити запит розрахунковими полями та сформованими користувачем умовами відбору окремих записів таблиць. Створивши заздалегідь запит н

Запити з параметрами
Запит з параметрами - це запит, при виконанні якого в діалоговому вікні відображається пропозиція для користувача ввести певні дані, наприклад, умову для повернення записів з таблиць чи інших запит

Формування запитів- дій. Запити на зміну
Існує 4 типи запитів на зміни: для створення нової таблиці; для оновлення даних полів: використовується для швидкого оновлення великого масиву даних; для добавлен

Запит на створення нової таблиці БД
Наприклад, слід підготувати за даними БД запит на створення нової таблиці, яка покаже список усіх клієнтів за певним параметром. Для цього: · відкрити БД; · створити новий запит;

Форми в СУБД Access. Методи розробки форм в СУБД Access
Форма - це об'єкт бази даних, якому можна використати для уведення, зміни або відображення даних з таблиці або запиту. Форми можуть застосовуватися для керування доступом до даних: з їхньою допомог

Створення форми за допомогою майстра форм
Для одержання більшої волі вибору полів, відображуваних на формі, замість згаданих вище інструментів можна скористатися майстром форм. Крім того, можна вказати спосіб угруповання й сортування даних

Елементи керування
Елементами керування називаються поліпшуючий інтерфейс користувача об'єкти, які використаються для відображення даних або виконання інших дій і дозволяють переглядати дані й працювати з ними, напри

Макети елементів керування
Макети елементів керування - це напрямні, по яких вирівнюються елементи по вертикалі й горизонталі для однакового оформлення форми. Можна представити макет елемента у вигляді таблиці, у кожному осе

Створення нового макета елемента керування
Access автоматично створює макети в стовпчик у наступних випадках. 6 При створенні нової форми натисканням кнопки Форма у групі Форми на вкладці С

Перемикання макета елемента від табличного до макета в стовпчик або навпаки
Перемикання типу всього макета. 6 Виберіть макет елемента, клацнувши жовтогарячу область виділення макета в лівому верхньому куті макета. При цьому вибираються всі осередки макета.

Режим макета й режим конструктора
Режим макета Режим макета являє собою найбільш наочний режим для зміни форм. Його можна використати для внесення практично будь-яких змін у форму в Office Access. У режимі макета форма фактично вик

Доробка форми в режимі макета
Створивши форму, можна легко доробити її в режимі макета. Орієнтуючись на фактичні дані форми, можна змінити розташування елементів керування й підібрати їхні розміри. Можна додати у форму нові еле

Доробка форми в режимі конструктора
Доробити форму можна також у режимі конструктора. Можна додати у форму нові елементи керування й поля, розмістивши їх на сітці макета. Вікно властивостей дозволяє за допомогою зміни безлічі властив

Додавання елементів керування у форму
Деякі елементи керування створюються автоматично, наприклад, приєднаний елемент керування, створюваний при додаванні у форму поля з області Список полів. У режимі конструктора можна створити

Дизайн звітів
· Табличний макет нагадує електронні таблиці. Використовують, коли необхідно подати дані у простому форматі списку. · Макети «в столбик» схожі на форми, які заповнюють у банках або при зді

Створення простого звіту
В області навігації вибрати таблицю або запит, який треба використати як джерело даних для звіту. На вкладинці Создание у групі Звіти натиснути кноп

Групування даних у звіті
Відкрити звіт у режимі макета, а потім на вкладинці Конструктор у групі Группировка и итоги натиснути кнопку Группировка. Під звітом з’явить

Додавання підсумків у звіт
Щоб додати підсумки, звіт повинен містити не менше одного групування. Відкрити звіт у режимі макета. На вкладинці Конструктор у групі Группировка и

Створення звіту з нуля
На вкладинці Создание у групі «Звіти» натиснути кнопку Пустой отчет. Access створить порожній звіт та відобразить область задач Список полей

Використання режиму конструктора для додавання підписів
Проміжні підсумки та процентні значення більш зрозумілі, якщо до них додано підписи. Їх можна додати у режимі макета або у режимі конструктора: Відкрити звіт у режимі Констру

Додавання підписів у режимі макету
Щоб додати підписи у режимі макету, треба: Переключити відкритий звіт в режим макету. На вкладинці Конструктор у групі Элементи управления

Керування додатком користувача
Для об'єднання об'єктів у єдиному діалоговому додатку можуть бути створені кнопкові форми. Кнопкова форма є панеллю керування. Кнопки такої форми забезпечують виклик інших кнопкових форм, а

Створення кнопкової форми за допомогою диспетчера
Користувач має можливість за допомогою диспетчера кнопкових форм створювати кнопкову форму стандартного виду. Диспетчер кнопочных формможе бути отриманий наступними діями:

Створення підлеглих кнопкових форм додатка
Створимо три кнопкові форми для комплексів завдань деканату, кафедр і навчального відділу. Для створення кнопкової форми у вікні диспетчера кнопкових форм натиснемо кнопку Создать

Редагування імені і формування елементів кнопкової форми
Елементами кнопкових форм є кнопки з підписами. Підпис задається користувачем і повинен по можливості коротко і точно називати дії, які будуть виконуватись при натисканні кнопки. Для формування еле

Редагування імені і формування елементів кнопкової форми
Елементами кнопкових форм є кнопки з підписами. Підпис задається користувачем і повинен по можливості коротко і точно називати дії, які будуть виконуватись при натисканні кнопки. Для формування еле

Зауваження.
Ця команда доступна при відкритій бази даних. Параметри запуску визначають вид вікна додатка при його відкритті. Ці параметри дозволяють змінити заголовок вікна додатка, вибрати власне меню, контек

Додавання рисунка у кнопкову форму
У стандартну кнопкову форму можна вставити рисунок. Такий елемент може бути створений у будь-якій формі за допомогою кнопки панелі елементів Рисунок. Скориставшись кнопкою

Конструювання кнопкової форми
Головна і підлеглі їй кнопкові форми можуть бути створені користувачем самостійно у режимі конструктора. У цьому режимі може бути створена панель управління додатком нестандартного виду. Д

Запуск Access з відкриттям додатка користувача
Якщо в параметрах запуску встановлене посилання на кнопкову форму, то ця форма відкривається автоматично при відкритті бази даних. Якщо на робочому столі Windows створити ярлик для запуску Access з

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги