рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 4

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 4 - раздел Программирование, Програмування арифметичних та логічних задач у багатовіконному середовищі турбо паскаль     1. Дано 100 Цілих Чисел. Роздрукувати Їх В Зв...

 

 

1. Дано 100 цілих чисел. Роздрукувати їх в зворотному напрямку по 6 чисел у рядку.

 

2. Задано текст з 80 символів. Надрукувати спочатку всі цифри, які входять до нього, а потім усі символи, що залишились, зберігаючи при цьому взаємне положення символів у кожній з цих двох груп.

 

3. Задано непустий текст з цифр, за яким йде крапка. Надрукувати цифру, яка найчастіше трапляється в цьому тексті (якщо таких цифр декілька, надрукувати яку-небудь з них).

 

4. Перетворити масив х за таким правилом (використати масив у як допоміжний): усі від’ємні елементи масиву перенести в його початок, а ті, що залишились – у кінець, зберігаючи початкове положення як серед від’ємних, так і серед інших елементів.

 

5. Елементи масиву х циклічно здвинути на k позицій вліво (у – допоміжний масив).

 

6. Задано текст з 80 символів. Визначити, чи симетричний він, тобто чи можна прочитати його однаково зліва направо та справа наліво.

 

7. Дана (по рядкам) дійсна матриця розміром 7х4. Переставляючи її рядки та стовпчики, добитися того, щоб найбільший елемент (один з них) потрапив у верхній лівий кут.

 

8. Дана дійсна матриця розміром 10х20. Впорядкувати її рядки по зростанню суми їх елементів.

 

9. Дана дійсна матриця розміром 7х7, усі елементи якої розрізняються поміж собою. Знайти скалярний добуток рядка, у якому знаходиться найбільший елемент матриці, на стовпець з найменшим елементом.

 

10. Задано непустий текст з малих літер, за яким іде крапка. Роздрукувати цей текст великими літерами.

 

 


Додаток 5

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Програмування арифметичних та логічних задач у багатовіконному середовищі турбо паскаль

Київський національний університет технологій та дзайну.. факультет ринкових інформаційних та інноваційних технологій.. кафедра інформаційних та комп ютерних технологій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Варіанти завдань до лабораторної роботи № 4

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки
до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Мова Pascal" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 6.050102 „Системне програмування" та

Зв’язок з іншими дисциплінами.
Курсу передує вивчення наступних дисциплінах, які вивчалися у школі: "Математика", "Інформатика. Знання з курсу необхідні для використання у:

Стислі теоретичні відомості
Будь-яка природна мова складається з декількох основних елементів: символів, слів, словосполучень та речень. В алгоритмічній мові програмування маємо аналогічні структурні елементи: символи, слова,

Завдання
1. Ознайомитися зі структурою Паскаль-програми. 2. Засвоїти основні типи даних, прості оператори, логічні та арифметичні функції на прикладі, який запропонований викладачем. 3. Ви

Вміст звіту
Текст звіту має містити: 1) титульну сторінку, 2) назву роботи, 3) мету роботи, 4) завдання, 5) послідовність виконання роботи, 6) блок-схему а

Пуск/Программы/Проводник/D:/ТР/TURBO.
2. Ознайомитися зі структурою операторів умовного та безумовного переходу. 3. Розробити алгоритм розв’язання задачі згідно з варіантом (дод. 2). 4. Побудувати блок-схему розроблен

Вміст звіту
Текст звіту має містити: 1) титульну сторінку, 2) назву роботи, 3) мету роботи, 4) завдання, 5) блок-схему двох алгоритмів, 6) відповідні текст

Процедури та функції бібліотеки Graph
Малює геометричний образ: · дуги Arc(координата X центра, координата У центра:Integer; початковий кут, кінцевий кут:Word; радіус: Word);

ArcCoordType=record
X, Y, Xstart, Ystart, Xend, Yend: integer; end; · видача коефіцієнта дозволу по осях

PaletteType=record
Size: Byte; Color: array[0..MaxColor] of ShortInt; end; · видача останнього шаблону заповнення GetFill

TextSettingsType=record
Font: word; Direction: word; CharSize: word; Horiz: word; Vert: word;

LineSettingsType=record
LineStyle: word; Pattern: word; Thickness: word; end; Забезпечується 5 стилів (константа=0 –

ViewPortType=record
x1, y1, x2, y2: integer; Clip: Boolean; end; · видача кількості байтів запам’ятовування області ImageS

Послідовність виконання роботи
1. Запустити Турбо Паскаль 7.0. 2. Перевірити наявність бібліотеки Graph. 3. Ознайомитися з процедурами ініціалізації графічного режиму (InitGraph, CloseGraph). 4. Зробит

Вміст звіту
Текст звіту має містити: 1) титульну сторінку, 2) назву роботи, 3) мету роботи, 4) завдання, 5) узагальнену блок-схему алгоритму, 6) текст прог

Послідовність виконання роботи
1. Запустити Турбо Паскаль 7.0. 2. Ознайомитися з регулярними типами даних (масивами), множинами, записами. 3. Ознайомитися з оператором варіанта та оператором приєднання, який ви

Вміст звіту
Текст звіту має містити: 1) титульну сторінку, 2) назву роботи, 3) мету роботи, 4) завдання, 5) блок-схему алгоритму, 6) текст програми,

Послідовність виконання роботи
1. Запустити Турбо Паскаль 7.0. 2. Ознайомитися зі структурою процедур та функцій. 3. Розробити алгоритм розв’язання задачі згідно з варіантом (дод. 5), використавши власну функці

Вміст звіту
Текст звіту має містити: 1) титульну сторінку, 2) назву роботи, 3) мету роботи, 4) завдання, 5) блок-схему алгоритму, 6) текст програми,

Послідовність виконання роботи
1. Запустити Турбо Паскаль 7.0. 2. Ознайомитися з типами файлів та технологією роботи з ними. 3. Розробити алгоритм розв’язання задачі згідно з варіантом (дод. 6). 4. Поб

Вміст звіту
Текст звіту має містити: 1) титульну сторінку, 2) назву роботи, 3) мету роботи, 4) завдання, 5) блок-схему алгоритму, 6) текст програми,

Послідовність виконання роботи
1. Запустити Турбо Паскаль 7.0. 2. Ознайомитися з поняттям покажчика. 3. Вивчити операції над покажчиком. 4. Ознайомитися зі списковими структурами та деревами.

Вміст звіту
Текст звіту має містити: 1) титульну сторінку, 2) назву роботи, 3) мету роботи, 4) завдання, 5) блок-схему алгоритму, 6) текст програми,

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 1
  1. Для заданого цілого числа надрукувати таку таблицю: а а3 а6 а6 а3 а.   2. Надрукуват

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 2
  1. Значення змінних а, b та c переставити місцями так, щоб отримати .

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 2
  1. Задані ціле n>0 та послідовність з n дійсних чисел, серед яких є хоча б одне від’ємне. Знайти величину найбільшого серед від’ємних чисел цієї послідовності.

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 5
  1. Описати функцію ступінь(x,n) від дійсного х та натурального n, яка обчислює (через множення) величину xn, та використати ї

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 6
  1. type серія = file of real; Описати функцію отриц (s), що підраховує суму від’ємних елементів в серії s.   2. type FB = fil

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 7
  1. Створити однозв’язаний лінійний список, елементами якого є натуральні числа. Надрукувати значення елементів, розташованих між найбільшим і найменьшим елементами списку.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги