рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Лютеране в России и в Украине

Лютеране в России и в Украине - Семинар, раздел Религия, Лекции для III курса раздел 1. Введение в сравнительное богословие Лютеране В России.Первые Лютеранские Общины Появились В Росс...

Лютеране в России.Первые лютеранские общины появились в России уже в XVI веке, когда здесь образовались поселения иностранцев (торговцев, ремесленников, военных, состоявших на русской службе, а также военнопленных). К 1559 году относится упоминание о прибытии в Россию первого лютеранского пастора, а к 1576 году — о сооружении в Москве лютеранского храма.

После победы Петра I в Северной войне в состав России вошла Ингрия (Ингерманландия, историческая область вокруг Санкт-Петербурга), Эстония, Ливония и часть Финляндии. На этих территориях проживало много лютеран. Также Петр привлекал на Русь иностранных специалистов, что тоже вело к заметному увеличению количества лютеран в Российской империи. Екатерина II пригласила в Россию немецких переселенцев для освоения побережья Черного моря и Поволжья после русско-турецких войн. В 1819 году была создана Главная консистория Евангелической Церкви в России. В 1832 году принят устав Евангелическо-Лютеранской Церкви России. В 1914 году в Российской империи (без учета Финляндии и Польши) насчитывалось 3,6 млн. лютеран.

Положение лютеран в России было лучше, чем во многих других европейских странах, однако до 1905 года свободный переход русских (православных) в лютеранство не дозволялся.

В годы советской власти лютеране подверглись гонениям. К 1937 году на территории СССР не было ни одного действующего лютеранского прихода. На законных основаниях Лютеранская церковь существовала лишь в Прибалтике после ее присоединения к СССР перед началом Великой Отечественной войны. На остальной территории СССР первый лютеранский приход после погрома 1930-х годов был открыт в Акмолинске (совр. Акмола, Казахстан) в 1957 году.

В 1988 году официально утверждена Немецкая Евангелически-Лютеранская Церковь Советского Союза (ныне — Единая Евангелически-Лютеранская Церковь в России, на Украине, в Казахстане и Средней Азии). На территории России зарегистрировано 72 общины этой Церкви. Ее общая численность порядка 30-40 тыс. человек.

Также в России существует Евангелическо-Лютеранская Церковь Ингрии, следующая финской традиции. Ее возрождение началось в 1970 году регистрацией первого прихода в Петрозаводске. До 1992 года ее приходы входили в состав Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии. В 1992 году официально оформилась в самостоятельную Лютеранскую церковь. Сегодня к ней принадлежит около 15 тыс. человек.

Лютеранство в Україні відоме зі середини XVІ ст. До цієї течії належали деякі представники української шляхти. Обговорювалася можливість унії лютеран із православними. Проте внаслідок історичних процесів та діяльності чернечих католицьких орденів, зокрема, єзуїтів, дійшло до майже повного зникнення українських лютеранських громад.

Сьогодні в Україні лютеранство представлене кількома конфесіями, основними з яких є: Українська Лютеранська Церква та Німецька Євангелічно-Лютеранська Церква України.

Українська Лютеранська Церква (УЛЦ) організаційно виникла в Україні 1926 р. (Українська Євангельська Церква Аугзбурзького Віросповідання) і діяла в Західній Україні до 1939 р. Аби наблизитися до культурних традицій регіону та сприяти успіху місії ця конфесія використовувала в богослужінні власну редакцію Божественної Літургії Святого Іоанна Золотоуста,. У радянський період УЛЦ зазнала переслідувань, церковні будівлі і майно було націоналізоване. Багато вірних і пастирів були репресовані, декому довелось вимушено емігрувати.

Після проголошення Незалежності України почалося відродження УЛЦ. Її громади засновуються в Києві, Тернополі, Кременці, Запоріжжі, Севастополі, Сімферополі та інших населених пунктах.

Керівним органом УЛЦ є Собор, який скликається, як правило, раз на рік. У період між Соборами діють Синоди. На місцях діють громади або місійні станиці. Основним навчальним закладом, який готує магістрів богослов’я, є Українська Лютеранська Богословська Семінарія Святої Софії в Тернополі. УЛЦ видає газету “Стяг” та журнал “Добра вістка”. За даними Держкомнацрелігій України на 1 січня 2008 року УЛЦ мала 40 парафій, в яких служили 37 священнослужителів. З 2000 року головою УЛЦ є єпископ В’ячеслав Горпинчук.

Німецька Євангелічно-Лютеранська Церква в Україні (НЄЛЦУ) веде свою історію від домашніх лютеранських громад німецьких поселенців середини XVIII ст. З 1765 року відомо про звершення лютеранських богослужінь у Києві. Їх відвідували німці, що тоді мешкали в українській столиці.

В останній чверті XVIII ст. розпочалась активна колонізація Північного Причорномор’я іноземними поселенцями, серед яких значну частину становили німці-лютерани. На середину ХІХ ст. їх нараховувалося близько 500 тис. осіб. З 1803 р. з дозволу імператора Олександра І починається процес офіційного відкриття лютеранських громад в Російській імперії, які за часів Миколи І об’єднались Євангелічно-Лютеранську Церкву в Російській імперії, до складу якої входили і лютеранські громади на території України.

За радянських часів лютерани-німці зазнали переслідувань і в Укарїні. Відродження німецьких лютеранських громад почалося в Україні також з кінця 1980-х років. 1990 року в Одесі була офіційно зареєстрована перша лютеранська німецька громада в Україні. 1992 року було офіційно проголошено створення НЄЛЦУ. 1993 року НЄЛЦУ отримала реєстрацію державної влади України. НЄЛЦУ входить до складу Євангелично-лютеранської Церкви в Росії, Україні, Казахстані та Середній Азії, хоча і є самостійною у своїх внутрішніх справах. З 1993 року в Одесі діє Духовна семінарія НЄЛЦУ. У НЄЛЦУ прийняте персональне фіксоване членство із членськими внесками на користь Церкви. Сьогодні громади НЄЛЦУ діють практично у всіх регіонах України. За даними Держкомнацрелігій України ця конфесія на січень 2008 року налічувала 38 громад та 31 священнослужителя.

Крім зазначених двох лютеранських об’єднань в Україні також діють 17 лютеранських громад. Таким чином загальна кількість лютеранських громад в Україні наближається до 100.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Лекции для III курса раздел 1. Введение в сравнительное богословие

По сравнительному богословию.. для iii курса.. киевской духовной семинарии..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Лютеране в России и в Украине

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Предуведомление
Нижеследующий текст представляет собой примерный конспект лекций по Сравнительному богословию, прочитанных мной в 2009/2010 учебном году для студентов третьего курса Киевской Духовной Семинарии. Те

Сравнительное богословие как дисциплина
Сравнительное, или обличительное, богословие изучает исти­ны православной веры в сопоставлении с теми догматическими, каноническими и церковно-практическими отклонениями, которые содержат ино

Три чиноприема инославных
  Православная Церковь не оставляет без поддержки всех инославных христиан, изъявивших желание вернуться в ее лоно, Вместе с тем она учитывает разную степень отдаленности каждой из ко

I. Отступления в экклезиологии и триадологии.
  1. Учение о главенстве (примате) Римского епископа над Церковью. Это учение начало формироваться в эпоху Вселенских соборов, а официальной доктриной стало уже в X-XI вв. В современн

IV. В области мариологии
  1. Догмат о непричастности Богоматери к первородному греху, о непорочном зачатии. Догмат провозглашен в 1854 г. папой Пием IX без созыва Собора. Догмат учит: в силу будущих

V. Отступления в сфере совершения Таинств.
1. Таинство Миропомазания. В РКЦ это Таинство совершается только епископом над членом РКЦ, достигшем отроческого возраста. Сейчас католики разрешают униатам совершать Таинство через священ

VI. Особые церковные установления.
1. Учреждение неизвестного Церкви сана кардинала. Это вызвало смешение степеней священства. Слово "cardinalos" значит главный, ведущий. Так называли священников главных (кафедрал

Католическое учение о власти Папы над Церковью
  Папа является главой Римско-католической Церкви, патриар­хом Запада и примасом Италии. Ему принадлежит первенство юрисдикции, право законодательства (primatus jurisdictionis), пра­в

Евангельские свидетельства о святом апостоле Петре
  По римско-католическому учению, апостол Петр, и только он один из апостолов, получил от Иисуса Христа ту чрезвычайную, единоличную власть над Церковью, которой, по праву преемства,

Отношение апостола Петра к другим апостолам
  Если внимательно прочесть Новозаветные тексты, касающиеся деятельности святого апостола Петра, то можно видеть, что ему принадлежало особое место в лике апостолов. В перечне апостол

Роль Римского епископа и Римской кафедры в Древней Церкви
В апостольское время первенствующее положение во Вселенской Церкви принадлежало Иерусалимский кафедре — первым епископом ее был Иаков Праведный, брат Господень. Отец церковной истории Евсевий Кесар

События 1054 года
Несмотря на то, что традиционно 1054 год считают годом великого церковного раскола между Востоком и Западом, среди современных исследователей бытует иная точка зрения. Раскол стал реальностью гораз

Проблема датировки церковного раскола между Востоком и Западом
Среди исследователей существуют разные подходы к датировке раскола. Можно выделить три основных подхода. 1) Традиционный. Относит начало схизмы к 1054 году, то есть к моменту издани

I Ватиканский Собор
Инициатива созыва этого собора принадлежала папе Пию IX (1846-1878). Подготовка к Собору велась четыре года (1865-1869). Открылся Собор 8 декабря 1869 года. Количество иерархов, принявших участие в

Критика учения о папской безошибочности
Безосновательность учения о папской непогрешимости можно подтвердить рядом исторических примеров. 1. Папа Либерий I (IV век) был сторонником св. Афанасия Александрийского в его борьбе с ар

История появления и развития на Западе учения о Filioque
  Православное учение об исхождении Святого Духа от Отца было сформулировано отцами Второго Вселенского Собора в следующем виде: "Και εις &

Священное Писание об исхождении Святого Духа
  Евангельское учение о Третьем Лице Святой Троицы не отличается такой же полнотой и определенностью как ветхозаветное учение о Боге-Отце и новозаветное учение о Боге-Сыне. Почти все,

Критика учения о Filioque Константинопольским Патриархом Фотием
Первым из восточных отцов последовательную развернутую критику латинской вставки в Символ веры предложил еще в IX веке Константинопольский Патриарх Фотий. На его аргументах, приведенных в Окружном

Богословы XIX-XX веков о Filioque
Одними из первых, кто стал специально изучать проблему Filioque в указанный период, были русские богословы. В конце XIX века богословская оценка учения о Filioque приобрела особую актуальность в св

Точка зрения Жана-Мишеля Гаррига и Олевье Клемана
Среди попыток римо-католических богословов найти приемлемую для Востока интерпретацию Filioque, одна из наиболее значимых принадлежит священнику Жан-Мишель Гарригу (Jean-Michel Garrigues). Во второ

Католические разъяснения 1995 года
29 июня 1995 года в день святых апостолов Петра и Павла (по новому стилю) Константинопольский патриарх Варфоломей присутствовал на традиционном экуменическом богослужении в римском соборе Святого П

Католическая сотериология
Осмысление сотериологии любой инославной конфессии является необходимой составляющей изучения её вероучения, и важнейшей предпосылкой осмысления ее практической жизни. В православном богословии, на

Учение о первородном грехе
Хотя во многих православных учебниках богословия мы встречаем словосочетание «первородный грех», следует помнить, что этот термин пришел к нам с Запада. Впервые это словосочетание употребил блаженн

Интерпретация жертвы Христовой
Такое специфическое понимание последствий грехопадения привело католическое богословие и к специфической интерпретации жертвы Христовой. По учению Ансельма, чтобы примириться с Богом после

Усвоение спасения
Всякому человеку, уверовавшему во Христа и принявшему Святое Крещение, прощается как первородный грех, так и все его личные грехи. Однако в силу немощи человеческого естества мы продолжаем грешить.

Индульгенции
Для тех людей, которые принесли покаяние перед священником и получили разрешение, возможно получение полного или частичного освобождения от временного наказания за совершенные грехи. Такое освобожд

Догмат о непорочном зачатии Девы Марии
8 декабря 1854 года папа Пий IX издал буллу «Ineffabilis Deus», которой был провозглашен догмат о Непорочном зачатии Девы Марии. Хотя булла была обнародована без предварительного Соборного обсужден

Догмат о телесном вознесении Девы Марии на небо
1 ноября 1950 года папа Пий XII в апостольской конституции «Munificentissimus Deus» провозгласил еще один мариальный дог­мат — о взятии (лат. — assumptio) Девы Марии на Небо с телом и душой. Дослов

Особенности католического учения о Таинствах
Католическая Церковь учит, что Таинства — это священные и действенные знаки, установленные Иисусом Христом, чтобы сообщать людям спасительную благодать. Участвуя в таинствах, человек получает от Бо

Таинство Крещения
Материей таинства Крещения является естественная вода, а формой — произнесение крещальной формулы: «Я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа». Традиционно на Западе Крещение совершалось через

Таинство Миропомазания
Миропомазание в Католической Церкви еще именуется конфирмацией (от лат. confirmo — подтверждать, укреплять). Материей этого таинства является святое миро — особым образом приготовленное вещество. В

Таинство Брака
Главной отличительной чертой католического учения о таинстве Брака является так называемая консенсуалистская теория (от лат. consensus — согласие). Смысл ее в том, что действующей причиной т

Таинство Священства
Католическая Церковь, также как и Православная, признает три степени священства: епископ, пресвитер, диакон. Все эти степени могут быть дарованы лишь через совершение рукоположения. В католической

Таинство Покаяния
Сегодня Католическая Церковь сохраняет учение о трехчастной структуре Таинства Покаяния. Материей этого Таинства являются действия верующего, состоящие из трех частей: сокрушения, словесного испове

Таинство Елеопомазания
Материей этого таинства в Католической Церкви является освященный елей (растительное масло), а формой — молитва, произносимая при помазании. Совершителем Таинства может быть епископ или священник.

Таинство Евхаристии в Католической Церкви
Богословское учение.Прежде всего следует отметить, что в латинской богословской традиции Евхаристией называют: 1) Таинство, установленное Иисусом Христом во время Тайной Веч

Современное положение Римско-Католической Церкви
Статистические данные. Все население земного шара по состоянию на 2004 год составляло 6 388 500 000 человек. Из них христиан около 2 млрд., мусульман – 1 млрд.180 млн., индуистов –

Вальденсы
  Родоначальником вальденсов считается богатый купец из Лиона Вальдес (Вальд, Вальдо), который жил во второй половине XII века. Он стремился глубоко изучить Священное Писание и потому

Жизнь и особенности богословия Джона Виклефа
  Джон Виклефродился в Англии около 1330 года. Он закончил университет в Оксфорде, в 1361 году принял священный сан. Но и после этого большую часть своего времени Виклеф проводил не н

Жизнь и особенности богословия Яна Гуса
Биография. Ян Гус родился в Чехии около 1369 года. Он закончил Пражский университет, который в то время являлся одним из лучших университетов Европы. В 1393 году Гус получил здесь

Гуситское движение. Богемские братья
  Чашники и табориты. Казнь Гуса вызвала в Чехии бурю негодования. Чешский сейм направил в Констанцу свой протест, в котором говорилось, что Гус был высоконравственны

Причины Реформации
  Прежде чем перейти к разговору о религиозной революции XVI века, следует поставить вопрос о причинах Реформации. Первый принципиальный вопрос — почему радикальные идеи рефо

Жизнь и реформаторская деятельность Мартина Лютера
  Мартин Лютер родился в Саксонии 10 ноября 1483 года. С 1501 по 1505 год он обучался в Эрфуртском университете. Получил степень магистра искусств, дававшую право на преподавание. Из

Аугсбургский религиозный мир. Попытки диалога между лютеранами и Православной Церковью
  После смерти Лютера среди его последователей лютеран начались ожесточенные идейные споры, длившиеся три десятилетия и получившие название «тридцатилетней войны в лютеранстве». Лишь

Символические книги лютеран
Лютеранское вероучение в наиболее полном виде представлено в символических книгах. Полный сборник этих книг был издан в день 50-летней годовщины Аугсбургского Вероисповедания — 25 июня 1580 года. Э

Учение о Священном Писании
Высший авторитет в вопросах вероучения с точки зрения лютеран принадлежит Священному Писанию, что выражено в принципе «sola Scriptura» (только Писание). Писанию подчинен авторитет всех последующих

Учение об оправдании
Это учение занимает центральное место в богословии Лютера. Оно является определенной «визитной карточкой» лютеранства. С точки зрения Лютера человек спасается одной лишь верой в Иисуса Христа. Бог

Вера и добрые дела
Центральным моментом лютеранского учения об оправдании является утверждение о спасении одной лишь верой. Для лютеран истинная вера — это не просто признание историчности всего, что написано в Еванг

Учение о Церкви
В сочинениях Лютера нет стройного законченного учения о Церкви. Все же одной из центральных мыслей Лютера было утверждение о том, что Римская Церковь — это Церковь Христова, которая оказалась в пле

Сакраментология
Таинства в лютеранском понимании суть «знаки благодати (signa gratiae)». В каждом Таинстве лютеране выделяют две составляющие: внешний знак и Слово Божье (Apologia 24, 69-70). То есть Таинствами яв

Лютеранский подход к богослужению
Основополагающий принцип лютеран в отношении богослужения четко сформулирован в «Аугсбургском исповедании». Здесь в статье 7 («О Церкви»), в частности, говорится: «Для истинного единства Церкви дос

Пост в лютеранстве
В лютеранских церквах сохранены два общецерковных поста: Рождественский (в соответствие с западной традицией он именуется Адвентским), который длится в течении трех-четырех недель перед праздником

Лютеранство в современном мире (краткий обзор)
В XIX-XX вв. вследствие миграции лютеран из европейских стран, а также благодаря активной миссионерской деятельности лютеранство распространилось в США, Бразилии, Танзании, Эфиопии, Индии, Индонези

Ульрих Цвингли (1484-1531)
  Родился 1 января 1484 (менее чем через два месяца после рождения Лютера) в Вильдхаусе, графство Тоггенбург (ныне в кантоне Санкт-Галлен, Швейцария). Первоначальное образование получ

Жан Кальвин (1509-1564)
Вторым швейцарским реформатором был Жан Кальвин, младший современник Цвингли и Лютера. Его деятельность связана с другим швейцарским кантоном — с Женевой. Кальвин был не первым, кто попытался осуще

Учение Кальвина о евхаристии
Позиция Кальвина в вопросе о евхаристии находится посередине между Лютером и Цвингли. Иногда его даже обвиняют в осознанной попытке примирить эти две доктрины. Но все же нельзя не заметить, что уче

Учение Кальвина о предопределении
Отцом доктрины предопределения в западном богословии по праву считается блаженный Августин (354-430). Он высказал ее в ходе борьбы с пелагианской ересью. Августин пришел к мысли, что человек своими

Арминианский спор
Можно сказать, что эта полемика стала самым важным событием в истории реформатства после смерти Кальвина. Как издание «Формулы согласия» окончательно оформило классическое лютеранство, так и каноны

Дортский (Дордрехтский) синод (1618-19)
После бесчисленных споров 13 ноября 1618 года Генеральными Штатами был созван Национальный Синод в Дордрехте, который работал до 9 мая 1619 года. На нём присутствовали восемьдесят четыре делегата и

История Реформации в Англии
Реформация в Англии опиралась на национальную традицию критики Римско-Католической Церкви, изложенной в трудах теоретиков соборного движения, теологических трактатах и проповедях Джона Уиклифа и ло

Англиканское вероучение
Доктрина Англиканской Церкви представляет собой уникальное сочетание положений, присущих как католическому, так и протестантскому (лютеранскому и кальвинистскому) вероучениям. Церкви Англиканского

Административное и иерархическое устройство Церкви Англии
Внастоящее время Англиканская Церковь насчитывает около 26 миллионов членов. Главой ее является правящий монарх, который назначает по согласованию с премьер-министром архиепископов (2 чел.), еписко

Англиканское содружество
Англиканским содружеством(англ. Anglican Communion) называется объединение церквей, исповедующих доктрину англиканства, придерживающихся практики богослужения, опреде

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги