рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

І “Н О В А Ф І Л О С О Ф І Я” Л Ю Б О В И

І “Н О В А Ф І Л О С О Ф І Я” Л Ю Б О В И - раздел Религия, БОГДАН ЗАВІДНЯК. Щаблі любови до Бога. (Бл. 330-379)   Св. Василій Великий[2...

(бл. 330-379)

 

Св. Василій Великий[244] як і його ближчі друзі по каппадокійській школі багато чого перейняли від філософії давньої Греції та неоплатонізму зокрема, для вироблення християнської філософії у морально-аскетичній площині. Практично вони проповідували “філософію” Ісуса Христа, давши приклад, якою має бути моральна філософія християн, філософія християнського життя, а, особливо, філософія чернечого життя. В останній має переважати дух молитви, аскези та споглядання. Так, св. Григорій Назіянзин відбирав все те, що корисне для ведення такого праведного життя, радивши уникати всього того, що не приводить до віри[245]. Тож якою каппадокійські отці могли бачити філософію?

Перш за все – як загальне знання, яке вони називали філософією, тоді, – мудрість та моральне знання, наголошуючи на тому, що моральні потреби є зобов’язуючими для всіх людей, оскільки вони створені на образ і подобу Божу.

На думку Мелінґрея, таке “поняття “філософія” Григорій Назіянзин та Григорій Ніський використовували для пояснення етапів розвитку релігійної свідомости. Саме вони ввели в обіг це слово, сповнивши його цим значенням у всій його повноті”[246]. Вони додавали до понять з площини етики епохи еллінізму нові, намагаючись виразити через них новий спосіб християнського життя на шляху до досконалости. Каппадокійські отці називали це нове знання hè emè philosophia (“наша філософія”), he alethès philosophia (“істинна філософія”) та he katà Kristòn philosophia (“філософія Ісуса Христа”).

Тож єпископ Кесарії Каппадокійської (370) відомий як ревний поборник православної віри, ворог аріанства та засновник форми чернечого життя на Сході. Його перу належать численні проповіді, богословські трактати, серед яких виділяється твір “Шестиднев” (дев’ять проповідей) та “Правила віри” для ведення Богопосвяченого життя. До догматичних творів слід віднести: “Проти Евномія” (у трьох книгах – христологічний трактат) та трактат “Про Святого Духа” (пневматологічний твір). У “Зверненні до юнаків щодо підходів до читання язичницької літератури” св. Василій Великий показує своє позитивне ставлення до гуманістичних творів дохристиянської доби. На його думку, в них містяться зразки зображення чеснотливого життя, тож твори Гомера, Гесіода, Евріпіда та Платона слід сприймати як вид літератури, що підготовлювала прихід справжньої філософії.

В екзеґетичному творі “Шестиднев” мисленник відстоює християнську тезу про сотворення світу Богом “з нічого”. Сотворення відбувається в часі, включно з матерією.

В аскетичних та моральних творах в центрі уваги св. Василія Великого перебуває Бог – найвище Благо, остаточна ціль людського життя. Святий Дух своєю любов’ю оживляє, Син Божий приноситься в дар Богом Отцем, тож у Христі слід жити, наслідуючи Його життя у Пресв. Трійці.

 

 

М І С Т И Ч Н Е Б О Г О П І З Н А Н Н Я

С В. Г Р И Г О Р І Я Н І С Ь К О Г О

(335-394)

 

В тому, що єпископ Нісси[247], молодший брат Василія Великого був більше філософом дають змогу пересвідчитися його вирази, стиль мислення, що близький до філонівського та плотинівського. На цей факт звернув увагу ще Барденгевер[248]. Але все ж апофатичне богослов’я св. Григорія базується на екзегетичних і аскетичних творах. Осердям його вчення є некінченна Божа любов (agape).

Важливим кроком у Богопізнанні стало обґрунтування Божої нескінченности. Приводом для цього послужила хибна точка зору Евномія, який навчав, що людина може досконало пізнати саму сутність Бога через атрибут “ненароджености” (aghennesia) , що є виключно властивістю Бога, адже ненародженість не передається. Звідси Евномій робив висновок, що Син, будучи народженим, не може бути Богом. Таке формулювання утруднювало подальшу розробку тринітарного таїнства. Тож Григорій Ніський висунув зустрічну тезу щодо абсолютної непізнавальности і невимовности Бога. Вона не була новою, бо вже Філон та Климент – олександрійські мислителі – покликалися на підставу Божественної ономатології – трансцендентність. Згодом Плотин наголошував на простоті Єдиного. У свою чергу Григорій подав обґрунтування безконечности або нескінченности Божества (apeiria). Тепер Бог не сприймався як щось невизначене, недосконале а, як щось цілковито позитивне, як те, що містить вид будь-якої досконалости, будучи самим “океаном” досконалости.

“Величі Бога немає меж”, – пише Григорій Ніський, – а “те, що не має ні величини, ні ширини, як можливо зміряти?”[249]. Отож, Бог є нескінченний, а нескінченне неможна описати.

Згідно Ніського, є три шляхи сходження до Бога, проте жодний не проливає світло на природу Бога.

Перший шлях. Ним слідують нерозумні, коли очищуються від зла і гріхів.

Другий шлях. Коли розумні, які перебувають під пеленою, тобто набувають пізнання прихованих речей, приводять душу через видимі речі до відкриття невидимої природи[250].

Третій шлях. Ним здіймаються досконалі, коли перебувають у темряві, а саме там і відбувається сходження душі до Бога[251].

Другий аргумент, який дає змогу свідчити про невимовність і незбагненність Бога, – це якісна онтологічна відмінність, що відрізняє створіння від Творця. Бо сотворене має свою власну структуру як і несотворене. Проте між ними немає прямого відношення, як немає нічого спільного.

Ось свідчення св. Григорія Ніського:

 

“Найбільш типова властивість Бога є та, що його природа перевищує будь-яку форму думання”[252].

 

Неспроможність душі досягнути Бога своїми розумовими силами подана у Проповіді VII “Коментаря на Еклезіаста” (In Ecclesiasten Solomonis). Їй залишається мовчати про природу Бога.

Душа завжди є в єдності з природою і бачить саму себе.

 

“Хоч ніколи наше бажання пізнати Бога не увінчується успіхом, все ж ніколи не поменшується пал бажання, бо властиво, ми очікуємо оте, що є завжди більш прославлене і Божественне від того, що є предметом медитування”[253].

 

Мисленник підтверджує ці слова прикладом з життя Мойсея. Так, Бог сприймається більше любов’ю, ніж пізнанням[254].

Св. Григорій Ніський приходить до такого трактування завдяки правді про сотворення світу. Не лише тому, що ми належимо до чуттєвого світу а він до умовидного, як твердять неоплатоніки, а тому, що ми належимо до світу, сотвореного Ним, а не несотвореного. Людський розум, будучи сотвореним не може цього не пізнати.

У святого є ще два висновки, які заслуговують уваги. Перший стосується до відношення між вченням Ніського про незбагненність Бога і аристотелевою логікою, а другий – аналогії.

Згідно канону Аристотеля, Григорій Ніський правий, коли вказує на непізнавальність і невимовність Бога. Так, вже Аристотель наголошував, що “неможливо вести мову про безконечне”[255]. Тож мисленник спирається на це формулювання Стагирита.

Щодо другого висновку – принципу аналогії – то св. Григорій Ніський її не виключає, але вважає, що завдяки їй можна прийти тільки до відкриття динамічного аспекту Божества і Його дії, а не Божої сутности. Від краси і величі світу ми можемо виводити красу і велич Творця: від роздумування над мудрістю Творця, а не від Його природи[256].

 

 

Д У Х О В Н А П О Е З І Я

Б О Ж Е С Т В Е Н Н О Г О С В І Т Л А

С В. Г Р И Г О Р І Я Н А З І Я Н З И Н А

(326/30-389/390)

Каппадокійський отець Церкви має відношення до нашої теми з багатьох причин. Насамперед тому, що він провів навчання філософії (риторики, софістики та ін.[257]) і літератури в Атенах (350-356/358), після того як закінчив школу в Кесарії Каппадокійській. Православний богослов Іларіон (Алфеєв) зауважив: “Любов Григорія до вченості, особливо до філології та філософії, була не менш палка, ніж його відданість християнській вірі”[258]. Справді, сам Григорій теплими словами згадуватиме про дружбу з св. Василієм Великим і їхнє “прагнення посвятити життя філософії”[259]. Батько Григорія був епископом місцевої церкви на південному заході Каппадокії, недалеко від м. Назіанз. Будучи одним із співучнів[260] свого друга, св. Василія Великого, Григорій, за глибину думки названий “Богословом”[261], довший час жив чернечим життям, а згодом очолив дієцезію в поселенні Сасіми (372). Цій події передувало “насильницьке” свячення на священика батьком Григорія[262], який прагнув зберегти любов до мовчанки і споглядального життя. Тож друга причина, яка спонукає нас говорити тут про Григорія Богослова – його любов до контемплятивного життя і мовчанки на самоті з Богом. Тут не місце ширше висвітлювати біографію святого, тож тільки пригадаємо, що упродовж екуменічного Константинопольського собору в 381 році (2-ий Вселенський) св. Григорій відмовився від патріаршого титулу по причині внутрішніх колізій і оселився в містечку свого народження, Аріанзі (383-389)[263]. Там він провів останні дні свого життя, присвятившись творчості та умовидному спогляданню.

Коли говорити про характер творів св. Григорія Богослова, то це проповіді (Oraziones, збереглося тільки 27), листи (249, хоч і не всі можна вважати автентичними) та поетичні твори. Сюди слід додати “Богословські роздуми” св. Григорія з Константинопольського періоду 380 р. Поетичний доробок Григорія Богослова заслуговує особливої уваги. Згідно патристичного корпусу, це: Carmina dogmatica, moralia, historica та Epigramma. Книга “Про себе” (AgDÂ ©"LJ@Ø) містить 99 віршованих творів, поему “Про своє життя” (De vita sua). Але довіримось слову самого Григорія: “Понад усе я поставив філософію, яка полягає у тому, щоб впасти ниць перед Богом”[264], маючи на увазі вести напівчернечий спосіб життя. Тож загалом мисленника Григорія можна розглядати як співця Божого таїнства.

Коли і можна сказати, що богослов’я – це людський логос у служінні Божественному Логосу, то, на думку св. Григорія, її слід доповнити важливими елементами: служінням, контемплятивним життям, чистотою душі і плоті та практикою сповіді[265]. Він правий, коли говорить, що до богословського життя слід ставитися серйозно і грунтовно до нього готуватися: молитвою, спогляданням, бо це таїнство Христової віри. Його пафосна думка вражає: “Думати про Бога є важніше ніж дихати, тож Богопізнання має стати ціллю життя”. Цей самий уривок проповіді служить закликом думати про Бога і вдень і вночі, говорити про Нього ввечері і вранці і в полудень, славлячи Господа. “А тому я не забороняю мислити про Бога, а дискутувати про Нього. Та навіть дискутувати не забороняю, коли дискусія ведеться побожно, а забороняю вступати в суперечку, коли вона даремна і до нічого не приводить”[266]. Тож тільки фахівці, священнослужителі мають право бути експертами, коли вони можуть належно присвятитися Богопізнанню, без якого будь-яка розмова про Бога буде неповною.

Св. Григорій Богослов не поділяє хаос думок, який приводить до суперечок між віруючими, що зовсім не означає заборону вільно шукати нових стежок у Богопізнанні. Зрозуміло, чому так гостро перед ним стояла ця проблема свободи у Богомисленні. Він сам пережив досвід, коли очолив дієцзію в Константинополі, вщент спустошену аріанством, вченням, яке підтримував імператор Валент. Тож загал віруючих, на думку св. Григорія, “має триматися подалі від безплідних балачок, які свідчать про хворобливе ставлення” до Богопізнання. Мисленник радить таким віруючим зберігати чесноту, бо вона менш небезпечна, ніж безплідні балачки[267]. Слід зауважити, що ця порада актуальна в сьогоденні, коли в колі самих теологів зауважується сходження наманівці і катма шукати в пустослівних доктринах “системних теологів” правдивого світла Богопізнання. Св. Григорій насамперед мав на увазі христологічне та тринітарне розходження, тож звертав увагу на оборону христологічного вчення від єресі аріанства та евноміанства. Коли й можливі паралелі з сучасним “теологознавством”, то нутром його є “теологія без Бога або поставшвіцу”.

Мова св. Григорія нагадує стиль платоніків та неоплатоніків, тож за визначенням його Богомислення є радше християнським платонізмом, який виразно проглядається у його ангеології, коли він говорить про духовні субстанції, перші після Бога. Вони сотворені Красою, тож є й вони світлі, що просвічують інші, завдяки посиланню світла, що походить від джерела – Бога[268].

Розглянемо декілька прикладів з Богомислительної творчости св. Григорія – вжиток мови неоплатоніків: hypostasis, ekporeusis, anarchos. Він ретельно підбирав термінологію, яка найвідповідніше підходила для формулювання таїнства Пресв. Трійці. Три іпостасі або особи єдиносущні, рівні, тієї ж волі, ума і дії.

Ще з дитячих років Григорій вважав себе “новим Самуїлом”, оскільки його мати, на ім’я Нонна, палко благала появи на світ сина і бачила його у сні[269]. Тож, присвятившись Чистоті (agneia) і обравши безженний стан мисленник крок за кроком сходив до “сяйва Пресв. Трійці”, світлішої (phaónteron) від Якої не міг нічого іншого й уявити, невимовне сяйво (sélas). Отець відмінний від інших Осіб, бо немає народження (aghennesia), Син – бо народжений (ghennesia) а св. Дух – тому що походить від Них (ekporeusis).

Цей текст проповіді св. Григорія слід читати дуже уважно, бо в ньому глибина думки чудового мислителя:

“Бог Отець є ненародженим Батьком, бо в Нього немає народження. Бог Син є Сином але Він не є без народження, бо походить від Отця. Але коли ти розумієш народження у часовому значенні, то й Він немає початку (безначальний), бо є автором часу і не підлягає часу. Бог Дух Святий є воістину Дух (тобто тільки дух), що сходить від Отця, але не шляхом народження чи синівства, а за походженням (ekporeusis), якщо це у випадку застосування слова з метою пояснити думку. Влада Отця бути не-народженим не залежить від самого факту, що Він народжує, ні від того факту, що Син стає народжений, оскільки походить від не-народженого, і навіть Дух є в Отці і в Сині, бо походить, або тому, що є Бог, навіть коли так не здається з точки зору атеїста”[270].

Що ж тут з філософської тематики, скажемо ми? Справді, св. Григорій Богослов у цьому тексті наголошує на вищості Отця, який є “ненароджений” (anarchos). “Ім’я Бога Отця походить від “безначальности”; Сина – від Начала; а Того, хто (“собезначальний”) з Началом є Дух Святий”[271].

“Природа, яка є одна у трьох, є Божа; але те, що творить їхню єдність є Отець, від Якого залежать інші Особи, не тому, що Вони змішані з Ним, а тому, що перебувають в Єдности”[272].

Доказом того, що отець Церкви вживає образний стиль можуть служити приклади: струмок, сонце, проміння, світло тощо. Проте мисленник наголошує, що ці образи є невідповідними або неточними і тільки служать для пояснення таїнства. Він підкреслює нашу безсилість проникнути в саму суть природи народження, походження та відмінностей між Особами.

Якими таємничими є народження і походження від ненародженого Отця, таємні та відмінні одне від одного процеси, які відділені від них часом[273].

Теандричною є христологія св. Григорія Богослова. Подивляємо захист ним Божества Святого Духа.

Цікавим є один поетичний спогад Григорія, епізод з пережитого, в якому він зауважує, що “страх – найбільш переконливий урок”, щоб повірити в Бога[274]. Але не страх перед смертю, а від того, що зветься духовною смертю, бо він ще не був охрещений. Тоді-то він дав обіцянку присвятити своє життя Богові, коли Він врятує йому життя, кажучи: “Ти втратиш Свого служителя, коли не врятуєш мене!”[275].

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

БОГДАН ЗАВІДНЯК. Щаблі любови до Бога.

БОГДАН ЗАВІДНЯК... Щаблі любови до Бога Містично досвідна філософія Бога...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: І “Н О В А Ф І Л О С О Ф І Я” Л Ю Б О В И

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Богдан Завідняк. Щаблі любови до Бога. Містично-досвідна філософія Бога. - Львів: Місіонер, 2010.- 1001 с.
  Діалектика любови, засвідчена святоотцівською та схоластичною думкою у цій монографії, є спробою побудови містично-досвідної теодицеї у її класичному вираженні. Не спираючись на упо

В І Д А В Т О Р А
  Віддаючи на суд читачеві цю книгу з теодицеї, і перш ніж почую його думку про неї, вважаю за потрібне подати декілька зауваг. Шлях до Істини пролягає через самозаглиблення,

УВІЙШОВ У НЕЗНАНЕ
  Entreme donde no supe...   Ступив колись-то, навмання, В незнане я котрогось дня, Що вище всякого знання.

ТЕМНА НІЧ ДУШІ
  Noche oscura del alma...   Ніч яка була темна, Де сум і тендітна любов паленіла – О, в щасті б

ТА ЇЇ Т И П О Л О Г І Я
  Німецький філософ Ґотфрід Вільгельм Ляйбніц (1646-1716) ввів назву Teodicea щоб вказати на цю частину філософської теології, яка веде мову про “право і оправдання бога” (t

Енріко Берті Джованні Реале
Отож, у ХХ столітті з боку прихильників аристотелівської системи, і тих, які визнають за Аристотелем високий авторитет науковця, висувається думка про те, що Бог у Аристотеля володіє всіма ознаками

Б О Г У Д А В Н Ь О Г Р Е Ц Ь К О М У М И С Л Е Н Н І
  Звичайно, тут ми не зможемо приділити увагу всім школам античного полісу, а тільки основним теодицейним побудовам філософії Давньої Греції, не наважуючись на детальний огляд теорети

Т Е О Г О Н І Я” Г Е С І О Д А
  Вести мову про світ давньогрецької думки слід починати з міфології і Олімпу грецьких божеств. Давні греки вважали, що перші чотири начала: Хаос, Земля, Тартар і Любов паную

У І О Н І Й С Ь К И Х Ф І Л О С О Ф І В
  Стародавній Мілет, столиця острова Самос у Еґеї, став колискою натуралістичної думки Давньої Греції. З ним ми пов’язуємо ім’я великого природознавця Талеса Мілетського (638-548 до Р

Г А Р М О Н І Я С Ф Е Р” У В Ч Е Н Н І П І Ф А Г О Р А
(бл. 570-498 до Р. Хр.)   Про життя засновника назви “філософія” існують три біографії авторів III-IV ст. після Хр.: Діогена Лаертського, Порфірія і Ямвліха.

Чи існував Піфагор?
  Про Піфагора виразно говорить Геракліт, коли той виступав проти біціпітів (тобто проти тих філософів, які припускали дуалізм між найвищим Принципом і чуттєвою реальністю); Емпедокл

Піфагорейське вчення
  Вчення Піфагора можна відновити за допомогою Анаксімена і Філолая. Можливо, що Анаксімен був вчителем Піфагора; а Філолай – був тим учнем, який мабуть першим популяризував вчення св

Л О Г О С Г Е Р А К Л І Т А
(бл. 540-бл. 480 до Р. Хр.) На думку К. Ясперса, Геракліта з Ефесу[69] слід віднести до “найбільших філософів” людства. Його життя майже постійно проходить під па

Вчення Геракліта
  Геракліт був пізнім іонійським філософом (народився два роки перед смертю Анаксімандра). Про його філософію ми довідуємося завдяки збереженим фрагментам його творів і різноманітним

Б О Г О П І З Н А Н Н Я В Ш К О Л І Е Л Е А Т І В
  Школа елеатів походить від назви міста Елея, що було засноване близько 540 року перед Хр. у південній Італії (100 км на південь від Неаполя) греками. Римлянами це місто звалося Вель

К С Е Н О Ф А Н З К О Л О Ф О Н У П Р О Б О Г А
(540-450 до Р.Хр. по Дільсу, 565-473) Мислитель Ксенофан[71] відомий як поет і філософ елейської школи. Із дев’яносто років життя, провівши мандрівне життя рапсода, 67 про

У Е М П Е Д О К Л А
(бл. 483-423 до Р. Хр.) Як відомо, Емпедокл[75] є автором поеми “Про природу” (Peri physeos), проникливої і сповненої глибокого філософського змісту про два “божест

Г О М Е О М Е Р І Я” Т А “Н У С” У А Н А К С А Г О Р А
(бл. 500-428 до Р. Хр.)   Засновник антиантропоморфного вчення про Бога, Анаксагор[90] народився в іонійському місті Клазомені, що в Малій Азії. Написав твір

Д Е М О К Р І Т І “А Т О М І С Т И Ч Н Е” Б О Ж Е С Т В О
(бл. 470/469-395/IV ст. до Р.Хр.)   “Велику радість викликає споглядання прекрасного, що міститься в речах”. Демокріт[91]

Б О Г М Е Т А Ф І З И К И “Л Я М Б Д А” У А Р И С Т О Т Е Л Я
(384-322 до Р. Хр.)   Торкаючись корпусу творів Аристотеля[110] слід мати на увазі що перу цього великого і знаного філософа належать різножанрові трактати[1

Джованні Реале
Тепер ми безпосередньо підійшли до розгляду Теоса, що займає центральне місце “Метафізики” Лямбда. Ось це захоплююче безсмертне міркування Аристотеля про Бога:   “Так

Б О Г С Т О Ї К І В
Антична Стоя[120] для европейського дослідника була відкрита щойно в ХІХ ст. завдяки працям К. Ваксмута (Wacksmuth K., Commentationes I et II de Zenone Citiensi et Cleanthe Assio, Götti

У А П О С Т О Л А П А В Л А
  Всі отці Церкви і великі богослови надають великого значення окресленим нижче словам апостола Павла у посланні до Римлян (1, 18-23):   “18. Бо гнів Божий відк

Ф І Л О Н А О Л Е К С А Н Д Р І Й С Ь К О Г О
(20/10 до Р. Хр. – 40 після Р. Х.) Важливу справу, щодо пояснення Старого Завіту в ключі висновків давньогрецької філософії, яку ще на зорі християнства розпочав Філон Юде

Про мотив “переселення” у Філона
  На думку Філона, Мойсей усвідомлював, що “у порядку всесвіту існує активна і пасивна причини, де під активною розуміється універсальний розум, цілковито чистий і відсторонений, який

Є Д И Н Е І Б О Г П Л О Т И Н А
(204/5-270) Такого впливу, якого справив на всю християнську містику Плотин, не справив, мабуть, жодний інший мислитель до нього, ні Платон, ні Аристотель. Після теодицейн

У О Р І Г Е Н А
(бл. 185-254/5)     Слідуючи у теодицейній проблематиці за великими олександрійцями Філоном та Климентом, Оріген[241] обминав одну з головних ї

М І С Т И Ч Н О Г О Б О Г О С Л О В ’ Я
Цей розділ міг би служити замінником теорії агностицизму, якому приділяється чимало уваги у підручниках з теодицеї. Але з огляду на те, що під агностицизмом у філософії прийнято розуміти відмову у

С В. М А К С И М А І С П О В І Д Н И К А
(бл. 580-662)   Уродженець Константинополя, з родини аристократів, “вчитель молитви” св. Максим[281] отримав добру філософську освіту, вступивши на службу се

Сан Хуан де ла Крус
  Такою є мудрість “таємничого богослов’я” і аргументи, які воно висуває. Здавалося б вирок його величності розуму підписано раз і назавжди Хуаном де ла Крусом. Але слід зважити на то

М І С Т И Ч Н А Л Ю Б О В Д О Б О Г А
У “П І С Н І П І С Е Н Ь” (VI-IV ст. до Р. Хр.[294]) Література: Ширшу бібліографію див. Le Cantiqu

Проблема зла
  Бог не є причиною зла, зауважує св. Авґустин. За Плотином (Енеад., І, 8) він визнає першу частину його обґрунтування, але не ототожнює зло з матерією, адже й вона сотворена Б

С Е В Е Р И Н А Б О Е Ц І Я
(480-526)   Or se tu l’occhio della mente trani Di luce in luce dietro alle mie lode, Già dell’ottava con sete ri

Особа Боеція
Аніцій Манлій Торкват Северин Боецій[324] народився в Римі близько 480 року, Походив із відомого роду Аніціїв які ще в ІV столітті прийняли християнство. Його батько, Флавій Нарсет Манлій, займав в

Характеристика богословських трактатів Боеція
Богословські трактати Боеція постали від 519 по 523 роки[338], про які пригадував Кассіодор. На думку св. Томи ці трактати слід подавати в такій систематичній послідовності:  

Трактат: De Trinitate: тринітарна онтологія
Передісторія тринітарного таїнства. Основною тайною християнської віри є Таїнство Пресвятої Тройці[342]. Перш ніж відстоювати цю таємницю від єретичних поглядів[343] і завдяки велик

Трактат: De hebdomadibus
Третій, справді більш метафізичний трактат Боеція, нам відомий під різними назвами. Окрім найчастіше вживаної, якою є De hebdomadibus (Гебдомади), до нас дійшли наступні: Quomodo s

Трактат: De fide catholica
  На даний час існує сумнів щодо авторства Боеція, проте, саме в цьому творі подається загальна картина християнського догматичного вчення і його богослов’я. Тут він не проводить розр

Філософія саме християнська?
  Справді, на думку Л. Обертелло[403] її направленість є християнською; А. Лосєва[404] – Боецій “світський християнський філософ”; Б. Мондіна – «мова йде про зразковий твір християнсь

Авґустин і Боецій
  Мабуть доречно торкнутись теми висвітлення впливів через пролиття світла на твір який ми довго обминали, але без якого християнська інтелектуальна концепція Боеція була б неповною і

Існування Бога
  У богословських трактатах, як ми вже згадували, Боецій тим чи іншим міркуванням зауважував потребу у доведенні існування Бога, проте строго аргументованих доказів там не наводить. З

Висновок
  Боецій – останній з римлян і перший із схоластів. Він справді являється останнім представником класичної і християнської філософії в латинському світі. Після нього, на Заході, який

Історія читання Боеція у середньовіччі
  Тему впливу Боеція на літературу Середніх віків детально висвітлював Голєніщев-Кутузов[422]. Натомість, в цьому розділі нас цікавить розгляд впливу “Opuscula Sacra” на розвит

Витоки і джерела філософського мислення на Русі
Подібно до того, як антична культура стала першоосновою європейської цивілізації, так само „золотим віком” і фундаментом існування як нації українського народу, на думку М. Грушевського, була доба

Проблема Віри і Розуму
  Два шляхи могла обирати людина на шляху до Богопізнання – шлях, запропонований папою Григорієм Великим: «Та віра не має ціни, якій людський розум приносить докази», – тож головна ро

Теодицейні погляди
  В ключі святоотцівської традиції підходили до вирішення проблеми Богопізнання і в часи Київської Русі. Елементи апофатизму, трансценденталізму та іманентизму знаходимо на сторінках

Критика св. Томою Аквінським аргумент св. Ансельма
  Як відомо, в Суммі Богословській св. Тома вказує на слабі сторони формулювання св. Ансельма[503]: а) не всі ті, що вимовляють слово «Бог» думають, що воно оз

Е Т А П И С Х О Д Ж Е Н Н Я Д О Б О Г А
У Р І Ш А Р А С Е Н - В І К Т О Р С Ь К О Г О [505]   (1123-1173) Перш ніж розпочати знайомство з мислителем, чиє ім’я ми винесли у

Рішар Сен-Вікторський
(Фрагм. мініатюри Джованні ді Паоло)   І ось чому. У Рішаровому трактаті De Trinitate зустрічається концепція rationes necessariae (необхідних

Баварська державна бібліотека. Мюнхен.
На питання “Особа Пресв. Трійці” – якою вона є” (quale quid sit, буквально “що це таке”) можна відповісти, якою є вона по сутності. На питання: з якого джерела вона бере своє існування, слід з’ясов

Гуго Сен-Вікторський
  Ведучи споглядальне життя вікторіанці зуміли пережити глибоке єднання з Богом не тільки у memoria Dei. Справді, концентруючи свою увагу на Бозі, вони проводили релігійне, гли

Б О Г У А Л А Н А Л І Л Л С Ь К О Г О
(1120/30-1202/03)   На самоочевидних аксіомах визнаний мудрець, професор Паризького університету Алан Ліллський[558] зумів, відштовхуючись від поняття “Монад

Теодицея Дунса Скота
(1266-1308)   Дунс Скот[606] визначає Бога як Нескінченне Суще в Дії (ens infinitum in actu). З усіх схоластів цей мислитель палко захоплювався наведе

С В. Т О М И А К В І Н С Ь К О Г О
(1225-1274) Обійти увагою славні “quinque viae” св. Томи Аквіната[618] не посміє жодний фахівець теодицеї, і ми не будемо робити винятку. Література щодо ц

Св. Томи Аквінського. Ілюстрація фраґменту енцикліки папи Лева ХІІІ “Aeterni Patris”. Галерея Канделябрів. Ватикан.
  “Людський розум для пізнання істини віри, яка може бути цілковито відома тільки тим, хто бачить божественну сутність, може зібрати якісь правдоподібні докази. Проте їх зовсім не дос

Фра Бартоломео. Портрет св. Томи Аквінського.
  Та все ж, коли б ми слова св. Томи про те, що є щось найправдивішого, найгарнішого і найшляхетнішого (як найвищий ідеальний рівень у даному описі) прийняли у планівському значенні,

Джессі. Спокушання св. Томи Аквінського.
  Окрім трансцендентальних понять, які служать за опертя для доказу, можна ще скористати з прикмет, які наближені до цих понять; н.пр. життя, віра, сила і з ними злучена активність не

П О Н Я Т Т Я Б У Т Т Я
Св. Тома Аквінський є великим систематиком всього попереднього християнського мислення, яке заявило про себе до часу в якому йому довелось жити і вести осмислене та боговгодне чернече життя. До так

Алегорія Богословського Диспуту із словами Ісуса Христа, зверненими до св. Томи Аквінського: “Томо, ти добре про мене написав”.
    “Наш розум у процесі думання може простягатись до нескінченности. Про це свідчить те, що якої б кількости не було задано, наш розум завжди може подумати про щось біл

Б О Г У Ф Р А Н Ц И С К А С У А Р Е С А
(1548-1617) Тоді, коли у середньовіччі теологія не розлучалася з містикою, а, навпаки, черпала з неї надхнення, у “другій схоластиці”, з появою творів Франциско Суареса, м

У Н І К О Л А Я К У З А Н С Ь К О Г О
(1401-1464)   У книзі “De docta ignorantia” (“Про вчене незнання”[672]) Кузанський[673] виводить існування чистого, невизначеного буття, як абс

О Б Ґ Р У Н Т У В А Н Н Я Р Е Н Е Д Е К А Р Т А
(1596-1650) З “Метафізичними розмислами” (1641, 1649) Рене Декарта[675] теодицея отримує нового апологета доказів на існування Бога і творця метафізики як філософії

Б О Г Б Е Н Е Д И К Т А С П І Н О З И
(1632-1677) На початку ХХ ст. німецький філософ Р. Ойкен так оцінив вчення видатного голандського мислителя Баруха Бенедикта Спінози[678]:   “Може у

А Р Г У М Е Н Т Б Л Е З А П А С К А Л Я
  (1623-1662)   Як відомо Блез Паскаль[685] відмовився мислити як Декарт, хоч сам теж був математиком і філософом[686]. Декартівське “cogito er

Deum meum et Deum vestrum [690].
“Твій Бог буде моїм Богом”[691]. Забуття світу і всього, окрім Бога. Його можна знайти тільки шляхами, вказаними Євангелією. Велич душі людської. “Праведний Отче

О Т Ф Р І Д А В І Л Ь Г Е Л Ь М А Л Я Й Б Н І Ц А
(1646 – 1716) Згідно Ляйбніца[706], існування Бога пізнається апріорним шляхом, тож за точку виходу мислитель обирає розум:   “Тільки сам Бог або не

А К А Д Е М І Ї X V I I С Т.
В українській історіографії доволі цілісно і всебічно висвітлена золота сторінка діяльности професорів Києво-Могилянської академії та їхні філософські погляди, щоб спинятись на них окремо. Дослідни

С Т Е Ф А Н А Я В О Р С Ь К О Г О
(1658-1722) Отож, розвиток природної теології на Україні неможливо собі уявити не врахувавши досвід попередників, а вони були і писали філософські трактати також і з цієї

В Т Е О Ф А Н А П Р О К О П О В И Ч А
(1677-1736)   На думку Теофана Прокоповича, Бог є в природі та речах, як зберігаюча причина всього, як Предічний Ум, Вічна Істина, Першопричина і Творець сві

В Г Е О Р Г І Я К О Н И С Ь К О Г О
(1717-1795)   У другій книзі “Філософія надприродна, або метафізика” Георгій Кониський[719] сформулював наступні чотири докази існування Бога:  

Г Р И Г О Р І Я С К О В О Р О Д И
(1722-1794)   Знанням текстів Святого Письма відзначається творчість самобутнього і непересічного українського мислителя Григорія Саввича Сковороди[723]. В.

Д О К А З І М М А Н У Ї Л А К А Н Т А
(1724-1804) У творі письменника Михайла Булгакова в ході дискусії на Патріарших ставках Михайло Олександрович Берліоз відкидає всі існуючі докази існування Бога, яких, на

С. К’єркеґор
  Данський релігійний мислитель Сьорен К’єркеґор[783] народився в Копенгагені, як він писав у “Щоденнику”, “всупереч Божій волі та внаслідок злочину”. Зворушлива любовна драма з нареч

Філософські крихти”. Факсиміле К’єркеґора.
  Стрибок, який сповнює метафізика був йому відомий не з чуток. Тож не дивно, що історики християнської філософії присвячують йому окремі розділи, як, н. пр., о. Б. Мондін у своїй мон

Виступ К’єркеґора за катедрою
  Як суперечить його екзистенціалізм із духом систематичного теологічного екзистенціалізму К. Барта та П. Тілліха, з одного боку, а з другого – світському характеру філософського екзи

Феномен любови у К’єркеґора
  У багатьох своїх творах данський філософ не обминає увагою феномен любови, надаючи йому два виміри: психологічний і Божественний. У першому, людина яка любить іншу намагаєт

П Р О Д О С В І Д М І С Т И К І В
(1859-1941) Після прочитання автобіографічної книги про св. Терезу Авільську філософ Едіта Штайн (1891-1942) відкрила для себе одну істину: справжніми експертами у вірі є

D E U S S E M P E R M A I O R” Е Р І Х А П Ш И В А Р И
(1889-1972) Еріх Пшивара (Przywara)[829] народився в польському місті Катовіце 12 жовтня 1889 р. В дев’ятнадцять років він вступив до новіціату отців єзуїтів в Екзатені (E

Н О В О Г О Б О Г О П І З Н А Н Н Я
(1889-1973) Уродженець Парижа Ґабріель Марсель[833] навчався філософії в Сорбоні (1906-1909). Під керівництвом Л. Лєві-Бруля захистив тезу “Метафізичні ідеї Кольріджа по в

O R D O A M O R I S” М А К С А Ш Е Л Е Р А
(1874-1928) Видатний німецький філософ-аксіолог Мак Шелер[837] був відомим захисником ідеї християнської любови.   Згідно Шелера, філософський метод

У Н І К О Л А Я Б Е Р Д Я Є В А
(1874-1948)   Примат свободи над буттям, на думку видатного російського мислителя Бердяєва[841]слід вважати точкою виходу його філософії. Ось як він

У П ’Є Р А Т Е Й Я Р А Д Е Ш А Р Д Е Н А
(1881-1955) У ХХ ст. вчення французького богослова П’єра Тейяра де Шардена[843] нагадує грандіозну по духу і задуму систему, рівну творчому задуму св. Томи Аквінського.

У П Е Р С О Н О Л О Г І Ї Р О М А Н О Ґ В А Р Д І Н І
(1885–1968)   У віці чотирьох років свого життя, уродженець м. Верони (Італія) Романо Ґвардіні[849] разом з батьками виїхав до Німеччини, де й отримав освіту

Об’явлення
  У творі “Релігія і об’явлення” Ґвардіні показує, що без божественного об’явлення існування людини є неповне. Він висуває різні напрямки в яких людина може набувати досвід обмежень (

Р О М А Н А І Н Ґ А Р Д Е Н А
(1893-1970)   Учень Едмунда Гуссерля, оригінальний польський мислитель-онтолог, автор відомого трактату “Спір про існування світу” Р. Інґарден[863] ба

І М О В Ч А Н К А П Р О Б О Г А
(1889-1976)   Перш ніж говорити про теодицею найбільшого метафізика ХХ століття Мартіна Гайдеґґера[866], розумно було б зняти усі звинувачення у атеїзмі, яки

Д І Т Р І Х А Ф О Н Г І Л Ь Д Е Б Р А Н Д А
(1889-1977) Гільдебранд[880]народився в Італії у Флоренції в родині відомого німецького скульптора Адольфа фон Гільдебранда. Вивчав філософію у Мюнхенському та Ґьотінґенсь

Едітою Штайн
Згідно Штайн, перш за все існує суттєве погодження між Гуссерлем і св. Томою, у спробі практикування філософії як строгої науки: обидва вважали, що завдання філософії було б невичерпним, як

Едіта Штайн. Наука Хреста.
    Життя і творчість двох святих – Хуана де ла Круса і Терези Авільської стали для Едіти Штайн – св. Терези Бенедикти від Хреста, предметом глибинних роздумів над зв’яз

У П А В Л А Є В Д О К І М О В А
(1901-1970)   Православний богослов і філософ Павло Миколайович Євдокімов[915] народився 2 серпня 1900/1901 р. в Санкт-Петербурзі в родині військового. Навча

Твори Ганса Урса фон Бальтазара
  ТРИЛОГІЯ (TRILOGIE): (Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik; I. Schau der Gestalt; II. Fächer der Stile: 1. Klerikale Stile. 2. Laikale Stile; III/1. Im Raum der Metaph

Т А Н Е О Т О М І С Т І В
  У ХХ-му столітті серед багатьох великих відкриттів, розщеплення ядра і освоєння космосу, було здійснене не менш важливе відкриття – оригінальність метафізики св. Томи, як нової мета

С В. Т О М И А К В І Н С Ь К О Г О
(1884-1878)   У філософії Жильсон зосередив свою увагу на св. Томі Аквінському, який у світі християнської думки був визнаний найбільш представовим. Вже у 19

Б О Г О П І З Н А Н Н Я У Ж А К А М А Р І Т Е Н А
(1882-1973)   Марітен був найбільш авторитетним представником неотомізму: хоча сам називав себе томістом, і був тим, хто наважився у світському середо

А Н Т О Н І Н А С Е Р Т І Я Н Ж А
(1863-1948)   Справжнім томістом був домініканин Антонін-Далмас Жільберт Сертіянж (Antonin-Dalmace Sertillanges). Він розпочав свою філософську кар’єру у 190

Режіналь Ґарріґу-Ляґранж
  Сорок років пропрацював на “Анжелікумі” в Римі (з 1909 р.)отець Ляґранж (Réginald Garrigou-Lagrange)[953], домініканин, проф.догматичногобогослов’я. Перші дві його праці нося

Р Е Ґ І С А Ж О Л І В Е
(1801-1966)   Отець Реґіс Жоліве (Régis Jolivet) проживав і працював у Ліоні. Жоліве був великим знавцем творчости як св. Авґустина, так і св. Томи. Щ

Т О М І З М А Й М Е Ф О Р Е С А
(1898-1983)   Форес (Aimé Forest) був президентом філософської спілки у Лангедоку, членом філософської спілки у Лювені. Його головні твори, які розгля

Т О М І З М Ж О З Е Ф А Д Е Ф І Н А Н С А
(1904-2000)   Отець Де Фінанс (Joseph De Finance) у 1955 році був покликаний викладати на Ґреґоріанському університеті в Римі загальну етику (до 1974 року) і

Н Е О Т О М І З М Д Е З І Р Е М Е Р С Ь Є
(1851-1926)   Кардинал Дезіре Жозеф Мерсьє (Desiré Mercier) збудував три важливі установи: “La société de philosophie de Louvain”

А Г Н О С Т И Ц И З М У
(1878-1944)   Одним із найбільш типових представників неотомізму перших десятиліть ХХ століття був отець Жозеф Марешаль (Joseph Maréchal), який вбачав

Ф Е Р Н А Н Д В А Н С Т Е Н Б Е Р Ґ Е Н
(1904-1993)   ОтецьФернанд Ван Стенберґен(Fernand Van Steenberghen) так само, разом із Де Вулфом, один із найбільших тлумачів філософії Середньовіччя (Класич

Л У Ї С Д Е Р Е Й М Е К Е Р
(1895-1970)   Бельгієць Луїс де Реймекер (Louis de Raeymaeker) очолював Institut Supérieur de Philosophie (від 1949 по 1965 рік), де займав каф

В Ц А Р И Н І П Р И Р О Д Н О Ї Т Е О Л О Г І Ї
  Неотомізм в Італії шириться Католицьким університетом св. Серця в Мілані. Метафізика буття розкривалася у дослідженнях Амато Масново і Софії Ванні Ровіґі. Але головна заслуга у відк

А М А Т О М А С Н О В О
(1880-1955)   Отець Амато Масново не прагнув ототожнювати істину із вченням, яке б її містило всередині томістичних текстів. На його думку там містяться деяк

С О Ф І Я В А Н Н І Р О В І Ґ І
(1908-1990)   Будучи найбільш яскравим асистентом Масново, Софія Ванні Ровіґі (Sofia Vanni Rovighi) була яскравим дослідником середньовічної філософії, але й

Ф Р А Н Ч Е С К О О Л Д Ж Я Т І
(1886-1962)   Отець Франческо Олджяті (Francesco Olgiati) і отець Августин Джемеллі у 1920 році заснували католицький університет св. Серця в Мілані, на взір

У С Т А В О Б О Н Т А Д І Н І
(1903-1990)   “Неокласиком”, а не “неотомістом” називав себе Ґуставо Бонтадіні (Gustavo Bontadini), знавець метафізики, про що свідчать самі його твори: S

У К А Р Л А Р А Н Е Р А
(1904-1984) Професор теології в Інсбруку, Мюнхені та Мюнстері, єзуїт Карло Ранер[975] був автором низки філософських творів, таких як Дух у світі (1939) та Слуха

У Б Е Р Н А Р Д А Л О Н Е Р Ґ А Н А
(1904-1984) Канадський філософ і теолог, який належав до ордену єзуїтів у англосаксонському світі Бернард Лонерґан[977] справив неабиякий вплив на формування сучасної теол

Ф Р Е Д Е Р І К А К О П Л С Т О Н А
(1907-1994)   Філософ, неотоміст, отець-єзуїт Фредерік Коплстон[978] – історик філософії та відомий західний теолог ХХ ст. Нам випадає тут вести мову про ньо

У К О Р Н Е Л І О Ф А Б Р О
(1911-1995)   Отець Корнеліо Фабро (Cornelio Fabro[983]) відомий своїми метафізичними трактатами, якому належить заслуга у відкритті оригінальності онтософії

К А Р О Л Я В О Й Т И Л И
(1920-2005) Папа Іван Павло ІІ був не тільки видатним теологом, а й філософом і поетом. Талант лірика доказує його цикл “Пісня про Таємного Бога” з якого приведемо тільки

Папа Іван Павло ІІ і отець Корнеліо Фабро. 1985 р. Б.
  Польський філософ Тадеуш Штіцен, один із упорядників видання папи, який перейняв кафедру моральної філософії Люблінського католицького університету, на презентації цього видання у В

У Ц А Р И Н І П Р И Р О Д Н О Ї Т Е О Л О Г І Ї
(нар. 1926)   Автор трьохтомного видання[988], яке побачило світ у видавництві отців домініканців у Італії, не потребував би якогось особливого знайомства з

Відзначення наукової діяльности отця Баттісти Мондіна урядом Італії.
  До метафізики проф. Мондін має особливий пієтизм. Ось як він сам зізнається в цьому у передмові до книги:   «Між філософськими предметами метафізика, разом із

Й О З Е Ф А З А Й Ф Е Р Т А
(нар. 1945) Професор Йозеф Зайферт (J. Seifert)[990] – представник австрійської філософії, член Папської академії, засновник Інтернаціональної філософської академії

У Г А Р В Е Я К О К С А
(нар. 1929) Ціною відмови від традиційного Богопізнання мислителі “теології смерти Бога” (death-of-God-Theology) такі як Дітріх Бонгеффер (1906-1945), Джон Робінсон

Р У С Ь К О Ї Ф І Л О С О Ф І Ї Х Х С Т О Л І Т Т Я
  У руській філософії теодицея сприймається як шлях Боголюдства, оскільки включає у Богопізнавальну сферу антроподицею. Серцевиною руського мислення у ХХ столітті явля

Володимир Соловйов
  Ось характерні риси цієї «нової» метафізики. Панування зовнішнього досвіду має змінитись пануванням внутрішнього досвіду. Прийняття за точку відліку всього конкретний

Про Абсолютне Буття у Семена Франка або містичний реалізм
(1877-1950)   Семен Людвигович Франк[996], за визначенням історика філософії В. Зеньковського – найвидатніший руський філософ і зірка першої величини світово

Свобода Абсолюту
  Свобода Абсолюту проявляється на рівні двох скінчених форм, які протистоять одна одній. Первинна свобода – якій характерна непередбачувальність, притаманна безпосередньому са

Проблема зла
  Саме «тріщини у Всеєдинстві», що приводять до протистоянь окремих його елементів, є джерелом і причиною зла. Тут Франк повторює Соловйова. Натомість Бердяєв вважав, що не прийнявши

І С Н У В А Н Н Я Б О Г А
  Коли професори Києво-Могилянської академії схилялися до традиційних доказів існування Бога, то творчість Григорія Савича Сковороди може служити містком до побудови самобутньої місти

Р Е Л І Г І Й Н И Х М И С Л И Т Е Л І В – П О Е Т І В
У цьому розділі ми поведемо мову про пережиття досвіду Бога у релігійних мислителів-поетів, адже відомо, що у багатьох філософів виникала необхідність у написанні поезій “зізнань” про Бога, а це їх

ГІМН ДО БОГА-ОТЦЯ
  Чи Ти пробачиш гріх моїх батьків, Що є моїм, хоч не моя вина є? Чи Ти пробачиш гріх, в якім я жив І ще живу, хоч сам себе картаю

БОГ У НІМЕЦЬКІЙ РЕЛІГІЙНІЙ ПОЕЗІЇ ХІХ-ХХ СТ.
  Тепер познайомимося із німецькомовною релігійною поезією в контексті теодицейних поглядів, а їх чимало. Так, відомий поет Фрідріх Шіллер в 1798 році створив поезію “Щастя”,

Пензля Йоаннеса Шпріка (1838).
  Тож, щоб краще запізнатись з її досвідом Богоспілкування, як авторки релігійного циклу “Духовний рік”, познайомимось глибше з традицією, з якої вона вийшла. Як вже зазначал

О мука без передиху
Від задоволення й гордині, Як тихо гризе і стиха Червоточить, як в деревині.   Свідоме поетичне “нерозпізнавання” Новалісом (на приклад

І невимовний неба солод
В душі моїй постав повік.[1078]   Низку релігійних віршів залишили сучасники Дросте – Клеменс Брентано (1778-1842), у циклі Недільні Євангелія [1079]

Зсилаєш нас сюди й не подаєш
Своєї цілі. Хто збагнути в силі? А все ж твоя це воля, щоби йшли ми, З чим доля нас влаштовує, авжеж.[1092]   чи  

НІЧОГО БІЛЬШЕ
(Nic więcej)   Napisał “Moj Bóg” ale przekreślił, bo przecież pomyślał ...   Написав “Мій Б

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги