рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Теодицейні погляди

Теодицейні погляди - раздел Религия, БОГДАН ЗАВІДНЯК. Щаблі любови до Бога.   В Ключі Святоотцівської Традиції Підходили До Вирішення Пробл...

 

В ключі святоотцівської традиції підходили до вирішення проблеми Богопізнання і в часи Київської Русі. Елементи апофатизму, трансценденталізму та іманентизму знаходимо на сторінках трактатів церковних діячів. Вічний, незнищенний, позбавлений видимого образу, надіндивідуальний, безакцидентний, а тому й незбагненний для розуму Бог уявлявся в той сам час, як джерело Закону і природного ладу, гідний прослави[475].

Тобто Бог осмислювався як Творець, якого можна пізнати або через Його дії, що відстежуються у створеному Ним світі і людині, або ж – через містичне осяяння. Подібний спосіб Богопізнання висловив і митрополит Климент Смолятич. «Він писав, що розум, даний людині для оглядання і розуміння того, як все твориться і утримується у світі волею Божою»[476]. Згідно Климента, для пізнання Бога необхідно звертатися до природи, світу в якому Бог заповів людині істину про праведний спосіб життя, як шлях до спасіння. Розкривати загадкову, але проголошену у світі Богом істину, становить мету життя люлини.

“Подивися, - говорить Климент Фомі, - на гребців корабельних; адже вони перш, ніж взнати про погоду випробовують силу вітру. Також і астрологи по руху зірок провіщали небесні знаки. Чи не треба нам, пізнаючи велич Господа скеровувати розум на оглядання діл Його?!”[477].

Або ж:

“Наш розум сам по собі не в змозі відкрити буття Творця, адже воно з самого початку від нього приховане. А все, що ми знаємо про Нього, знаємо лише завдяки чуттям; тому душа людська і розумна, і чуттєва, наділена відчуттями. І так все задумав Бог, не бажаючи залишити людину в незнанні про себе. Ось чому пізнання світу – сходинка до Бога, і іншого шляху нема”[478].

Цікаво, що думку Климента деякі дослідники розцінюють як ту, що мала б протирічити новозавітній богослов’ї. “Апостол Павло категорично відкидав „розгляд творіння” як спосіб пізнання і прослави Бога», – зустрічаємо й таку думку[479], яка однобічно висвітлює слова ап. Павла: “замінили Божу правду на неправду і честь віддавали і служили створінню замість Творця”[480]. Тут слід пригадати, що як спосіб пізнання Бога ап. Павло заохочує послуговуватися саме видимим світом. Щоправда – елементи світу не повинно прославлятися, бо це ідолослужіння.

Тож, на думку авторів книги “Єретики та ортодокси”, відмова від мирського у Новому завіті мала за ціль утвердити віру у якості єдиного принципу Богопізнання. «Світ ворожий вірі тому, що знищує в людині „страх Божий” і вкорінює у неї невір’я. Людина починає сперечатися з Богом»[481]: «А хто ти такий, чоловіче, - гнівливо запитує Павло, - сперечаєшся з Богом? Хіба виріб з глини скаже тому, хто його зробив: „Навіщо зробив єси мене так?” Хіба гончар не має над глиною влади, щоб із того самого місива зробив одну посудину на честь, а другу на нечесть?»[482].

В тім, не зважаючи на тертя у поглядах на Богопізнання, Климент прислухався як до “благодатного” голосу Об’явлення, так і до голосу розуму, яким корисно пояснювати Божі заповіді та притчі.

Основу останнього складали «оглядання» і «розуміння» природи речей, що згідно Климента, давало ключ до «тайн Царства Небесного». Іншими словами, раз світ сотворений Богом, то пізнання світу є одночасно розумінням слави і величі його Творця. Виходячи з того, що людина є покликана пізнавати Бога, єпископ Кирило Туровський питанню Богопізнання так, як і Климент, надавав у своїй творчості також важливого значення. Щоправда перевагу віддавав апофатичній богослов’ї, “невимовному відчуттю Бога, що дається в містичному акті як осяяння розуму в екстатичному стані єднання з Богом, що його удостоювалися святі”[483].

Звідси «він починає твердити: через те, що всі є покликані пізнавати Творця, то треба це робити через творіння, в кожному з них вбачаючи Його мудрість, велич і славу»[484]. Для підтвердження своїх слів Кирило у «Притчі про Сліпця та Хромця» пояснює алегоричний образ саду, який насадив Господар, зробивши загороду, але залишивши вхід відчиненим:

Не заперті ж ворота – чудесних Божих творінь порядок, і через те – пізнання сутності Бога. «Через створіння ж, - сказав, - Творця пізнай: не властивість, а велич, і силу, і славу, і благодать, яку творить самовладно, догоджаючи усім вищим і нижчим, видимим і невидимим»[485].

Як бачимо, філософія гармонійно уживається на християнській Русі, і носить окрему назву – любомудріє. Інтерпретація цієї назви цілком узгоджується з думкою каппадокійського отця Григорія Богослова:

 

“христи­янська мудрість є прямою спадкоємицею мудрості філософської, причому останню, вважає він, зовсім не слід ототожнювати з поган­ством, адже вони різні за походженням і сутністю. Поганство – це омана, невігластво, а філософія – це любомудріє, річ необхідна як «для гідного до кожного звернення», так і для «розумної зі всяким бесіди», й тому звертання до неї корисне”[486].

 

На думку іншого представника школи каппадокійських отців Григорія Ніського, брата Василія Великого:

 

“звертання до античної філософії необхідне, по-перше, для критики єресей, оскільки вони ґрунтуються на «філософських хитросплетін­нях». А тому, щоб викрити облудність єретичних вчень, слід добре вивчити і знати античну філософію, до якої звертаються єретики. По-друге, оскільки християнська віра за своєю суттю відірвана від «дійсного життя», допустимим є під час «виголошення» проповіді вдаватися до різних доказів, в тому числі й запозичених з арсеналу античної мудрості, для того щоб переконати невіруючих”[487].

 

Але для київської давньоруської школи «це був особливий метод пізнання, за допомогою якого християнство навчало не тільки давати розумові поживу, а й духовно настановляти його, скеровувати до Бога, тим самим виявляючи благо­дать, яку приніс Христос, скасувавши букву закону»[488].

 

Справжня філософія не може обмежуватися осягненням істини й повчанням про праведне життя. Вона обов’язково має вивершуватися життям, відповідним до пізнаної істини.

Такому розумінню філософії відповідають й ті визна­чення її, що функціонували у культурі Київської Русі. Йдеться про перше в слов'янській літера­турі визначення філософії, що його містило популярне на Русі «Пространне житіє Костянтина-Кирила Філо­софа», складене болгарським мислителем Климентом Охридським. «Згідно з ним філософія визначалась як „Знан­ня божих та людських речей, що навчає, як людина може наблизитись до Бога, як ділами своїми уподібнитись за образом і подобою творцеві своєму”»[489]. Наведене визна­чення, як зауважує В. Мільков, виявляє генетичну близькість до ще одного тлумачення філософії, яке належить Йоану Дамаскину і в складі слов’янського перекладу його «Діалектики» поширене у нашій давній культурі:

 

«Філософія є пізнання сутнього, оскільки воно сутнє, тобто пізнання природи сутнього. І ще: філософія є пізнання речей божих та людських, тобто видимих і невидимих. Далі, філософія є роздум про смерть, як самовільну, так і природну... Далі, філософія є уподібнення Богові... Філософія є мистецтво мистецтв і наука наук, бо філософія є початок всякого мистецтва.... Далі, філософія є любов до мудрості: істинна ж мудрість є Бог. А тому любов до Бога є істинна філосо­фія»[490].

Та все ж філософія Бога у давньоруських мислителів хоч і носила апологетичний характер, та з любомудрієм більше узгоджувався глибокий історіософський зміст і профетизм руського народу.

 

Б О Г А Р А Б С Ь К О Ї Ф І Л О С О Ф І Ї

 

Джерела: Абу Хамид ал-Газали. Воскрешение наук о вере (Избранные главы), пер. с араб. В. Наумкина, «Памятники письменности Востока», Москва 1980; А. Игнатєнко. В поисках счастья. Общественно-политические воззрения арабо-исламских философов средневековья, «Мысль» Москва 1989; Саййид Муджтаба Мусави Лари. Бог и его атрибуты. Лекции по мусульманской догматике, пер. с англ. Алик Эфендиев, Баку 1994; О. Лимэн. Введение в классическую исламскую философию, пер. с англ. Г. Северской, «Весь мир» Москва 2007; Ф. Х. Касымжанов. Абу-Наср аль-Фараби, «Мысль» Москва 1982; А. В. Сагадеев. Ибн-Рушд (Аверроэс), «Мысль» Москва 1973.

 

Як відомо головним твердженням Корану вважається вислів: “Нема божества, крім Аллаха”. Якщо так, то в ісламі філософам-мутазілітам і мутакаллімам слід було дотримуватись збереження єдности Бога, згідно апофатичної теології. Тож одинокою мовою про Бога, яка не руйнувала Божественної єдности, залишалась мова про атрибути: знання і волю. Так Абу Хайан ат-Таухіді (пом. 1023 г.) писав:

 

“Слово було в Тобі і від Тебе. Ти створив Ум і він належить Тобі. Тож нерозважно я поступив би, коли б став описувати Тебе інакше, ніж Ти описував би себе сам”.

 

Мутазіліт аль-Аллаф вважав, якщо Бог надав неіснуючому існування, то він потім абсолютно нічого не може вдіяти. Слідуючи за логікою, Аллах не може змінити свого слова, змінити те, що зробив обов’язковим для виконання. Так вважав Абд аль-Джаббар, відомий мутазіліт. На думку цих мислителів, Бог із свого абсолютного буття перетворюється на бездіяльного і немічного, обмеженого у своїх діях і приреченого тільки на споглядання своїх трудів. Він стає залежним від свого абсолютного знання, яке детермінує події світу. “Якщо Бог знає, що він створить яку-небудь річ, то він вже не в силах її не створити”.

На основі вчення про знання у Аллаха і в людини філософи-мутазіліти розділили теологічне і мирське знання: знання про логічні докази існування Аллаха і знання про світ. “Істина від Господа, не слід тобі бути в числі тих, хто має сумнів” (2:142). “Аллах знає краще те, що ви робите!” (22:67). Першою умовою пізнання ці філософи вважали сумнів, тим самим нагадуючи гносеологічний підхід св. Авґустина. Не перебільшуючи важливість сумніву на шляху до пізнання Істини, все ж віддавали перевагу інтуїтивній формі пізнання, оскільки інтуїція не підлягає спростуванню і не веде до плюралізму хибних думок. Як відомо, таким шляхом пройшов Абу Хамід аль-Газалі (пом. 1111), усвідомивши, що світло правдивого знання дарує Бог, посилаючи його серцю.

Ібн Арабі (пом. 1240), філософ-містик запропонував теорію “єдности буття”, згідно якої саме інтуїція підказує, що Аллах єдиний і очевидно абсолютно досконалий. Слідуючи за принципом неоплатоніків “ab uno nisi unum”, на думку Ібн Арабі, Аллах у “Мекканських об’явленнях”[491] автора є трансцендентний до світу, і є його творцем, оскільки світ не може постати від себе.

Слід сказати, що містичне сприйняття Бога зближує поетів-суфіїв Джалаліддіна Румі, Сааді, Джамі, Гафіза, Ібн аль-Фаріда та Нізамі з традицією “Пісні Пісень” і християнською містичною традицією.

 

А Р Г У М Е Н Т И М О Й С Е Я М А Й М О Н І Д А

(1135-1204)

 

Як відомо, довгі роки праці Моше бен Маймон[492] присвятив вивченню фундаментальних теологічних творів юдейської релігії - Тори, Талмуда, створивши “Мішну Тори” – твір, в якому популярно і в доступній для сприйняття формі викладено основні закони та вимоги до повсякденного життя прибічників юдейської релігії. В 1190 році він завершив написання свого головного твору Moreh Nebukin (“Путівник для нерішучих”[493]). Твір було написано арабською, але згодом автор самотужки переклав його на гебрейську. Це справжня Сума юдейської схоластичної теології, написана у неоплатонівському та аристотелівському ключі.

 

Твір складається з трьох частин (саме так укладатимуть Суми християнські мислителі).

В першій частині мова йде про Бога і його атрибути згідно з писань каламу. Після того, як автор наводить докази на існування Бога, то торкається проблеми сотворення світу з нічого, як навчають Аристотель і Святе Письмо. А вже завершення він присвячує людині: її природі мислення, обов’язкову нагороду і покарання.

Весь Перший розділ другої частини Маймонід присвятив позиціям філософів на користь існування Бога, які також широко кружлятимуть у християнський філософії. Автор торкається проблеми сотворення світу ex nihilo[494], згідно думки Аристотеля та навчання Святого Письма. Але й додає свою позицію, що неможливо щоб існувало нескінченне число причин, і ряд причин не можна вести до нескінченности. Також твердить, що рух включає перехід з потенції до акту (метафізичний аргумент); певна річ містить тільки можливість існування, ця річ залежить від причини; певна річ яка має в собі необхідність власного існування не може мати причини свого існування (а значить, це Бог); те, що існує потенція, і суть чого містить певну умову можливості спершу або пізніше отримує актуальне існування. Таким чином у Вступі Маймонід нараховує 26 аргументів, які використовують філософи у доказах існування Бога, доказуючи, Він є Єдиний і нематеріальний. На його думку Аристотель і періпатетики з низки доказів безпідставним обрали останній – який стверджує те, що світ є вічний.

 

Третє обґрунтування: “Існування нескінченного числа причин і наслідків є неможливе... ряд причин не можна вести до нескінченности”.

 

П’яте обгр.: “рух включає зміну і перехід від потенції до акту”;

 

Дев’ятнадцяте обгр.: “Певна річ, яка завдячує своє існування певним причинам, містить у собі самій тільки можливість існування; адже тільки при умові, що ці причини існують, то й існуватиме сама річ. А не існуватиме, коли не будуть існувати її причини”;

 

Двадцяте обгр.: “певна річ, яка в собі самій містить необхідність власного існування, не може мати жодної причини свого існування”;

 

Двадцять третє обгр.: “те, що існує потенційно і сутність чого включає певну умову можливости, рано чи пізно не матиме актуального існування”;

 

Усвідомлючи те, що з-поміж численних ідей, найкрасивішою і найпотаємнішою для людини є ідея Бога, Мойсей Маймонід запропонував чотири докази існування Бога:

 

Перший, це обґрунтування, яке зустрічалося в Ібн-Ґабіроля:

 

Всі речі всесвіту (матеріальні речі та духовні істоти) складаються з матерії і форми, а тому, не можуть отримати своє існування, а отримують його від Першопричини – Бога, найпростішої реальності, яка немає ні матерії, ні форми.

 

Другий, це відомий доказ Аристотеля, базований на явищі руху;

 

Третій – доказ про континґентний характер істот (майже весь третій шлях св. Томи Аквінського).

 

Четвертий: від явища переходу від потенції до акту.

 

“Всюди, де є перехід від потенції до акту, мусить вступити зовнішній чинник... Але в ряді чинників не можливо проходити до нескінченности. Отож, мусимо здійнятися до однієї причини під час переходу від потенційного стану до актуального, який є постійним і не несе жодної потенційности. У сутности такої причини ніщо не існує в потенції, а все є чистою актуальністю. А це буття, яке існує актуально в силу самої своєї сутности є Бог”.

 

Згідно Маймоніда, любов до Бога можлива тільки через пізнання. Людина не пізнає Бога доти, доки не сповниться думкою про нього, бо Він сам заповів (Дварім, 6:5): “Полюби Творця твого, всім серцем твоїм і всією душею твоєю...”. Отож, любов залежить від пізнання.

Важливо те, що Маймонід залишив цікаві міркування про семантику – значення Божих Імен (атрибутів. Див.: тут Другу частину), які Св. Письмо надає Богові. На його думку, всі назви, які Св. Письмо надає Богові (окрім Ягве) є омонімами, адже між Богом і людиною немає жодної подібності. Спільність між Богом і нами тільки на рівні назви, не інакше. Проте в катафатичних назвах Бога криється такий зміст, що Він, будучи добром, життям, чи силою, не позбавлений добра, життя чи сили:

 

“Живий, означає, що Бог не позбавлений життя... вічний, мається на увазі те, що Бог немає жодної причини свого існування. Ми розуміємо, що існування цього буття, яке ототожнюється з його сутністю, не тільки достатнє для Його існування, але й теж є джерелом для багатьох дійсностей. А це не так, як тепло випливає з вогню, світло із сонця, а завдяки Божій дії, яка спонукує їхнє тривання і гармонію шляхом Його володарювання. Це з тієї причини ми надаємо Богові: силу, знання, волю, усвідомлюючи, що надавши Йому атрибути, все ж він не є безсилий, ні не є не відаючий, ні не є не тямущий, ні не є без знань.

А коли говоримо, що він не є безсилий, то це означає, що Його існування достатньо для того, щоб існували речі інші від Нього; не не відаючий, означає, що він сприймається як життя, адже все те, що є в стані сприймати – посідає життя; чи не є не тямущий – усвідомлюємо, що завдяки Його увазі, всі речі слідують у порядку, і не залишені на призволяще, а поводяться так, як все те, що кероване з наміром і волею. Врешті, розуміємо, що Богові немає подібних, чому й говоримо, що Він є Один.”

 

До речі, про вчення Мойсея Маймоніда на Русі-Україні довідалися з перекладної літератури філософсько-богословського змісту так званих “ожидовілих” (“зжидовілих”), які представляли релігійні, єретичні та раціоналістичні погляди у XV ст. На думку Д. Чижевського, саме вони “були тими, хто вперше ввів в українське культурне оточення твори суто філософічного змісту...”. Так само й частина твору Аль-Газалі “Стремління філософів”, так звана “Логіка Авіасафа” (“Київська логіка”). увійшла до списку філософської літератури раціоналістичного характеру тієї доби в Україні.

 

 

Ф О Р М У Л Ю В А Н Н Я

С В. А Н С Е Л Ь М А К Е Н Т Е Р Б Е Р І Й С Ь К О Г О

(1033-1109)

Св. Ансельм[495] народився близько 1034 року в Аості, біля Сен-Бернарського перевалу. Після навчання в різних церковних школах Франції, майбутній видатний мислитель в 1060 р. переїхав до Бекського монастиря в Нормандії, одного з головних релігійних центрів того часу, керованого Ланфранком. Ставши ченцем, він незабаром досягнув звання пріора, а в 1078 р. був вибраний абатом. Кентерберійським його величають через єпископський сан. Тож в Беку Ансельм написав свої перші філософські роботи «Monologion» і «Proslogion» (1077-78), з яких і розпочнемо знайомство з його теодицейними поглядами, а зокрема, з формулювання, знаного як “Онтологічний аргумент св. Ансельма”.

Воно знаходиться у книзі “Прослогіон”, розд. 15:

 

Quod major sit, quam cogitari possit.

Ergo, Domine, non solum es quo majus cogitari nequit; sed es quiddam majus quam cogitari possit. Quoniam namque valet cogitari esse aliquid hujusmodi; si tu non es hoc ipsum, potest cogitari aliquid majus te: quod fieri nequit.

 

(Він більше, ніж можна собі уявити.

“Отож, Господи, Ти не тільки те, більше чого не можна собі уявити, а й сам Ти є щось більше, ніж можна уявити. Бо ж, коли можна уявити щось такого роду, – але якщо це не Ти, то виходить, що можна уявити щось більше від Тебе, а цього ж бути не може”).

 

Література щодо цього питання об’ємна (Див. Гонсалес, Теодіцея, ч. 1, пер. Б. Завідняка, Львів 2006). Хід міркування доволі простий, і не мав би викликати особливого захоплення. Проте це тільки на перший погляд.

Мислитель Йозеф Зайферт (див. тут окремий розділ) присвятив цьому аргументу окреме дослідження: Gott als Cottesbeweis (Бог, як доказ Бога: Про онтологічний аргумент св. Ансельма, 1997). Також існує праця італійської авторки Емануели Скрібано.

Отож, оригінальність ансельмівського формулювання полягає в тому, що в ньому про існування Бога не дізнається шляхом довгого маршруту мислення через різні феномени земного світу, а завдяки простому пізнанню Божественної сутности.[496]

Під цією сутністю майбутні мислителі розумітимуть: св. Бонавентура – суще, Дунс Скот – нескінченність, Декарт – досконалість, Спіноза – субстанцію, Ляйбніц – можливість, Розміні – буття. Всі вони, відштовхуючись від сутности як Ідеї Бога, виводитимуть Його реальність.

Звісно, обираючи діаметрально інший маршрут, Буття Боже теж виявиться Його сутністю, як це бачитиметься у аргументуванні св. Томи Аквінського. Та зараз нас цікавить суть ансельмівського формулювання.

Слід розпочати з того, що в ньому зустрічається аргумент Платона: потреба у “другій навігації” увінчується питанням “Що є суще?”.[497] Коли Ансельм надає право існування такому Буттю, яке може залишатися незмінно існуючим навіть за межами розуму і його активності, то зрозуміло, що це Найвище Буття, рівносильне Добру, Красі, Істині, Єдиному тощо. Це Його сутність бути таким, а не інакшим – Буттям Книги Виходу (3, 14). Тут Ансельм цілком вірний святоотцівській традиції. Але у формулюванні помічається й те, що змушує дивитись на нього під кутом зору апофатичного мислення, позаяк таке Буття є незбагненне, “те, більше чого нічого не може бути помислене”.

На користь платонівського доказу можна навести чимало формулювань з іншого ансельмівського твору “Монологіон”, де він теж успішно використовує й апостеріорні докази існування Бога, сходячи до Нього від істот, які вимагають для свого існування бути “добрими”, “правдивими”, “красивими” – незмінне Суще, Найвище Буття, – Бога.

Св. Бонавентура, Дунс Скот, Декарт, Ляйбніц і Геґель – захищатимуть у продовжуватимуть розвивати доказ Ансельма.

 

Св. Тома[498] і Кант – заперечуватимуть його.

Аргумент Ансельма можна назвати логічним обґрунтуванням, оскільки за вихідну точку служить ідея Бога. Так, Кант у Критиці Чистого Розуму називає онтологічним такий доказ, що передує всякому досвіду, і приходить, цілковито a priori, виходячи з простих понять, до існування вищої причини[499]. Аналізуючи сутність Бога людина має змогу підтвердити Його існування, яке є елементом цієї ж сутности, бо в саме поняття Бога вже включене Боже буття. Тож важко погодитися, що формулювання кентерберійця можна вважати правдивим доказом.

Перейдемо безпосередньо до розгляду формулювання Ансельма.

Мисленник відштовхується від думки, що кожна людина посідає поняття такого досконалого буття, вище про яке годі й думати[500]. Але цього замало, бо таке вище буття має існувати реально. Адже умова вищого буття буде мати зміст тільки тоді, коли це буття існуватиме як в розумі, так і в реальности. Коли б такого вищого буття не було б реально, то воно б не було навіть помислене. Як висновок, буття, від якого не можна мислити нічого вищого існує як у розумі, так і реально. А значить Бог є.

На переконання Св. Ансельма поняття вищого Сущого піддається усвідомленню навіть атеїстом, адже він розуміє існування кого береться заперечувати. Тож мисленник збагнув, що відкрив універсальний доказ існування Бога.

Проте слід розмежувати існування речі на рівні поняття і речі – яка існує реально. Чому ж? Адже образ в уяві художника це не той самий образ, який вдається йому зафіксувати на полотні. Тож Боже буття, що було б тільки на рівні думки – не було б вищим і досконалим буттям. Існування такого Бога явно суперечило б Його реальному існуванню, бо можна припустити “справжнє Буття”, яке було б і на понятійному рівні і існувало б реально. В такому випадку ми мали б змогу спростувати оте вище буття, про яке вели мову у засновку, адже могли б помислити щось більше від нього.

Незабарилася й критика облюбованого Ансельмом обґрунтування, до якої став причетний пріор монастиря у Мармут’ї, вчений чернець Ґавнілу (Gauniluone). Річ у тому, що два ченці вступили у листування і після того, як були написані чотири розділи Прослогіону в Беку (у Нормандії, Франції, 1077-78), Ґавнілу спробував допомогти братові во Христі ближче підійти до істини. У своєму роздумі На захист глупця (Liber pro insipiente) він наголошував на реальній площині існування Бога та спонукав Ансельма бути більш точним у формулюванні.

Ось основні зауваження Ґавнілу[501]:

а) не тому щось існує реально, що має змогу мати відповідник в розумі (ідею). Бо тоді можна припустити існування ідей неіснуючих речей;

б) нам не дано мати поняття Бога, бо він незбагненний і невимовний; ми можемо про Нього взнати щось, тільки відштовхуючись від сотвореного Ним реального світу;

г) хоч я не можу думати про себе як про неіснуючого, це не заважає мені так думати про Боже буття. Причиною цього є пізнавальна здатність людини – пізнавати в межах реального світу, згідно логічного порядку.

Подальша розв’язка цього листування відома. Св. Ансельм демонструє хист апологета у творі Liber apologeticus ad insiprentem (“Що на це відповів автор книжечки”)[502], вважаючи, що обґрунтування існування Бога адресоване віруючому серцю і цілком придатне у розмислах про Бога.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

БОГДАН ЗАВІДНЯК. Щаблі любови до Бога.

БОГДАН ЗАВІДНЯК... Щаблі любови до Бога Містично досвідна філософія Бога...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Теодицейні погляди

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Богдан Завідняк. Щаблі любови до Бога. Містично-досвідна філософія Бога. - Львів: Місіонер, 2010.- 1001 с.
  Діалектика любови, засвідчена святоотцівською та схоластичною думкою у цій монографії, є спробою побудови містично-досвідної теодицеї у її класичному вираженні. Не спираючись на упо

В І Д А В Т О Р А
  Віддаючи на суд читачеві цю книгу з теодицеї, і перш ніж почую його думку про неї, вважаю за потрібне подати декілька зауваг. Шлях до Істини пролягає через самозаглиблення,

УВІЙШОВ У НЕЗНАНЕ
  Entreme donde no supe...   Ступив колись-то, навмання, В незнане я котрогось дня, Що вище всякого знання.

ТЕМНА НІЧ ДУШІ
  Noche oscura del alma...   Ніч яка була темна, Де сум і тендітна любов паленіла – О, в щасті б

ТА ЇЇ Т И П О Л О Г І Я
  Німецький філософ Ґотфрід Вільгельм Ляйбніц (1646-1716) ввів назву Teodicea щоб вказати на цю частину філософської теології, яка веде мову про “право і оправдання бога” (t

Енріко Берті Джованні Реале
Отож, у ХХ столітті з боку прихильників аристотелівської системи, і тих, які визнають за Аристотелем високий авторитет науковця, висувається думка про те, що Бог у Аристотеля володіє всіма ознаками

Б О Г У Д А В Н Ь О Г Р Е Ц Ь К О М У М И С Л Е Н Н І
  Звичайно, тут ми не зможемо приділити увагу всім школам античного полісу, а тільки основним теодицейним побудовам філософії Давньої Греції, не наважуючись на детальний огляд теорети

Т Е О Г О Н І Я” Г Е С І О Д А
  Вести мову про світ давньогрецької думки слід починати з міфології і Олімпу грецьких божеств. Давні греки вважали, що перші чотири начала: Хаос, Земля, Тартар і Любов паную

У І О Н І Й С Ь К И Х Ф І Л О С О Ф І В
  Стародавній Мілет, столиця острова Самос у Еґеї, став колискою натуралістичної думки Давньої Греції. З ним ми пов’язуємо ім’я великого природознавця Талеса Мілетського (638-548 до Р

Г А Р М О Н І Я С Ф Е Р” У В Ч Е Н Н І П І Ф А Г О Р А
(бл. 570-498 до Р. Хр.)   Про життя засновника назви “філософія” існують три біографії авторів III-IV ст. після Хр.: Діогена Лаертського, Порфірія і Ямвліха.

Чи існував Піфагор?
  Про Піфагора виразно говорить Геракліт, коли той виступав проти біціпітів (тобто проти тих філософів, які припускали дуалізм між найвищим Принципом і чуттєвою реальністю); Емпедокл

Піфагорейське вчення
  Вчення Піфагора можна відновити за допомогою Анаксімена і Філолая. Можливо, що Анаксімен був вчителем Піфагора; а Філолай – був тим учнем, який мабуть першим популяризував вчення св

Л О Г О С Г Е Р А К Л І Т А
(бл. 540-бл. 480 до Р. Хр.) На думку К. Ясперса, Геракліта з Ефесу[69] слід віднести до “найбільших філософів” людства. Його життя майже постійно проходить під па

Вчення Геракліта
  Геракліт був пізнім іонійським філософом (народився два роки перед смертю Анаксімандра). Про його філософію ми довідуємося завдяки збереженим фрагментам його творів і різноманітним

Б О Г О П І З Н А Н Н Я В Ш К О Л І Е Л Е А Т І В
  Школа елеатів походить від назви міста Елея, що було засноване близько 540 року перед Хр. у південній Італії (100 км на південь від Неаполя) греками. Римлянами це місто звалося Вель

К С Е Н О Ф А Н З К О Л О Ф О Н У П Р О Б О Г А
(540-450 до Р.Хр. по Дільсу, 565-473) Мислитель Ксенофан[71] відомий як поет і філософ елейської школи. Із дев’яносто років життя, провівши мандрівне життя рапсода, 67 про

У Е М П Е Д О К Л А
(бл. 483-423 до Р. Хр.) Як відомо, Емпедокл[75] є автором поеми “Про природу” (Peri physeos), проникливої і сповненої глибокого філософського змісту про два “божест

Г О М Е О М Е Р І Я” Т А “Н У С” У А Н А К С А Г О Р А
(бл. 500-428 до Р. Хр.)   Засновник антиантропоморфного вчення про Бога, Анаксагор[90] народився в іонійському місті Клазомені, що в Малій Азії. Написав твір

Д Е М О К Р І Т І “А Т О М І С Т И Ч Н Е” Б О Ж Е С Т В О
(бл. 470/469-395/IV ст. до Р.Хр.)   “Велику радість викликає споглядання прекрасного, що міститься в речах”. Демокріт[91]

Б О Г М Е Т А Ф І З И К И “Л Я М Б Д А” У А Р И С Т О Т Е Л Я
(384-322 до Р. Хр.)   Торкаючись корпусу творів Аристотеля[110] слід мати на увазі що перу цього великого і знаного філософа належать різножанрові трактати[1

Джованні Реале
Тепер ми безпосередньо підійшли до розгляду Теоса, що займає центральне місце “Метафізики” Лямбда. Ось це захоплююче безсмертне міркування Аристотеля про Бога:   “Так

Б О Г С Т О Ї К І В
Антична Стоя[120] для европейського дослідника була відкрита щойно в ХІХ ст. завдяки працям К. Ваксмута (Wacksmuth K., Commentationes I et II de Zenone Citiensi et Cleanthe Assio, Götti

У А П О С Т О Л А П А В Л А
  Всі отці Церкви і великі богослови надають великого значення окресленим нижче словам апостола Павла у посланні до Римлян (1, 18-23):   “18. Бо гнів Божий відк

Ф І Л О Н А О Л Е К С А Н Д Р І Й С Ь К О Г О
(20/10 до Р. Хр. – 40 після Р. Х.) Важливу справу, щодо пояснення Старого Завіту в ключі висновків давньогрецької філософії, яку ще на зорі християнства розпочав Філон Юде

Про мотив “переселення” у Філона
  На думку Філона, Мойсей усвідомлював, що “у порядку всесвіту існує активна і пасивна причини, де під активною розуміється універсальний розум, цілковито чистий і відсторонений, який

Є Д И Н Е І Б О Г П Л О Т И Н А
(204/5-270) Такого впливу, якого справив на всю християнську містику Плотин, не справив, мабуть, жодний інший мислитель до нього, ні Платон, ні Аристотель. Після теодицейн

У О Р І Г Е Н А
(бл. 185-254/5)     Слідуючи у теодицейній проблематиці за великими олександрійцями Філоном та Климентом, Оріген[241] обминав одну з головних ї

І “Н О В А Ф І Л О С О Ф І Я” Л Ю Б О В И
(бл. 330-379)   Св. Василій Великий[244] як і його ближчі друзі по каппадокійській школі багато чого перейняли від філософії давньої Греції та неоплатонізму

М І С Т И Ч Н О Г О Б О Г О С Л О В ’ Я
Цей розділ міг би служити замінником теорії агностицизму, якому приділяється чимало уваги у підручниках з теодицеї. Але з огляду на те, що під агностицизмом у філософії прийнято розуміти відмову у

С В. М А К С И М А І С П О В І Д Н И К А
(бл. 580-662)   Уродженець Константинополя, з родини аристократів, “вчитель молитви” св. Максим[281] отримав добру філософську освіту, вступивши на службу се

Сан Хуан де ла Крус
  Такою є мудрість “таємничого богослов’я” і аргументи, які воно висуває. Здавалося б вирок його величності розуму підписано раз і назавжди Хуаном де ла Крусом. Але слід зважити на то

М І С Т И Ч Н А Л Ю Б О В Д О Б О Г А
У “П І С Н І П І С Е Н Ь” (VI-IV ст. до Р. Хр.[294]) Література: Ширшу бібліографію див. Le Cantiqu

Проблема зла
  Бог не є причиною зла, зауважує св. Авґустин. За Плотином (Енеад., І, 8) він визнає першу частину його обґрунтування, але не ототожнює зло з матерією, адже й вона сотворена Б

С Е В Е Р И Н А Б О Е Ц І Я
(480-526)   Or se tu l’occhio della mente trani Di luce in luce dietro alle mie lode, Già dell’ottava con sete ri

Особа Боеція
Аніцій Манлій Торкват Северин Боецій[324] народився в Римі близько 480 року, Походив із відомого роду Аніціїв які ще в ІV столітті прийняли християнство. Його батько, Флавій Нарсет Манлій, займав в

Характеристика богословських трактатів Боеція
Богословські трактати Боеція постали від 519 по 523 роки[338], про які пригадував Кассіодор. На думку св. Томи ці трактати слід подавати в такій систематичній послідовності:  

Трактат: De Trinitate: тринітарна онтологія
Передісторія тринітарного таїнства. Основною тайною християнської віри є Таїнство Пресвятої Тройці[342]. Перш ніж відстоювати цю таємницю від єретичних поглядів[343] і завдяки велик

Трактат: De hebdomadibus
Третій, справді більш метафізичний трактат Боеція, нам відомий під різними назвами. Окрім найчастіше вживаної, якою є De hebdomadibus (Гебдомади), до нас дійшли наступні: Quomodo s

Трактат: De fide catholica
  На даний час існує сумнів щодо авторства Боеція, проте, саме в цьому творі подається загальна картина християнського догматичного вчення і його богослов’я. Тут він не проводить розр

Філософія саме християнська?
  Справді, на думку Л. Обертелло[403] її направленість є християнською; А. Лосєва[404] – Боецій “світський християнський філософ”; Б. Мондіна – «мова йде про зразковий твір християнсь

Авґустин і Боецій
  Мабуть доречно торкнутись теми висвітлення впливів через пролиття світла на твір який ми довго обминали, але без якого християнська інтелектуальна концепція Боеція була б неповною і

Існування Бога
  У богословських трактатах, як ми вже згадували, Боецій тим чи іншим міркуванням зауважував потребу у доведенні існування Бога, проте строго аргументованих доказів там не наводить. З

Висновок
  Боецій – останній з римлян і перший із схоластів. Він справді являється останнім представником класичної і християнської філософії в латинському світі. Після нього, на Заході, який

Історія читання Боеція у середньовіччі
  Тему впливу Боеція на літературу Середніх віків детально висвітлював Голєніщев-Кутузов[422]. Натомість, в цьому розділі нас цікавить розгляд впливу “Opuscula Sacra” на розвит

Витоки і джерела філософського мислення на Русі
Подібно до того, як антична культура стала першоосновою європейської цивілізації, так само „золотим віком” і фундаментом існування як нації українського народу, на думку М. Грушевського, була доба

Проблема Віри і Розуму
  Два шляхи могла обирати людина на шляху до Богопізнання – шлях, запропонований папою Григорієм Великим: «Та віра не має ціни, якій людський розум приносить докази», – тож головна ро

Критика св. Томою Аквінським аргумент св. Ансельма
  Як відомо, в Суммі Богословській св. Тома вказує на слабі сторони формулювання св. Ансельма[503]: а) не всі ті, що вимовляють слово «Бог» думають, що воно оз

Е Т А П И С Х О Д Ж Е Н Н Я Д О Б О Г А
У Р І Ш А Р А С Е Н - В І К Т О Р С Ь К О Г О [505]   (1123-1173) Перш ніж розпочати знайомство з мислителем, чиє ім’я ми винесли у

Рішар Сен-Вікторський
(Фрагм. мініатюри Джованні ді Паоло)   І ось чому. У Рішаровому трактаті De Trinitate зустрічається концепція rationes necessariae (необхідних

Баварська державна бібліотека. Мюнхен.
На питання “Особа Пресв. Трійці” – якою вона є” (quale quid sit, буквально “що це таке”) можна відповісти, якою є вона по сутності. На питання: з якого джерела вона бере своє існування, слід з’ясов

Гуго Сен-Вікторський
  Ведучи споглядальне життя вікторіанці зуміли пережити глибоке єднання з Богом не тільки у memoria Dei. Справді, концентруючи свою увагу на Бозі, вони проводили релігійне, гли

Б О Г У А Л А Н А Л І Л Л С Ь К О Г О
(1120/30-1202/03)   На самоочевидних аксіомах визнаний мудрець, професор Паризького університету Алан Ліллський[558] зумів, відштовхуючись від поняття “Монад

Теодицея Дунса Скота
(1266-1308)   Дунс Скот[606] визначає Бога як Нескінченне Суще в Дії (ens infinitum in actu). З усіх схоластів цей мислитель палко захоплювався наведе

С В. Т О М И А К В І Н С Ь К О Г О
(1225-1274) Обійти увагою славні “quinque viae” св. Томи Аквіната[618] не посміє жодний фахівець теодицеї, і ми не будемо робити винятку. Література щодо ц

Св. Томи Аквінського. Ілюстрація фраґменту енцикліки папи Лева ХІІІ “Aeterni Patris”. Галерея Канделябрів. Ватикан.
  “Людський розум для пізнання істини віри, яка може бути цілковито відома тільки тим, хто бачить божественну сутність, може зібрати якісь правдоподібні докази. Проте їх зовсім не дос

Фра Бартоломео. Портрет св. Томи Аквінського.
  Та все ж, коли б ми слова св. Томи про те, що є щось найправдивішого, найгарнішого і найшляхетнішого (як найвищий ідеальний рівень у даному описі) прийняли у планівському значенні,

Джессі. Спокушання св. Томи Аквінського.
  Окрім трансцендентальних понять, які служать за опертя для доказу, можна ще скористати з прикмет, які наближені до цих понять; н.пр. життя, віра, сила і з ними злучена активність не

П О Н Я Т Т Я Б У Т Т Я
Св. Тома Аквінський є великим систематиком всього попереднього християнського мислення, яке заявило про себе до часу в якому йому довелось жити і вести осмислене та боговгодне чернече життя. До так

Алегорія Богословського Диспуту із словами Ісуса Христа, зверненими до св. Томи Аквінського: “Томо, ти добре про мене написав”.
    “Наш розум у процесі думання може простягатись до нескінченности. Про це свідчить те, що якої б кількости не було задано, наш розум завжди може подумати про щось біл

Б О Г У Ф Р А Н Ц И С К А С У А Р Е С А
(1548-1617) Тоді, коли у середньовіччі теологія не розлучалася з містикою, а, навпаки, черпала з неї надхнення, у “другій схоластиці”, з появою творів Франциско Суареса, м

У Н І К О Л А Я К У З А Н С Ь К О Г О
(1401-1464)   У книзі “De docta ignorantia” (“Про вчене незнання”[672]) Кузанський[673] виводить існування чистого, невизначеного буття, як абс

О Б Ґ Р У Н Т У В А Н Н Я Р Е Н Е Д Е К А Р Т А
(1596-1650) З “Метафізичними розмислами” (1641, 1649) Рене Декарта[675] теодицея отримує нового апологета доказів на існування Бога і творця метафізики як філософії

Б О Г Б Е Н Е Д И К Т А С П І Н О З И
(1632-1677) На початку ХХ ст. німецький філософ Р. Ойкен так оцінив вчення видатного голандського мислителя Баруха Бенедикта Спінози[678]:   “Може у

А Р Г У М Е Н Т Б Л Е З А П А С К А Л Я
  (1623-1662)   Як відомо Блез Паскаль[685] відмовився мислити як Декарт, хоч сам теж був математиком і філософом[686]. Декартівське “cogito er

Deum meum et Deum vestrum [690].
“Твій Бог буде моїм Богом”[691]. Забуття світу і всього, окрім Бога. Його можна знайти тільки шляхами, вказаними Євангелією. Велич душі людської. “Праведний Отче

О Т Ф Р І Д А В І Л Ь Г Е Л Ь М А Л Я Й Б Н І Ц А
(1646 – 1716) Згідно Ляйбніца[706], існування Бога пізнається апріорним шляхом, тож за точку виходу мислитель обирає розум:   “Тільки сам Бог або не

А К А Д Е М І Ї X V I I С Т.
В українській історіографії доволі цілісно і всебічно висвітлена золота сторінка діяльности професорів Києво-Могилянської академії та їхні філософські погляди, щоб спинятись на них окремо. Дослідни

С Т Е Ф А Н А Я В О Р С Ь К О Г О
(1658-1722) Отож, розвиток природної теології на Україні неможливо собі уявити не врахувавши досвід попередників, а вони були і писали філософські трактати також і з цієї

В Т Е О Ф А Н А П Р О К О П О В И Ч А
(1677-1736)   На думку Теофана Прокоповича, Бог є в природі та речах, як зберігаюча причина всього, як Предічний Ум, Вічна Істина, Першопричина і Творець сві

В Г Е О Р Г І Я К О Н И С Ь К О Г О
(1717-1795)   У другій книзі “Філософія надприродна, або метафізика” Георгій Кониський[719] сформулював наступні чотири докази існування Бога:  

Г Р И Г О Р І Я С К О В О Р О Д И
(1722-1794)   Знанням текстів Святого Письма відзначається творчість самобутнього і непересічного українського мислителя Григорія Саввича Сковороди[723]. В.

Д О К А З І М М А Н У Ї Л А К А Н Т А
(1724-1804) У творі письменника Михайла Булгакова в ході дискусії на Патріарших ставках Михайло Олександрович Берліоз відкидає всі існуючі докази існування Бога, яких, на

С. К’єркеґор
  Данський релігійний мислитель Сьорен К’єркеґор[783] народився в Копенгагені, як він писав у “Щоденнику”, “всупереч Божій волі та внаслідок злочину”. Зворушлива любовна драма з нареч

Філософські крихти”. Факсиміле К’єркеґора.
  Стрибок, який сповнює метафізика був йому відомий не з чуток. Тож не дивно, що історики християнської філософії присвячують йому окремі розділи, як, н. пр., о. Б. Мондін у своїй мон

Виступ К’єркеґора за катедрою
  Як суперечить його екзистенціалізм із духом систематичного теологічного екзистенціалізму К. Барта та П. Тілліха, з одного боку, а з другого – світському характеру філософського екзи

Феномен любови у К’єркеґора
  У багатьох своїх творах данський філософ не обминає увагою феномен любови, надаючи йому два виміри: психологічний і Божественний. У першому, людина яка любить іншу намагаєт

П Р О Д О С В І Д М І С Т И К І В
(1859-1941) Після прочитання автобіографічної книги про св. Терезу Авільську філософ Едіта Штайн (1891-1942) відкрила для себе одну істину: справжніми експертами у вірі є

D E U S S E M P E R M A I O R” Е Р І Х А П Ш И В А Р И
(1889-1972) Еріх Пшивара (Przywara)[829] народився в польському місті Катовіце 12 жовтня 1889 р. В дев’ятнадцять років він вступив до новіціату отців єзуїтів в Екзатені (E

Н О В О Г О Б О Г О П І З Н А Н Н Я
(1889-1973) Уродженець Парижа Ґабріель Марсель[833] навчався філософії в Сорбоні (1906-1909). Під керівництвом Л. Лєві-Бруля захистив тезу “Метафізичні ідеї Кольріджа по в

O R D O A M O R I S” М А К С А Ш Е Л Е Р А
(1874-1928) Видатний німецький філософ-аксіолог Мак Шелер[837] був відомим захисником ідеї християнської любови.   Згідно Шелера, філософський метод

У Н І К О Л А Я Б Е Р Д Я Є В А
(1874-1948)   Примат свободи над буттям, на думку видатного російського мислителя Бердяєва[841]слід вважати точкою виходу його філософії. Ось як він

У П ’Є Р А Т Е Й Я Р А Д Е Ш А Р Д Е Н А
(1881-1955) У ХХ ст. вчення французького богослова П’єра Тейяра де Шардена[843] нагадує грандіозну по духу і задуму систему, рівну творчому задуму св. Томи Аквінського.

У П Е Р С О Н О Л О Г І Ї Р О М А Н О Ґ В А Р Д І Н І
(1885–1968)   У віці чотирьох років свого життя, уродженець м. Верони (Італія) Романо Ґвардіні[849] разом з батьками виїхав до Німеччини, де й отримав освіту

Об’явлення
  У творі “Релігія і об’явлення” Ґвардіні показує, що без божественного об’явлення існування людини є неповне. Він висуває різні напрямки в яких людина може набувати досвід обмежень (

Р О М А Н А І Н Ґ А Р Д Е Н А
(1893-1970)   Учень Едмунда Гуссерля, оригінальний польський мислитель-онтолог, автор відомого трактату “Спір про існування світу” Р. Інґарден[863] ба

І М О В Ч А Н К А П Р О Б О Г А
(1889-1976)   Перш ніж говорити про теодицею найбільшого метафізика ХХ століття Мартіна Гайдеґґера[866], розумно було б зняти усі звинувачення у атеїзмі, яки

Д І Т Р І Х А Ф О Н Г І Л Ь Д Е Б Р А Н Д А
(1889-1977) Гільдебранд[880]народився в Італії у Флоренції в родині відомого німецького скульптора Адольфа фон Гільдебранда. Вивчав філософію у Мюнхенському та Ґьотінґенсь

Едітою Штайн
Згідно Штайн, перш за все існує суттєве погодження між Гуссерлем і св. Томою, у спробі практикування філософії як строгої науки: обидва вважали, що завдання філософії було б невичерпним, як

Едіта Штайн. Наука Хреста.
    Життя і творчість двох святих – Хуана де ла Круса і Терези Авільської стали для Едіти Штайн – св. Терези Бенедикти від Хреста, предметом глибинних роздумів над зв’яз

У П А В Л А Є В Д О К І М О В А
(1901-1970)   Православний богослов і філософ Павло Миколайович Євдокімов[915] народився 2 серпня 1900/1901 р. в Санкт-Петербурзі в родині військового. Навча

Твори Ганса Урса фон Бальтазара
  ТРИЛОГІЯ (TRILOGIE): (Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik; I. Schau der Gestalt; II. Fächer der Stile: 1. Klerikale Stile. 2. Laikale Stile; III/1. Im Raum der Metaph

Т А Н Е О Т О М І С Т І В
  У ХХ-му столітті серед багатьох великих відкриттів, розщеплення ядра і освоєння космосу, було здійснене не менш важливе відкриття – оригінальність метафізики св. Томи, як нової мета

С В. Т О М И А К В І Н С Ь К О Г О
(1884-1878)   У філософії Жильсон зосередив свою увагу на св. Томі Аквінському, який у світі християнської думки був визнаний найбільш представовим. Вже у 19

Б О Г О П І З Н А Н Н Я У Ж А К А М А Р І Т Е Н А
(1882-1973)   Марітен був найбільш авторитетним представником неотомізму: хоча сам називав себе томістом, і був тим, хто наважився у світському середо

А Н Т О Н І Н А С Е Р Т І Я Н Ж А
(1863-1948)   Справжнім томістом був домініканин Антонін-Далмас Жільберт Сертіянж (Antonin-Dalmace Sertillanges). Він розпочав свою філософську кар’єру у 190

Режіналь Ґарріґу-Ляґранж
  Сорок років пропрацював на “Анжелікумі” в Римі (з 1909 р.)отець Ляґранж (Réginald Garrigou-Lagrange)[953], домініканин, проф.догматичногобогослов’я. Перші дві його праці нося

Р Е Ґ І С А Ж О Л І В Е
(1801-1966)   Отець Реґіс Жоліве (Régis Jolivet) проживав і працював у Ліоні. Жоліве був великим знавцем творчости як св. Авґустина, так і св. Томи. Щ

Т О М І З М А Й М Е Ф О Р Е С А
(1898-1983)   Форес (Aimé Forest) був президентом філософської спілки у Лангедоку, членом філософської спілки у Лювені. Його головні твори, які розгля

Т О М І З М Ж О З Е Ф А Д Е Ф І Н А Н С А
(1904-2000)   Отець Де Фінанс (Joseph De Finance) у 1955 році був покликаний викладати на Ґреґоріанському університеті в Римі загальну етику (до 1974 року) і

Н Е О Т О М І З М Д Е З І Р Е М Е Р С Ь Є
(1851-1926)   Кардинал Дезіре Жозеф Мерсьє (Desiré Mercier) збудував три важливі установи: “La société de philosophie de Louvain”

А Г Н О С Т И Ц И З М У
(1878-1944)   Одним із найбільш типових представників неотомізму перших десятиліть ХХ століття був отець Жозеф Марешаль (Joseph Maréchal), який вбачав

Ф Е Р Н А Н Д В А Н С Т Е Н Б Е Р Ґ Е Н
(1904-1993)   ОтецьФернанд Ван Стенберґен(Fernand Van Steenberghen) так само, разом із Де Вулфом, один із найбільших тлумачів філософії Середньовіччя (Класич

Л У Ї С Д Е Р Е Й М Е К Е Р
(1895-1970)   Бельгієць Луїс де Реймекер (Louis de Raeymaeker) очолював Institut Supérieur de Philosophie (від 1949 по 1965 рік), де займав каф

В Ц А Р И Н І П Р И Р О Д Н О Ї Т Е О Л О Г І Ї
  Неотомізм в Італії шириться Католицьким університетом св. Серця в Мілані. Метафізика буття розкривалася у дослідженнях Амато Масново і Софії Ванні Ровіґі. Але головна заслуга у відк

А М А Т О М А С Н О В О
(1880-1955)   Отець Амато Масново не прагнув ототожнювати істину із вченням, яке б її містило всередині томістичних текстів. На його думку там містяться деяк

С О Ф І Я В А Н Н І Р О В І Ґ І
(1908-1990)   Будучи найбільш яскравим асистентом Масново, Софія Ванні Ровіґі (Sofia Vanni Rovighi) була яскравим дослідником середньовічної філософії, але й

Ф Р А Н Ч Е С К О О Л Д Ж Я Т І
(1886-1962)   Отець Франческо Олджяті (Francesco Olgiati) і отець Августин Джемеллі у 1920 році заснували католицький університет св. Серця в Мілані, на взір

У С Т А В О Б О Н Т А Д І Н І
(1903-1990)   “Неокласиком”, а не “неотомістом” називав себе Ґуставо Бонтадіні (Gustavo Bontadini), знавець метафізики, про що свідчать самі його твори: S

У К А Р Л А Р А Н Е Р А
(1904-1984) Професор теології в Інсбруку, Мюнхені та Мюнстері, єзуїт Карло Ранер[975] був автором низки філософських творів, таких як Дух у світі (1939) та Слуха

У Б Е Р Н А Р Д А Л О Н Е Р Ґ А Н А
(1904-1984) Канадський філософ і теолог, який належав до ордену єзуїтів у англосаксонському світі Бернард Лонерґан[977] справив неабиякий вплив на формування сучасної теол

Ф Р Е Д Е Р І К А К О П Л С Т О Н А
(1907-1994)   Філософ, неотоміст, отець-єзуїт Фредерік Коплстон[978] – історик філософії та відомий західний теолог ХХ ст. Нам випадає тут вести мову про ньо

У К О Р Н Е Л І О Ф А Б Р О
(1911-1995)   Отець Корнеліо Фабро (Cornelio Fabro[983]) відомий своїми метафізичними трактатами, якому належить заслуга у відкритті оригінальності онтософії

К А Р О Л Я В О Й Т И Л И
(1920-2005) Папа Іван Павло ІІ був не тільки видатним теологом, а й філософом і поетом. Талант лірика доказує його цикл “Пісня про Таємного Бога” з якого приведемо тільки

Папа Іван Павло ІІ і отець Корнеліо Фабро. 1985 р. Б.
  Польський філософ Тадеуш Штіцен, один із упорядників видання папи, який перейняв кафедру моральної філософії Люблінського католицького університету, на презентації цього видання у В

У Ц А Р И Н І П Р И Р О Д Н О Ї Т Е О Л О Г І Ї
(нар. 1926)   Автор трьохтомного видання[988], яке побачило світ у видавництві отців домініканців у Італії, не потребував би якогось особливого знайомства з

Відзначення наукової діяльности отця Баттісти Мондіна урядом Італії.
  До метафізики проф. Мондін має особливий пієтизм. Ось як він сам зізнається в цьому у передмові до книги:   «Між філософськими предметами метафізика, разом із

Й О З Е Ф А З А Й Ф Е Р Т А
(нар. 1945) Професор Йозеф Зайферт (J. Seifert)[990] – представник австрійської філософії, член Папської академії, засновник Інтернаціональної філософської академії

У Г А Р В Е Я К О К С А
(нар. 1929) Ціною відмови від традиційного Богопізнання мислителі “теології смерти Бога” (death-of-God-Theology) такі як Дітріх Бонгеффер (1906-1945), Джон Робінсон

Р У С Ь К О Ї Ф І Л О С О Ф І Ї Х Х С Т О Л І Т Т Я
  У руській філософії теодицея сприймається як шлях Боголюдства, оскільки включає у Богопізнавальну сферу антроподицею. Серцевиною руського мислення у ХХ столітті явля

Володимир Соловйов
  Ось характерні риси цієї «нової» метафізики. Панування зовнішнього досвіду має змінитись пануванням внутрішнього досвіду. Прийняття за точку відліку всього конкретний

Про Абсолютне Буття у Семена Франка або містичний реалізм
(1877-1950)   Семен Людвигович Франк[996], за визначенням історика філософії В. Зеньковського – найвидатніший руський філософ і зірка першої величини світово

Свобода Абсолюту
  Свобода Абсолюту проявляється на рівні двох скінчених форм, які протистоять одна одній. Первинна свобода – якій характерна непередбачувальність, притаманна безпосередньому са

Проблема зла
  Саме «тріщини у Всеєдинстві», що приводять до протистоянь окремих його елементів, є джерелом і причиною зла. Тут Франк повторює Соловйова. Натомість Бердяєв вважав, що не прийнявши

І С Н У В А Н Н Я Б О Г А
  Коли професори Києво-Могилянської академії схилялися до традиційних доказів існування Бога, то творчість Григорія Савича Сковороди може служити містком до побудови самобутньої місти

Р Е Л І Г І Й Н И Х М И С Л И Т Е Л І В – П О Е Т І В
У цьому розділі ми поведемо мову про пережиття досвіду Бога у релігійних мислителів-поетів, адже відомо, що у багатьох філософів виникала необхідність у написанні поезій “зізнань” про Бога, а це їх

ГІМН ДО БОГА-ОТЦЯ
  Чи Ти пробачиш гріх моїх батьків, Що є моїм, хоч не моя вина є? Чи Ти пробачиш гріх, в якім я жив І ще живу, хоч сам себе картаю

БОГ У НІМЕЦЬКІЙ РЕЛІГІЙНІЙ ПОЕЗІЇ ХІХ-ХХ СТ.
  Тепер познайомимося із німецькомовною релігійною поезією в контексті теодицейних поглядів, а їх чимало. Так, відомий поет Фрідріх Шіллер в 1798 році створив поезію “Щастя”,

Пензля Йоаннеса Шпріка (1838).
  Тож, щоб краще запізнатись з її досвідом Богоспілкування, як авторки релігійного циклу “Духовний рік”, познайомимось глибше з традицією, з якої вона вийшла. Як вже зазначал

О мука без передиху
Від задоволення й гордині, Як тихо гризе і стиха Червоточить, як в деревині.   Свідоме поетичне “нерозпізнавання” Новалісом (на приклад

І невимовний неба солод
В душі моїй постав повік.[1078]   Низку релігійних віршів залишили сучасники Дросте – Клеменс Брентано (1778-1842), у циклі Недільні Євангелія [1079]

Зсилаєш нас сюди й не подаєш
Своєї цілі. Хто збагнути в силі? А все ж твоя це воля, щоби йшли ми, З чим доля нас влаштовує, авжеж.[1092]   чи  

НІЧОГО БІЛЬШЕ
(Nic więcej)   Napisał “Moj Bóg” ale przekreślił, bo przecież pomyślał ...   Написав “Мій Б

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги