рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Прикладної статистики

Прикладної статистики - раздел Математика, Міністерство Освіти І Науки, Молоді Та Спорту України Східноукраїнсь...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

 

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА

ПРИКЛАДНОЇ СТАТИСТИКИ

 

 

ТЕКСТОВІ ДОКУМЕНТИ

ТА ЇХ ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ    

ВСТУП

 

 

Економісти в процесі своєї професійної діяльності мають справу з різноманітною документацією, вимоги до якості оформлення якої постійно зростають. Тому нагальною потребою є засвоєння ними існуючих вимог щодо складання та оформлення текстових документів і їх електронних версій.

В ході навчального процесу майбутні економісти мають змогу закріпити відповідні знання й навички під час оформлення навчальних текстових документів (наукових документів), таких, як реферати, контрольні та курсові роботи, звіти з практики, дипломні роботи.

Наукові документи являють собою текстові паперові документи із включенням до них за необхідністю таблиць та ілюстративного матеріалу - креслень, технічних рисунків, схем, фотографій, діаграм, графіків тощо.Створені документи мають відповідати вимогам стандартів – нормативних документів, що встановлюють комплекс норм, правил, вимог до об’єкту стандартизації на підставі досягнень науки, техніки та передового досвіду й затверджених компетентним органом у відповідності до чинного законодавства.

Основні вимоги чинних в Україні стандартів по укладанню наукових текстових документів наведено у даних методичних рекомендаціях, метою яких є надання допомоги студентам у складанні та оформленні відповідних документів під час навчання в інституті. У методичних рекомендаціях використані чинні державні й міжнародні стандарти по оформленню звітів і іншої текстової документації [1-5], а також врахована специфіка навчального процесу у вищих навчальних закладах III рівня акредитації [6, 7].

При виконанні текстових документів слід неухильно дотримуватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій.

 


ПЕРЕЛІК ЧИННИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ (ТЕКСТОВИХ) ДОКУМЕНТІВ В УКРАЇНІ

ДСТУ 3651.1-97. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні… ДСТУ 3651.2-97. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні постійні і…

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАУКОВОГО (ТЕКСТОВОГО) ДОКУМЕНТУ

  2.1 Навчальні текстові документи друкують на одній стороні аркуша білого… При комп'ютерному наборі використовується шрифт Times New Roman, кегль (розмір) шрифту – 14, вирівнювання основного…

ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ ТЕКСТОВОГО МАТЕРІАЛУ

  3.1 Текстовий матеріал при необхідності розділяють на розділи й підрозділи. … Розподіл на складові здійснюється відповідно до логіки побудови документу його укладачем.

ВИМОГИ ДО ТЕКСТУ ДОКУМЕНТУ

  4.1 Загальні вимоги викладення тексту документу: чіткість та логічна послідовність викладення матеріалу;

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ

  5.1 Рисунки, графіки, схеми, блок-схеми, діаграми, розміщені у роботі, мають… Кількість ілюстрацій (блок-схем, схем, графіків, діаграм, фотознімків, рисунків) повинна бути достатньою для пояснення…

ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ Й ОФОРМЛЕННЯ ТАБЛИЦЬ

  6.1 Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць (рисунок 6.1),…  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1 Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень… 2 ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. – Взамен ГОСТ…

ДОДАТОК А

Приклад оформлення змісту

 

 

ДОДАТОК Б

  РОЗДІЛ 3 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА…  

ДОДАТОК В

  Беззбитковий обсяг продажів і зона безпеки підприємства…  

ДОДАТОК Г

  Зміна об'єму товарної продукції обумовлена впливом наступних чинників:

ДОДАТОК Д

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ Джерел   1 Батенко Л.П.…  

ДОДАТОК Е

  У таблиці Е.1 наведені приклади бібліографічного опису посилань. Вони… У відповідності до ГОСТ 7.1 назви джерел вказуються мовою оригіналу. Виключення складають назви робіт на мовах, що…

Продовження додатку Е

Продовження таблиці Е.1   Тези доповідей Ризикологія в економіці та …  

ДОДАТОК Ж

    РЕФЕРАТ

ТЕКСТОВІ ДОКУМЕНТИ ТА

ЇХ ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

 

 

Укладачі Логвінова Оксана Петрівна

Будрик Оксана Ігорівна

Татарченко Олена Миколаївна

Хохлова Олександра Артурівна

Носкова Світлана Анатоліївна

 

 

– Конец работы –

Используемые теги: кладної, статистики0.046

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Прикладної статистики

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Краткий курс лекций по статистике модуль. Теория статистики. Статистика как наука и методы статистического исследования
Модуль теория статистики.. глава статистика как наука и методы статистического исследования.. цель ввести основные понятия статистики рассмотреть задачи статистики на современном..

Статистика как общественная наука. Предмет, метод и задачи статистики. Основные понятия, используемые статистикой
Статистика как общественная наука.. предмет метод и задачи статистики.. основные понятия используемые статистикой..

Предмет и метод статистики предмет статистики. Основные понятия статистики
План.. предмет статистики.. основные понятия статистики статистическая методология и организация статистики в РФ..

Програма самостійної роботи з дисципліни статистика значення і основні завдання статистики. Сучасна організація статистики в україні
Рекомендована література базова закон України про внесення змін до закону України про державну статистику відомості верховної ради України к..

Статистика как наука и методы статистического исследования
Модуль теория статистики.. глава статистика как наука и методы статистического исследования.. цель ввести основные понятия статистики рассмотреть задачи статистики на современном..

Лекции по статистике лекция. Предмет, метод и задачи статистики. Аналитическая статистика
Лекция предмет метод и задачи статистики.. статистика это общественная наука которая присущими ей методами изучает.. общая теория статистики отрасль статистической науки о наиболее общих принципах правилах и законах цифрового..

Понятие, значение и задачи статистики. Основные понятия и категории статистики
Это особая отрасль практической деятельности людей, направленная на сбор, обработку и анализ данных о тех или иных явлениях.Эту деятельность.. Статистические данные представленные в отчетах предприятий а также публикуемые.. Теоретическую основу любой науки составляют понятия и категории к важнейшим из которых относятся стат. Совокупность..

Конспект лекций Н.И.Федотова по дисциплине Статистика: Теория статистики
Тема теория статистики.. предмет метод и задачи статистики статистическое измерение и наблюдение..

Введение в предмет и метод статистики в настоящее время статистика имеет следующее определение
Введение в предмет и метод статистики.. статистика имеет многовековую историю е возникновение и развитие обусловлены.. считается что основы статистической науки заложены английским экономистом у петти г он рассматривал..

Объект и предмет статистики. Задачи статистики
Вопрос основные категории статистики с точки зрения статистической методологии.. вопрос.. структура статистической науки..

0.037
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам