рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ДОДАТОК Г

ДОДАТОК Г - раздел Математика, Прикладної статистики Приклад Виконання Текстового Документу З Таблицею   ...

Приклад виконання текстового документу з таблицею

 

Зміна об'єму товарної продукції обумовлена впливом наступних чинників:

зміною середньорічної вартості основних виробничих фондів;

зміною фондовіддачі.

Показники необхідні для визначення впливу чинників на зміну випуску товарної продукції представимо в таблиці 2.2.

 

Таблиця 2.2 – Дані для проведення факторного аналізу

 

Показник Минулий рік Звітний рік Відхилення
абс., (±) відн., %
1 Товарна продукція, тис. грн. 2,86
2 Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн. 6,67
3 Фондовіддача, грн. 1,4 1,35 -0,05 3,57

 

За допомогою методу абсолютних різниць визначимо вплив чинників використання основних виробничих фондів підприємства на зміну обсягу товарної продукції:

- за рахунок збільшення середньорічної вартості основних фондів на 480 тис. грн. (7680 – 7200) або 6,67% ((480 / 7200) · 100%) обсяг товарної продукції збільшився на:

 

480 · 1,4 = 672 тис. грн.

 

- за рахунок скорочення фондовіддачі на 0,05 грн. (1,35 – 1,40) або 3,57% ((0,05 / 1,4) ·100%) обсяг товарної продукції скоротився на:

 

(- 0,05) · 7680 = 384 тис. грн.

 

Сумарний вплив перерахованих чинників складає:

 

672 – 384 = 288 тис. грн.,

 

що відповідає загальному відхиленню по обсягу товарної продукції.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Прикладної статистики

Східноукраїнський національний університет.. імені Володимира Даля.. Факультет хімічних та інформаційних систем..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ДОДАТОК Г

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Та їх електронні версії
  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ     Текстові документи та їх електронні версії. Загальні вимоги / Укл. Логвінова О.П., Будрик О.І., Татарченко О.М., Хох

Перелік чинних нормативних документів, що регламентують вимоги до оформлення наукових (текстових) документів в україні
1.1 Міждержавні стандартиГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.ГОСТ 7.32-91. Система стандартов по информации, библиотечному и издательско

Загальні вимоги до наукового (текстового) документу
    2.1 Навчальні текстові документи друкують на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210´290 мм) без рамок і штампів. Текст документу друкують тільки чо

Вимоги до побудови текстового матеріалу
    3.1 Текстовий матеріал при необхідності розділяють на розділи й підрозділи. Розподіл на складові здійснюється відповідно до логіки побудови документу його у

Вимоги до тексту документу
    4.1 Загальні вимоги викладення тексту документу: чіткість та логічна послідовність викладення матеріалу; грамотність та дотримання вимог сучасної с

Вимоги до оформлення ілюстрацій
    5.1 Рисунки, графіки, схеми, блок-схеми, діаграми, розміщені у роботі, мають відповідати вимогам чинних стандартів [1]. Кількість ілюстрацій (блок-схем, схе

Вимоги до побудови й оформлення таблиць
    6.1 Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць (рисунок 6.1), які застосовують у текстовому матеріалі для кращої наочності й зручності порівняння по

Список використаних джерел
    1 Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії Укр

ДОДАТОК Б
Приклад виконання текстового документу з формулою   РОЗДІЛ 3 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІ

ДОДАТОК В
Приклад виконання текстового документу з ілюстрацією   Беззбитковий обсяг продажів і зона безпеки підприємства є

ДОДАТОК Д
Приклад оформлення списку використаних джерел   СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ Джерел   1 Батенко Л.П. Управління п

ДОДАТОК Е
Приклади оформлення бібліографічного опису   У таблиці Е.1 наведені приклади бібліографічного опису посилань. Вони побудовані на основі ГОСТ 7.1-84. “Библиографическое описан

Продовження додатку Е
  Продовження таблиці Е.1   Тези доповідей Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць за матеріалами міжн

ДОДАТОК Ж
Приклад оформлення реферату     РЕФЕРАТ Дипломна робота: ___ стор., ___ табл., ___ рис., ___ джерел, ___ додатки.    

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги