рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Вимоги до оформлення ілюстрацій

Вимоги до оформлення ілюстрацій - раздел Математика, Прикладної статистики     5.1 Рисунки, Графіки, Схеми, Блок-Схеми, Діаг...

 

 

5.1 Рисунки, графіки, схеми, блок-схеми, діаграми, розміщені у роботі, мають відповідати вимогам чинних стандартів [1].

Кількість ілюстрацій (блок-схем, схем, графіків, діаграм, фотознімків, рисунків) повинна бути достатньою для пояснення викладеного тексту. Кожна ілюстрація повинна мати назву.

Ілюстрації разом з їх назвами слід розміщувати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.

На всі ілюстрації мають бути посилання у роботі.

Розміщати ілюстрації бажано у верхній частині сторінки, так, щоб вище неї не було тексту, або у нижній частині сторінки, щоб нижче надпису під ілюстрацією тексту не було. На одній сторінці не слід розміщувати більше, ніж дві ілюстрації.

Ілюстрація повинна розміщуватися на аркуші симетрично тексту роботи.

Ілюстрації, розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок роботи. Допускається розміщувати на сторінці одну велику ілюстрацію, у тому числі – уздовж аркушу (в альбомній орієнтації) з поворотом за годинниковою стрілкою.

5.2 Ілюстрації нумерують арабськими цифрами без знаку «№» порядковою нумерацією у межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складають з номера розділу та порядкового номера ілюстрації у цьому розділі, відокремлених крапкою. Наприклад: «Рисунок 1.2 – ...» – другий рисунок першого розділу.

Назва рисунку з поясненнім оформлюється наступним чином – робиться надпис «Рисунок», вказується його порядковий номер. Після номеру ставиться дефіс. Далі через один вільний рядок йде пояснюючий надпис, який оформлюється, як звичайний текст і починається з великої літери.

Не допускається розташовувати на різних аркушах рисунки та їх назви й умовні позначення.

5.3 Номер ілюстрації з її назвою розміщається на відстані в один вільний рядок від нижньої межі рисунку з абзацного відступу.

Відстань від основного тексту до верхньої межі ілюстрації повинна бути не менш, ніж один рядок. Відстань від надпису під ілюстрацією до основного тексту документу повинна бути не менш, ніж один рядок.

За необхідності умовні позначення до рисунку наводять перед його назвою.

Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно при поданні їх у роботі робити відповідні посилання.

Приклад оформлення ілюстрації та розташування її в тексті роботи наведено у додатку В.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Прикладної статистики

Східноукраїнський національний університет.. імені Володимира Даля.. Факультет хімічних та інформаційних систем..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Вимоги до оформлення ілюстрацій

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Та їх електронні версії
  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ     Текстові документи та їх електронні версії. Загальні вимоги / Укл. Логвінова О.П., Будрик О.І., Татарченко О.М., Хох

Перелік чинних нормативних документів, що регламентують вимоги до оформлення наукових (текстових) документів в україні
1.1 Міждержавні стандартиГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.ГОСТ 7.32-91. Система стандартов по информации, библиотечному и издательско

Загальні вимоги до наукового (текстового) документу
    2.1 Навчальні текстові документи друкують на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210´290 мм) без рамок і штампів. Текст документу друкують тільки чо

Вимоги до побудови текстового матеріалу
    3.1 Текстовий матеріал при необхідності розділяють на розділи й підрозділи. Розподіл на складові здійснюється відповідно до логіки побудови документу його у

Вимоги до тексту документу
    4.1 Загальні вимоги викладення тексту документу: чіткість та логічна послідовність викладення матеріалу; грамотність та дотримання вимог сучасної с

Вимоги до побудови й оформлення таблиць
    6.1 Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць (рисунок 6.1), які застосовують у текстовому матеріалі для кращої наочності й зручності порівняння по

Список використаних джерел
    1 Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії Укр

ДОДАТОК Б
Приклад виконання текстового документу з формулою   РОЗДІЛ 3 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІ

ДОДАТОК В
Приклад виконання текстового документу з ілюстрацією   Беззбитковий обсяг продажів і зона безпеки підприємства є

ДОДАТОК Г
Приклад виконання текстового документу з таблицею   Зміна об'єму товарної продукції обумовлена впливом наступн

ДОДАТОК Д
Приклад оформлення списку використаних джерел   СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ Джерел   1 Батенко Л.П. Управління п

ДОДАТОК Е
Приклади оформлення бібліографічного опису   У таблиці Е.1 наведені приклади бібліографічного опису посилань. Вони побудовані на основі ГОСТ 7.1-84. “Библиографическое описан

Продовження додатку Е
  Продовження таблиці Е.1   Тези доповідей Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць за матеріалами міжн

ДОДАТОК Ж
Приклад оформлення реферату     РЕФЕРАТ Дипломна робота: ___ стор., ___ табл., ___ рис., ___ джерел, ___ додатки.    

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги