рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Завдання з курсу Теорії ймовірностей та математичної статистики

Завдання з курсу Теорії ймовірностей та математичної статистики - раздел Математика,     Індивідуальне Семестрове Завдання З ...

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ СЕМЕСТРОВЕ ЗАВДАННЯ

з курсу

„Теорії ймовірностей та математичної статистики”

для студентів очної форми навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

на ІІІ семестр

БХА-11, ФН-11, ЕП-11

 

,0

 

доцент: Сукач Т.Н.

 

 

Алчевськ-2012
Розділ 1 “Теорія ймовірностей”

Завдання №1

2.В коробці 7 кульок, серед них 4 білі. Навмання взяли 3 кульки. Яка імовірність того, що одна з них біла? 3. В ящику 5 кульок з номерами від 1 до 5. Навмання одну за одною беруть дві… 4. Кинуто 2 гральних кубики. Яка імовірність того, що сума очок дорівнює 5?

Є 5 букв: р, е, г, й, о. Яка ймовірність того, що довільне розташування їх одна за одною дасть слово “герой”?

2. Серед 40 деталей 5 – нестандартні. Взято навмання 2 деталі. Знайти ймовірність того, що обидві деталі будуть нестандартні.

3. З повного комплекту доміно (28) карт береться навмання одна карта. Чому дорівнює ймовірність того, що сума очок на обох половинках цієї карти буде рівна 6?

На клумбі 20 червоних, 10 синіх та 30 білих айстр. Яка ймовірність того, що зірвана в темряві айстра виявиться червоною або синьою?

2. У партії з виробів - браковані. Знайти ймовірність того, що серед вибраних навмання виробів будуть браковані.

3. Підкидають два гральних кубики. Знайти ймовірність того, що сума очок, що випали, дорівнює 10.

Обчислити ймовірність того, що деяка подія не відбудеться, якщо відомо, що при випробуваннях вона в середньому відбувається в випадках.

2. З 60 питань, що входять до екзаменаційних білетів, студент підготував 50. Яка ймовірність того, що взятий навмання студентом білет, який містить два питання, буде складатися з підготовлених ним питань?

3. Яка ймовірність того, що серед вийнятих навмання 4 карт з повної колоди (52 карти), дві виявляться пікової масті?

Телефонна лінія, яка з'єднує райцентр з селом, має довжину 12 км. Під час грози скоїлось пошкодження на цій лінії. Знайти ймовірність того, що пошкодження скоїлось на перших трьох кілометрах від райцентру.

2. В групі 17 студентів, серед яких 8 дівчат. Шляхом жеребкування вибирають 7 студентів для поїздки в театр. Яка ймовірність того, що будуть вибрані 4 дівчини і 3 хлопці?

3. Гральний кубик підкидають 2 рази. Знайти ймовірність того, що обидва рази з'явиться однакове число очок.

Відомо, що зі 100000 атомів полонію самочинно розпадаються впродовж доби 495. Знайти ймовірність того, що впродовж доби певний атом полонію не розпадеться.

2. Складальник має 10 деталей, які мало відрізняються одна від одної. Серед них 4 першого, по 2 другого, третього і четвертого видів. Яка ймовірність того, що з шести взятих одночасно деталей три виявляться першого виду, дві другого і одна третього?

3. В урні 5 білих та 7 чорних куль. З урни виймають одночасно дві кулі. Знайти ймовірність того, що ці кулі одного кольору.

Кидають два гральних кубики. Визначити ймовірність того, що сума очок, які випали на кубиках, буде дорівнювати 8.

2. Студент знає 45 з 60 питань програми. Кожен екзаменаційний білет містить З питання. Знайти ймовірність того, що студент знає всі 3 питання навмання взятого білета.

3. З урни, яка містить 10 занумерованих куль, навмання виймають одну за одною всі кулі. Знайти ймовірність того, що номери вийнятих куль утворять послідовність: 1, 2, 3, ..., 10.

Визначити ймовірність того, що за одночасного кидання двох гральних кубиків сума очок, які випали, виявиться меншою за 5.

2. На картках написані літери: о, п, р, с, т. Знайти ймовірність того, що на 4 вийнятих по одній і розташованих в одну лінію картках можна прочитати слово “спорт”.

3. В урні 5 білих та 4 чорних куль. З урни виймають відразу 5 куль. Знайти імовірність того, що дві з них будуть білі, а три – чорні.

9. 1. Підкидають три однакові монети. Знайти ймовірність випадання тільки одного герба.

2. На кожній з шести однакових карток надрукована одна із літер: а, т, м, р, с, о. Картки змішані. Знайти ймовірність того, що на чотирьох вийнятих по одній і розташованих в одну лінію картках можна буде прочитати слово “трос”.

3. В урні 8 білих та 6 чорних куль. З урни виймають відразу 3 кулі. Знайти ймовірність того, що всі три кулі будуть білі.

Кидають три однакові монети. Знайти ймовірність випадання тільки двох гербів.

3. В урні 8 білих та 6 чорних куль. З урни виймають відразу 3 кулі. Знайти ймовірність того, що дві з них будуть білі, а одна – чорна. 11. 1. Зі старанно змішаного повного набору 28 карт доміно навмання взято… а) дубль; б) не дубль.

Задумано двозначне число. Яка ймовірність того, що сума цифр цього числа дорівнює 6?

3. Кидають одночасно два гральні кубики. Знайти ймовірність події: а) сума очок, що випали, дорівнює 8; б) добуток очок. що випали, дорівнює 8.

З 10 білетів два виграшні. Знайти ймовірність того, що серед взятих навмання 5 білетів хоча б один виграшний.

2. Знайти ймовірність того, що при одночасному киданні двох кубиків сума очок, які випали, дорівнюватиме 9.

3. Шість чоловік випадковим чином розсаджуються на лаві. Знайти ймовірність того, що дві фіксовані особи сидітимуть поруч.

На кінець дня в наметі залишилось 60 кавунів, 50 з яких спілі. Покупець вибирає 2 кавуни. Яка ймовірність того, що обидва кавуни спілі?

2. Куб, всі грані якого пофарбовані, розпиляли на 64 кубики однакового розміру, які потім старанно змішали. Знайти ймовірність того, що вийнятий навмання кубик матиме пофарбованих граней:

а) три; б) дві; в) одну.

3. У партії з 20 деталей 5 - браковані. Знайти ймовірність того, що з 5 взятих навмання деталей дві будуть браковані.

Вісім різних книг розставлені довільним чином на одній полиці. Знайти ймовірність того, що дві певні книги опиняться поруч.

2. Кидають два гральних кубики. Знайти ймовірність того, що сума очок які випадуть на верхніх гранях обох кубиків, дорівнюватиме 7.

3. У групі 8 юнаків та 12 дівчат. Шляхом жеребкування обирають 3 особи для поїздки в театр. Знайти ймовірність того, що будуть обрані 2 юнаки, та дівчина.

 

Завдання №4

Варіант 1-30

Проведено незалежних випробувань, в кожному з яких може відбутися подія з імовірністю .

а) За локальною теоремою Муавра-Лапласа знайти імовірність того, що подія відбудеться рівно разів;

б) За інтегральною теоремою Муавра-Лапласа знайти імовірність того, що подія відбудеться від 700 разів до разів ( - номер варіанта).


Завдання №5

  1) Х 2) Х -1   Р 0,2 …   3) Х 4) Х …   5) Х 6) Х -2 -1 …

Завдання №6

а) щільність розподілу ймовірності; б) математичне сподівання; в) дисперсію випадкової величини;

Завдання 7

а) імовірність попадання цієї величини в заданий інтервал ; б) імовірність того, що абсолютна величина відхилення випадкової величини від…  

За відповідним рівнянням регресії оцінити середнє значення собівартості вугілля тих шахт, глибина виробок яких складає 800 м, та порівняти одержаний результат з відповідним груповим середнім.

 

Варіант 23. Розподіл 100 проб сталі за вмістом вуглецю (%) та твердістю (НВ) дано у таблиці:

у х
0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,4 0,4-0,5 0,5-06 0,6-0,7 0,7-0,8
130-150        
150-170      
170-190      
190-210      
210-230      
230-250        

За відповідним рівнянням регресії оцінити середнє значення тих проб сталі, вміст вуглецю в яких складає 0,55%, та порівняти одержаний результат з відповідним груповим середнім.

 

Варіант 24. Розподіл 100 проб сталі за вмістом вуглецю (%) та тимчасовім опором (Н/мм2) дано у таблиці:

у х
0,1-0,25 0,25-0,4 0,4-0,55 0,55-07 0,7-0,85
40-50    
50-60  
60-70    
70-80  
80-90    

За відповідним рівнянням регресії оцінити середнє значення тимчасового опору тих проб сталі, вміст вуглецю в яких складає 0,475%, та порівняти одержаний результат з відповідним груповим середнім.


Варіант 25. Розподіл 40 шахт деякого району за глибиною виробок (м) та газоносністю 3/т) вугільних пластів дано у таблиці:

у х
750-850 850-950 950-1050 1050-1150 1150-1250
5-15    
15-25  
25-35    
35-45      

За відповідним рівнянням регресії оцінити середнє значення газоносності тих шахт, глибина виробок яких складає 900 м, та порівняти його з відповідним груповим середнім.

– Конец работы –

Используемые теги: завдання, курсу, теорії, ймовірностей, математичної, статистики0.101

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Завдання з курсу Теорії ймовірностей та математичної статистики

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Краткий курс механики в качестве программы и методических указаний по изучению курса физика краткий курс механики: программа и методические указания по изучению курса физика / с
Федеральное агентство железнодорожного транспорта.. омский государственный университет путей сообщения..

Конспект лекций по курсу статистика – для заочной формы обучения экзаменационные вопросы по курсу статистика 1
По курсу статистика для заочной формы обучения.. экзаменационные вопросы по курсу статистика повторить общую теорию статистики часть ряды динамики и индексы..

Статистика как наука и методы статистического исследования
Модуль теория статистики.. глава статистика как наука и методы статистического исследования.. цель ввести основные понятия статистики рассмотреть задачи статистики на современном..

Краткий курс лекций по статистике модуль. Теория статистики. Статистика как наука и методы статистического исследования
Модуль теория статистики.. глава статистика как наука и методы статистического исследования.. цель ввести основные понятия статистики рассмотреть задачи статистики на современном..

Програма самостійної роботи з дисципліни статистика значення і основні завдання статистики. Сучасна організація статистики в україні
Рекомендована література базова закон України про внесення змін до закону України про державну статистику відомості верховної ради України к..

Вступ до курсу історії України. Курс історії України в системі гуманітарних наук. Предмет, мета та завдання курсу. Періодизація історії України
Лекція вступ до курсу історії України план..

Лекции по статистике лекция. Предмет, метод и задачи статистики. Аналитическая статистика
Лекция предмет метод и задачи статистики.. статистика это общественная наука которая присущими ей методами изучает.. общая теория статистики отрасль статистической науки о наиболее общих принципах правилах и законах цифрового..

Организационный этап выполнения курсовой работы. Примерная тематика курсовой работы. Основной этап выполнения курсовой работы. Назначение и место ученого предмета дисциплины
Стр введение.. введение реформирование национальной системы высшего образования связанное с введением нового перечня специальностей общегосударственного классификатора..

Курс екологія курс екологія курс екологія практична робота
Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.. курс екологія практична робота..

0.045
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам