рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Налаштування середовища AutoCAD до вимог ЄСКД

Налаштування середовища AutoCAD до вимог ЄСКД - раздел Математика, Основні геометричні об’єкти Щоб Кресленик Відповідав Стандартам Ескд, Необхідно Налаштувати Середовище Au...

Щоб кресленик відповідав стандартам ЕСКД, необхідно налаштувати середовище AutoCAD відповідно до їх вимог. Цю задачу можна розв’язати за допомогою шаблону, за яким виконуються однотипні кресленики. Шаблон кресленика містить такі угоди та параметри: формат одиниць і їх точність; основні написи і рамки; назви шарів; крок прив’язки і крок сітки; стилі тексту; розмірні стилі; стилі ліній-виносок; стилі таблиць; типи ліній; товщина ліній; набори параметрів аркуша.

Почнемо побудову шаблону кресленика з визначення одиниці виміру, формату, міри точності й інших угод для визначення координат об’єктів і відстаней між ними. Об’єкт, що створюється в AutoCAD, вимірюється в одиницях креслення. Тому перед початком рисування необхідно вказати фізичний зміст одиниці креслення, і тоді на основі прийнятої угоди створюється кресленик у натуральну величину. Якщо кресленик створено в одній системі вимірювань, наприклад, у британській, то для переходу в іншу систему необхідно у командному рядку ввести команду «_scale». Щоб набути правильних значень відстаней і розмірів, змінимо масштаб моделі за допомогою введення відповідного коефіцієнта масштабування. Наприклад, для перетворення кресленика, побудованого у дюймах, у кресленик, виконаний у сантиметрах, необхідно змінити масштаб моделі з коефіцієнтом 2,54. Клацнемо по кнопці меню “Формат» виберемо пункт «Одиниці». З’явиться діалогове вікно «Одиниці креслення» (рис. 2.26).

 
Рис. 2.26

У рамці «Лінійні» встановлюємо формат «Десяткові», а параметр «Точність» подамо у вигляді «0.0». У списку «Кутові» визначимо формат як «Десяткові градуси» і встановимо у списку «Точність» число «0». Тепер нанесення розмірів на кресленик здійснюватиметься у десятковій системі числення, причому лінійні розміри показуватимуться у вигляді десяткового дробу з точністю до однієї цифри після коми, а кутові розміри – у вигляді цілих чисел.

У AutoCAD тип ліній задається послідовністю штрихів, точок і пропусків, що наносяться уздовж прямої або кривої лінії. Типи ліній можна надавати як шарам, так і окремим об’єктам креслення. У описі типа ліній можна задавати масштаб для регулювання відносних довжин штрихів і пропусків. Користувач має можливість створювати власні типи ліній. Лінії, визначені у шаблоні, будуть доступні при створенні нового кресленика. Для перегляду типів ліній, завантажених у шаблон, перейдіть на вкладку меню «Формат» і виберіть пункт «Типи ліній». Відкриється діалогове вікно «Диспетчер типів ліній». Натисніть кнопку «Завантажити» і виберіть необхідну лінію із списку, що з’явився.

Розглянемо спосіб завдання ваги лінії. Цей параметр визначає товщину лінії, що призначається графічним об’єктам і деяким типам тексту. Для відображення ваги ліній необхідно включити кнопку «Вага» у рядку стану програмного вікна. У шрифтах TrueType, растрових зображеннях, точках і заповненнях замкнених плоских ділянок вага ліній не враховується. Відомості про вагу ліній зберігаються при експорті кресленика в інші формати і при копіюванні об’єктів у буфер обміну. При цьому кожному значенню ваги лінії відповідає певне число пікселів, що визначають видиму на екрані її товщину, незалежну від масштабу, в якому відображається кресленик. У зв’язку з цим, у просторі моделі видима товщина ліній може не відповідати їх дійсній товщині. Вагу ліній можна також використовувати для управління виведенням об’єктів на друк. Це робиться за допомогою «Редактора таблиць стилів друку». У в меню «Формат» виберіть пункт «Вага ліній». Відкриється вікно «Параметри ваги ліній» (рис. 2.27). У цьому вікні можна вибрати вагу ліній, яка надається поточному типові ліній, і налаштувати одиниці виміру їх товщини. Регулятор «Масштаб екранного відображення» дозволяє встановити, у скільки разів основні суцільні лінії будуть товщими за тонкі лінії при друці кресленика.

 
Рис. 2.27

Розглянемо спосіб задання стилю, в якому виконуються написи на кресленику. Коли вводиться текст, програма використовує поточний стиль тексту. Поточний стиль тексту визначає такі характеристики, як шрифт, розмір шрифту, кут нахилу, орієнтація та інші параметри тексту. Щоб виконати напис в іншому стилі, його необхідно зробити поточним.

Щоб відредагувати стиль тексту, перейдіть в меню «Формат» і виберіть «Стиль тексту». Відкриється діалогове вікно «Текстові стилі» (рис. 2.28). У вікні натисніть кнопку «Новий» і введіть назву нового стилю. Натисніть кнопку «ОК». У діалоговому вікні «Текстові стилі» у списку «Стилі» натисніть рядок із назвою створеного стилю. У рамці «Шрифт» виберіть шрифт ISOCPEUR – стандартний шрифт AutoCAD, який відповідає шрифтам ДСТУ 2.304-81, і у списку «Зображення» виберіть пункт «Курсив». У рамці «Розмір» встановіть параметр «Висота». Натисніть кнопку «Застосувати» і закрийте діалогове вікно.

 

 
Рис. 2.28

Розміри наносяться на креслення також у певному стилі. Розмірний стиль – це іменований набір параметрів, що керують зовнішнім виглядом розмірів, наприклад: стилем стрілок, розташуванням тексту і ліній-виносок. Використання розмірних стилів дозволяє швидко форматувати розміри у відповідності з правилами виконання креслеників. Це забезпечується тим, що при нанесенні розміру використовуються параметри поточного розмірного стилю, а при зміні його параметрів всі розміри на кресленні, нанесені із застосуванням цього стилю, оновлюються автоматично.

Для визначення розмірного стилю перейдіть на вкладку меню «Формат» і натисніть пункт «Розмірні стилі». У діалоговому вікні «Диспетчер розмірних стилів» натисніть кнопку «Новий». У вікні, що відкрилося, введіть назву нового стилю. Оскільки новий стиль буде створений на основі стандартного стилю ISO-25, значення списку «На основі» не міняється. Натисніть кнопку «ОК». У списку «Стилі» виберіть новий стиль і натисніть кнопку «Редагувати». Відкриється діалогове вікно «Новий розмірний стиль». На першій вкладці «Лінії» у розділі «Крок у базових розмірах» встановимо відстань між паралельними розмірними лініями, а у розділі «Подовження за розмірні» встановимо відстань, на яку виносні лінії виступають за межі розмірних ліній. Переходимо на вкладку «Символи і стрілки». У рамці «Стрілки» встановлюємо значення «Розімкнена», у рамці «Довжина стрілки» задаємо довжину стрілки. На вкладці «Текст» у рамці «Властивості тексту» вибираємо раніше створений стиль у списку «Текстовий стиль». У рамці «Розміщення тексту» у списку «По вертикалі» вказуємо, що розмірні числа розташовуються над розмірною лінією, а у списку «По горизонталі» вказуємо, що розмірні числа розміщуються посередині розмірній лінії. У списку «Напрям погляду» вибираємо напрям погляду зліва направо, а у списку «Відступ від розмірної лінії» задаємо висоту розмірних чисел над розмірною лінією. У списку властивостей «Орієнтація тексту» вибираємо пункт «Уздовж розмірної лінії». На вкладці «Основні одиниці» у списку «Точність» вказуємо, скільки у розмірному числі цифр після коми. Крім того, у рамці «Усунення нулів» встановимо галочку «Хвостові». Натиснемо кнопку «ОК» для підтвердження внесених змін.

Для кожного стилю можна визначити стиль нижчого рівня. Для цього при створенні нового розмірного стилю у списку «На основі» вибираємо назву стилю, для якого створюється стиль нижчого рівня. Наприклад, у створеному раніше стилі у списку «Розміщення тексту» встановимо параметр «Виконувати виноску». Тоді створений раніше розмірний стиль застосовуватимемо при нанесенні звичайних розмірів, а новий стиль нижчого рівня – при нанесенні розмірів з лінією-виноскою.

У визначення стилів ліній-виносок входять формат ліній, полиць і стрілок, а також спосіб виконання написів на поличках. На вкладці «Формат» натиснемо пункт «Стиль мультівиноски». У вікні «Диспетчер стилів виносок» натиснемо кнопку «Новий» і введемо назву нового стилю. Перейдемо до редагування стилю виносок натисненням кнопки «Редагувати». У діалоговому вікні «Зміна стилю виноски» на вкладці «Формат виноски» змінимо параметри списку «Стрілка». У списку «Символ» виберемо тип стрілки «Розімкнена» і вкажемо значення параметра «Довжина стрілки». На вкладці «Структура виноски» приберемо галочку «Автоматично додавати полицю». Значення параметра «Задати масштаб» прирівнюватимемо одиниці.

На вкладці «Зміст» у списку «Типа виноски» виберемо багаторядковий текст; у списку «Текстовий стиль» виберемо створений раніше стиль; приберемо галочку «Вирівнювання вліво»; у рамці «З’єднання винесення» виберемо рядок «Сполучення по горизонталі»; у списку «Приєднання зліва» вибираємо рядок «Підкреслення першого рядка»; вибираємо параметр «Підкреслення справа» і параметр «Відступ від полиці» прирівнюватимемо одиниці.

На цьому робота з підготовки шаблону для простого машинобудівного креслення завершується. Збережемо шаблон для подальшого використання. Натиснемо на кнопку управління файлами, розташовану у верхньому лівому кутку програмного вікна. У меню, що відкрилося, виберемо пункт «Зберегти як». У списку файлів знайдемо шлях до папки з шаблонами «Template», в якій за умовчанням зберігаються файли шаблонів креслень, введемо назву нового шаблону і виберемо тип файлу «*.dwt». Щоб зберегти шаблон, натиснемо кнопку «ОК».

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основні геометричні об’єкти

Однією з перших дисциплін які формують загальноінженерну освіту студентів є інженерна графіка ціль якої вивчення та розробка теорії та практики.. Умовами успішного опанування технічних знань є уміння читати кресленики і.. Зміст завдання..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Налаштування середовища AutoCAD до вимог ЄСКД

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Основні геометричні об’єкти
Лінія пряма   крива   ломана  

Геометричні побудови
1. Ділення відрізку навпіл. З кінців відрізка AB радіусом R, більшим ніж половина відрізку, проводять дві дуги до їх перетину у точках М і N (рис. 3.1). Пряма, що проходить через точки M і N, ділит

Варіанти завдань
Таблиця 4.1     Двотавр ГОСТ 8239-72   № варіанту № профілю Розміри в мм

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги