рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Потенціальна енергія

Потенціальна енергія - раздел Физика, Рух системи матеріальних точок. Методика розв`язання задач про зіткнення. Закон збереження повної механічної енергії   Властивості Потенціальних Сил Дозволяють Ввести Поняття Про П...

 

Властивості потенціальних сил дозволяють ввести поняття про потенціальну енергію U. Потенціальною енергією для матеріальної точки у певному положенні називають роботу A, яку виконують потенціальні сили при переміщеннях цієї точки із зазначеного положення до спеціально обраного нульового положення. Зрозуміло, що значення U залежить від вибору цього нульового положення.

Рис.1.4.2

Потенціальна енергія U є лише функцією координат та, взагалі кажучи, визначається з точністю до константи, наявність якої пов’язана з необхідністю обрати вищезазначене «нульове положення». Покажемо це на рис.1.4.2. Визначимо енергію U(C), прийнявши за нульове положення точку B, як роботу: U(C)=ACB, а тепер зробимо це відносно точки D: U(C)=ACD=ACB+ABD. При цьому величина інтеграла ABD не залежить від вибору точки C, значить, U визначається з точністю до константи. Тому фізичний сенс має лише різниця між значеннями потенціальних енергій в різних точках простору, а не сама потенціальна енергія.

Наприклад, для гравітаційних сил домовилися вважати, що нульовою потенціальною енергією характеризуються дві матеріальні точки скінченної маси, які віддалено одну від одної на нескінченно велику відстань: (цю умову використовують для визначення вищезазначеної константи). Порахуємо потенціальну енергію гравітаційної взаємодії двох тіл масами M та m, які віддалені одне від одного на відстань r1, скориставшись введеним визначенням її як роботи, яку виконують для пересування тіла m з відстані r1 на нескінченність:

 

. (1.4.3)

 

Тобто, потенціальна енергія гравітаційної взаємодії двох тіл масами M та m, які віддалені одне від одного на відстань r, дорівнює:

 

U(r)=U(r)- U(¥)=Ar,¥= . (1.4.4)

 

Саме така формула відома зі шкільного курсу. Тим самим ми показали, що введене визначення потенціальної енергії як криволінійного інтеграла у відомих випадках дає знайомі результати.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Рух системи матеріальних точок. Методика розв`язання задач про зіткнення. Закон збереження повної механічної енергії

Для визначення констант інтегрування застосуємо початкові умови це початкова швидкість руху кінця мотузки яка виникає внаслідок падіння муфти..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Потенціальна енергія

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Перетворення Галілея
  Перетворення Галілея показують, в який спосіб пов’язані між собою координати механічного об’єкта у різних інеpціальних системах відліку. Питання про перетворення координат, якщо вон

Інваріанти перетворення Галілея
  Коли певна фізична величина не змінює свого числового значення при перетворенні координат, то це значить, що вона має об`єктивне значення, яке не залежить від обраної системи відлік

Закон збереження імпульсу
  Виходячи з другого та третього законів Ньютона, можна здобути закони збереження імпульсу та енергії. Цікаво, що існує також можливість пройти й зворотнім шляхом, тобто вивести закон

Теорема про рух центру мас
  Центром мас (або центром інерції) механічної системи (системи матеріальних точок) називають таку уявну точку, радіус-вектор якої визначається за наступною формулою:  

Рух тіл змінної маси
  Термін “змінна маса” в класичній механіці має інше значення, ніж у теорії відносності. У рамках класичної механіки досліджується повільний рух об’єктів, чия маса змінюється через вт

Робота та кінетична енергія
  Кількість енергії, яку людство одержує з надр Землі у формах, які є зручними для сучасного промислового виробництва, має свою межу, до якої вже недалеко. Добробут людства безпосеред

Зіткнення
  Терміном зіткнення у механіці позначають процес взаємодії між механічними об`єктами у широкому розумінні, тобто це не є обов`язково явище їхнього торкання один з одним з наступним в

Силове поле
  Силове поле – це область простору, де в кожен момент часу для кожної точки простору відома сила, що діє на фізичне тіло, яке знаходиться в цій точці простору. Під словами «відома си

Класифікація сил
  Існують сили, що мають силове поле, та такі, що його не мають. Силового поля не мають сили тертя, опору та Лоренца, бо вони залежать від напрямку руху. При цьому сили тертя залежать

Зв’язок потенціальної сили та потенціальної енергії
  Як було показано раніше, механічна робота, за визначенням, пов’язана з силою в наступний спосіб: . Оскільки механічну роботу

Просторові межі механічного руху
  Якщо у механічній системі відсутні дисипативні та неконсервативні сили, тоді зберігається сума енергій: K+Uº E=const. Оскільки за визначенням кінетична енергія не може б

Закон збереження моменту імпульсу
  Назвемо моментом імпульсу та моментом сили , відповідно, наступні в

Рух матеріальної точки у полі центральної сили
  Для матеріальної точки, яка рухається в полі центральної сили за умов відсутності дисипації, виконується закон збереження механічної енергії. До того ж, як показано у попередньому п

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги