рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Просторові межі механічного руху

Просторові межі механічного руху - раздел Физика, Рух системи матеріальних точок. Методика розв`язання задач про зіткнення. Закон збереження повної механічної енергії   Якщо У Механічній Системі Відсутні Дисипативні Та Неконсерват...

 

Якщо у механічній системі відсутні дисипативні та неконсервативні сили, тоді зберігається сума енергій: K+Uº E=const. Оскільки за визначенням кінетична енергія не може бути від’ємною величиною: , то для потенціальної енергії та повної енергії механічної системи виконується нерівність: U£ E. Це означає, що можливими координатами механічних об’єктів, що входять до системи, є тільки такі, щодо яких виконується нерівність . Тобто система не може перебувати у тій частині простору, де потенціальна енергія є більшою за повну енергію.

Рис. 1.4.3

Розглянемо для прикладу одновимірний випадок . Намалюємо цю залежність, позначивши . Нерівність означає, що повна енергія системи є більшою або дорівнює (див. рис. 1.4.3). Тобто ситуація U0>E взагалі є неможливою. Для випадку, що відповідає рис. 1.4.3, механічний рух із значенням повної енергії відбувається в обмеженій частині простору і тому називається фінітним, а при рух стає інфінітним: матеріальна точка в такому потенціальному полі за зазначених умов може мати будь-які значення координати.

Розглянемо інший приклад залежності , наведений на рис. 1.4.4. На ньому позначено різні характерні області механічного руху. Для значення повної енергії області простору, які позначено I, II та IV, є неможливими. Область простору BNC називається потенціальним ним бар’єром. В області III для реалізується фінітний рух. Область АМВ називається потенціальною ямою. В області V для механічний рух є

Рис. 1.4.4

інфінітним. А для більшого значення повної енергії система не може перебувати тільки в області I, в решті областей простору механічний рух є інфінітним.

На рис. 1.4.4 є дві точки координатного простору, для яких . Це точки: N – на горбі потенціального бар’єру та М – на дні потенціальної ями. Ці точки відповідають стану рівноваги, в точці N реалізується стан нестійкої рівноваги, в точці М, навпаки, рівновага є стійкою. Механічна сила, за визначенням, усюди направлена в такий спосіб, щоб повернути матеріальну точку до потенціальної ями (в області праворуч від точки N дно потенціальної ями розташовано на нескінченності).

На рис. 1.4.5 зображено залежність для випадку гравітаційних сил. При цьому силу пpитягування спрямовано до силового центру, точки . Зазначимо, що механічна система завжди прагне до стану з мінімумом потенціальної енергії, що відображає характер взаємодії складових частин системи. Це саме правило є справедливим і по відношенню до внутрішньої енергії будь-якої складної системи. Якщо внутрішня енергія системи є більшою за внутрішню енергію її складових частин, то така система є нестійкою. Зворотне твердження також є справедливим.

 

Аналізуючи рис. 1.4.5, можна визначити умови обмеженого та необмеженого рухів. Якщо , то механічний рух є обмеженим. З астрономії відомо, що таким є рух планет навколо Сонця, який відбувається вздовж еліптичних орбіт. Якщо , тоді рух є необмеженим. Таким є, наприклад, механічний рух комет.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Рух системи матеріальних точок. Методика розв`язання задач про зіткнення. Закон збереження повної механічної енергії

Для визначення констант інтегрування застосуємо початкові умови це початкова швидкість руху кінця мотузки яка виникає внаслідок падіння муфти...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Просторові межі механічного руху

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Перетворення Галілея
  Перетворення Галілея показують, в який спосіб пов’язані між собою координати механічного об’єкта у різних інеpціальних системах відліку. Питання про перетворення координат, якщо вон

Інваріанти перетворення Галілея
  Коли певна фізична величина не змінює свого числового значення при перетворенні координат, то це значить, що вона має об`єктивне значення, яке не залежить від обраної системи відлік

Закон збереження імпульсу
  Виходячи з другого та третього законів Ньютона, можна здобути закони збереження імпульсу та енергії. Цікаво, що існує також можливість пройти й зворотнім шляхом, тобто вивести закон

Теорема про рух центру мас
  Центром мас (або центром інерції) механічної системи (системи матеріальних точок) називають таку уявну точку, радіус-вектор якої визначається за наступною формулою:  

Рух тіл змінної маси
  Термін “змінна маса” в класичній механіці має інше значення, ніж у теорії відносності. У рамках класичної механіки досліджується повільний рух об’єктів, чия маса змінюється через вт

Робота та кінетична енергія
  Кількість енергії, яку людство одержує з надр Землі у формах, які є зручними для сучасного промислового виробництва, має свою межу, до якої вже недалеко. Добробут людства безпосеред

Зіткнення
  Терміном зіткнення у механіці позначають процес взаємодії між механічними об`єктами у широкому розумінні, тобто це не є обов`язково явище їхнього торкання один з одним з наступним в

Силове поле
  Силове поле – це область простору, де в кожен момент часу для кожної точки простору відома сила, що діє на фізичне тіло, яке знаходиться в цій точці простору. Під словами «відома си

Класифікація сил
  Існують сили, що мають силове поле, та такі, що його не мають. Силового поля не мають сили тертя, опору та Лоренца, бо вони залежать від напрямку руху. При цьому сили тертя залежать

Потенціальна енергія
  Властивості потенціальних сил дозволяють ввести поняття про потенціальну енергію U. Потенціальною енергією для матеріальної точки у певному положенні називають роботу A

Зв’язок потенціальної сили та потенціальної енергії
  Як було показано раніше, механічна робота, за визначенням, пов’язана з силою в наступний спосіб: . Оскільки механічну роботу

Закон збереження моменту імпульсу
  Назвемо моментом імпульсу та моментом сили , відповідно, наступні в

Рух матеріальної точки у полі центральної сили
  Для матеріальної точки, яка рухається в полі центральної сили за умов відсутності дисипації, виконується закон збереження механічної енергії. До того ж, як показано у попередньому п

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги