рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Інваріанти перетворення Галілея

Інваріанти перетворення Галілея - раздел Физика, Рух системи матеріальних точок. Методика розв`язання задач про зіткнення. Закон збереження повної механічної енергії   Коли Певна Фізична Величина Не Змінює Свого Числового Значенн...

 

Коли певна фізична величина не змінює свого числового значення при перетворенні координат, то це значить, що вона має об`єктивне значення, яке не залежить від обраної системи відліку. Такі фізичні величини відображають властивості самих явищ, що вивчаються, а не їх співвідношення з обраною системою відліку. Величини, числові значення яких не змінюються при переході з однієї системи відліку до іншої системи відліку, називаються інваріантами перетворень.

До інваріантів перетворень Галілея належать: лінійні розміри механічного об`єкта, інтервал часу спостереження за об`єктом, прискорення механічного об`єкта. У цьому легко пересвідчитися:

 

1).

=l(2) (1.2.21)

,

 

де - довжини, що виміряні у системах відліку та , відповідно, перша з яких, наприклад, є нерухомою, а друга – рухається рівномірно та прямолінійно зі швидкістю .

 

2). ; (1.2.22)

3). , (1.2.23)

де - це радіуси-вектори матеріальної точки у системах відліку та , відповідно. Нехай система відліку рухається прямолінійно та рівномірно відносно зі швидкістю . Тоді, якщо обчислити похідну від (див. для порівняння формули (1.2.18) та (1.2.19)) за часом, можна отримати зв’язок між швидкостями матеріальної точки, які обчислено в різних (та , відповідно) системах відліку:

 

. (1.2.24)

 

Експериментальна перевірка саме формули (1.2.24) і вказала на приблизний характер перетворень Галілея. Зазначимо, що відхилення експериментальних результатів від теоретичних, що визначаються за допомогою (1.2.24), є тим більшими, чим більшими є швидкості руху механічних об`єктів. Таким чином, це - ще одне свідчення існування релятивістських обмежень на коло тих механічних явищ, які досліджує класична механіка.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Рух системи матеріальних точок. Методика розв`язання задач про зіткнення. Закон збереження повної механічної енергії

Для визначення констант інтегрування застосуємо початкові умови це початкова швидкість руху кінця мотузки яка виникає внаслідок падіння муфти...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Інваріанти перетворення Галілея

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Перетворення Галілея
  Перетворення Галілея показують, в який спосіб пов’язані між собою координати механічного об’єкта у різних інеpціальних системах відліку. Питання про перетворення координат, якщо вон

Закон збереження імпульсу
  Виходячи з другого та третього законів Ньютона, можна здобути закони збереження імпульсу та енергії. Цікаво, що існує також можливість пройти й зворотнім шляхом, тобто вивести закон

Теорема про рух центру мас
  Центром мас (або центром інерції) механічної системи (системи матеріальних точок) називають таку уявну точку, радіус-вектор якої визначається за наступною формулою:  

Рух тіл змінної маси
  Термін “змінна маса” в класичній механіці має інше значення, ніж у теорії відносності. У рамках класичної механіки досліджується повільний рух об’єктів, чия маса змінюється через вт

Робота та кінетична енергія
  Кількість енергії, яку людство одержує з надр Землі у формах, які є зручними для сучасного промислового виробництва, має свою межу, до якої вже недалеко. Добробут людства безпосеред

Зіткнення
  Терміном зіткнення у механіці позначають процес взаємодії між механічними об`єктами у широкому розумінні, тобто це не є обов`язково явище їхнього торкання один з одним з наступним в

Силове поле
  Силове поле – це область простору, де в кожен момент часу для кожної точки простору відома сила, що діє на фізичне тіло, яке знаходиться в цій точці простору. Під словами «відома си

Класифікація сил
  Існують сили, що мають силове поле, та такі, що його не мають. Силового поля не мають сили тертя, опору та Лоренца, бо вони залежать від напрямку руху. При цьому сили тертя залежать

Потенціальна енергія
  Властивості потенціальних сил дозволяють ввести поняття про потенціальну енергію U. Потенціальною енергією для матеріальної точки у певному положенні називають роботу A

Зв’язок потенціальної сили та потенціальної енергії
  Як було показано раніше, механічна робота, за визначенням, пов’язана з силою в наступний спосіб: . Оскільки механічну роботу

Просторові межі механічного руху
  Якщо у механічній системі відсутні дисипативні та неконсервативні сили, тоді зберігається сума енергій: K+Uº E=const. Оскільки за визначенням кінетична енергія не може б

Закон збереження моменту імпульсу
  Назвемо моментом імпульсу та моментом сили , відповідно, наступні в

Рух матеріальної точки у полі центральної сили
  Для матеріальної точки, яка рухається в полі центральної сили за умов відсутності дисипації, виконується закон збереження механічної енергії. До того ж, як показано у попередньому п

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги