рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Робота та кінетична енергія

Робота та кінетична енергія - раздел Физика, Рух системи матеріальних точок. Методика розв`язання задач про зіткнення. Закон збереження повної механічної енергії   Кількість Енергії, Яку Людство Одержує З Надр Землі У Формах,...

 

Кількість енергії, яку людство одержує з надр Землі у формах, які є зручними для сучасного промислового виробництва, має свою межу, до якої вже недалеко. Добробут людства безпосередньо пов`язано із споживанням енергії. Об`єми валових національних продуктів є приблизно пропорційними до величини споживаної енергії. Виробництво та розподіл енергії за умов обмежених ресурсів та ажіотажного попиту становить соціальну, економічну та політичну проблему. Але фізика опікується іншими аспектами питань енергії.

Коли сила діє на рухому матеріальну точку, то вона виконує роботу над нею. Робота вимірюється в Джоулях: в системі СІ або в ергах: в системі СГС. Кількісно елементарна робота, що її виконує сила при переміщенні на , - це добуток . Коли матеріальна точка рухається вздовж криволінійної траєкторії під дією змінної сили, долаючи шлях скінченної величини, тоді робота - це є криволінійний інтеграл. Коли рух відбувається за умов дії кількох сил, наприклад, , то . Значить, елементарна робота кількох сил дорівнює сумі елементарних робіт цих сил.

Потужність P - це робота, яку виконано за одиницю часу . Розмірність потужності: = 1 Вт
=

Кінетичною енергією матеріальної точки називають величину Робота сили при переміщенні матеріальної точки дорівнює приросту кінетичної енергії. Доведемо це шляхом інтегрування:

 

. (1.3.20)

 

Отже,

 

. (1.3.21)

 

Цей результат можна узагальнити на випадок довільної системи матеріальних точок.

Сформулюємо закон збереження кінетичної енергії механічної системи: «Кінетична енергія системи матеріальних точок дорівнює сумі кінетичних енергій матеріальних точок, з яких ця система складається або на які цю систему можна уявно поділити. Приріст кінетичної енергії системи матеріальних точок дорівнює роботі усіх сил, що діють на цю систему».

Якщо порівняти цей закон із законом збереження імпульсу системи матеріальних точок, який можна розглядати як теорему про зв`язок між та , то видно, що вони сильно відрізняються. Внутрішні сили (внаслідок рівності дії та протидії, тобто виконання третього закону Ньютона) не змінюють імпульсу системи матеріальних точок, тобто приріст кількості руху не залежить від внутрішніх сил, але ці сили можуть змінювати кінетичну енергію системи.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Рух системи матеріальних точок. Методика розв`язання задач про зіткнення. Закон збереження повної механічної енергії

Для визначення констант інтегрування застосуємо початкові умови це початкова швидкість руху кінця мотузки яка виникає внаслідок падіння муфти..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Робота та кінетична енергія

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Перетворення Галілея
  Перетворення Галілея показують, в який спосіб пов’язані між собою координати механічного об’єкта у різних інеpціальних системах відліку. Питання про перетворення координат, якщо вон

Інваріанти перетворення Галілея
  Коли певна фізична величина не змінює свого числового значення при перетворенні координат, то це значить, що вона має об`єктивне значення, яке не залежить від обраної системи відлік

Закон збереження імпульсу
  Виходячи з другого та третього законів Ньютона, можна здобути закони збереження імпульсу та енергії. Цікаво, що існує також можливість пройти й зворотнім шляхом, тобто вивести закон

Теорема про рух центру мас
  Центром мас (або центром інерції) механічної системи (системи матеріальних точок) називають таку уявну точку, радіус-вектор якої визначається за наступною формулою:  

Рух тіл змінної маси
  Термін “змінна маса” в класичній механіці має інше значення, ніж у теорії відносності. У рамках класичної механіки досліджується повільний рух об’єктів, чия маса змінюється через вт

Зіткнення
  Терміном зіткнення у механіці позначають процес взаємодії між механічними об`єктами у широкому розумінні, тобто це не є обов`язково явище їхнього торкання один з одним з наступним в

Силове поле
  Силове поле – це область простору, де в кожен момент часу для кожної точки простору відома сила, що діє на фізичне тіло, яке знаходиться в цій точці простору. Під словами «відома си

Класифікація сил
  Існують сили, що мають силове поле, та такі, що його не мають. Силового поля не мають сили тертя, опору та Лоренца, бо вони залежать від напрямку руху. При цьому сили тертя залежать

Потенціальна енергія
  Властивості потенціальних сил дозволяють ввести поняття про потенціальну енергію U. Потенціальною енергією для матеріальної точки у певному положенні називають роботу A

Зв’язок потенціальної сили та потенціальної енергії
  Як було показано раніше, механічна робота, за визначенням, пов’язана з силою в наступний спосіб: . Оскільки механічну роботу

Просторові межі механічного руху
  Якщо у механічній системі відсутні дисипативні та неконсервативні сили, тоді зберігається сума енергій: K+Uº E=const. Оскільки за визначенням кінетична енергія не може б

Закон збереження моменту імпульсу
  Назвемо моментом імпульсу та моментом сили , відповідно, наступні в

Рух матеріальної точки у полі центральної сили
  Для матеріальної точки, яка рухається в полі центральної сили за умов відсутності дисипації, виконується закон збереження механічної енергії. До того ж, як показано у попередньому п

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги