рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Класифікація сил

Класифікація сил - раздел Физика, Рух системи матеріальних точок. Методика розв`язання задач про зіткнення. Закон збереження повної механічної енергії   Існують Сили, Що Мають Силове Поле, Та Такі, Що Його Не Мають...

 

Існують сили, що мають силове поле, та такі, що його не мають. Силового поля не мають сили тертя, опору та Лоренца, бо вони залежать від напрямку руху. При цьому сили тертя залежать ще від «рельєфу» взаємодіючих тіл, а дві останні сили залежать ще й від модуля швидкості. Взагалі, сила тертя має електромагнітну природу, але в рамках класичної механіки її описують феноменологічно, спираючись на експериментальні дані.

Серед сил, що мають силове поле, в механіці важливу роль відіграють центральні сили, назва яких пов’язана з їхнім напрямком у просторі. Центральною називають силу, що спрямована до певної точки у просторі (цю точку називають центром сил або силовим центром). Величина центральної сили залежить тільки від відстані між силовим центром та точкою, де розташовано механічний об’єкт, на який діє сила.

Рис. 1.4.1

Якщо робота певної сили щодо пересування матеріальної точки з довільного початкового положення у довільне кінцеве положення не залежить від траєкторії переходу між точками, а визначається виключно початковим та кінцевим положеннями, то таку силу звуть потенціальною (або консервативною). Сила тяжіння та усі центральні сили є потенціальними. Робота потенціальних сил вздовж замкненого шляху дорівнює нулю, тому . Покажемо це шляхом інтегрування:

 

(1.4.1)

 

Отже, для інтеграла від потенціальної сили за радіусом-вектором вздовж замкненого контуру маємо наступний вираз:

. (1.4.2)

 

У механіці також досліджують неконсервативні сили (або непотенціальні), зокрема, це дисипативні та гіроскопічні сили. Дисипативними називають сили, повна робота яких у замкненій системі завжди є від’ємною при будь-яких рухах, бо вони перетворюють механічну енергію в інші типи енергії. Гіроскопічні сили не виконують жодної роботи над тілами, бо вони спрямовані перпендикулярно до швидкості руху тіл. До таких, наприклад, належать: сила Коріоліса, яка діє у неінерціальних системах відліку, та сила Лоренца (вивчається в електриці та магнетизмі), яка діє на заряджені частинки, що рухаються у зовнішньому магнітному полі.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Рух системи матеріальних точок. Методика розв`язання задач про зіткнення. Закон збереження повної механічної енергії

Для визначення констант інтегрування застосуємо початкові умови це початкова швидкість руху кінця мотузки яка виникає внаслідок падіння муфти...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Класифікація сил

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Перетворення Галілея
  Перетворення Галілея показують, в який спосіб пов’язані між собою координати механічного об’єкта у різних інеpціальних системах відліку. Питання про перетворення координат, якщо вон

Інваріанти перетворення Галілея
  Коли певна фізична величина не змінює свого числового значення при перетворенні координат, то це значить, що вона має об`єктивне значення, яке не залежить від обраної системи відлік

Закон збереження імпульсу
  Виходячи з другого та третього законів Ньютона, можна здобути закони збереження імпульсу та енергії. Цікаво, що існує також можливість пройти й зворотнім шляхом, тобто вивести закон

Теорема про рух центру мас
  Центром мас (або центром інерції) механічної системи (системи матеріальних точок) називають таку уявну точку, радіус-вектор якої визначається за наступною формулою:  

Рух тіл змінної маси
  Термін “змінна маса” в класичній механіці має інше значення, ніж у теорії відносності. У рамках класичної механіки досліджується повільний рух об’єктів, чия маса змінюється через вт

Робота та кінетична енергія
  Кількість енергії, яку людство одержує з надр Землі у формах, які є зручними для сучасного промислового виробництва, має свою межу, до якої вже недалеко. Добробут людства безпосеред

Зіткнення
  Терміном зіткнення у механіці позначають процес взаємодії між механічними об`єктами у широкому розумінні, тобто це не є обов`язково явище їхнього торкання один з одним з наступним в

Силове поле
  Силове поле – це область простору, де в кожен момент часу для кожної точки простору відома сила, що діє на фізичне тіло, яке знаходиться в цій точці простору. Під словами «відома си

Потенціальна енергія
  Властивості потенціальних сил дозволяють ввести поняття про потенціальну енергію U. Потенціальною енергією для матеріальної точки у певному положенні називають роботу A

Зв’язок потенціальної сили та потенціальної енергії
  Як було показано раніше, механічна робота, за визначенням, пов’язана з силою в наступний спосіб: . Оскільки механічну роботу

Просторові межі механічного руху
  Якщо у механічній системі відсутні дисипативні та неконсервативні сили, тоді зберігається сума енергій: K+Uº E=const. Оскільки за визначенням кінетична енергія не може б

Закон збереження моменту імпульсу
  Назвемо моментом імпульсу та моментом сили , відповідно, наступні в

Рух матеріальної точки у полі центральної сили
  Для матеріальної точки, яка рухається в полі центральної сили за умов відсутності дисипації, виконується закон збереження механічної енергії. До того ж, як показано у попередньому п

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги