рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Мета роботи

Мета роботи - раздел Физика, Вивчення законів динаміки на машині Визначити Кутову Швидкість, Момент Інерції Обертального Балістичного Маятника...

Визначити кутову швидкість, момент інерції обертального балістичного маятника і швидкості польоту снаряду.

5.2 Загальні положення

Для визначення лінійної швидкості кулі або снаряду можна використовувати обертальний балістичний маятник. Він являє собою масивне тіло, яке підвішене на пружній нитці. У результаті удару снаряда в деяку точку А маятника останній відхиляється від положення рівноваги. Кінетична енергія маятника поступово переходить в потенціальну енергію пружної деформації нитки. Потім починається процес переходу потенціальної енергії в кінетичну і т.д. Маятник здійснює гармонічні коливання, період яких значно більші за час зіткнення.

Використовуючи закон збереження момента імпульсу, нехтуючи моментом інерції снаряду відносно осі обертання маятника, можна записати

,

де ω – початкова кутова швидкість маятника;

I – момент інерції маятника;

m– маса снаряда;

V – швидкість снаряда;

r – відстань від осі обертання маятника до точки A влучення снаряду в мішень. Величини m і r можуть бути безпосередньо виміряні. Тому для визначення швидкості снаряда V потрібно знайти момент інерції I і початкову кутову швидкість ω маятника. Для визначення I і ω користуються законами збереження енергії і динаміки обертального руху. Кутову швидкість маятника безпосередньо після удару можна визначити на підставці закону збереження механічної енергії. Після удару маятник одержав кінетичну енергію, потім вона поступово в результаті закручування нитки перейшла в потенціальну.

Користуючись законом збереження повної механічної енергії

,

де α – кут закручування нитки;

k– коефіцієнт пружності нитки;

а також формулою для періоду коливань фізичного маятника , кутову швидкість можна представити у вигляді

. (5.1)

Виміривши період коливань маятника і кут найбільшого відхилення, за останньою формулою можна обчислити початкову кутову швидкість крутильного балістичного маятника. З формул для періоду коливань маятника з додатковими вантажами на двох різних відстанях від осі обертання маятника

, ,

де I – момент інерції маятника;

та – моменти інерції вантажу на різних відстанях від осі обертання;

одержимо вираз для момента інерції маятника

. (5.2)

У якості додаткових вантажів використовуються два диски з моментами інерції

,

, (5.3)

де M=200 г маса одного диска;

r0 =20 мм – радіус диска;

R1 і R2 відстані від центру закріплення вантажів до вісі обертання маятника.

Швидкість снаряду можна визначити за формулами:

,

. (5.4)

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Вивчення законів динаміки на машині

Вивчення законів динаміки на машині.. Атвуда.. Мета роботи Визначити прискорення вільного падіння за допомогою законів поступального руху тіл..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Мета роботи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Порядок виконання роботи
1. Встановити потрібну довжину шляху S рівномірного руху. Для цього пересунути середній кронштейн на задану висоту над нижнім і встановити обидва кронштейни таким чином, щоб великий правий в

Мета роботи
Вивчення закону збереження імпульсу при пружному і непружному центральному ударі куль. 2.2 Загальні положення Удар твердих тіл – сукупність явищ, що виникають при

Опис установки
На рис 2.1 у двох проекціях зображена установка, яка являє собою підставку 2 з регульованими ніжками 1. На підставці закріплена колона 3 з нижнім 4 і верхнім 5 кронштейнами. На верхньому кронштейні

Порядок виконання роботи
1. Відхилити праву кулю на потрібний кут a1 . Для цього необхідно прикласти її до електромагніта, відпустити болти 15 і 16; установити електромагніт на обраній відстані від початк

Мета роботи
Вивчити обертальний рух маятника Обербека, визначити момент інерції хрестовини Iкр, масу вантажів mo і їхній момент інерції Io

Опис установки
Прилад, за допомогою якого проводять дослідження, схематично зображений на рис. 3.1 і встановлений на підставці 1. На вертикальній колоні 2 прикріплено два кронштейни: нижній нерухомий 3 і верхній

Порядок виконання роботи
1. До кінця нитки 9 підвісити тіло m відомої маси. 2. Встановити потрібну висоту падіння вантажу H (значення величини H задається викладачем). З. Залежно від

Мета роботи
Побудова головних і діагональних перетинів еліпсоїда інерції досліджуваного тіла. 4.2 Загальні положення Моментом інерції матеріальної точки відносно осі z

Опис установки
Будова установки показано на рис. 4.4. На оснащеній ніжками 1 підставці 2 маятника крутильних коливань закріплений електронний секундомір 3 і стійка 4, на якій установлені два кронштейни 5. Кронште

Порядок виконання роботи
1. Визначити, як проходять головні осі інерції досліджуваного тіла. Виміряти розміри ax, ay тіла (див. рис. 4.1). 2. Визначити масу m тіла і за формулою

Опис установки
Загальний вигляд, обертального балістичного маятника представлено на рис. 5.1. На оснащеній ніжками 1 підставці 2 закріплений електронний секундомір 3 і стійка 4, на якій установлені два кро

Порядок виконання роботи
1. Виставити необхідну відстань R вантажів 12 від осі обертання математичного маятника. Набір значень R взяти у викладача. 2. На аналітичних терезах визначити масу m т

Мета роботи
Вивчити рух маятника Максвела і визначити з його допомогою момент інерції кільця. 6.2 Загальні положення Моментом інерції матеріальної точки відносно осі z

Порядок виконання роботи
1. Визначити масу маятника Максвела m0, яка є сумою мас стержня і диска. Значення останніх вибиті на маятнику. 2. Виміряти за допомогою штангенциркуля радіус r сте

Мета роботи
Вивчити вільні та вимушені коливання маятника, явища резонансу і коливань двох зв'язаних маятників. 7.2 Загальні положення Математичний маятник – коливальна систе

Порядок виконання роботи
1. Від’єднати пружини першого маятника. 2. Виставити необхідну відстань l вантажу 3 від осі обертання математичного маятника. Набір значень l взяти у викладача. 3. Н

Мета роботи
Визначити прискорення сили ваги шляхом вивчення руху математичного і фізичного маятників. 8.2 Загальні положення Математичним маятником називається матеріальна то

Завдання 1
1. Виставити необхідну довжину l математичного маятника – відстань від нижньої точки кульки до точки підвісу. Набір значень l взяти у викладача. 2. Натиснути клавішу „СЕТЬ”,

Завдання 2
1. Закріпити на фізичному маятнику опорні призми 10, 13 (див. рис. 8.2) і вантаж 11 нерухомо. Вантаж 9 у процесі виконання роботи пересувається. Його положення відносно кінця стержня визначається в

Мета роботи
Ознайомлення з методикою визначення коефіцієнта тертя кочення. 9.2 Загальні положення Для дослідження тертя кочення в даній роботі використовується метод похилого

Порядок виконання роботи
1. Вставити у кронштейн зразок і закріпити на нитці відповідну кульку. Пари "Зразок – кулька" задає викладач. 2. Натиснути кнопку "Сеть" і переконатися y тому, що індик

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги