рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Порядок виконання роботи

Порядок виконання роботи - раздел Физика, ВИВЧЕННЯ ЗАКОНІВ ДИНАМІКИ НА МАШИНІ 1. Визначити Масу Маятника Максвела M0, Яка Є Сумою Мас Сте...

1. Визначити масу маятника Максвела m0, яка є сумою мас стержня і диска. Значення останніх вибиті на маятнику.

2. Виміряти за допомогою штангенциркуля радіус r стержня маятника Максвела.

3. Взяти у викладача три значення шляху руху маятника h. Записати значення m0, r і h у табл. 6.1.

4. Намотуючи нитки, підняти маятник Максвела на першу задану висоту h и зафіксувати його за допомогою фіксуючого пристрою.

5. Натиснувши кнопку ПУСК, звільнити маятник. При цьому автоматично включиться цифровий секундомір, який покаже час першого падіння маятника t.

6. Двічі виконати п. 4 – 5. Цим самим ми знайшли три значення часу руху маятника t, які відповідають першому з трьох значень h.

7. Знайти середнє значення часу t. За формулою (6.4) обчислити прискорення поступального руху маятника Максвела a0.

8. За формулою (6.5) обчислити момент інерції маятника Максвела I0. Результати вимірювань і обчислень занести у табл. 6.1.

9. Повторити п. 4 – 8 для двох інших значень шляху h.

10. Обчислити середнє значення момента інерції маятника I0сер.

11. Закріпивши на диску маятника кільце і визначити масу кільця.

12. Повторити дії, які вказані в п.4 – 9, для тих же значень h, але для системи “маятник + кільце”. Прискорення aс і момент інерції Iс системи обчислювати за формулами (6.4) і (6.6) відповідно. Результати вимірювань і обчислень записати у табл. 6.2.

13. Обчислити середнє значення момента інерції системи Iс сер.

14. Використавши середні значення моментів інерції системи Iс сер та маятника I0сер, за формулою (6.7) обчислити момент інерції кільця Ik.

Таблиця 6.1

mo R h t tсер a0 I0 I0сер
               
 
 
       
 
 
       
 
 

 


Таблиця 6.2

mк h t tсер aс Iс Iс сер Iк
               
 
 
       
 
 
       
 
 

6.6 Контрольні запитання

1. Що називається моментом інерції матеріальної точки, абсолютно твердого тіла?

2. Що називається центром інерції системи матеріальних точок?

3. Запишіть:

основне рівняння динаміки поступального руху;

основне рівняння динаміки обертального руху.

4. Сформулюйте теорему Штейнера.

5. Приведіть вирази для кінетичної енергії тіла, яке рухається поступально й обертально.

6. Сформулюйте закон збереження повної механічної енергії.

7. Виведіть робочу формулу для обчислення моменту інерції маятника Максвела.

6.7 Література

1. Савельев И.В. Курс общей физики. – М.: Наука, 1989. –Ч.1.

2. Иверонова В.И. Физический практикум. – М.: Наука, 1967.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ВИВЧЕННЯ ЗАКОНІВ ДИНАМІКИ НА МАШИНІ

ВИВЧЕННЯ ЗАКОНІВ ДИНАМІКИ НА МАШИНІ... АТВУДА... Мета роботи Визначити прискорення вільного падіння за допомогою законів поступального руху тіл...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Порядок виконання роботи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Порядок виконання роботи
1. Встановити потрібну довжину шляху S рівномірного руху. Для цього пересунути середній кронштейн на задану висоту над нижнім і встановити обидва кронштейни таким чином, щоб великий правий в

Мета роботи
Вивчення закону збереження імпульсу при пружному і непружному центральному ударі куль. 2.2 Загальні положення Удар твердих тіл – сукупність явищ, що виникають при

Опис установки
На рис 2.1 у двох проекціях зображена установка, яка являє собою підставку 2 з регульованими ніжками 1. На підставці закріплена колона 3 з нижнім 4 і верхнім 5 кронштейнами. На верхньому кронштейні

Порядок виконання роботи
1. Відхилити праву кулю на потрібний кут a1 . Для цього необхідно прикласти її до електромагніта, відпустити болти 15 і 16; установити електромагніт на обраній відстані від початк

Мета роботи
Вивчити обертальний рух маятника Обербека, визначити момент інерції хрестовини Iкр, масу вантажів mo і їхній момент інерції Io

Опис установки
Прилад, за допомогою якого проводять дослідження, схематично зображений на рис. 3.1 і встановлений на підставці 1. На вертикальній колоні 2 прикріплено два кронштейни: нижній нерухомий 3 і верхній

Порядок виконання роботи
1. До кінця нитки 9 підвісити тіло m відомої маси. 2. Встановити потрібну висоту падіння вантажу H (значення величини H задається викладачем). З. Залежно від

Мета роботи
Побудова головних і діагональних перетинів еліпсоїда інерції досліджуваного тіла. 4.2 Загальні положення Моментом інерції матеріальної точки відносно осі z

Опис установки
Будова установки показано на рис. 4.4. На оснащеній ніжками 1 підставці 2 маятника крутильних коливань закріплений електронний секундомір 3 і стійка 4, на якій установлені два кронштейни 5. Кронште

Порядок виконання роботи
1. Визначити, як проходять головні осі інерції досліджуваного тіла. Виміряти розміри ax, ay тіла (див. рис. 4.1). 2. Визначити масу m тіла і за формулою

Мета роботи
Визначити кутову швидкість, момент інерції обертального балістичного маятника і швидкості польоту снаряду. 5.2 Загальні положення Для визначення лінійної швидкост

Опис установки
Загальний вигляд, обертального балістичного маятника представлено на рис. 5.1. На оснащеній ніжками 1 підставці 2 закріплений електронний секундомір 3 і стійка 4, на якій установлені два кро

Порядок виконання роботи
1. Виставити необхідну відстань R вантажів 12 від осі обертання математичного маятника. Набір значень R взяти у викладача. 2. На аналітичних терезах визначити масу m т

Мета роботи
Вивчити рух маятника Максвела і визначити з його допомогою момент інерції кільця. 6.2 Загальні положення Моментом інерції матеріальної точки відносно осі z

Мета роботи
Вивчити вільні та вимушені коливання маятника, явища резонансу і коливань двох зв'язаних маятників. 7.2 Загальні положення Математичний маятник – коливальна систе

Порядок виконання роботи
1. Від’єднати пружини першого маятника. 2. Виставити необхідну відстань l вантажу 3 від осі обертання математичного маятника. Набір значень l взяти у викладача. 3. Н

Мета роботи
Визначити прискорення сили ваги шляхом вивчення руху математичного і фізичного маятників. 8.2 Загальні положення Математичним маятником називається матеріальна то

Завдання 1
1. Виставити необхідну довжину l математичного маятника – відстань від нижньої точки кульки до точки підвісу. Набір значень l взяти у викладача. 2. Натиснути клавішу „СЕТЬ”,

Завдання 2
1. Закріпити на фізичному маятнику опорні призми 10, 13 (див. рис. 8.2) і вантаж 11 нерухомо. Вантаж 9 у процесі виконання роботи пересувається. Його положення відносно кінця стержня визначається в

Мета роботи
Ознайомлення з методикою визначення коефіцієнта тертя кочення. 9.2 Загальні положення Для дослідження тертя кочення в даній роботі використовується метод похилого

Порядок виконання роботи
1. Вставити у кронштейн зразок і закріпити на нитці відповідну кульку. Пари "Зразок – кулька" задає викладач. 2. Натиснути кнопку "Сеть" і переконатися y тому, що індик

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги