рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Мета роботи

Мета роботи - раздел Физика, Вивчення законів динаміки на машині Вивчити Вільні Та Вимушені Коливання Маятника, Явища Резонансу І Коливань Дво...

Вивчити вільні та вимушені коливання маятника, явища резонансу і коливань двох зв'язаних маятників.

7.2 Загальні положення

Математичний маятник – коливальна система, що складається з тіла маси m, підвішеного на тонкому нерозтяжному і невагомому стержні, здійснює гармонічні коливання з періодом

, (7.1)

де l – довжина підвісу маятника;

g – прискорення вільного падіння.

Якщо на коливальну систему діє ззовні збурююча періодична сила Fзб = Fm cosωt, (де Fm – її максимальне значення, а ω – кутова частота) і деяка сила, що викликає згасання коливань (наприклад, сила тертя) Fзаг = – rV (де r – коефіцієнт тертя, V– швидкість), то система буде здійснювати гармонічні коливання

х = А cos(ωt – φ), (7.2)

де x – відхилення тіла маси m від положення рівноваги;

А – амплітуда коливань, яка визначається за формулою

; (7.3)

φ – фазовий зсув. Якщо позначити 2b = r/m, то фазовий зсув визначається формулою

. (7.4)

Частота вільних коливань . При заданих значеннях збурюючої сили Fm і коефіцієнті тертя r амплітуда A є функцією тільки кутової частоти збурюючої сили. При ω ≈ ω0 амплітуда досягає особливо великого значення (явище резонансу). На рис. 7.1 показана залежність А від ω (резонансна крива). Параметром служить коефіцієнт затухання b.

Рис. 7.1

Резонансні значення частоти і амплітуди визначаються такими виразами:

; (7.5)

. (7.6)

Нехай є система двох зв'язаних пружиною маятників довжиною l і масами m1 = m2 = m (рис. 7.2)

Рис. 7.2

Якщо частоти власних коливань кожного маятника близькі за величинами , то виникає явище, яке називається биттям. При цьому кожен маятник коливається з пульсуючою амплітудою. Періодом биття називається проміжок часу між послідовними моментами, коли амплітуда одного з маятника обертається в нулі, і визначається за формулою

. (7.7)

У випадку синфазного збудження коливань обидва маятника коливаються з частотою ω1 = ω2.

У випадку протифазного збудження обидва маятника коливаються з частотою:

, (7.8)

де l – довжина маятника;

d – відстань між точками підвісу маятників;

h – довжина пружини.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Вивчення законів динаміки на машині

Вивчення законів динаміки на машині.. Атвуда.. Мета роботи Визначити прискорення вільного падіння за допомогою законів поступального руху тіл..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Мета роботи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Порядок виконання роботи
1. Встановити потрібну довжину шляху S рівномірного руху. Для цього пересунути середній кронштейн на задану висоту над нижнім і встановити обидва кронштейни таким чином, щоб великий правий в

Мета роботи
Вивчення закону збереження імпульсу при пружному і непружному центральному ударі куль. 2.2 Загальні положення Удар твердих тіл – сукупність явищ, що виникають при

Опис установки
На рис 2.1 у двох проекціях зображена установка, яка являє собою підставку 2 з регульованими ніжками 1. На підставці закріплена колона 3 з нижнім 4 і верхнім 5 кронштейнами. На верхньому кронштейні

Порядок виконання роботи
1. Відхилити праву кулю на потрібний кут a1 . Для цього необхідно прикласти її до електромагніта, відпустити болти 15 і 16; установити електромагніт на обраній відстані від початк

Мета роботи
Вивчити обертальний рух маятника Обербека, визначити момент інерції хрестовини Iкр, масу вантажів mo і їхній момент інерції Io

Опис установки
Прилад, за допомогою якого проводять дослідження, схематично зображений на рис. 3.1 і встановлений на підставці 1. На вертикальній колоні 2 прикріплено два кронштейни: нижній нерухомий 3 і верхній

Порядок виконання роботи
1. До кінця нитки 9 підвісити тіло m відомої маси. 2. Встановити потрібну висоту падіння вантажу H (значення величини H задається викладачем). З. Залежно від

Мета роботи
Побудова головних і діагональних перетинів еліпсоїда інерції досліджуваного тіла. 4.2 Загальні положення Моментом інерції матеріальної точки відносно осі z

Опис установки
Будова установки показано на рис. 4.4. На оснащеній ніжками 1 підставці 2 маятника крутильних коливань закріплений електронний секундомір 3 і стійка 4, на якій установлені два кронштейни 5. Кронште

Порядок виконання роботи
1. Визначити, як проходять головні осі інерції досліджуваного тіла. Виміряти розміри ax, ay тіла (див. рис. 4.1). 2. Визначити масу m тіла і за формулою

Мета роботи
Визначити кутову швидкість, момент інерції обертального балістичного маятника і швидкості польоту снаряду. 5.2 Загальні положення Для визначення лінійної швидкост

Опис установки
Загальний вигляд, обертального балістичного маятника представлено на рис. 5.1. На оснащеній ніжками 1 підставці 2 закріплений електронний секундомір 3 і стійка 4, на якій установлені два кро

Порядок виконання роботи
1. Виставити необхідну відстань R вантажів 12 від осі обертання математичного маятника. Набір значень R взяти у викладача. 2. На аналітичних терезах визначити масу m т

Мета роботи
Вивчити рух маятника Максвела і визначити з його допомогою момент інерції кільця. 6.2 Загальні положення Моментом інерції матеріальної точки відносно осі z

Порядок виконання роботи
1. Визначити масу маятника Максвела m0, яка є сумою мас стержня і диска. Значення останніх вибиті на маятнику. 2. Виміряти за допомогою штангенциркуля радіус r сте

Порядок виконання роботи
1. Від’єднати пружини першого маятника. 2. Виставити необхідну відстань l вантажу 3 від осі обертання математичного маятника. Набір значень l взяти у викладача. 3. Н

Мета роботи
Визначити прискорення сили ваги шляхом вивчення руху математичного і фізичного маятників. 8.2 Загальні положення Математичним маятником називається матеріальна то

Завдання 1
1. Виставити необхідну довжину l математичного маятника – відстань від нижньої точки кульки до точки підвісу. Набір значень l взяти у викладача. 2. Натиснути клавішу „СЕТЬ”,

Завдання 2
1. Закріпити на фізичному маятнику опорні призми 10, 13 (див. рис. 8.2) і вантаж 11 нерухомо. Вантаж 9 у процесі виконання роботи пересувається. Його положення відносно кінця стержня визначається в

Мета роботи
Ознайомлення з методикою визначення коефіцієнта тертя кочення. 9.2 Загальні положення Для дослідження тертя кочення в даній роботі використовується метод похилого

Порядок виконання роботи
1. Вставити у кронштейн зразок і закріпити на нитці відповідну кульку. Пари "Зразок – кулька" задає викладач. 2. Натиснути кнопку "Сеть" і переконатися y тому, що індик

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги