рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Порядок виконання роботи

Порядок виконання роботи - раздел Физика, Вивчення законів динаміки на машині 1. Вставити У Кронштейн Зразок І Закріпити На Нитці Відповідну Кульку. Пари &...

1. Вставити у кронштейн зразок і закріпити на нитці відповідну кульку. Пари "Зразок – кулька" задає викладач.

2. Натиснути кнопку "Сеть" і переконатися y тому, що індикатори вимірника висвічують цифру ”0” і засвітилася лампочка фотоелектричного датчика.

3. Обертаючи гвинт на верхньому кронштейні, установити довжину маятника так, щоб шпилька перетинала світловий потік фотоелектричного датчика.

4. Стовпчик 8 (рис. 9.2) нахилити на кут β. Значення кута β задаються викладачем.

5. Відхилити кульку від положення рівноваги на αo = 5° і відпустити її. Відрахувати n = 10 ÷ 15 коливань і записати кут відхилення після n повних коливань αn.

6. Не замінюючи зразок, виконати виміри, зазначені в п. 5, для інших значень кутів β.

7. Виконати виміри, зазначені в п. 5 і 6, для зразків інших пар "Зразок – кулька". Результати вимірів занести в табл. 9.1.

Таблиця 9.1

Кут β, º Номер досліду αn, º
Пара № 1 Пара № 2 Пара № 3
  Розмірність      
       
     
     
αn сер      
       
     
     
αn сер      
       
     
     
αn сер      

8. Обчислити значення коефіцієнта тертя кочення f за формулою (9.1) та моменту тертя М за формулою (9.2) для кожної пари "Зразок–куля" і для трьох значень кута β. Вважати, що R =10 мм. Результати розрахунків занести в табл. 9.2.


Таблиця 9.2

β, º f М
Пара 1 Пара 2 Пара 3 Пара 1 Пара 2 Пара 3
             
             
             
             
Середнє значення            

9.6 Контрольні запитання

1. Які є чотири фундаментальні взаємодії?

2. Що називають: внутрішнім і зовнішнім тертям;

сухим і в’язким тертям;

тертям ковзання і тертям кочення?

3. Дайте визначення поняттям:

сила тертя спокою;

сила нормального тиску;

коефіцієнт тертя ковзання;

коефіцієнт тертя кочення.

4. Що називають моментом сили, моментом тертя?

5. Запишіть основне рівняння динаміки обертального руху.

6. Вкажіть одиниці вимірювання коефіцієнтів тертя:

ковзання;

кочення.

9.7 Література

1. Ахматов А.С. и др. Лабораторный практикум по физике. – М.: Высшая школа, 1980.

2. Техніко–експлуатаційна документація. Похилий маятник. – ПНР, Вроцлав, Електронний завод ''Эльвро".


ЗМІСТ

Стор.


Лабораторна робота 1.

 

 

Лабораторна робота 2.

 

 

Лабораторна робота 3.

 

 

Лабораторна робота 4.

 

 

Лабораторна робота 5.

 

 

Лабораторна робота 6.

 

 

Лабораторна робота 7.

 

 

Лабораторна робота 8.

 

 

Лабораторна робота 9.

 

 


Вивчення законів динаміки на машині Атвуда……………………………………

 

Експериментальне дослідження закону центрального удару куль………………….

 

Вивчення закону обертального руху твердого тіла за допомогою маятника Обер бека…………………………………………

Визначення еліпсоїда інерції твердих тіл за допомогою крутильних коливань…….

 

Визначення швидкості польоту снаряда за допомогою обертального балістичного маятника……………………………………

Визначення моментів інерції кілець за допомогою маятника Максвела……………………………………….......

Вивчення вимушених коливань і коливань системи двох зв'язаних маятників………………………….………………

Визначення прискорення сили тяжіння за допомогою математичного і фізичного маятників………………………………......

Визначення коефіцієнта тертя кочення за допомогою похилого маятника…………………………………………...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Вивчення законів динаміки на машині

Вивчення законів динаміки на машині.. Атвуда.. Мета роботи Визначити прискорення вільного падіння за допомогою законів поступального руху тіл..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Порядок виконання роботи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Порядок виконання роботи
1. Встановити потрібну довжину шляху S рівномірного руху. Для цього пересунути середній кронштейн на задану висоту над нижнім і встановити обидва кронштейни таким чином, щоб великий правий в

Мета роботи
Вивчення закону збереження імпульсу при пружному і непружному центральному ударі куль. 2.2 Загальні положення Удар твердих тіл – сукупність явищ, що виникають при

Опис установки
На рис 2.1 у двох проекціях зображена установка, яка являє собою підставку 2 з регульованими ніжками 1. На підставці закріплена колона 3 з нижнім 4 і верхнім 5 кронштейнами. На верхньому кронштейні

Порядок виконання роботи
1. Відхилити праву кулю на потрібний кут a1 . Для цього необхідно прикласти її до електромагніта, відпустити болти 15 і 16; установити електромагніт на обраній відстані від початк

Мета роботи
Вивчити обертальний рух маятника Обербека, визначити момент інерції хрестовини Iкр, масу вантажів mo і їхній момент інерції Io

Опис установки
Прилад, за допомогою якого проводять дослідження, схематично зображений на рис. 3.1 і встановлений на підставці 1. На вертикальній колоні 2 прикріплено два кронштейни: нижній нерухомий 3 і верхній

Порядок виконання роботи
1. До кінця нитки 9 підвісити тіло m відомої маси. 2. Встановити потрібну висоту падіння вантажу H (значення величини H задається викладачем). З. Залежно від

Мета роботи
Побудова головних і діагональних перетинів еліпсоїда інерції досліджуваного тіла. 4.2 Загальні положення Моментом інерції матеріальної точки відносно осі z

Опис установки
Будова установки показано на рис. 4.4. На оснащеній ніжками 1 підставці 2 маятника крутильних коливань закріплений електронний секундомір 3 і стійка 4, на якій установлені два кронштейни 5. Кронште

Порядок виконання роботи
1. Визначити, як проходять головні осі інерції досліджуваного тіла. Виміряти розміри ax, ay тіла (див. рис. 4.1). 2. Визначити масу m тіла і за формулою

Мета роботи
Визначити кутову швидкість, момент інерції обертального балістичного маятника і швидкості польоту снаряду. 5.2 Загальні положення Для визначення лінійної швидкост

Опис установки
Загальний вигляд, обертального балістичного маятника представлено на рис. 5.1. На оснащеній ніжками 1 підставці 2 закріплений електронний секундомір 3 і стійка 4, на якій установлені два кро

Порядок виконання роботи
1. Виставити необхідну відстань R вантажів 12 від осі обертання математичного маятника. Набір значень R взяти у викладача. 2. На аналітичних терезах визначити масу m т

Мета роботи
Вивчити рух маятника Максвела і визначити з його допомогою момент інерції кільця. 6.2 Загальні положення Моментом інерції матеріальної точки відносно осі z

Порядок виконання роботи
1. Визначити масу маятника Максвела m0, яка є сумою мас стержня і диска. Значення останніх вибиті на маятнику. 2. Виміряти за допомогою штангенциркуля радіус r сте

Мета роботи
Вивчити вільні та вимушені коливання маятника, явища резонансу і коливань двох зв'язаних маятників. 7.2 Загальні положення Математичний маятник – коливальна систе

Порядок виконання роботи
1. Від’єднати пружини першого маятника. 2. Виставити необхідну відстань l вантажу 3 від осі обертання математичного маятника. Набір значень l взяти у викладача. 3. Н

Мета роботи
Визначити прискорення сили ваги шляхом вивчення руху математичного і фізичного маятників. 8.2 Загальні положення Математичним маятником називається матеріальна то

Завдання 1
1. Виставити необхідну довжину l математичного маятника – відстань від нижньої точки кульки до точки підвісу. Набір значень l взяти у викладача. 2. Натиснути клавішу „СЕТЬ”,

Завдання 2
1. Закріпити на фізичному маятнику опорні призми 10, 13 (див. рис. 8.2) і вантаж 11 нерухомо. Вантаж 9 у процесі виконання роботи пересувається. Його положення відносно кінця стержня визначається в

Мета роботи
Ознайомлення з методикою визначення коефіцієнта тертя кочення. 9.2 Загальні положення Для дослідження тертя кочення в даній роботі використовується метод похилого

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги