рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Порядок виконання роботи

Порядок виконання роботи - раздел Физика, Вивчення законів динаміки на машині 1. Відхилити Праву Кулю На Потрібний Кут A1 . Для Цього Нео...

1. Відхилити праву кулю на потрібний кут a1 . Для цього необхідно прикласти її до електромагніта, відпустити болти 15 і 16; установити електромагніт на обраній відстані від початку шкали і на такій висоті, щоб його вісь була продовженням риски на кулі, затягти болти 15 і 16.

2. Включити секундомір у мережу, натиснувши клавішу “Сеть”.

3. Віджати клавішу “Пуск” для фіксування правої кулі електромагнітом. Гвинтом 17 відрегулювати силу електромагніта, щоб він утримував кулю; а ліву встановити нерухомо у положенні спокою.

4. Натиснути клавішу “Сброс”.

5. Натиснути клавішу “Пуск”.

6. Після зіткнення куль спостерігати, на яку кутову відстань – α1′ і α2 або α2'' –відхиляться кулі. Прочитати тривалість зіткнення куль.

ПРИМІТКА. Діод “переповнення” не повинен світитися. Зіткнення має бути центральним, тобто траєкторія руху після зіткнення повинна знаходитися в площині руху правої кулі до зіткнення.

7. Виміри кутів α1′ і α2 або α2'' і тривалості зіткнення t зробити не менше 3 разів для кожного значення α1.

8. За допомогою мірної стрічки виміряти довжину підвіски куль ─ найкоротшу відстань між стержнем верхнього кронштейна і центром кулі.

9. За формулами (2.2) і (2.4), (2.5) і (2.7) знайти швидкості v1, v1' , v2' , v2" куль перед і після зіткнення.

10. За формулами (2.1), (2.3) і (2.6) визначити імпульс куль до і після зіткнення. Маси куль наведені у табл. 2.1.

Таблиця 2.1

№ кулі
Маса, г 106,195 105,080 110,830 176,496

Таблиця 2.2

№ дослі-ду α1 , град Непружний удар Пружний удар t, c tсер, c Fсер, Н
α′1 , град. α′2 , град. α′1 сер, град. α′2 сер, град. α′′2 , град. α′′2 сер, град.
                   
       
       
                   
       
       
                   
       
       
                   
       
       
                   
       
       

11. Порівняти значення імпульсу куль р і р' до і після зіткнення.

12. За формулою (2.8) визначити середню силу удару.

13. Дані вимірів занести в табл. 2.2.

2.6 Контрольні запитання

1. Дайте визначення: імпульса тіла, кінетичної енергії, повної механічної енргії.

2. Сформулюйте: закон збереження повної механічної енергії; закон збереження імпульсу.

3. Які сили називаються консервативними? Наведіть приклади неконсервативних сил.

4. Який удар називається центральним, абсолютно пружним, абсолютно непружним?

5. Опишіть перетворення механічної енергії при зіткненні куль: при абсолютно пружному, абсолютно непружному ударах і в експерименті.

6. Як змінюється відносна швидкість куль при: абсолютно пружному, абсолютно непружному ударах і в експерименті.

7 Сформулюйте другий закон Ньютона.

2.7 Література

1. Савельев И. В. Курс общей физики: В 2 т. – М.: Наука. 1975. – T.1.

2. Базакуца В.А. и др. Лабораторный практикум по физике. – Харьков: Изд. ХГУ. 1969.

3. Зисман Т.А., Тодес И.И. Курс общей физики: В 2 т.— М., Наука. 1975. T.1.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Вивчення законів динаміки на машині

Вивчення законів динаміки на машині.. Атвуда.. Мета роботи Визначити прискорення вільного падіння за допомогою законів поступального руху тіл..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Порядок виконання роботи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Порядок виконання роботи
1. Встановити потрібну довжину шляху S рівномірного руху. Для цього пересунути середній кронштейн на задану висоту над нижнім і встановити обидва кронштейни таким чином, щоб великий правий в

Мета роботи
Вивчення закону збереження імпульсу при пружному і непружному центральному ударі куль. 2.2 Загальні положення Удар твердих тіл – сукупність явищ, що виникають при

Опис установки
На рис 2.1 у двох проекціях зображена установка, яка являє собою підставку 2 з регульованими ніжками 1. На підставці закріплена колона 3 з нижнім 4 і верхнім 5 кронштейнами. На верхньому кронштейні

Мета роботи
Вивчити обертальний рух маятника Обербека, визначити момент інерції хрестовини Iкр, масу вантажів mo і їхній момент інерції Io

Опис установки
Прилад, за допомогою якого проводять дослідження, схематично зображений на рис. 3.1 і встановлений на підставці 1. На вертикальній колоні 2 прикріплено два кронштейни: нижній нерухомий 3 і верхній

Порядок виконання роботи
1. До кінця нитки 9 підвісити тіло m відомої маси. 2. Встановити потрібну висоту падіння вантажу H (значення величини H задається викладачем). З. Залежно від

Мета роботи
Побудова головних і діагональних перетинів еліпсоїда інерції досліджуваного тіла. 4.2 Загальні положення Моментом інерції матеріальної точки відносно осі z

Опис установки
Будова установки показано на рис. 4.4. На оснащеній ніжками 1 підставці 2 маятника крутильних коливань закріплений електронний секундомір 3 і стійка 4, на якій установлені два кронштейни 5. Кронште

Порядок виконання роботи
1. Визначити, як проходять головні осі інерції досліджуваного тіла. Виміряти розміри ax, ay тіла (див. рис. 4.1). 2. Визначити масу m тіла і за формулою

Мета роботи
Визначити кутову швидкість, момент інерції обертального балістичного маятника і швидкості польоту снаряду. 5.2 Загальні положення Для визначення лінійної швидкост

Опис установки
Загальний вигляд, обертального балістичного маятника представлено на рис. 5.1. На оснащеній ніжками 1 підставці 2 закріплений електронний секундомір 3 і стійка 4, на якій установлені два кро

Порядок виконання роботи
1. Виставити необхідну відстань R вантажів 12 від осі обертання математичного маятника. Набір значень R взяти у викладача. 2. На аналітичних терезах визначити масу m т

Мета роботи
Вивчити рух маятника Максвела і визначити з його допомогою момент інерції кільця. 6.2 Загальні положення Моментом інерції матеріальної точки відносно осі z

Порядок виконання роботи
1. Визначити масу маятника Максвела m0, яка є сумою мас стержня і диска. Значення останніх вибиті на маятнику. 2. Виміряти за допомогою штангенциркуля радіус r сте

Мета роботи
Вивчити вільні та вимушені коливання маятника, явища резонансу і коливань двох зв'язаних маятників. 7.2 Загальні положення Математичний маятник – коливальна систе

Порядок виконання роботи
1. Від’єднати пружини першого маятника. 2. Виставити необхідну відстань l вантажу 3 від осі обертання математичного маятника. Набір значень l взяти у викладача. 3. Н

Мета роботи
Визначити прискорення сили ваги шляхом вивчення руху математичного і фізичного маятників. 8.2 Загальні положення Математичним маятником називається матеріальна то

Завдання 1
1. Виставити необхідну довжину l математичного маятника – відстань від нижньої точки кульки до точки підвісу. Набір значень l взяти у викладача. 2. Натиснути клавішу „СЕТЬ”,

Завдання 2
1. Закріпити на фізичному маятнику опорні призми 10, 13 (див. рис. 8.2) і вантаж 11 нерухомо. Вантаж 9 у процесі виконання роботи пересувається. Його положення відносно кінця стержня визначається в

Мета роботи
Ознайомлення з методикою визначення коефіцієнта тертя кочення. 9.2 Загальні положення Для дослідження тертя кочення в даній роботі використовується метод похилого

Порядок виконання роботи
1. Вставити у кронштейн зразок і закріпити на нитці відповідну кульку. Пари "Зразок – кулька" задає викладач. 2. Натиснути кнопку "Сеть" і переконатися y тому, що індик

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги