рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Мета роботи

Мета роботи - раздел Физика, ВИВЧЕННЯ ЗАКОНІВ ДИНАМІКИ НА МАШИНІ Побудова Головних І Діагональних Перетинів Еліпсоїда Інерції Досліджуваного Т...

Побудова головних і діагональних перетинів еліпсоїда інерції досліджуваного тіла.

4.2 Загальні положення

Моментом інерції матеріальної точки відносно осі z називається добуток маси матеріальної точки m на квадрат її відстані r до осі обертання:

.

Момент інерції твердого тіла відносно осі z, являє собою суму моментів інерції матеріальних точок, з яких складається тіло:

.

Момент інерції тіла є мірою інертності тіла при обертальному русі. Основне рівняння руху має вигляд

,

де результуючий момент усіх сил, що діють на тіло;

кутове прискорення.

Моменти інерції твердого тіла відносно різних осей обертання різні. Для прямокутного паралелепіпеда три взаємно перпендикулярні осі, що проходять через середини протилежних граней паралелепіпеда (рис.4.1) називаються головними осями інерції. Моменти інерції Ix Iу, Iz відносно трьох головних осей називаються головними моментами. Якщо з початку показаної на рис. 4.1 декартової системи координат відкласти у кожному напрямку відрізок, довжина якого обернено пропорційна до квадратного кореня з момента інерції тіла відносно паралельній даному напрямку осі, то ми отримаємо поверхню у тривимірному просторі. Ця поверхня називається еліпсоїдом інерції тіла. Головні моменти інерції тіла визначають головні півосі еліпсоїда інерції.

Рис. 4.1

Для прямокутного паралелепіпеда момент інерції відносно головної осі (наприклад, осі Oz) визначаються за формулою

, (4.1)

де ах , ау – розміри тіла вздовж осей Оx, Оy відповідно.

Момент інерції маятника без досліджуваного тіла можна обчислити за формулою

, (4.2)

де Т0 , Тz – періоди обертальних коливань ненавантаженого і навантаженого маятника відповідно.

Головні моменти інерції Ix , Iy досліджуваного тіла можна знайти за формулами:

, . (4.3)

Перетин еліпсоїда інерції площиною, проведеною через головні осі, називається головним перетином. Крім головних моментів інерції Ix, Iy, Iz, можна визначити діагональні моменти інерції Ixy , Ixz ,Iyz (індекси вказують, у якій площині береться діагональ). Для цього паралелепіпед треба закріпити в рамці маятника так, щоб вісь обертання збігалася з діагоналлю одного з головних перетинів. Виміривши періоди коливань, знайдемо

. (4.4)

Знаючи головні Ix , Iy , Iz і діагональні Ixy , Ixz , Iyz моменти інерції, по восьми точках можна побудувати еліпс інерції для будь-якого головного перетину (рис.4.2).

Рис. 4.2

Закріпивши тіло так, щоб вісь обертання проходила через протилежні вершини (тобто, такі дві вершини, через які проходить просторова діагональ паралелепіпеда), і виміривши період коливань Txyz, можна визначити діагональний момент Ixyz:

. (4.5)

По головним і діагональним моментам інерції по восьми точках можна побудувати діагональні перетини еліпсоїда інерції (рис.4.3).

Рис. 4.3

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ВИВЧЕННЯ ЗАКОНІВ ДИНАМІКИ НА МАШИНІ

ВИВЧЕННЯ ЗАКОНІВ ДИНАМІКИ НА МАШИНІ... АТВУДА... Мета роботи Визначити прискорення вільного падіння за допомогою законів поступального руху тіл...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Мета роботи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Порядок виконання роботи
1. Встановити потрібну довжину шляху S рівномірного руху. Для цього пересунути середній кронштейн на задану висоту над нижнім і встановити обидва кронштейни таким чином, щоб великий правий в

Мета роботи
Вивчення закону збереження імпульсу при пружному і непружному центральному ударі куль. 2.2 Загальні положення Удар твердих тіл – сукупність явищ, що виникають при

Опис установки
На рис 2.1 у двох проекціях зображена установка, яка являє собою підставку 2 з регульованими ніжками 1. На підставці закріплена колона 3 з нижнім 4 і верхнім 5 кронштейнами. На верхньому кронштейні

Порядок виконання роботи
1. Відхилити праву кулю на потрібний кут a1 . Для цього необхідно прикласти її до електромагніта, відпустити болти 15 і 16; установити електромагніт на обраній відстані від початк

Мета роботи
Вивчити обертальний рух маятника Обербека, визначити момент інерції хрестовини Iкр, масу вантажів mo і їхній момент інерції Io

Опис установки
Прилад, за допомогою якого проводять дослідження, схематично зображений на рис. 3.1 і встановлений на підставці 1. На вертикальній колоні 2 прикріплено два кронштейни: нижній нерухомий 3 і верхній

Порядок виконання роботи
1. До кінця нитки 9 підвісити тіло m відомої маси. 2. Встановити потрібну висоту падіння вантажу H (значення величини H задається викладачем). З. Залежно від

Опис установки
Будова установки показано на рис. 4.4. На оснащеній ніжками 1 підставці 2 маятника крутильних коливань закріплений електронний секундомір 3 і стійка 4, на якій установлені два кронштейни 5. Кронште

Порядок виконання роботи
1. Визначити, як проходять головні осі інерції досліджуваного тіла. Виміряти розміри ax, ay тіла (див. рис. 4.1). 2. Визначити масу m тіла і за формулою

Мета роботи
Визначити кутову швидкість, момент інерції обертального балістичного маятника і швидкості польоту снаряду. 5.2 Загальні положення Для визначення лінійної швидкост

Опис установки
Загальний вигляд, обертального балістичного маятника представлено на рис. 5.1. На оснащеній ніжками 1 підставці 2 закріплений електронний секундомір 3 і стійка 4, на якій установлені два кро

Порядок виконання роботи
1. Виставити необхідну відстань R вантажів 12 від осі обертання математичного маятника. Набір значень R взяти у викладача. 2. На аналітичних терезах визначити масу m т

Мета роботи
Вивчити рух маятника Максвела і визначити з його допомогою момент інерції кільця. 6.2 Загальні положення Моментом інерції матеріальної точки відносно осі z

Порядок виконання роботи
1. Визначити масу маятника Максвела m0, яка є сумою мас стержня і диска. Значення останніх вибиті на маятнику. 2. Виміряти за допомогою штангенциркуля радіус r сте

Мета роботи
Вивчити вільні та вимушені коливання маятника, явища резонансу і коливань двох зв'язаних маятників. 7.2 Загальні положення Математичний маятник – коливальна систе

Порядок виконання роботи
1. Від’єднати пружини першого маятника. 2. Виставити необхідну відстань l вантажу 3 від осі обертання математичного маятника. Набір значень l взяти у викладача. 3. Н

Мета роботи
Визначити прискорення сили ваги шляхом вивчення руху математичного і фізичного маятників. 8.2 Загальні положення Математичним маятником називається матеріальна то

Завдання 1
1. Виставити необхідну довжину l математичного маятника – відстань від нижньої точки кульки до точки підвісу. Набір значень l взяти у викладача. 2. Натиснути клавішу „СЕТЬ”,

Завдання 2
1. Закріпити на фізичному маятнику опорні призми 10, 13 (див. рис. 8.2) і вантаж 11 нерухомо. Вантаж 9 у процесі виконання роботи пересувається. Його положення відносно кінця стержня визначається в

Мета роботи
Ознайомлення з методикою визначення коефіцієнта тертя кочення. 9.2 Загальні положення Для дослідження тертя кочення в даній роботі використовується метод похилого

Порядок виконання роботи
1. Вставити у кронштейн зразок і закріпити на нитці відповідну кульку. Пари "Зразок – кулька" задає викладач. 2. Натиснути кнопку "Сеть" і переконатися y тому, що індик

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги