рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Закон Рауля

Закон Рауля - Конспект, раздел Химия, Короткий конспект лекцій з дисципліни хімічні основи харчових технологій Важливою Характеристикою Рідини Є Тиск Її Насиченої Пари – Пари, Що Знаходить...

Важливою характеристикою рідини є тиск її насиченої пари – пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною. Для чистої рідини тиск насиченої пари залежить тільки від температури, для її розчинів – від температури і концентрації. Рауль встановив, що тиск насиченої пари розчинника над розчином завжди менший, ніж над чистим розчинником, а його відносне зниження дорівнює мольній частці розчиненої речовини. Тобто:

, (8.2)

де Р0 – тиск насиченої пари розчинника на розчинником, Р – тиск насиченої пари розчинника над розчином, Хі – мольна частка розчиненої речовини.

Загальний тиск насиченої пари над розчином двох летких речовин дорівнює сумі парціальних тисків обох компонентів, тобто:

, (8.3)

де РА і РВ – парціальні тиски насиченої пари компонентів А і В над їх розчином; і – тиски насиченої пари компонентів А і В над чистими рідкими компонентами; ХА і ХВ – мольні частки компонентів А і В у розчині.

Залежність парціальних тисків насиченої пари компонентів і загального тиску над розчином зображена на рис. 8.1. В ідеальних розчинах тиск насиченої пари компонентів над розчином є лінійною функцією від складу розчину: зміна тиску пари в таких системах показана пунктирними лініями. Реальні розчини не підкоряються закону Рауля. Відхилення бувають позитивні – у випадках коли реальні значення парціальних тисків більші за їх значення, розраховані за законом Рауля, і негативні – коли реальні значення парціальних тисків менші значень, розрахованих за законом Рауля. В системі етанол-гексан мають місце позитивні відхилення. Процес змішування цих речовин супроводжується поглинанням теплоти. Негативні відхилення спостерігаються, наприклад, в системі: етанол-вода. Під час змішування рідин утворюються асоціати молекул спирту і води і виділяється певна кількість теплоти.

Рисунок 8.1 – Залежність тиску насиченої пари компонентів А і В від концентрації розчину: а – позитивні відхилення; б – негативні відхилення від закону Рауля

 

Рідина закипає за температур, коли тиск її насиченої пари дорівнює зовнішньому тиску. Із закону Рауля виходить, що для досягнення температури кипіння розчину його необхідно нагріти до більш високої температури, ніж чистий розчинник, при цьому підвищення температури кипіння буде прямо пропорційно моляльній концентрації розчину:

Ткип– Т0кип= DТкип= Е×b, (8.4)

де Ткип і Т0кип – температури кипіння розчину і розчинника, відповідно; b –моляльна концентрація розчину, Е – ебуліоскопічна стала розчинника.

Замерзають розчини за більш низьких температур, ніж чисті розчинники:

Т0зам– Тзам= DТзам= Ккр×b, (8.5)

де Т0зам і Тзам – температури замерзання розчинника і розчину, відповідно; b–моляльна концентрація розчину, Ккр – кріоскопічна стала розчинника.

Методи дослідження речовин, що ґрунтуються на визначенні температур кипіння і кристалізації їх розчинів називають ебуліоскопією та кріоскопією.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Короткий конспект лекцій з дисципліни хімічні основи харчових технологій

Харківська державний університет.. Харчування та торгівлі.. Короткий конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Закон Рауля

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Передмова
Дисципліна "Фізична та колоїдна" є складовою частиною інтегральної дисципліни "Хімічні основи харчових технологій" – однією з профілюючих дисциплін професійної підготовки студен

Водневий показник
Вода – дуже слабкий електроліт, що дисоціює за рівнянням: Н2О ⇄ Н+ + ОН–. Концентрація іонів Н+ і ОН– у воді, виходячи

Поверхневий натяг
Поверхневий шар рідин за своїми властивостями суттєво відрізняється від її внутрішніх шарів. Кожна молекула, що знаходиться в об’ємі рідини, притягує до себе навколишні молекули й одночасно з такою

Методи одержання дисперсних систем
Дисперсні системи одержують двома методами: шляхом подрібнення речовин – методами диспергування або шляхом об'єднання молекул та іонів у часточки колоїдного ступеню дисперсн

Емульгатори
Емульсії добувають звичайно механічним, ультразвуковим або електричним диспергуванням, яке в цих випадках називають емульгуванням. У кулінарній практиці рідини, що емульгуют

Порошки
Порошки можна розглядати як аерозолі з твердою дисперсною фазою, які піддали коагуляції і утворили з них осад. Залежно від розмірів часточок для порошків прийняті такі н

Характеристики процесу набрякання
Ступінь набрякання визначається кількістю рідини, що поглинається одиницею маси або об’єму сухого зразка полімеру. Визначають ступінь набрякання ваговим або об’ємним методами.

Закон Ньютона
Наука, що вивчає закономірності деформації твердих тіл та течії рідин під дією механічного навантаження називається реологією. Закон в'язкої течії рідин відкрив Ньютон: &quo

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги