рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Одягання протигаза або респіратора

Одягання протигаза або респіратора - раздел Химия, З навчальної дисципліни Змістовий модуль 3.4.1.1. Засоби захисту військ від радіаційного, хімічного, біологічного зараження Заняття №3 Засоби індивідуального та колективного захисту Початкове Положення: Навчаємі У Складі Підрозділу Знаходяться На Пози­Ції, У ...

Початкове положення: навчаємі у складі підрозділу знаходяться на пози­ції, у бойовій техніці або спеціальній техніці, відпочивають і т.і. Протигази та респіратори у “похідному” положенні.

Раптово подається команда “Гази” або “Респіратори одягнути”. Ті, хто навчаються, одягають протигази або респіратори.

Час відраховується від моменту подачі команди до відновлення дихання після одягання протигаза (респіратора).

Оцінка знижується на один бал, якщо: при одяганні протигаза той, хто навчається, не заплющив очі і не затримав дихання або після одягання не зро­бив повний видох; шолом‑маска (маска) одягнута з перекошенням; кінці носо­вого затиску респіратора не притиснуті до носу.

Оцінка ставиться “незадовільно”, якщо допущено утворення таких складок чи перекошені, коли зовнішнє повітря може проникати під шолом‑маску або нещільно закручена фільтруюча коробка.

Час виконання нормативу 1 приведено у табл.4.


Таблиця 4.

Категорія тих, хто Оцінка за часом
навчається (підрозділу) “відмінно” “добре” “задовільно”
Військовослужбовці 7 с / 11 с 8 с / 12 с 10 с / 14 с
Обслуга відділення 8 с / 12 с 9 с / 13 с 11 с / 15 с
Взвод 9 с / 13 с 10 с / 14 с 12 с / 17 с
Рота 10 с / 14 с 11 с / 15 с 13 с / 18 с

Примітка: у чисельнику вказано час одягання протигаза, у знаменнику – респіратора.

 

Ізолюючі дихальні апарати (ІДА) призначені для захисту органів дихання, обличчя і очей від будь-якої шкідливої домішки у повітрі незалежно від її концентрації, при виконанні в умовах нестатку або відсутності кисню, а також при наявності шкідливих домішок, що не затримуються фільтруючими протигазами

Принцип дії ІДА заснований на ізоляції органів дихання, очистці видиханого повітря від діоксиду вуглецю і води та збагаченні його киснем без обміну з навколишнім середовищем.

ІДА складається з лицевої частини, регенеративного патрона, дихального мішка і клапана надмірного тиску, сумки, незапітнілої плівки, мішок для зберігання зібраного апарату

 
 

Ізолюючий дихальний апарат ІП-4 (рис. 1.59.) призначений тільки для роботи на суші.

Рис. 8. Ізолюючий дихальний апарат ІП-4:

1 – шолом-маска ШІП-2б(к); 2 – регенеративний патрон РП-4; 3 – сумка; 4 – каркас;

5 – дихальний мішок; 6 – пробка; 7 – не запітніли плівки;

8 – накладні утеплювальні манжети НМУ-1М; 9 – мішок для зберігання

 

Протигаз ІП-4 складається з: лицевої частини зі з’єднувальною трубкою, регенеративного патрону (РП-4) з пусковим пристроєм, дихальним мішком з клапаном надлишкового тиску, металевого каркасу для розміщення в ньому дихального мішка (4,5-5 літрів, КНТ – прямий 35мл.вд.ст., зворотній 10 мл. вд. ст.).

РП-4 знаряджається кисневоутворюючою речовиною на основі над перекису лужних металів Na2O4, K2O4 (препарат Б-24)

 

2Na2O4 + 2СО2 Na2СO3 + 3О2 + Q

 

2Na2O4 + 2H2O 4NaOH + 3О2 + Q

 

3NaO4 2Na2O3 + 4О2

 

Пусковий пристрій (час дії 2 хвилини)

2О4 + 2Н2SO4 2K2SO4 + 2H2O + 3O2 + Q


Час дії ІП: 30 хвил. – важка робота; 1 година –середнє навантаження; 3 години - легке

Засоби захисту шкіри

Загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК) в поєднанні з фільтруючими ЗІЗШ призначений для захисту шкіряних покровів особового складу від ОР, РП, БА, а також для зниження зараження обмундирування, спорядження, взуття і індивідуальної зброї. При завчасному одяганні ЗЗК підвищує рівень захищеності шкіряних покровів від СВЯВ, вогневої суміші і відкритого полум’я, а також послаблює руйнівну дію термічних факторів на розташовані під ним предмети екіпіровки.

ЗЗК є засобом захисту періодичного ношення. При зараженні ОР, РП, БА ЗЗК підлягають спеціальній обробці і використовують багаторазово. ЗЗК комплектують в підрозділах військ (рис 9.).

 
 


Рис. 9. Загальновійськовій захисний комплект:

1 – захисний плащ ОП-1; 2 – затяжник; 3 – петля спинки; 4 і 7 – рамки стальні; 5 – петля для великого пальця руки; 6 і 10 – закріпки; 8 – центральний шпеньок; 9 – хлястик; 11 – тримачі плаща; 12 –чохол для захисного плаща ОП-1; 13 – чохол для захисних панчіх і рукавичок; 14 – захисні панчохи; 15 – захисні рукавички БЛ-1М; 16 – утеплювальні укладки до захисних рукавичок БЗ-1М; 17 – захисні рукавички БЗ-1М

До складу ЗЗК входять захисний плащ ОП-1М (5 ростів), захисні панчохи (3 розмірів), захисні рукавиці: літні БП-1М (п’ятипалі), зимні БЗ-1М з вкладишем, що утеплює (трьохпалі) (2 розміру), чохол для носіння плащу Оп-1М, чохол для носіння захисних панчіх та рукавиць.

Підбір плащів проводять згідно росту військовослужбовця:

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З навчальної дисципліни Змістовий модуль 3.4.1.1. Засоби захисту військ від радіаційного, хімічного, біологічного зараження Заняття №3 Засоби індивідуального та колективного захисту

Для проведення групового заняття... З навчальної дисципліни... Військова підготовка...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Одягання протигаза або респіратора

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Час: 90 хвилин
Місце: звичайна аудиторія Навчальна та вихована мета: 1. Ознайомити студентів з класифікацією засобів захисту та зі зразками , які є на озброєнні

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ
І. ВСТУПНА ЧАСТИНА Заняття починається з прийому доповіді чергового навчальної групи, перевірки наявності та зовнішнього вигляду навчальних. Далі викладач оголошує тему, мету та навчальні

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Приступаючи до відпрацювання першого навчального питання викладач звертає увагу, що засоби захисту призначені для збереження життя військовослужбовців та для надання можливостей вести бойові дії в

Фільтруючи протигази (ФП) – призначені для захисту органів дихання, обличчя, очей від РР, ОР, БА та інших домішок.
Принцип дії протигазів заснований на ізоляції органів дихання від навколишнього середовища і очищення повітря, яке вдихується, від токсичних аерозолів та парів у фільтруючо-поглинаючій системі. Про

Підбір лицевої частини протигазів
  Лицева частина Ріст лицевих частин і відповідні їм вертикальні обхвати голови, см

Підбір масок-протигазів ПМК і ПМК-2 в залежності від суми вертикального і горизонтального обхватів голови
  Сума вимірювань, см Зріст маски Номер упору лямок наголовника з боку кінців лобної височно

Фільтруючо-поглинаюча коробка ЕО-18к має форму циліндра висотою 9 см і діаметром 10,8 см , виготовлена з тонкої сталі.
Маркування коробки ЕО-18к, нанесено на бокову поверхню корпусу між зігами та на захисному екрані (знизу коробки).Перша строка – шифр коробки ЕО – 18к, квартал і рік виготовлення; друга строка – ном

Протигаз ПМК – це малогабаритний фільтруючий протигаз коробочного типу та призначається для використання у всіх кліматичних регіонах.
Фільтруючо-поглинальна коробка (ЕО–1.08.01) має форму циліндра висотою 8,7 см та діаметром 11,2 см. За зовнішнім виглядом вона аналогічна протигазовим коробкам протигазів ПМГ та ПМГ-2.

Час захисної дії патрона ДП-2
    Параметр Температура навколишньої середи, оС від – 40 до – 20 від – 20 до 0

Одягання загальновійськового захисного комплекту
Ті, хто навчаються, у складі підрозділу знаходяться на не зараженій території (ведуть бойові дії, знаходяться в районі розташування, в укриттях або закритих машинах). Засоби захисту знаходяться при

Одягання загальновійськового захисного комплекту
Ті, хто навчаються, у складі підрозділу знаходяться на не зараженій території (ведуть бойові дії, знаходяться в районі розташування, в укриттях або закритих машинах). Засоби захисту знаходяться при

Рециркуляційна
Приточна вентиляція базується на подачі в споруди або рухомі об'єкти зовнішнього повітря, очищеного в спеціальних фільтрах від ОР, РР і БЗ. Ця система одержала назву фільтровентиля

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги