рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Рециркуляційна

Рециркуляційна - раздел Химия, Змістовий модуль. Засоби захисту військ від радіаційного, хімічного, біологічного зараження. Засоби індивідуального та колективного захисту Приточна Вентиляція Базується На Подачі В Споруди Або Рухомі...

Приточна вентиляція базується на подачі в споруди або рухомі об'єкти зовнішнього повітря, очищеного в спеціальних фільтрах від ОР, РР і БЗ. Ця система одержала назву фільтровентиляції. Вона застосовується в більшості військових споруд польового типу і рухомих об'єктів. У них для подачі чистого повітря застосовуються фільтровентиляційні установки (ФВУ), що служать також для створення підпору. Принципова схема приточної вентиляції показана на рис. 11.

Рис.11. Принципова схема приточної вентиляції

Під час роботи ФВУ в герметизоване приміщення безперервно надходить очищене повітря, створюючи в ньому надлишковий тиск (підпор), під впливом якого повітря з приміщення безперервно виходить назовні через нещільності в огородженнях або через клапани у входах.

Приточно-витяжна система вентиляції являє собою сполучення приточної фільтровентиляції і витяжної вентиляції та застосовується в довгострокових фортифікаційних спорудах різного призначення і в рухомих об'єктах бронетанкової техніки. При цьому, для створення підпору приточна вентиляція повинна мати трохи більшу сумарну продуктивність, ніж витяжна.

У порівнянні з приточною, приточно-витяжна має більшу ефективність із видалення шкідливих домішок, однак характеризується принциповим недоліком. Під час раптової зупинки приточної вентиляції виникає небезпека зараження приміщення, в зв'язку з чим необхідно передбачати автоматичне відключення (блокування) витяжної вентиляції.

При нормальній роботі приточно-витяжної системи вимикання витяжної системи повинно передувати вимиканню приточної.

Принципова схема приточно-витяжної вентиляції наведена на рис.12.

Рис.12. Принципова схема приточно-витяжної вентиляції

Рециркуляційна схема забезпечує рух повітря (рециркуляцію) в закритих приміщеннях за рахунок внутрішнього повітря. Розрізняють часткову і повну рециркуляцію.

Під час часткової рециркуляції можливо часткове підсмоктування деякої кількості зовнішнього повітря ФВУ. Це дозволяє створювати в приміщеннях необхідні повітрообміни при зменшеному припливі зовнішнього повітря. Застосування системи часткової рециркуляції доцільно у великих спорудах, в яких є можливість охолодження й осушення повітря (кондиціонування). Повна рециркуляція відрізняється від часткової тим, що для очищення повітря від СО2 і збагачення його О2 використовуються киснево-регенеративні установки. Тому перевагою даної системи повітропостачання є її незалежність від атмосфери. Однак, неможливість входу і виходу людей, відсутність підпору в споруді і витрата регенеративних засобів незалежно від стану зовнішнього повітря не дозволяють використовувати систему рециркуляції в польових спорудах. Надійність захисту під час повної рециркуляції базується тільки на високому ступені герметичності об'єкту, тому що під час роботи киснево-регенеративних установок підпір не створюється. Тому для підвищення надійності захисту в об'єкті іноді підтримують підпір за рахунок випуску стиснутого повітря з балонів. Принципова схема систем часткової і повної рециркуляції представлена на рис.13.

Таким чином, очищення повітря в стаціонарних спорудах і рухомих об’єктах може бути здійснено трьома способами – трьома системами вентиляції:

- системою фільтровентиляції;

- системою приточно-витяжної вентиляції;

- системою рециркуляції.

 

Рис.13. Принципова схема системи рециркуляції

1 – киснево-регенеративні установки; 2 – вентилятор;

3 – фільтровентиляційна установка (випадок часткової рециркуляції)

Системи вентиляції стаціонарних споруд і рухомих об'єктів займають важливе місце в комплексі заходів щодо забезпечення колективного захисту людей. Очищення зовнішнього повітря від різних токсичних речовин і подача очищеного повітря всередину об'єктів для їхнього вентилювання, а також створення надлишкового тиску (підпору) усередині об'єкту здійснюється за допомогою фільтровентиляційних агрегатів і установок. Без роботи ФВУ не може бути забезпечений тривалий і надійний захист від сучасних засобів ураження. Тому фільтровентиляційні агрегати і установки є найважливішою частиною спеціального устаткування об'єктів колективного захисту, тобто засобів колективного захисту.

Фільтровентиляційні установки (ФВУ), фільтровентиляційні агрегати (ФВА) і фільтровентиляційні комплекти (ФВК) призначені для очищення повітря від радіоактивного пилу, ОР і БА і подачі його в об’єкти колективного захисту (ОКЗ), забезпечення їм особового складу, а також для створення в ОКЗ надмірного тиску (підпору).

Для обладнання спеціалізованих сховищ застосовуються ФВУ на базі фільтропоглиначів ФПУ-200 і ФПУ-300 та передфільтров ФП-300 і ПФП-1000.

Для обладнання військових сховищ застосовуються ФВА-100/50 ФВА-50/25, ФВА-50/25Д і ФВК-75 і ФВК-200.

Для обладнання рухомих об’єктів наземного озброєння і військової техніки – фільтровентиляційні установки автомобільні ФВУА-100, ФВУА-100Ф, ФВУА-100А; в броньованих об’єктах. – ФВУ-100, ФВУ-200 с фільтропоглиначами ФПТ-100М, ФПТ-200М, ФПТ-100Б, ФПТ-200Б.

Для обладнання об’єктів озброєння і військової техніки, що негерметичні, застосовуються ФВУ-15, ФВУА-15, ФВУ-7, ФВУ-3,5колекторного типу.

У загальному вигляді ФВА, ФВК, ФВУ повинні містити наступні основні елементи:

- вентиляційний захисний пристрій (ВЗУ);

- повітряноприймальний пристрій;

- протипильний фільтр ППФ;

- передфільтр ПФ;

- фільтр-поглинач ФП;

- вентилятор з приводом;

- повітроводи.

У комплект ФВА і ФВУ входять також засоби герметизації і контрольно-вимірювальні прилади. У холодну пору року повітря, що подається ФВА (ФВУ), може підігріватися за допомогою спеціальних калориферів.

Фільтровентиляційний агрегат ФВА-100/50 (рис. 14) призначений для обладнання сховищ для особового складу, командних і медичних пунктів місткістю 20 осіб і більше. Він забезпечує подачу в споруду 100 м3 /г очищеного повітря.

До складу агрегату ФВА-100/50 входять: вентилятор з електричним і ручним приводами та показником розходу повітря ПРП-2, фільтропоглинач ФП-100/50 або ФПУ-200, вентиляційний захисний пристрій В3П-100, пристрій для продувки тамбурів, повітряно-приймальний пристрій (повітроводи), вказівник витрат повітря, двоє розсувних дверей, полотнища із прогумованої тканини, рулон із водонепроникаючого паперу.

 
 

 


Рис. 14 Фільтровентиляційний агрегат ФВА-100/50

№ позиції Найменування Кількість, шт.
Комплект монтажних вузлів і деталей ФВА-100/50
Вентиляційний агрегат ВАП-1
Покажчик витрати повітря УРВ-2
Фільтр-поглинач ФП-100/50 або ФПУ-200
Підставка для ФП-100/50
Шухляда для упакування ФП-100/50
Легкі розсувні герметичні двері
Вентиляційний захисний пристрій ВЗП-100
Пристрій для продувки тамбурів ППУ
Повітрозабірний пристрій ВПП

 

Пристрій для продувки тамбурів забезпечує їх вентиляцію. Він установлюється в тамбурі між захисною і герметичною частиною дверей. Під час роботи агрегату клапан для перетікання повітря під дією підпору відкривається і повітря із тамбура виходить зовні. Під час зупинки агрегату клапан закривається і не допускає проникнення зовнішнього повітря. Повітрозабірний пристрій (повітроводи) служить для підведення зовнішнього повітря до фільтра–поглинача.

Вказівник витрат повітря призначений для контролю повітря, що подається у споруду.

Розсувні двері забезпечують герметизацію дверних отворів тамбурів споруди. Двері складаються із двох полотнищ і двох сегментів - верхнього і нижнього. Верхній сегмент має клапан надмірного тиску, який забезпечує провітрювання тамбурів і дозволяє судити про наявність підпору. Для відчинення і зачинення дверей полотнища розсуваються (зсуваються).

Полотнища із прогумованої тканини призначаються для герметизації дверних отворів споруди. Водонепроникаючі папери використовуються для герметизації і гідроізоляції перекриття і стін сховища в процесі його спорудження (100 м2).

Фільтровентиляційний агрегат ФВА-50/25 призначений для облаштування сховищ місткістю до 20 осіб. Він забезпечує подачу в споруду 50 м3/год. очищеного повітря (рис. 15).

 
 

 


Рис. 15 Фільтровентиляційний агрегат ФВА-50/25

 

№ позиції Найменування Кількість, шт.
Вентиляційний захисний пристрій ВЗП-50
Комплект монтажних вузлів і деталей ФВА-50/25
Малогабаритний вентилятор МГВ-1 з електродвигуном
Індикаторний пристрій у зборі
Фільтр-поглинач ФП-50/25
Підставка для ФП-50/25
Шухляда для упакування ФП-50/25
Легкі розсувні герметичні двері

 

До складу агрегату ФВА-50/25 входять: фільтр-поглинач ФП-50/25, вентилятор МГВ-1 з електричним і ручним приводами, вентиляційний захисний пристрій ВЗП-50, повітрозабірні рукава (3,1 м), розсувні герметичні двері, полотнища із прогумованої тканини, рулон паперу, що затримує воду, (50 м2).

Призначення і обладнання вузлів і деталей, які входять до складу агрегату ФВА-50/25, такі ж, як у агрегаті ФВА-100/50.

Для зменшення заносу зараженого повітря в ОКЗ створюють декілька тамбурів, які видділяють основне приміщення від зараженої атмосфери. У даному випадку зменшення домішок, що заносяться, досягається розбавлення атмосферного повітря у тамбурах. Крім цього, зменшенню заносу сприяє продувка тамбурів повітрям, що виходить з ОКЗ, при працюючій ФВУ.

Також зменшення заносу РВ, ОР, БА і інших домішок досягається завдяки наступним заходам:

Перед входом до ОКЗ увесь особовий склад проводить часткову спеціальну обробку. Якщо особовий находиться на заражений місцевості без засобів захисту шкіри, то поряд з обробкою зброї проводиться обробка верхнього обмундирування і спорядження: при дезактивації – вибиванням і витряхуванням пилу при дегазації – використання ДПС-1.

У передтамбурі скидається і розвішується: зброя, зарядження, ЗІЗ (крім протигазів), протигазові сумки, головні убори, верхній одяг, рукавиці.

Після цього особовий склад попарно входить до першого тамбуру, із нього в другій і в приміщення ОКЗ, закриваючі у кожному випадку щільно за собою двері.

В тамбурах о/с затримується на протязі трьох хвилин (при одному тамбурі до 5 хв.) При вході до ОКЗ необхідно виконувати наступне правило: мати одночасно відкритими дві двері не допускається. Категорично заборонено вхід до ОКЗ о/с з видимими плямами ОР, а при радіоактивному зараженні – з пилом, грязюкою і снігом на обмундируванні і взутті.

Протигази знімаються в ОКЗ після того, як черговий за допомогою приладу хімічної розвідки визначить відсутність небезпеки ураження ОР. При радіоактивному зараженні протигази знімаються зразу після входу до ОКЗ.

Вихід із ОКЗ відбувається також попарно в удягнених протигазах, але без затримки у тамбурах. У передтамбурах о/с одягає обмундирування і зарядження і забирає зброю і засоби захисту. Під час входу, виходу особового складу ФВУ повинна працювати на повну потужність.

ЗКЗ рухомих об’єктів колективного захисту

ЗКЗ бронетанкової техніки:

Вони складаються з:

- засобів герметизації об’єкту;

- засобів очистки повітря від радіоактивного пилу, ОР, БА;

- приладу ПРХР;

- комутаційної апаратури;

Захист о/с від ударної хвилі забезпечується бронею об’єкта та його герметизацією, а від проникаючої радіації - бронею і спеціальним підбоєм.

Засобом очистки повітря від зараження є ФВУ, яка складається з:

- нагнітача – сепаратора (типу “Циклон”);

- фільтра-поглинача (ФП – це ФПТ-100м.,ФПТ-200м.);

- патрубків, що закриваються клапанами, для подачі повітря до отсіків і викиду отсеперованого пилу.

ПРХР забезпечує:

- подачу звукових та світлових сигналів;

- видачу електричних команд на ЗКЗ при вибусі і при вході ОКЗ у зону РЗМ і при дії ОР.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Змістовий модуль. Засоби захисту військ від радіаційного, хімічного, біологічного зараження. Засоби індивідуального та колективного захисту

З навчальної дисципліни. Для проведення групового заняття.. З навчальної дисципліни.. Військова підготовка..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Рециркуляційна

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Час: 90 хвилин
Місце: звичайна аудиторія Навчальна та вихована мета: 1. Ознайомити студентів з класифікацією засобів захисту та зі зразками , які є на озброєнні

Зміст заняття та методика його проведення
І. ВСТУПНА ЧАСТИНА Заняття починається з прийому доповіді чергового навчальної групи, перевірки наявності та зовнішнього вигляду навчальних. Далі викладач оголошує тему, мету та навчальні

Основна частина
Приступаючи до відпрацювання першого навчального питання викладач звертає увагу, що засоби захисту призначені для збереження життя військовослужбовців та для надання можливостей вести бойові дії в

Фільтруючи протигази (ФП) – призначені для захисту органів дихання, обличчя, очей від РР, ОР, БА та інших домішок
Принцип дії протигазів заснований на ізоляції органів дихання від навколишнього середовища і очищення повітря, яке вдихується, від токсичних аерозолів та парів у фільтруючо-поглинаючій системі. Про

Підбір лицевої частини протигазів
  Лицева частина Ріст лицевих частин і відповідні їм вертикальні обхвати голови, см

Підбір масок-протигазів ПМК і ПМК-2 в залежності від суми вертикального і горизонтального обхватів голови
  Сума вимірювань, см Зріст маски Номер упору лямок наголовника з боку кінців лобної височно

Фільтруючо-поглинаюча коробка ЕО-18к має форму циліндра висотою 9 см і діаметром 10,8 см , виготовлена з тонкої сталі
Маркування коробки ЕО-18к, нанесено на бокову поверхню корпусу між зігами та на захисному екрані (знизу коробки).Перша строка – шифр коробки ЕО – 18к, квартал і рік виготовлення; друга строка – ном

Протигаз ПМК – це малогабаритний фільтруючий протигаз коробочного типу та призначається для використання у всіх кліматичних регіонах
Фільтруючо-поглинальна коробка (ЕО–1.08.01) має форму циліндра висотою 8,7 см та діаметром 11,2 см. За зовнішнім виглядом вона аналогічна протигазовим коробкам протигазів ПМГ та ПМГ-2.

Час захисної дії патрона ДП-2
    Параметр Температура навколишньої середи, оС від – 40 до – 20 від – 20 до 0

Одягання протигаза або респіратора
Початкове положення: навчаємі у складі підрозділу знаходяться на пози­ції, у бойовій техніці або спеціальній техніці, відпочивають і т.і. Протигази та респіратори у “похідному” положенні.

Одягання загальновійськового захисного комплекту
Ті, хто навчаються, у складі підрозділу знаходяться на не зараженій території (ведуть бойові дії, знаходяться в районі розташування, в укриттях або закритих машинах). Засоби захисту знаходяться при

Одягання загальновійськового захисного комплекту
Ті, хто навчаються, у складі підрозділу знаходяться на не зараженій території (ведуть бойові дії, знаходяться в районі розташування, в укриттях або закритих машинах). Засоби захисту знаходяться при

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги