рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Вікові особливості системи кровотворення (фізико-хімічні, транспортні, захисні, особливості зсідання).

Вікові особливості системи кровотворення (фізико-хімічні, транспортні, захисні, особливості зсідання). - раздел Химия, Вплив різних факторів на ріст та розвиток ембріона, плода, дітей та дорослих людей різних вікових груп: фізичних хімічних, біологічних, екологічних, а також нікотину, алкоголю, наркотиків та ін Система Крові - Це Поняття, Яке Об”Єднує Власне Кров, Органи Кровотворення І ...

Система крові - це поняття, яке об”єднує власне кров, органи кровотворення і кроворуйнування. У процесі онтогенезу кількісні і якісні параметри, які характеризують стан системи крові зазнають значних змін.

Перші осередки кровотворення виявляються у 19-денного ембріона в кров”яних острівцях жовточного мішка. Це перший короткочасний період гемопоезу зветься мезобластичним, або позаембріональним.

Другий печінковий період починається після 5-6 тижнів і досягає максимума до 5 місяця внутрішньоутробного життя. На 3-4 місяць ембріонального життя в гемопоез включається селезінка. Найінтенсивнішою її гемопоетична функція буває з 5 по 7 місяць внутрішньоутробного розвитку. В ній відбувається еритропоез, мієлоцитопоез виникає в селезінці пізніше, з кінця 7 місяця внутрішньоутробного життя.

На 4-5 місяці починається третій кістково-м”язовий період кровотворення, який поступово стає визначальним в продукції формених елементів крові.

На момент народження припиняється кровотворення в печінці, а селезінка зберігає лише функцію утворення лейкоцитів.

Після народження у дитини гемопоез здійснюється в кістковому мозку всіх кісток. Маса кісткового мозку новонародженого складає 1,4% від маси тіла. Після 4-річного віку спостерігається поступове перетворення червоного кісткового мозку на жовтий, який складається із жирових клітин і припиняє активну гемопоетичну функцію.

У період статевого дозрівання (12-15 років) кровотворення зберігається тільки в кістковому мозку плоских кісток, ребер, тілах хребців, прокимальних кінцях плеча, передпліччя, стегнової кістки. У дорослої людини маса кісткового мозку складає 4,65 від маси його тіла,але червоний кістковий мозок становить близько 50% від загальної кількості: у віці 30 років гемопоез відбувається тільки в кістковому мозку ребер, тіл хребців і грудної кістки.

У дітей раннього віку відзначається функціональна лабільність кровотворної системи і існує можливість повернення її до ембріонального типу кровотворення під впливом будь-яких несприятливих чинників. При цьому вогнища кровотворення виникають в печінці,селезінці, лімфатичних вухлах. У дітей раннього віку також висока регенеративна здатність клітин крові.

В абсолютних значеннях кількість крові у дітей значно менша, ніж у дорослих (відповідно 0,5 і 4-6 л). Але відносно маси тіла у новонароджених маса крові складає 15%, у грудних дітей - 11%,а у дорослих - 7%. Відносно великий об”єм крові у дітей забезпечує вищий рівень обміну речовин в дитячому віці.

У новонароджених і дітей 1 року життя кров за своїми фізико-хімічними властивостями відрізняється від крові дорослих.

Так у новонароджених вище в”язкість і щільність крові, що зумовлено головним чином більшою концентрацією еритроцитів.

Протягом 1 тижня в”язкість крові знижується і стає такою, як у дорослих. В”язкість крові впливає на ШОЕ, залежність між ними - зворотня. Зокрема у новонароджених ШОЕ становить 0-2 мм/год, у грудних дітей 2-4 мм/год, у дітей старшого віку - 4-10 мм/год . ШОЕ вважають збільшеною, якщо її величина перевищує 14 мм/год.

Менша кількість амінокислот та білків , інше, ніж у дорослих співвідношення фракцій.. До кінця першого місяця життя вказані показники стають близькими до таких як у дорослих.

Плацентарний кровообіг і особливо пологи ускладнюють газообмін, тому у плода спостерігається виражений ацидоз (РН 7,13 - 7,23). При цьому ємність буферних основ знижена , протягом перших діб після народження ацидоз поступово зникає.

У новонароджених нижча концентрація білків у плазмі (50-56 г/л). Рівня дорослих (65-85 г/л) цей показник досягає лише у 3-4 роки. Для новонароджених характерна висока концентрація гама-глобуліну, імунних тіл, отриманих від матері. До 3 місяців вміст їх знижується , але з часом за рахунок утворення власних антитіл, поступово збільшується. Концентрація рівня альфа- і бета-глобулінів досягає рівня дорослих до кінця 1 року життя.

У процесі старіння фізико-хімічні показники крові змінюються мало: залишаються постійними рН (в нормі 7,4 - 7,36) , осмотичний тиск, концентрація Nа + і К+, в”язкість крові. Але підвищується ШОЕ, осмотична резистентність еритроцитів, зменшуються показники гематокриту, абсолютна та відносна концентрація альбумінів, рівень глобулінів істотно не змінюється ( або підвищується за рахунок гама-фракцій), коефіцієнт А/Г зменшується (в нормі 1,2 - 2,0).

Периферична кров у здорових новонароджених характеризується підвищеною кількістю еритроцитів (5,7 х 1012 г/л) та гемоглобіну (180-210 г/л). Протягом перших 3-6 місяців життя кількість еритроцитів зменшується до 4-4,5 х 1012/л). Рівень еритроцитів у крові дітей до періоду статевого дозрівання залишається трохи нижчим, ніж у дорослих. При старінні кількість еритроцитів в крові не змінюється.

Рівень гемоглобіну починає знижуватись з 2-го дня життя і наприкінці 1-го місяця життя він становить в середньому 145 г/л, продовжує знижуватись іще протягом 6 місяці, досягаючи мінімальних цифр (120 г/л) в 7 місяців. Потім рівень гемоглобіну поступово підвищується і у віці 13-15 років становить 130-140 г/л.

Підвищену кількість еритроцитів і високий рівень гемоглобіну у дітей при народженні пов”язують з гіпоксією, яка виникає в період внутрішньоутробного розвитку.

У новонароджених і дітей перших місяців життя переважає фетальний гемоглобін (НbF), який складає в середньому 70%. Особливістю фетального

гемоглобіну є те, що він досить легко зв”язує кисень, але дуже важко віддає його тканинам.

Тому транспортна функція його виражена недостатньо. В еритроцитах новонародженого більший порівняно з дорослими вміст гемоглобіну, тому вони мають вищий колірний показник (1:1). Крім гіперхромії еритроцитів для новонароджених характерний анізоцитоз, пойкілоцитоз, а також збільшена кількість ретикулоцитів.

Наявність фетального гемоглобіну зумовлює меншу тривалість життя еритроцитів у новонароджених (12 днів). Після народження активно гемолізовані еритроцити замінюються новими, що містять гемоглобін А, тривалість життя яких 120 днів.

Рівень гемоглобіну, як і кількість еритроцитів при старінні суттєво не змінюється.

У новонароджених першої доби життя спостерігається лейкоцитоз (до 10-30 х 10 9/л. Потім концентрація лейкоцитів зменшується,але протягом першого року життя їх залишається ще близько 9 х 109/л. Вміст лейкоцитів поступово знижується і досягає рівня дорослих у період статевого дозрівання. У перші роки життя формується система імунітету. Показником нерівномірного розвитку може бути так званий подвійний перехрест у лейкоцитарній формулі. У першу добу після народження нейтрофіли становлять близько 70%, а лімфоцити - близько 25% усіх лейкоцитів крові. Потім відносна кількість нейтрофілів зменшується, а лімфоцитів - збільшується. Значний розвиток лімфоїдної системи, міграція лімфоцитів до периферичних структур призводять до різкого збільшення числа лімфоцитів у крові. У віці 5-6 діб вміст нейтрофілів і лімфоцитів у крові вирівнюється і становить 40-45% (перщий перехрест). З часом продовжує спостерігатись незначна нейтропенія і зростає лімфоцитоз (до 60%). У віці 5-6 років концентрація цих форм лейкоцитів знову вирівнюється (другий перехрест). Після цього вміст нейтрофілів у крові стає вищим, ніж лімфоцитів. Лейкоцитарна формула стає такою, як у дорослих людей в 12-14 років.

У похилому віці кількість лейкоцитів та лейкоцитарна формула не змінюється, імунітет дещо знижується.

Концентрація тромбоцитів у крові новонароджених лише дещо нижча, ніж у крові дорослих (у середньому 140-300 х 109/л). Незначне зниження рівня тромбоцитів може спостерігатись і в перші роки життя. В цей період у тромбоцитах відзначається менша концентрація ряду факторів зсідання.

Становлення системи зсідання крові активно відбувається ще в пренатальний період. Фактори зсідання крові та антикоагулянти починають з”являтись після 4-5 міс. ембріонального періоду. В крові новонароджених концентрація коагулянтів трохи нижча, ніж у крові дорослих людей. Незважаючи на це час зсідання крові у них майже такий, як у дорослих. Пояснюється це відповідним співвідношенням окремих факторів системи гомеостазу.

Протягом першого року життя вміст більшості факторів зсідання крові підвищується, але рівня дорослих вони досягають лише наприкінці періоду статевого дозрівання.

У міру старіння відзначається підвищення кількості тромбоцитів, зростає концентрація фібріногену в крові (в нормі 3 г/л), підвищується здатність до адгезії, зменшується ретракція згустка. Це свідчить про підвищену здатність до коагуляції.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Вплив різних факторів на ріст та розвиток ембріона, плода, дітей та дорослих людей різних вікових груп: фізичних хімічних, біологічних, екологічних, а також нікотину, алкоголю, наркотиків та ін

Відомо понад агентів які здатні викликати ураження плода на різних етапах.. Проте кінцевий результат шкідливої дії визначається не стільки специфічністю чинника скільки періодом розвитку..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Вікові особливості системи кровотворення (фізико-хімічні, транспортні, захисні, особливості зсідання).

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Морфо-функціональні особливості основних аналізаторів (зорового, слухового, вестибулярного), їх розвиток в різні періоди життя людини.
  Інформацію про навколишній світ та про власне тіло ми одержуємо за допомогою органів чуття. З давніх-давен відомо п”ять основних видів відчуття: око- бачить, вухо- чує, шкіра - відч

АНАЛІЗАТОРІВ У ПРОЦЕСІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ.
  Слуховий аналізатор - це другий за значенням аналізатор, який забезпечує адаптивну та пізнавальну діяльність людини. Дитина, яка втрачає слух у ранньому дитинстві, втрачає і мовну з

Особливості вестибулярних рефлексів у дітей
1.рефлекс опори (зникає у віці 2 місяці); 2. рефлекс автоматичної ходи; 3. рефлекс повзання (зникає до 4 місяців); 4. лабіринтний тонічний рефлекс проявл

Формування вищої нервової діяльності в різні періоди життя людини (розвиток умовних рефлексів, вищих психічних реакцій, пам”яті, уваги).
Діяльність нервової системи умовно можна поділити на нижчу та вищу. Функції нервової системи, спрямовані на регуляцію життєдіяльності органів і систем, об”єднання їх у єдиний організм. Функції, які

Особливості фізіології пам”яті і уваги
Пам”ять - це збереження інформації про подразник після припинення його дії. Розрізняють механічну , логічну, образну, зорову, тактильну, рухову, нюхову та іншу пам”ять. За тривалістю процеси пам”ят

Сон у дитячому віці і людей похилого віку
Для відновлення фізичних та психічних сил людини існує сон. Під час сну перебудовується мозкова діяльність, яка потрібна для переробки інформації, що потрапила в період неспання, переведення її із

Основні показники функціонування нирок.
Обмін речовин представляє цілу низку фізіологічних процесів, тісно пов”язаних між собою. Це і використання речовин, що всмоктались в кишечнику по той бік його стінки, це проміжні ферментативні проц

Вікові особливості системи кровообігу: морфо-функціональні, фізіологічні, особливості провідної системи, иеханізмів регуляції.
  Серце і великі судини починають формуватися на 2 тижні життя ембріона. З кінця 2-го місяця внутрішньоутробного періоду встановлюється плацентарний кровообіг. Кров, насичена киснем і

Асиміляція харчових інгредієнтів, мікрофлори товстої кишки.
  Під травленням розуміють фізичну та хімічну обробку їжі,яка надійшла в організм, і всмоктування одержаних продуктів у внутрішньому середовищі. В процесі травлення беруть участь орга

Анатомо-фізіологічні, психічні характеристики; емоційний, соціальний, духовний розвиток жінок і чоловіків у репродуктивному періоді. Статеве життя.
Сучасні негаразди нашого суспільства, а саме: загальновідомі економічні проблеми, незбалансована структура населення, несприятлива ситуація у сфері охорони здоров”я та несприятливий стан оточуючого

Шлюб та сім’я
Що таке сім”я, знає кожний. Сім”ї, сімейним стосункам приділяється увага протягом життя всього людства. Моделі сім”ї формувалися на підставі правових законів, релігії. Начебто, про сім”ю відомо все

Здоровий секс
Статева активність цілком нормальна і здорова частина нашого життя як із фізичної, так і психологічної точки зору.Вона дає можливість відчути взаємну любов і прив”язаність, ласку, збудження і насол

Про біологічні “години”.
1 година.Багато хто в цей час вже спить. Наступає та фаза сну, коли легко прокинутися. Від години до двох ночі людина особливо гостро відчуває біль. Причому можна обійтися і без лі

Психологія людей геронтологічного віку.
  Психічне на рівні індивіда є явищем, онтогенез якого зумовлений освоєнням дитиною культури. Серед звичайної кількості теорій, що простежують цей процес, системно-діяльнісному підход

Мета втручання в кризових ситуаціях
Відновити психологічну рівновагу, допомогти пацієнтові набути контролю над собою і над ситуацією. Принципи: - втручання повинно бути своєчасним, активним і рішучи

Помираючий хворий
Лікування помираючого хворого - важке випробовування для кожного медичного працівника, тому що важко зрозуміти своє безсилля. В цей період життя він стає для хворого найближчою людиною, допомагає ж

Допомога хворим і їх родичам
Медична сестра повинна: - вміти слухати; - розуміти невербальну мову; - надавати емоційну підтримку; - спілкуватися з хворим відкрито, довірливо, ставитись до хв

Регуляції в процесі росту і розвитку людини.
  В організмі людини функціонує складна система регуляції і координації всіх життєвих процесів, роботи усіх органів і систем. Ця регуляція здійснюється нейрогуморально, тобто нервовою

Анатомо-фізіолгічні особливості
Закладка і утворення кісткової системи відбувається пізніше інших систем організму – на 5 тижні внутрішньоутробного розвитку. Остаточна структура кісток формується після народження дитини і відбува

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
  Медична сестра-бакалавр повинна бути підготовлена для багатопрофільної діяльності в медицині: головна медична сестра лікувально-профілактичної установи, старша медична сестра відділ

Анатомо-фізіолгічні особливості
Закладка і утворення кісткової системи відбувається пізніше інших систем організму – на 5 тижні внутрішньоутробного розвитку. Остаточна структура кісток формується після народження дитини і відбува

Планування сім”ї
Загальноприйнято вважати, що кожна дитина повинна бути бажаною, і цей погляд підтримується політикою охорони здоров”я в більшості країн. Добре відомо, до чого призводить безконтрольне відтворення н

Неплідний шлюб.
Неплідність - це неспроможність зрілого організму до зачаття. Неплідним вважається такий шлюб, коли після 12 місяців регулярного статевого життя без застосування контрацептивних засобів не настала

Біологічні ритми.
Біологічні ритми - це самопідтримувальні автономні процеси періодичного чергування станів і коливань інтенсивності фізіологічних реакцій організму. Наука про біоритми - хронобіологія (хронос - час)

Психологія людей геронтологічного віку.
. З віком в організмі відбувається комплекс змін, який суттєво впливає на формування функціонального стану організму, його психофізіологічні прояви. Тривалість життя визначається насамп

Люди похилого віку (51-65 років і більше).
У багатьох країнах світу, і у нас також, немолодий вік - це час виходу на пенсію, тобто предпенсіонний стан людини, збори на “заслужений відпочинок”. Але кров, що бідніє в жилах, да

Варіант 1
  1. Та частина функцій ЦНС, яка забезпечує сприйняття та обробку подразнень, належить до сенсорних (від латинського сенсус - почуття, відчуття), а за І.П.Павловим, - аналізаторних си

Морфо-функціональні особливості основних аналізаторів (зорового, слухового, вестибулярного), їх розвиток в різні періоди життя людини.
  21. Та частина функцій ЦНС, яка забезпечує сприйняття та обробку подразнень, належить до сенсорних (від латинського сенсус - почуття, відчуття), а за І.П.Павловим, - аналізаторних с

АНАЛІЗАТОРІВ У ПРОЦЕСІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ.
  Слуховий аналізатор - це другий за значенням аналізатор, який забезпечує адаптивну та пізнавальну діяльність людини. + Дитина, яка втрачає слух у ранньому дитинстві, втрача

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги