рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Формування вищої нервової діяльності в різні періоди життя людини (розвиток умовних рефлексів, вищих психічних реакцій, пам”яті, уваги)

Формування вищої нервової діяльності в різні періоди життя людини (розвиток умовних рефлексів, вищих психічних реакцій, пам”яті, уваги) - раздел Химия, Вплив різних факторів на ріст та розвиток ембріона, плода, дітей та дорослих людей різних вікових груп: фізичних хімічних, біологічних, екологічних, а також нікотину, алкоголю, наркотиків та ін Діяльність Нервової Системи Умовно Можна Поділити На Нижчу Та Вищу. Функції Н...

Діяльність нервової системи умовно можна поділити на нижчу та вищу. Функції нервової системи, спрямовані на регуляцію життєдіяльності органів і систем, об”єднання їх у єдиний організм. Функції, які обумовлюють поведінку людини в навколишньому середовищі і пристосування її до змінних умов зовнішнього середовища, належать до вищої нервової діяльності.

Структурною основою вищої нервової діяльності є кора великого мозку й прилеглі до неї підкіркові утворення. При формуванні поведінки в нервовій системі формуються різної складності нейронні ланцюги, які є основою розвитку різних рефлексів, мотивацій, емоцій і мислення.

Умовні рефлекси - це результат контакту організму з навколишнім середовищем. Умовні рефлекси - це індивідуально набуті системні пристосувальні реакції тварин і людини, які виникають на підставі утворення в ЦНС тимчасового зв”язку між умовним (сигнальним) подразником і будь-яким безумовно рефлекторним актом (прийняття їжі).

Першою умовою утворення умовного рефлексу є збіг у часі або деяке передування умовного подразника безумовному, так зване підкріплення. Наприклад, дія умовного подразника (світло електричної лампочки) і підкріплення (їжа). Тільки за такої умови виникає тимчасовий зв”язок у корі мозку.

Умовні рефлекси формуються поступово, при багаторазовому повторенні всіх вказаних умов, причому це відбувається хвилеподібно - вони то з”являються, то зникають, доки не настане їх стабілізація за інтенсивністю й регулярністю, яка свідчить про зміцнення умовних рефлексів.

Гальмування умовно рефлекторної діяльності відіграє виняткову роль. Завдяки йому уточнюються умовні рефлекси відповідно до змінних умов або відбувається їх тимчасова відміна, якщо умовний подразник втратив своє сигнальне значення.

Гальмування лежить також в основі уміння чекати. Зберігати володіння собою, розрізняти схожі між собою умовні сигнали. Крім того, гальмування виконує й захисні функції стосовно нервових клітин у випадку впливу занадто сильних умовних подразників.

У процесі розвитку людини у формуванні умовних рефлексів важливу роль відіграє орієнтувальна реакція, яка передує появі умовного рефлексу. Спочатку з”являється загальнорухова форма умовного рефлексу, а потім - спеціалізована.

Швидкість утворення умовних рефлексів залежать від віку: що молодша людина, то повільніше закріплюється і спеціалізується рефлекс.Швидкість утворення тривалих, стійких умовних рефлексів також залежить від аналізатора, з якого вони виробляються.

 

Швидше закріплюються шкірно-тактильні й слухові умовні рефлекси, повільніше - зорові, що пояснюється неодночасним дозріванням кіркових і підкіркових ланцюгів відповідних аналізаторів. Ці ж закономірності виявляються й стосовно утворення гальмівних умовних рефлексів. У експериментах на тваринах, під час обстеження людей, було помічено, що з літами повільніше виробляються й згасають умовні рефлекси, тяжче здійснюється диференціювання, ослаблена інтенсивність відновних процесів. Виявилось, що в процесі старіння перед усім порушується внутрішнє гальмування, а вже потім - сила збудливого процесу, рухливість і врівноваженість основних нервових процесів.

Розвиток вищих психічних функцій зумовлений не тільки морфо-функціональними особливостями головного мозку, а й соціальними умовами. Формування фізіологічних механізмів, які лежать у їх основі, пов”язане з дозріванням різних відділів кори мозку.

У віці 2-х місяців виразніше виявляється здатність до зорового і слухового зосередження. Дитина довго дивиться на нерухомий предмет або обличчя, котрі привернули її увагу, довго стежить за рухомою іграшкою, з”являються “шукаючі” повороти голови на тривалий звук.

У віці 3-х місяців у дитини відзначається стійкий зоровий рефлекс на годування груддю. Якщо раніше у дитини спостерігалося безладне шукання ротом материнську грудь, то тепер воно змінюється відкриванням рота при наближенні догрудей, при вигляді пляшечки або ложечки. Музикальні звуки викликають у дитини позитивні емоції.

У віці від 2-х до 3-х років у дитини удосконалюється активна мова, а наприкінці 3-го року називає кольори.

У віці від 4-х до 7-ми років психічний розвиток дітей значно вдосконалюється. Зростає роль гальмівних реакцій у корі мозку.Вони швидко запам”ятовують слова. Легко засвоюють іноземні мови. Діти вже можуть чітко висловлювати свої враження і думки. Діти співають простих пісеньок, малюють нескладні фігури, їх уже можна навчати музики, у цей період легко формуються складні умовні рефлекси. Однак діти цього віку не здатні на тривалий час зосередитися.

У молодшому шкільному віці (від 7-ми до 11 років) удосконалюється нейронна організація кори головного мозку. У кірково-підкорковій взаємодії посилюється вплив кори, що сприяє наростанню стриманості в проявах емоцій і контролю поведінки. Значно збільшується обсяг уваги, її стійкість. За словесною інструкцією вчителя діти цього віку можуть концентрувати увагу, зосереджуватися на суттєвому, організувати конкретну діяльність. У цьому віці діти можуть багато чого навчитися сприйняти, оволодіти навичками і знаннями, які значно полегшують їхнє подальше навчання.

Підлітковий вік (12-15 років)- значною мірою специфіка цього віку зумовлена біологічним чинником - статевим дозріванням. Спостерігається високий рівень підкіркової активності, якою досить складно управляти.

 


Це проявляється перш за все в емоційній сфері. Як і в дітей молодшого віку, в забезпеченні уваги знову переважає генералізована активізація емоційного характеру. В учнів цього віку відзначається утруднення в зосередженні уваги, в можливості вибіркового сприйняття навчального матеріалу, швидко погіршується розумова працездатність.

Зазначні особливості діяльності головного мозку, які знижують можливості школяра, наприкінці підліткового періоду зникають.

Увагу підлітка слід час від часу переключати з одного виду діяльності на інший.

У юнацькому віці (15-18 років), або старший шкільний вік, продовжується структурне дозрівання кори великих півкуль. Формуються характерні для дорослої людини міжкульові відношення у процесі розумової діяльності: права півкуля активується переважно під час зорово-просторової діяльності, а ліва - під час мовної й абстрактної. Головному мозку в юнацькому віці притаманна висока пластичність, його резервні можливості дуже великі.

Після 30 років швидкість, з якої потенціали дії розповсюджуються по периферичним нервовим волокнам, майже повільно, але постійно знижуються. Це пояснює, що людям більш старшого віку для виконання повсякденних робіт дійсно необхідно більше часу. Зміни функцій статевих залоз пов”язані з послабленням стимулюючої дії гіпоталамуса на секрецію гонадотропних гормонів гіпофізам. Це, можливо, свідчить про те, що ознаки фізичного старіння починають з”являтися у зв”язку із змінами, які відбуваються у мозку. Зниження розумових здібностей відбувається в останню чергу. Люди похилого віку, як правило, не гірше молодих виконують всі задачі по перевірці інтелектуальних функцій, якщо час для їх розв”язування не обмежується. Однак в тестах на швидкість зниження здібностей, пов”язаних з віком, проявляється в повній мірі.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Вплив різних факторів на ріст та розвиток ембріона, плода, дітей та дорослих людей різних вікових груп: фізичних хімічних, біологічних, екологічних, а також нікотину, алкоголю, наркотиків та ін

Відомо понад агентів які здатні викликати ураження плода на різних етапах.. Проте кінцевий результат шкідливої дії визначається не стільки специфічністю чинника скільки періодом розвитку..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Формування вищої нервової діяльності в різні періоди життя людини (розвиток умовних рефлексів, вищих психічних реакцій, пам”яті, уваги)

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Морфо-функціональні особливості основних аналізаторів (зорового, слухового, вестибулярного), їх розвиток в різні періоди життя людини
  Інформацію про навколишній світ та про власне тіло ми одержуємо за допомогою органів чуття. З давніх-давен відомо п”ять основних видів відчуття: око- бачить, вухо- чує, шкіра - відч

Аналізаторів у процесі росту та розвитку людини
  Слуховий аналізатор - це другий за значенням аналізатор, який забезпечує адаптивну та пізнавальну діяльність людини. Дитина, яка втрачає слух у ранньому дитинстві, втрачає і мовну з

Особливості вестибулярних рефлексів у дітей
1.рефлекс опори (зникає у віці 2 місяці); 2. рефлекс автоматичної ходи; 3. рефлекс повзання (зникає до 4 місяців); 4. лабіринтний тонічний рефлекс проявл

Особливості фізіології пам”яті і уваги
Пам”ять - це збереження інформації про подразник після припинення його дії. Розрізняють механічну , логічну, образну, зорову, тактильну, рухову, нюхову та іншу пам”ять. За тривалістю процеси пам”ят

Сон у дитячому віці і людей похилого віку
Для відновлення фізичних та психічних сил людини існує сон. Під час сну перебудовується мозкова діяльність, яка потрібна для переробки інформації, що потрапила в період неспання, переведення її із

Основні показники функціонування нирок
Обмін речовин представляє цілу низку фізіологічних процесів, тісно пов”язаних між собою. Це і використання речовин, що всмоктались в кишечнику по той бік його стінки, це проміжні ферментативні проц

Вікові особливості системи кровообігу: морфо-функціональні, фізіологічні, особливості провідної системи, иеханізмів регуляції
  Серце і великі судини починають формуватися на 2 тижні життя ембріона. З кінця 2-го місяця внутрішньоутробного періоду встановлюється плацентарний кровообіг. Кров, насичена киснем і

Асиміляція харчових інгредієнтів, мікрофлори товстої кишки
  Під травленням розуміють фізичну та хімічну обробку їжі,яка надійшла в організм, і всмоктування одержаних продуктів у внутрішньому середовищі. В процесі травлення беруть участь орга

Анатомо-фізіологічні, психічні характеристики; емоційний, соціальний, духовний розвиток жінок і чоловіків у репродуктивному періоді. Статеве життя
Сучасні негаразди нашого суспільства, а саме: загальновідомі економічні проблеми, незбалансована структура населення, несприятлива ситуація у сфері охорони здоров”я та несприятливий стан оточуючого

Шлюб та сім’я
Що таке сім”я, знає кожний. Сім”ї, сімейним стосункам приділяється увага протягом життя всього людства. Моделі сім”ї формувалися на підставі правових законів, релігії. Начебто, про сім”ю відомо все

Здоровий секс
Статева активність цілком нормальна і здорова частина нашого життя як із фізичної, так і психологічної точки зору.Вона дає можливість відчути взаємну любов і прив”язаність, ласку, збудження і насол

Про біологічні “години”
1 година.Багато хто в цей час вже спить. Наступає та фаза сну, коли легко прокинутися. Від години до двох ночі людина особливо гостро відчуває біль. Причому можна обійтися і без лі

Психологія людей геронтологічного віку
  Психічне на рівні індивіда є явищем, онтогенез якого зумовлений освоєнням дитиною культури. Серед звичайної кількості теорій, що простежують цей процес, системно-діяльнісному підход

Мета втручання в кризових ситуаціях
Відновити психологічну рівновагу, допомогти пацієнтові набути контролю над собою і над ситуацією. Принципи: - втручання повинно бути своєчасним, активним і рішучи

Помираючий хворий
Лікування помираючого хворого - важке випробовування для кожного медичного працівника, тому що важко зрозуміти своє безсилля. В цей період життя він стає для хворого найближчою людиною, допомагає ж

Допомога хворим і їх родичам
Медична сестра повинна: - вміти слухати; - розуміти невербальну мову; - надавати емоційну підтримку; - спілкуватися з хворим відкрито, довірливо, ставитись до хв

Регуляції в процесі росту і розвитку людини
  В організмі людини функціонує складна система регуляції і координації всіх життєвих процесів, роботи усіх органів і систем. Ця регуляція здійснюється нейрогуморально, тобто нервовою

Вікові особливості системи кровотворення (фізико-хімічні, транспортні, захисні, особливості зсідання)
Система крові - це поняття, яке об”єднує власне кров, органи кровотворення і кроворуйнування. У процесі онтогенезу кількісні і якісні параметри, які характеризують стан системи крові зазнають значн

Анатомо-фізіолгічні особливості
Закладка і утворення кісткової системи відбувається пізніше інших систем організму – на 5 тижні внутрішньоутробного розвитку. Остаточна структура кісток формується після народження дитини і відбува

Пояснювальна записка
  Медична сестра-бакалавр повинна бути підготовлена для багатопрофільної діяльності в медицині: головна медична сестра лікувально-профілактичної установи, старша медична сестра відділ

Анатомо-фізіолгічні особливості
Закладка і утворення кісткової системи відбувається пізніше інших систем організму – на 5 тижні внутрішньоутробного розвитку. Остаточна структура кісток формується після народження дитини і відбува

Планування сім”ї
Загальноприйнято вважати, що кожна дитина повинна бути бажаною, і цей погляд підтримується політикою охорони здоров”я в більшості країн. Добре відомо, до чого призводить безконтрольне відтворення н

Неплідний шлюб
Неплідність - це неспроможність зрілого організму до зачаття. Неплідним вважається такий шлюб, коли після 12 місяців регулярного статевого життя без застосування контрацептивних засобів не настала

Біологічні ритми
Біологічні ритми - це самопідтримувальні автономні процеси періодичного чергування станів і коливань інтенсивності фізіологічних реакцій організму. Наука про біоритми - хронобіологія (хронос - час)

Психологія людей геронтологічного віку
. З віком в організмі відбувається комплекс змін, який суттєво впливає на формування функціонального стану організму, його психофізіологічні прояви. Тривалість життя визначається насамп

Люди похилого віку (51-65 років і більше)
У багатьох країнах світу, і у нас також, немолодий вік - це час виходу на пенсію, тобто предпенсіонний стан людини, збори на “заслужений відпочинок”. Але кров, що бідніє в жилах, да

Варіант 1
  1. Та частина функцій ЦНС, яка забезпечує сприйняття та обробку подразнень, належить до сенсорних (від латинського сенсус - почуття, відчуття), а за І.П.Павловим, - аналізаторних си

Морфо-функціональні особливості основних аналізаторів (зорового, слухового, вестибулярного), їх розвиток в різні періоди життя людини
  21. Та частина функцій ЦНС, яка забезпечує сприйняття та обробку подразнень, належить до сенсорних (від латинського сенсус - почуття, відчуття), а за І.П.Павловим, - аналізаторних с

Аналізаторів у процесі росту та розвитку людини
  Слуховий аналізатор - це другий за значенням аналізатор, який забезпечує адаптивну та пізнавальну діяльність людини. + Дитина, яка втрачає слух у ранньому дитинстві, втрача

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги