рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Анатомія людини

Анатомія людини - раздел Биология, Анатомія Людини  ...

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

 

 

 

 

Міністерство охорони здоров’я України

Криворізький міський коледж, заснований на спільній власності

Територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

 

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ

«Анатомія людини»

(ІІ курс, IІІ семестр)

 

Студента(ки)

ВідділенняСестринська справа

Курс ___________________ група __________________________

Викладач

ЗМІСТ

Назва розділу Сторінка
Передмова
Лист тематичного оцінювання
Анатомія кісток тулуба та їх з’єднання
Анатомія кісток черепа та їх з’єднання  
Анатомія кісток верхньої кінцівки та їх з’єднання  
Анатомія кісток нижньої кінцівки та їх з’єднання  
Анатомія м’язів голови та шиї  
Анатомія м’язів тулуба  
Анатомія м’язів верхньої кінцівки  
Анатомія м’язів нижньої кінцівки  
Анатомія спинного мозку  
Анатомія головного мозку  
Периферійна нервова система  
Автономний відділ нервової системи  
Анатомія органів чуття (Орган зору. Вухо).  
Анатомія органів чуття (Орган нюху. Орган смаку). Шкіра.  
Список використаної літератури  

 

Передмова

На початку заняття викладач проводить опитування з метою контролю вихідного рівня знань студентів. Після проведення заняття контроль кінцевого рівня… Після вивчення курсу студенти повинні знати: ¾ предмет і методи дослідження анатомії;

ПАМ’ЯТАЙТЕ анатомія не може бути засвоєна без практичних занять і позааудиторної самостійної підготовки до них

 

ЛИСТ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ

  Підсумкова оцінка за практичні заняття______________________________  

Практичне заняття №1

Тема: Анатомія кісток тулуба та їхні з’єднання Оснащення: Скелет людини (на підставці), хребтовий стовп (на планшеті), муляжі… Конкретні цілі :

Завдання №1 Вивчення хребтового стовпа

 1. Вивчіть загальну характеристику хребтового стовпа
 2. Вивчіть будову та сполучення кісток хребтового стовпа
 3. Вивчіть особливості будови хребців різних відділів
 4. Вивчіть загальну характеристику грудної клітки
 5. Вивчіть будову кісток грудної клітини та їх сполучення

 

Завдання №2

Позначте відділи хребтового стовпа українською та латинською мовами, визначить анатомічні вигини.

Дайте відповідь на питання: Що таке сколіоз?

Відділи:

 

Вигини:

Відповідь на питання

Завдання №3

Визначте до якого відділу хребтового стовпа відносяться хребці, позначте їх анатомічні утворення

 

 

 

 

 

Завдання №4

Заповніть таблицю:

№ п/п Назва хребців різних відділів Особливості будови Схематичне зображення
     
     
       
       

Завдання №5

Навчитися розпізнавати на живій людині остисті відростки хребців, фізіологічні вигини хребта, яремну вирізку груднини, її мечоподібного відростка, кута груднини, міжребрових просторів, підгрудинного кута

Завдання №6

Поясніть значення і походження анатомічних термінів:

Термін Значення і походження
Остеологія  
Артрологія  
Діартрози  
Синартрози  
Синостози  
Синхондрози  

 

Завдання №7 Класифікація з’єднань хребта

Визначте на муляжі та вкажіть:

 1. Синдесмози

 

 1. Синхондрози
 2. Синостози

 

 1. Симфізи

Завдання №8 Вивчення будови грудної клітки

Замалювати будову кісток грудної клітки: грудина, I ребро, IV ребро

 

 

Завдання №10

Робота над проектом за темами «Властивості кісток у дитячому віці»; «Властивості кісток у людей похилого віку»; «Причини та профілактика викривлення хребта у дітей».

В процесі роботи над проектом, яка більшою мірою буде виконуватись у позааудиторний час, намагайтеся дотримуватись певної послідовності:

1) об’єднайтеся у робочі групи по три чоловіки;

2) оберіть цікаву для вас тему проекту;

3) складіть план проекту;

4) розподіліть обов’язки у групі;

5) проведіть міні-дослідження;

6) оформіть результати приділяючи увагу клінічному значенню;

7) визначте вид презентації роботи (буклет, альбом, мультимедійна презентація тощо);

8) на третьому практичному занятті завершіть роботу над проектом та презентуйте його.

 

Висновки:

Примітки та оцінка викладача

Практичне заняття №2

Тема:Анатомія кісток черепа та їх з’єднання Оснащення: Скелет людини (на підставці), череп в цілому, основа та склепіння… Конкретні цілі :

Завдання №1

Вивчення будови черепа:

 1. Вивчення кісток мозкового відділу черепа та їх топографію на анатомічних препаратах;
 2. Вивчення кісток лицьового відділу черепа та їх топографію на анатомічних препаратах;
 3. Вивчення черепа у цілому: склепіння, основа (внутрішня, зовнішня), черепні ямки,порожнини (носова, ротова, орбіта);
 4. Промацування кісток черепа на людині, знаходження кісткових орієнтирів;
 5. Визначити топографію тім’ячок на черепі;
 6. Вивчення з’єднання кісток черепа: шви черепа, скронево-нижньощелепний суглоб, атланто-потиличний суглоб

Завдання №2

Позначте кістки черепа

 

 

Завдання №3

Визначте кістку (українською та латинською мовами); позначте її анатомічні утворення.

 

 

 

Завдання №4

Замалюйте окремі кістки лицевого черепа (нижня щелепа).

 

Висновки:

 

Примітки та оцінка викладача

Практичне заняття №3

  Тема:Анатомія кісток верхньої кінцівки та їх з’єднання Оснащення: скелет вільної верхньої кінцівки (на планшеті), окремі кістки: лопатка, ключиця, плечова, ліктьова,…

Хід заняття

Завдання №1

 1. Вивчення будови і сполучення кісток плечового пояса (лопатка, ключиця) за таблицями, анатомічними препаратами.
 2. Вивчення будови і сполучення кісток вільної верхньої кінцівки (руки) за таблицями, анатомічними препаратами.

Завдання №2

Визначте назви кісток українською та латинською мовами; позначте анатомічні утворення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №3

 

Завдання №4

Розпізнавати кісткові орієнтири кісток верхніх кінцівок на людині: нижній кут лопатки,ость лопатки, проксимальні фаланги кисті.

Завдання №6

Завершення роботи над проектом. Презентація, захист та оцінювання проекту.

 

Лист самооцінювання проекту

  Бали підсумуйте, визначте середній бал.  

Практичне заняття №4

Тема:Анатомія кісток нижньої кінцівки та їх з’єднання. Оснащення: кістки тазу, стегнова, велика та мала гомілкові, кістки стопи.… Конкретні цілі:

Завдання №1

1. Вивчення будови і сполучення кісток поясу нижніх кінцівок за таблицями, анатомічними препаратами.

2. Вивчення будови і сполучення кісток вільної нижньої кінцівки за таблицями, анатомічними препаратами.

Завдання №2

Визначте назви кісток українською та латинською мовами;

позначте анатомічні утворення.

 

 

Завдання №3

Дайте назву кістці українською та латинською мовами, вкажіть з яких кісток утворена, позначте межі різних кісток та анатомічні утворення.

 

 

 

Завдання №4

Заповнити таблицю: «Статеві відмінності жіночого та чоловічого тазу»

 

 

 

Ознаки Жіночий таз Чоловічий таз
Загальний вид        
Розміщення крил клубових кісток      
Підлобковий кут        
Форма порожнини малого тазу      
Форма верхньої апертури, або входу у малий таз      

Завдання №5

Завдання №6

Розпізнавати кісткові орієнтири кісток нижніх кінцівок на людині.

 

Висновки:

Примітки та оцінка викладача

 

Практичне заняття №5

Дата

Тема:Анатомія м’язів голови та шиї

Оснащення: скелет людини ( на підставці), таблиці “М’язова система”, анатомічний атлас, торс людини, німі малюнки.

Конкретні цілі:

Знати:

 1. м’язи голови: класифікація. Жувальні м’язи, їх характеристика. Мімічні м’язи, їх характеристика. Визначати та демонструвати жувальні та мімічні м’язи.
 2. м’язи шиї: класифікація. Розрізняти та демонструвати поверхневі, середні, глибокі м’язи шиї, їхня характеристика.
 3. знати латинські терміни.

Вміти:

Здобути практичні: навички

 1. демонструвати на манекенах, таблицях, планшетах та в атласах м’язи голови, шиї;
 2. пальпувати поверхневі м’язи;
 3. застосовувати анатомічну термінологію.

Хід заняття

Завдання №1

1. Вивчення м’язів на муляжах, таблицях, атласах:

- м’язи шиї;

- м’язи голови;

Завдання №2

Вкажіть форми м’язів,анатомічні утворення та можливі місця їх розміщення в організмі.

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

І

К

Л

Завдання №3

Визначте м’язи позначені на малюнках

 

 

 

 

 

Завдання №4

Заповніть таблицю.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ ДІЛЯНОК ТІЛА ЛЮДИНИ

Завдання №5

За атласами, навчальними таблицями, на скелеті, черепі, муляжах, згадайте розташування та перевірте на собі функції м’язів.

1. Голови – жувальних – рухи нижньої щелепи угору (підняття), вправо, вліво, вперед, назад; мімічних – міміка;

2. Шиї – поворота та утримання голови, спускання нижньої щелепи (відкриття рота), підняття та опускання під’язичної кістки та гортані;

3. На людині (собі) пропальпуйте жувальні та вискові м’язи,

Висновки:

Примітки та оцінка викладача

 

Практичне заняття №6

Дата

Тема: Анатомія м’язів тулуба

Оснащення: скелет людини ( на підставці), таблиці “М’язова система”, анатомічний атлас, торс людини.

Конкретні цілі:

Знати:

 1. м’язи спини: поверхневі та глибокі, їх характеристика.
 2. м’язи грудної клітки: поверхневі та глибокі, їхня характеристика.
 3. м’язи живота: м’язи передньої, бічної, задньої стінок живота, їхня характеристика.
 4. розрізняти та демонструвати м’язи тулуба: грудної клітки, живота, спини.
 5. діафрагма: визначення, частини, отвори, їх уміст, трикутники. Демонструвати трикутники, отвори діафрагми.
 6. знати латинські терміни.

Вміти:

Здобути практичні: навички

 1. демонструвати на манекенах, таблицях, планшетах та в атласах м’яз грудної клітки, живота, спини;
 2. пальпувати поверхневі м’язи;
 3. застосовувати анатомічну термінологію.

Хід заняття

Завдання №1

2. Вивчення м’язів на муляжах, таблицях, атласах:

- м’язи спини;

- м’язи живота;

- м’язи грудей

Завдання №2

Визначте м’язи позначені на малюнках

 

 

 

 

 

Завдання №3

Заповніть таблицю.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ ДІЛЯНОК ТІЛА ЛЮДИНИ

Завдання №4

За атласами, навчальними таблицями, на скелеті, черепі, муляжах, згадайте розташування та перевірте на собі функції м’язів.

1. тулуба

1.1. спини – підняття, опускання, приведення руки за спину;

1.2. грудної клітки- вдих грудиною (м’язи грудей, животом, діафрагмою; максимальне приведення та обертання плеча;

1.3. живота- нахили, повороти, обертання тулуба, напруження черевного пресу при максимальному вдиху, а також інших актах;

2. уясніть будову пахового каналу (що знаходиться в ньому у чоловіка і у жінки) і утворення білої лінії живота;

3. На людині (собі) пропальпуйте м’язи черевного пресу, білу лінію живота.

4. На людині(собі) визначте місця, де можуть утворюватись грижі (на стінці черевної порожнини).

 

Висновки:

 

Примітки та оцінка викладача

Практичне заняття №7

Дата

 

Тема:Анатомія м’язів верхньої кінцівки

Оснащення: скелет людини ( на підставці), таблиці “М’язова система”, анатомічний атлас, торс людини.

Конкретні цілі:

Знати:

 1. м’язи верхньої кінцівки: класифікація. М’язи пояса верхньої кінцівки, їхня характеристика. М’язи плеча: класифікація, їхня характеристика. М’язи передпліччя: класифікація, їхня характеристика. М’язи кисті: класифікація, їхня характеристика. Розрізняти та демонструвати м’язи верхньої кінцівки.
 2. знати латинські терміни.

Вміти:

Здобути практичні: навички

1. демонструвати на манекенах, таблицях, планшетах та в атласах м’язи верхніх кінцівок;

2. пальпувати поверхневі м’язи;

3. визначати топографію ліктьової, пахвової ямок;

4. застосовувати анатомічну термінологію.

Хід заняття

Завдання №1

1 Вивчення м’язів на муляжах, таблицях, атласах:

· м’язи поясу верхніх кінцівок

· м’язи вільних верхніх кінцівок

 

Завдання №2

Визначте м’язи позначені на малюнках

 

Завдання №3

Заповніть таблицю.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ ДІЛЯНОК ТІЛА ЛЮДИНИ

Завдання №4

Вкажітьтопографо-анатомічні утворення що мають значення для практичної медицини

 

 

Завдання №5

  Висновки:  

Практичне заняття №8

Дата

 

Тема: Анатомія м’язів нижньої кінцівки.

Оснащення: скелет людини ( на підставці), таблиці “М’язова система”, анатомічний атлас, торс людини.

Конкретні цілі:

Знати:

 1. М’язи нижньої кінцівки: класифікація. М’язи пояса нижньої кінцівки: класифікація, їхня характеристика. М’язи стегна: класифікація, їхня характеристика. М’язи гомілки: класифікація, їх характеристика. М’язи стопи: класифікація, їхня характеристика. Розрізняти та демонструвати м’язи нижньої кінцівки.
 2. знати латинські терміни.

Вміти:

Здобути практичні: навички

1. демонструвати на манекенах, таблицях, планшетах та в атласах м’язи нижніх кінцівок;

2. пальпувати поверхневі м’язи;

3. визначати топографію підколінної ямки;

4. застосовувати анатомічну термінологію.

Хід заняття

Завдання №1

1 Вивчення м’язів на муляжах, таблицях, атласах:

· м’язи поясу нижніх кінцівок;

· м’язи вільних нижніх кінцівок;

 

Завдання №2

Визначте м’язи позначені на малюнках

 

Завдання №3

Заповніть таблицю.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ ДІЛЯНОК ТІЛА ЛЮДИНИ

Завдання №3

Вкажітьтопографо-анатомічні утворення що мають значення для практичної медицини

 

 

Завдання №4

  Висновки:  

Практичне заняття №9

Тема:Анатомія спинного мозку Оснащення: хребтовий стовп людини на планшеті, вологий препарат спинного… Конкретні цілі:

Хід заняття

Завдання №1

 1. за атласом, учбовим таблицям, на скелеті, муляжах, вологих препаратах знайдіть:
  • шийне та поперекове стовщення, мозковий конус, термінальну нитку, серединнй щілину, борозни,
  • корінці, що відходять попарно з кожної сторони сегментів, скопичення їх у нижній частині – «кінський хвіст»
  • три оболонки. Яке їх взаємовідношення з мозковою тканиною?яка з них видна на натуральному вологому препараті?
 2. на поперечному зрізі спинного мозку визначте: сіру і білу речовину, задні, бокові, передні стовпи (роги); мотонейрони в передніх стовпах
 3. підрахуйте скільки корінчиків спрямовується донизу повз рівень II поперекового хребця?

 

Завдання №2

Замалюйте поперечний зріз сегмента спинного мозку

 

Висновки:

 

Примітки та оцінка викладача

 

Практичне заняття №10

Дата

Тема: Анатомія головного мозку

Оснащення: хребтовий стовп людини на планшеті, муляжі: череп, головний мозок, вологий препарат головного мозку, анатомічний атлас, таблиці ”Головний мозок “, «Стовбур головного мозку»

Конкретні цілі:

Знати:

 1. Головний мозок. Називати та демонструвати відділи головного мозку: довгастий, задній (міст та мозочок), середній, проміжний, кінцевий. Визначати особливості зовнішньої та внутрішньої будови відділів головного мозку. Називати функції відділів головного мозку.
 2. Латинські терміни

Вміти:

Здобути практичні навички:

 1. визначати та демонструвати відділи, шлуночки головного мозку на муляжах, таблицях, в атласах;
 2. визначати оболони та міжоболонні простори головного мозку;
 3. застосовувати анатомічну термінологію.

Хід заняття

Завдання №1

Па атласу, учбовим таблицям, на муляжах, препаратах, людині визначте:

 1. на сагітальному розрізі головного мозку відділи
  • довгастий
  • задній
  • середній
  • проміжний мозок
  • в тому числі порожнину 4-го шлуночка, мозковий водопровід, 3 шлуночок, міст, мозочок(сіра та біла речовина), чотирихолміє, ніжки мозку, таламус, шишковидне тіло (епіфіз), гіпоталамус, гіпофіз. Піраміди та оливи довгастого мозку
 2. на верхньолатеральній поверхні півкуль – поздовжню щілину
  • борозни (центральна, латеральна, потилично – тім’яна)
  • звивини (перед центральна, зацентральна)
  • долі (лобова, тім’яна, потилична, скронева)
 3. на фронтальних і горизонтальних розрізах – сіру речовину (кора, ядра),білу речовину, бокові шлуночки
 4. визначте як розташовуються відносно до мозкової тканини три оболонки?

 

Завдання №2

  Назва оболонки Спинний мозок Головний мозок         …  

Завдання №3

Замалюйте схему відділів стовбурової частини головного мозку

 

Завдання №4

Дайте назву малюнку, позначте основні борозни та звивини, кольоровими олівцями розфарбуйте різні відділи мозку.

 

 

 

 

 

 

Завдання №5

Заповніть таблицю. Особливості будови та функції відділів головного мозку.

 

Відділ мозку Особливості будови функції
Кінцевий          
Проміжний        
Середній        
Мозочок        
Міст      
Довгастий        

Висновки:

 

Примітки та оцінка викладача

Практичне заняття №11

Дата

 

Тема:Периферійна нервова система.

Конкретні цілі: Знати: Спинномозкові нерви. Загальна характеристика спинномозкових… Вміти:

Хід заняття

Завдання №1

a. решітчасту пластинку решітчастої кістки - I b. зоровий канал - II c. верхню очну щілину – III. IV. I – гілка V. VI

Завдання №2

Згадайте зони іннервації черепних нервів, визначте в складі яких черепно-мозкових нервів ідуть парасимпатичні волокна

 

Завдання №3

Визначте сплетення спинномозкових нервів

 

Завдання №4

Замалювати схему утворення спинномозкового нерва;

визначте передні та задні корінці спинного мозку, місце утворення спинно – мозкового нерва, його гілки – передню, задню, мінингеальну, білу сполучну

 

Завдання №5

Розв’яжіть ситуаційні завдання. Відповіді запишіть, надаючи анатомічне обґрунтування.

№1

У пацієнта уламчастий перелом середньої третини плечової кістки із зміщенням уламків. Ушкодження якого нерву при цьому найбільш вірогідно?

 

№2

До клініки поступили двоє пацієнтів з уламчастими переломами нижньої щелепи та симптомами порушення чутливої іннервації передніх 2/3 язика по одній його стороні. Але у пацієнта А. відсутня загальна чутлива іннервація (больова, температурна, тактильна), а у пацієнта Б. окрім цього і смакова. Поясніть анатомічно цю клінічну картину.

 

 

№3

У пацієнта порушена мовна артикуляція (голосоутворення). При обстеженні виявлено: смакову, тактильну та температурну чутливість язика збережено, проте є порушення його форми (сплощення), симетрії і руху. Симптоми будь-яких порушень центральної нервової системи не виявлено, отже,мова може іти про периферійні розлади. Патологія якого або яких нервів можна припустити?

 

 

№4

У пацієнта виявлено порушення окорухового нерва. Проявів яких симптомів слід очикувати?

 

Висновки:

Примітки та оцінка викладача

 

 

Практичне заняття №12

Дата

 

Тема:Автономний відділ нервової системи.

Оснащення: муляжі: череп, головний мозок; анатомічний атлас,таблиці «Головний мозок», «Черепно-мозкові нерви», «Вегетативна нервова система».

Конкретні цілі:

Знати:

 1. Автономна частина периферичної нервової системи, її класифікація. Визначати загальні принципи будови відділів автономної частини периферичної нервової системи: симпатичного і парасимпатичного.
 2. Латинські терміни.

Вміти:

Здобути практичні навички:

 1. визначати будову автономної частини периферичної нервової системи;
 2. застосовувати анатомічну термінологію.

Хід заняття

Завдання №1

Визначте будову у зв’язку з функціями вегетативної нервової системи. Визначте на планшеті:

· ядра симпатичної нервової системи у спинному мозку

· симпатичні стовбури (правий та лівий)

· шийні, грудні, поперекові, крижові вузли

· очеревинне та брижове сплетення

· ядра парасимпатичної нервової системи у стовбурі головного мозку

Завдання №2

Позначте різними кольорами центральні відділи симпатичної та парасимпатичної нервової системи

 

 

Висновки:

Примітки та оцінка викладача

 

Практичне заняття №13

Тема:Анатомія органів чуття (Орган зору. Вухо) Оснащення: муляжі: око, вухо; анатомічний атлас,таблиці «Будова ока»,… Конкретні цілі:

Хід заняття

Завдання №1

По таблицях, анатомічному атласу, на муляжах, вологих препаратах згадайте будову:

 1. очного отвору, кістки що його складають. Знайдіть отвори, що з’єднують його з порожниною черепа – зоровий канал, верхню очну щілину. На собі визначте кісткові виступи, що утворюють вхід в нього
 2. очного яблука – три оболонки, частини кожної. Визначте жовту та сліпу пляму сітчатки. На очному яблуці людини визначте склеру, рогівку, радужну оболонку, зіницю
 3. додаткових органів ока:
  • м’язи очного яблука (4 прямі, 2 косі)
  • захисні утворення: брови, повіки
  • слізний апарат – слізна залоза, її вивідні канальці та сльозовивідні шляхи
 4. провідні шляхи зорового аналізатора

 

Завдання №2

Позначте анатомічні утворення

 

 

Завдання №3

Схематично позначте розміщення м’язів ока

 

 

Завдання №4

Визначте додаткові структури ока.

 

Завдання №5

По таблицях, анатомічному атласу, на муляжах, вологих препаратах згадайте будову:

 1. зовнішнього вуха
 2. середнього вуха: частини, барабанна порожнина, стінки, вміст. Слухові кісточки. Слухова труба.
 3. внутрішнього вуха: частини, топографія. Кістковий лабіринт. Перетинчастий лабіринт.
 4. на скроневій кістці знайдіть зовнішній та внутрішній слухові проходи
 5. на розпилі знайдіть барабанну порожнину
 6. роздивіться на людині будову зовнішнього вуха
 7. визначте на таблиці кортів (спіральний) орган
 8. провідні шляхи слуху та рівноваги
 9. визначте де знаходяться кіркові відділи слухового аналізатору

 

Завдання №6

Дайте назву малюнку, позначте анатомічні утворення

 

 

 

 

Завдання №7

Дайте назву малюнку, позначте анатомічні утворення

Завдання №8

Зобразіть схематично присінкові-завитковий орган

 

Висновки:

Примітки та оцінка викладача

Практичне заняття №14

Дата

Тема:Анатомія органів чуття (Орган нюху. Орган смаку). Шкіра.

Оснащення: анатомічний атлас,таблиці «Носова порожнина», «Язик», «Шкіра».

Конкретні цілі:

Знати:

1. Орган нюху. Нюхова частина слизової оболонки носа.

2. Орган смаку. Називати види смакових сосочків язика, визначати їх топографію.

3. Загальний покрив. Шкіра. Визначати та демонструвати шари шкіри, характеризувати їх особливості. Називати похідні шкіри: волосся, нігті, залози шкіри (потові, сальні, грудні) та визначати їх характерні особливості.

4. Латинські терміни.

Вміти:

1. демонструвати шари шкіри, її похідні та залози;

2. застосовувати анатомічну термінологію.

Хід заняття

Завдання №1

Дайте назву малюнку, позначте анатомічні утворення

Завдання №2

Вкажіть смакові поля язика.

 

 

Завдання №3

Вкажіть локалізацію нюхових рецепторів, та замалюйте схематично будову нюхової нейросекреторної клітини

 

 

Завдання №4

Дайте назву малюнку, позначте анатомічні утворення.

Висновки:

Примітки та оцінка викладача

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Сидоренко П.І. та ін. Анатомія та фізіологія людини: підручник. — 3-тє вид., випр. — К.: Медицина, 2011. — 248 с.

2. Федонюк Я.І. Анатомія та фізіологія з патологією. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. — 676 с.

3. Френк Неттер. Атлас анатомії людини / За ред. проф. Ю.Б. Чайковського: наук. пер. з англ. канд. мед. наук А.А. Цегельського. — Львів: Наутілус, 2004. — 514 с.

4. Сакевич В.І., Мастеров Ю.І., Сакевич Р.П. Посібник для практичних занять з анатомії та фізіології з основами патології. — К.: Здоров’я, 2003. — 514 с.

5. Сапин М.Р. Анатомия человека. В двух томах. — М.: Медицина, 1984.

6. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. В трёх томах. — М.: Медицина, 1968.

– Конец работы –

Используемые теги: анатомія, людини0.046

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Анатомія людини

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Вступ до курсу людина і світ. Поняття людина як біосоціальна істота, розкрити основні завдання курсу, уявлення про його роль у формуванні світогляду людини
Заняття.. вступ до курсу людина і світ поняття людина як біосоціальна істота.. мета розкрити основні завдання курсу уявлення про його роль у формуванні світогляду людини розкрити зміст основних понять людина особистість..

Поняття людини як біосоціальної істоти. Індивідуальність як феномен людини. Особа. Особистість. Персона. Громадянин
Всп ногайський коледж таврійського державного агротехнологічного.. зміст.. вступ..

Людина як елемент системи "людина - машина - середовище
Тривала дя високих температур повтря призводить до обезвожування тканин, посилення розпаду тканинного блку, згущення кров, порушення роботи.. Вплив високих температур повтря негативно позначаться на функцональному стан.. Рзке перегрвання органзму може призвеси до теплового удару, що проявляться у вигляд слабкост, запаморочення, шуму у..

Контрольна робота з курсу безпека життєдіяльності людини резерви організму людини
Житомирський державний технологічний університет.. кафедра економіки підприємства..

Поняття людини як біосоцальної істоти • Іивідуальнісгь як феномен людини • Особа. Особистість. Персона. Громадянин
Поняття людини як біосоцальної істоти Іивідуальнісгь як феномен людини Особа Особистість Персона Громадянин.. Поняття людина як біосоціальної істоти Людина це біосоціальна істота.. Тільки суспільні відносини роблять людину людиною Соціалізація біологічного виду homo sapiens призвела до появи..

Секція безпека життєдіяльності людини
Тернопільський національний економічний університет.. факультет довузівської післядипломної та магістерської.. секція безпека життєдіяльності людини..

Тема: анатомія серця та артеріальних судин
Для організації аудиторної та позааудиторної роботи студентів з.. анатомії iv семестр.. спеціальність сестринська справа..

Людина та економіка
Із проголошенням незалежності України її народ має змогу будувати власну.. найважливішим завданням у боротьбі за економічний суверенітет України є формування у мільйонів її громадян інтересів..

Поява людини й первісні форми співжиття в Україні. Трипільська культура
Після повалення царизму в росії в лютому р в країні встановилося двовладдя поряд з офіційним тимчасовим урядом діяли ради робітничих і.. у травні р відбулися переговори делегації цр із тимчасовим урядом і.. з липня р було проголошено ii універсал центральної ради в ньому йшлося про скликання всеросійських установчих..

Фізіологія людини
Методична розробка для організації самостійної позааудиторної роботи студентів.. години.. дисципліна фізіологія людини тема динамічні та статичні показники зовнішнього..

0.035
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам