рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Свято квітів

Свято квітів - раздел Биология, Методика навчання біології   ...


 


Це свято доцільно проводити в період від червня до кінця вересня.

Після огляду виставки квітів школярі беруть участь в іграх, слухають казки про квіти, консультуються з питань квітникарства, обмінюються на­сінням, ознайомлюються з літературою. Потім улаштовуються концерт, карнавал квітів або інсценівка, вікторини, конкурси. За сприятливої погоди карнавал можна проводити на відкритому повітрі.

Журі визначає призи окремим учасникам за найкращий костюм і колек­тивам — за участь у карнавалі квітів, рекомендує оргкомітету нагородити переможців вікторин і конкурсів.

До свята квітів можна підготувати вікторину з такими запитаннями:

Чому квітки, що розпукуються вночі, мають біле забарвлення? (Білі
квітки краще помітні комахам-запилювачам.)

Квітки якої рослини вдень закриваються, а вночі розкриваються? (За­
пашного тютюну.)

Квітки яких рослин пахнуть лише вночі й чому? (Матіоли, запашного
тютюну, бо своїм ароматом приваблюють комах-запилювачів.)

Які багаторічні квіти ви знаєте? (Флокс, півники, півонія, люпин,
дельфіній, рудбекія.)

Які квіти цвітуть на другий рік після посіву? (Гвоздики бородчасті,
мальва.)

Які квіткові рослини мають виткі стебла? (Іпомея, боби садові.)

В яких квіткових рослин чіпкі стебла? (В запашного горошку.)

Які квіти розмножуються стебловими живцями? (Флокс, троянда.)

Які квіти пахнуть медом? (Алісум.)

3 квіток яких рослин виготовляють ефірну олію? (Троянда, лаванда,
жасмин, конвалія, фіалка.)


Розділ 12 Позаурочна й позакласна робота учнів із біології

В яких рослин ефірна олія міститься в листках? (М'яти, запашної
герані.)

В яких рослин ефірна олія міститься в кореневищі? (Півників.)

Скільки кілограмів пелюсток потрібно для того, щоб дістати 1 кг тро­
яндової олії?
(500 кг.)

Які квіти використовуються в медицині для виготовлення ліків? (Кон­
валія, наперстянка.)

Квітка якої рослини протягом дня повертається за сонцем? (Со­
няшника.)

Яка декоративна рослина застосовується як зелене добриво? (Люпин.)

Яка кімнатна рослина називається «журавлиним носом» і чому? (Пе­
ларгонія, бо маточка її квітки після запилення розростається в довгий
дзьобик, який дуже схожий на дзьоб журавля.)

Які цибулинні квіткові рослини висаджуються в квітниках вашого міс­
та?
(Лілія, гладіолус, тюльпан, нарцис, гіацинт.)

Які квіткові рослини розмножуються поділом кореневища? (Півники,
лілійник, півонія, рудбекія.)

Як розмножуються жоржини? (Насінням, живцями, бульбами.)

Скільки насінин в 1 г насіння: запашного тютюну (12 500 шт.), лобелії
(5000 шт.), ротиків (3000 шт.)?

Які декоративні виткі квіткові рослини мають найбільше за розміром
насіння?
(Садові боби.)

В якої рослини листок має діаметр до 2 м, а квітка до 50 см ? (Вікто­
рія регія.)

Які бордюрні квіткові рослини ви знаєте? (Алісум, лобелія, піретрум,
стокротки.)

Назвіть прізвище селекціонера, який вивів 180 сортів бузку
(П. А. Колесніков.)

Тиждень біології в загальноосвітньому навчальному закладі про­водиться насамперед для поглиблення й розширення знань учнів із біо­логії, розвитку їхньої творчості та ініціативи. Для цього важливо засто­совувати різноманітні форми й методи, особистісно орієнтований під­хід. Саме останній дає змогу не лише зробити предметний тиждень пізнавальним і змістовним, а й реалізуватися кожному його учасникові.

Підготовку до тижня біології слід починати за чотирнадцять днів. Треба заздалегідь ознайомити кожний клас із планом його проведення й запросити учнів до участі в заходах і в бесіді з ними визначити нахи­ли кожного до того чи іншого виду діяльності: хтось має досвід оформ-


12.3 Поза класна робота

лення шкільних стіннівок, хтось декламує вірші, хтось знається на краєзнавчих екскурсіях, хтось готовий виступити у КВК.

У підготовчий період формується група активістів. Саме вони організо­вують вікторини, оформляють фотогазети, готують усні журнали й т. д.

У п'ятницю перед початком тижня біології вивішується план його проведення.

Понеділок. Конкурс шкільних стіннівок, підготовлених учнями 6—11 класів. Цього ж дня проводиться фотоконкурс «В об'єктиві фо-тонатураліста», в якому беруть участь учні 8—11 класів. Усі фотогра­фії обов'язково підписуються. Виготовлення альбому «Рослини й тва­рини моєї місцевості, занесені до Червоної книги України».

Вівторок. Для учнів 7 класів проводиться дидактична гра біоринг, створена за мотивами популярних телевізійних передач «Що? Де? Коли?» і «Брейн-ринг». У центрі залу ставиться стіл із дзиґою та ігровим полем. Готуються картки з питаннями й розкладуються в сектори поля; передба­чаються завдання в «чорному ящику», бліц-турнір і музична пауза.

Команда (п'ятеро учнів від кожного класу) за півхвилини має відпо­вісти на запитання. Правильна відповідь оцінюється в 10 балів. Якщо відповідь неправильна, то допомагають уболівальники, які за правиль­ну відповідь дістають 5 балів, що зараховуються їхній команді. Після цього незалежно від відповіді команда уступає місце за столом учням іншого класу.

Цього ж дня проводиться конкурс малюнків «Природа очима дітей» серед учнів 6—9 класів. Учні 10—11 класів беруть участь у відіотеці «Екологічні проблеми України», бесіді «Рослини — символи України».

Середа — день екскурсій до вищих навчальних закладів, науко­во-дослідних інститутів, зоологічних музеїв, а також у природу для вив­чення рослинного й тваринного світу рідного краю. Учні 5—9 класів беруть участь у конкурсі «Мій улюблений природно-заповідний куто­чок рідного міста».

Четвер присвячується профілактиці шкідливих звичок. Цей захід проводиться у формі КВК й завершується біологічною грою «Ерудит», в якій беруть участь учні 7—9 класів. Учні 10—11 класів зустрічаються з лікарем-генетиком (біохіміком).

П'ятниця. Проводяться олімпіада учнів 6—11 класів, біологічний вечір учнів 10—11 класів (наприклад, на тему «Сучасні досягнення біології») або круглий стіл «Проблеми екології».

Цього ж дня в школі на видному місці вивішується плакат із резуль­татами роботи та списком активних учасників і переможців конкурсів.


Розділ 12 Позаурочна й позакласна робота учнів із біології

Останнім часом загальноосвітніми навчальними закладами розроб­ляються навчально-виховні екологічні стежки, які є однією з форм спілкування з природою. Це заздалегідь визначений маршрут у певній природній місцевості, на якому розташовані унікальні й типові для да­ної місцевості об'єкти: різні рослинні угруповання (ліс, гай, луки, чагар­ники), водойми, водні джерела, пам'ятки природи, характерні форми рельєфу тощо.

Отже, стежки можуть бути організовані скрізь, де є природні й ан­тропогенні об'єкти, які мають пізнавальне та виховне значення. При цьому особлива увага приділяється розкриттю взаємозв'язків між ком­понентами живої та неживої природи, характеристиці «біологічних лан­цюгів», їхній уразливості. Саме тому стежки називають природними, природно-пізнавальними, екологічними.

При створенні екологічних стежок поєднуються цілі екологічної освіти, виховання та відпочинку в природі. Основні вимоги до еколо­гічних стежок — інформативність, своєрідність та різноманітність.

Позакласні біологічні екскурсії можна проводити з усіх розділів кур­су на найрізноманітніші теми. Наприклад, із розділу «Рослини» мож­ливі екскурсії на такі теми: «Пори року», «Ліс — легені планети», «Вес­на в природі», «Ранньоквітучі рослини лісу», «Барви осені», «Лісова аптека», «Рослини під водою», «Рослини на каменях і парканах».

Улітку особливо цікаві багатоденні комплексні експедиції, які присвя­чуються дослідженню переважно краєзнавчих питань із біології, геогра­фії, історії краю та фольклору. Експедицією керують кілька викладачів.

Усі події записують до «Журналу подорожі» та колективного що­денника.

У розвитку інтересу до позакласної роботи велике значення мають виставки, наприклад найкращих робіт учнів. Це найцікавіша, суспіль­но корисна форма фіксації роботи. Організацію виставок доцільно приурочити до проведення біологічного вечора або свята, підсумкового заняття гуртка тощо.

Виставки відіграють велику роль не тільки в пізнавальному відно­шенні, айв естетичному вихованні учнів.

Виставки присвячують досягненням учнів у роботі в гуртках, результа­там роботи на шкільній навчально-дослідній земельній ділянці, експедицій. Тут можуть бути представлені рослини, вирощені на дослідній ділянці, що­денники спостережень, колекції, гербарії, малюнки, фотографії.

Орієнтовна тематика виставок: «Робота юннатів на шкільній навчаль­но-дослідній ділянці», «Дари золотої осені», «Мої домашні улюблен­ці», «Карнавал квітів», «Хатинка для птаха».


12.3 Позакласна робота

Виставки організовуються в біологічному кабінеті, де на окремих столах оформляються експозиції. Важливо подбати про стиль оформ­лення таких виставок, щоб вони привертали увагу всіх учнів школи.

Учнівське лісництво — це структурний підрозділ середнього нав­чального закладу, який забезпечує потребу школярів, учнівської моло­ді в здобутті знань, умінь і навичок у галузі лісництва, сприяє вихован­ню свідомого ставлення до праці, до охорони природи, використання й відтворення лісових ресурсів та вибору майбутньої професії.

Для участі в діяльності учнівського лісництва залучаються школярі 7—11 класів.

Основні завдання навчально-виховного процесу в учнівському лісництві:

• поглиблення знань і розвиток навичок учнів із лісництва, біології,
екології тощо;

• оволодіння теорією та практикою ведення лісового господарства.

Експериментальна й дослідна робота членів учнівського лісництва здійснюється відповідно до угод із науковими установами, вищими на­вчальними закладами за програмами або планами, затвердженими ор-ганізаціями-засновниками.

Вищим органом самоврядування є загальні збори членів лісництва. Поточною роботою керує рада учнівського лісництва, до якої входять директор школи, лісничий, його помічник, інші спеціалісти лісового господарства та учні. Вони вирішують усі питання, пов'язані з плану­ванням і виконанням роботи на закріпленій території, а також прий­манням учнів у члени лісництва.

Члени учнівського лісництва з урахуванням вікових особливостей можуть залучатися до виконання таких видів роботи:

. садіння й висівання лісу, догляд за лісонасіннєвими плантаціями, вирощування садивного матеріалу, озеленення населених пунктів;

. заліснення балок та ярів, створення полезахисних лісосмуг та захис­них лісових насаджень на берегах річок і водойм, виявлення й охо­рона рідкісних рослин;

• постановка дослідів за завданнями господарства;

• заготівля лікарської сировини, грибів, збирання насіння деревних і
чагарникових порід;

. підгодовування диких корисних тварин, охорона й приваблювання птахів, розселення та охорона мурашників тощо.

і„. —_»——■- 453


Розділ 12 Позаурочна й позакласна робота учнів із біології

Свідченням творчого підходу до організації практичних природо­охоронних заходів є сезонні тематичні акції екологічного змісту. Що­річними стали такі Всеукраїнські акції:

. «Не рубай ялину» (запобігання незаконному вирубуванню хвойних дерев, формування громадської думки про «ялинкову» проблему пропагандою використання замість ялин чи сосен аранжувань із гілок хвойних дерев);

. «Первоцвіт» (еколого-просвітницька робота з роз'яснення важли­вості збереження ранньовесняних квітів); . «Птахроку» (облік та охорона рідкісних та зникаючих птахів України);

«Дерево життя» (впорядкування та озеленення території навчаль­
ного закладу, догляд та озеленення пам'ятних та історичних місць,
надання допомоги дошкільним та інтернатним закладам, зеленим
господарствам міст, районів, літнім людям у впорядкуванні садиб);

. «Зелені перлини» (активізація роботи з вивчення рослинності Украї­ни, розвитку польових ботанічних досліджень, детальне картування популяцій рідкісних видів рослин у регіоні, опис їхнього місцезрос­тання);

«Посади сад» (передбачає пошук нових форм і методів трудового
навчання й виховання учнів і відродження садівництва в державно­
му та приватному секторах сільськогосподарського виробництва);

«Без верби й калини немає України» (вивчення традицій українсько­
го народу, висаджування верби, калини та інших рослин — симво­
лів України);

«Знаменні та історичні дерева України» (виявлення та облік де­
рев — пам'яток природи, історії);

«До чистих джерел» (охорона й поліпшення стану джерел, річок і
водойм України, раціональне використання водних ресурсів, підви­
щення екологічної та правової обізнаності громадян щодо охорони
водних ресурсів залученням широких верств населення до практич­
ної природоохоронної роботи).

Тематичні кампанії «Пролісок», «Тюльпан», «Сон-трава» прово­дяться, аби уточнити ареали цих видів для їх охорони та перевидання Червоної книги України.


Підсумки

П ідсумки


Велику роль у розв'язанні завдань освіти, вихо­вання й розвитку учнів відіграють позаурочні та позакласні роботи. Для них характерні високі пізнавальна активність і самостійність учнів, по­глиблене й різнобічне вивчення живої природи з урахуванням інтересів та нахилів дітей.

Позаурочні роботи виконуються всіма учнями в кабінеті біології, в куточку живої природи, на шкільній навчально-дослідній земельній ділянці за завданням учителя. їхній зміст тісно пов'яза­ний із навчальною програмою, якою передбаче­но проведення дослідів і спостережень із підготов­кою їх для демонстрування на уроках, виготов­лення біологічних колекцій і гербаріїв, роботу з мікроскопом, розв'язування генетичних задач.

Позакласні заняття з біології є формою організа­ції добровільної роботи учнів поза уроками під керівництвом учителя для заохочення й виявлен­ня їхніх пізнавальних інтересів і творчих здіб­ностей, розширення й доповнення шкільної про­грами з біології.

Позакласна робота з біології має бути якнайтіс­ніше пов'язана з такими видами занять, які пе­редбачають самостійні дослідження школярів, дають змогу відчути їм стан першовідкривачів, збуджують інтерес до пізнання живої природи.

У педагогічній теорії та практиці роботи шкіл умовно виокремлюють три форми організації по-закласної роботи з біології: індивідуальну, гру­пову й масову.

Усі форми позаурочних і позакласних робіт за змістом і методами виконання пов'язані з уро­ком. На уроках в учнів виникає потреба щось глибше або ширше пізнати, яка задовольняється на позакласних заняттях, а потім розвивається далі під час вивчення окремих тем.


Розділ 13

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методика навчання біології

ББК я.. Розповсюдження й тиражування без офіційного дозволу видавництва заборонено.. Автори В Мороз А В Степанюк О Д Гончар Н Й Міщук..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Свято квітів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Короткопериодные биоритмы
Короткопериодные биоритмы это биоритмы с суточным или менее чем суточным периодом колебаний, это так называемые суточно-солнечные и ультрадианные ритмы. Основным суточно-солнечным цикло

Короткопериодные биоритмы
Короткопериодные биоритмы это биоритмы с суточным или менее чем суточным периодом колебаний, это так называемые суточно-солнечные и ультрадианные ритмы. Основным суточно-солнечным цикло

Запитання йзавдання
  1. Що вивчає методика навчання біології? 2. Що є предметом і об'єктом дослідження методики на­ вчання біології? 3. Яка структура загально

Компоненти процесу навчання біології
           

Залежність ефективності процесу навчання від активності учня
Суть цієї закономірності полягає в тому, що результати навчання уч­ня залежать від характеру навчально-пізнавальної діяльності й рівня розвитку його мотиваційної сфери. Єдність про

Цілі й завдання шкільної біологічної освіти
Iі ♦ Цілі біологічної освіти школярів ♦ Класифікація цілей і завдань шкільної біологічної освіти ♦

ИМІ 101
Розділ 5 Зміст шкільної біологічної освіти

Клітинно-організмовий популяційно-видовий екосистемний
Матеріальна єдність світу Єдність хімічного складу Структурна єдність із Єдність (структурна й організмів; поняття «живе клітинно-о

Формування світогляду
2.1. Філософсько-світоглядна підготовка учнів, вироблення в них цін­ нісного ставлення до життя, сенсу життя. 2.2. Розкриття основних засад і наукових принципів курсу (предмета).

Дидактична досконалість навчальної книги
5.1. Відповідність навчального матеріалу підручника його призначен­ ню як навчальної книги. 5.2. Системність і логічність викладу навчального матеріалу, вдалість структурування йог

Методичне забезпечення
6.1. Здійснення підручником функції керування навчально-пізнаваль­ ною діяльністю учнів. 6.2. Наявність методичного апарату забезпечення організації самостій­ ної роботи учнів.

Завдання, які сприяють формуванню міжпредметних умінь та навичок учнів
1. Міжпредметні завдання, які сприяють формуванню розумових умінь. ■ Приклад завдання на розвиток абстрактного мислення. Виявіть істот­ ну ознаку, яка лежить в основі тако

Завдання на закріплення основних методологічних знань
1. Завдання на складання міжпредметного тезауруса. Відомо, що тезаурус — це сукупність нагромаджених понять із пев­ної галузі науки. Скласти тезаурус — означає зрозуміти, які факти,

Запитання до дискусії
Рекомендована література Рекомендована література

Тат^а^ш^ш^^^тт 187
Розділ 6 Формування й розвиток біологічних понять, умінь і навичок запас термінів, часто не розуміючи, що вони означають. Бага

Формування вмінь і навичок учнів у процесі навчання біології
  Ф ормування понять нерозривно пов'язане з трансформацією знань у практичні вміння та н

Запитання до дискусії
Рекомендована література   1. Комиссаров

Методи навчання біології
♦ Функції методів навчання біології та їх класифікація ♦ Характеристика методів навчання біології ♦ Застосування методів проблемного навчання в

Форми навчання біології
♦ Сутність і класифікація форм навчання біології ♦ У

Форми навчання біології
♦ Сутність і класифікація форм навчання біології ♦ У

Особливості використання новітніх освітніх технологій у процесі навчання біології
З а означенням ЮНЕСКО, технологія навчан­ня — це системний метод створення, засто­сування й визначення всього процесу

Функції, форми та види контролю навчальних досягнень учнів
К онтроль знань, умінь і навичок учнів є бага­тофункціональною складовою навчального процесу, а саме виконує такі функції: контролювальн

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів, вимоги до його організації та проведення. Державна підсумкова атестація школярів із біології
  Як уже зазначалося, тематичне й підсумкове оцінювання є обов'язковими. Тематичне оцінювання націлює на перевірку знань учнів з однієї теми

Позаурочна робота
  З агальноосвітня школа не лише покликана да­ти учням

Позаурочні роботи в кабінеті біології та в куточку живої природи
виконуються переважно пізньої осені, взимку й ранньої весни. їхня орга­нізація зумовлюється насамперед необхідністю тривалих спостережень за об'єктами природи, які не вкладаються в розклад навчальн

Навички
Складання плану й перенесення його в мас­штабі на землю Розрахунок кількості добрив і насіння для певної площі Елементарне розпізнавання добрив, насіння, дикорослих і деяких сорті

Текст привітання юннатів
Перший юннат. Любий друже мій, юннате1. Уявляєш, скільки птах Може нищить, поїдати Гризунів, жуків, комах? Другийюннат. То ж птахи із нами в спілці По

З біології
♦ Диференційований підхід до учнів у навчальному процесі ♦ Завдання, зміст і структура факультативних курсів із біо­ логії в середній загальноосвітній школі

Розділ 14
МАТЕРІАЛЬНА БАЗА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ♦ Значення й загальна характеристика матеріальної бази навчання біології

Обладнання класу-лабораторії, робочих місць учителя та учнів
Приміщення лабораторії використовується для всіх видів навчальних занять із біології й має площу близько 70 м2, що дає змогу розмістити робочі місця вчителя та учнів, класну дошку, прист

Запитання йзавдання
  1. Для чого створюються навчальні заклади нового типу? 2. За якими принципами здійснюється організація навчаль­ но-виховного процесу в навчальних заклада

Система самоосвіти вчителя біології
    ♦ Основні функції сучасного вчителя біології ♦ Самоосвіта вчителя біології ♦ Вивчення передового педаг

Система самоосвіти вчителя біології
    ♦ Основні функції сучасного вчителя біології ♦ Самоосвіта вчителя біології ♦ Вивчення передового педаг

Цілі й завдання шкільної біологічної освіти
(А. В. Степанюк).................................................................................... 76 4.1. Цілі біологічної освіти школярів.......................

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги