рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам

...Раздел: Биология: Рефераты, Конспекты, Лекции, Курсовые, Дипломные, Учебники

Визначення мікробіології як науки
Мікробіологія галузь науки яка займається дослідженням мРФології фізіології біохімії молекулярної біології генетики екології.. галузі мікробіології.. бактеріологія..

 1. Відкриття організмів Левенгуком. Основні етапи розвитку мікробіології. Внесок Пастера, Коха в мікробіологію
 2. Основні відмінності прокаріотів та еукаріотів.Форми бактерій з дефектом синтезу клітинної стінки,протопласти,сферопласти.L-форми бактерій
 3. Морфологія та класифікація найпростіших.Морфологія та будова спірохет
 4. Спірохети
 5. Класифікація
 6. Методи мікроскопії. Виготовлення бактеріологічних препаратів. Барвники та фарбуючі розчини,прості та складні методи фарбування
 7. Виготовлення бактеріологічних препаратів
 8. Принципи організації,апаратура і режим роботи бактеріологічної,серологічної та вірусологічної лабораторій
 9. Бактеріоскопічний метод дослідження. Етапи. Методика фарбування бактерій за Грамом
 10. Конструктивний та енергетичний метаболізм.Класифікація бактерій за типами живлення
 11. Класифікація за типами живлення
 12. Класифікація за типами дихання
 13. Ферменти мікроорганізмів, їх роль в обміні речовин. Використання для диференціації бактерій. Ферменти патогенності
 14. Ріст і способи розмноження бактерій. Механізми клітинного поділу, фази розмноження бактерій у стаціонарних умовах
 15. Бактеріологічний метод дослідження. Етапи виділення чистої культури бактерій ті її ідентифікації
 16. Методи стерилізації, апаратура. Дезінфекція та стерилізація стоматологічних інструментів
 17. Походження та еволюція мікроорганізмів. Сучасна класифікація прокаріотів. Основні таксони. Систематика та номенклатура бактерій. Вид як основна таксономічна одиниця
 18. Систематика і номенклатура бактерій. Основні принципи систематики . Класифікація бактерій. Характеристика виду. Інфравидові варіанти
 19. Генотипова мінливість. Мутації, їх різновиди. Мутагени фізичні, хімічні, біологічні. Генетичні рекомбінації: трансформація, трансдукція, кон’югація
 20. Генетичні методи дослідження мікроорганізмів. Полімеразна ланцюгова реакція. Її суть і практичне значення
 21. Роль Флемінга, Чейна, Флорі, Ваксмана у створенні перших антибіотиків. Класифікація антибіотиків за походженням та за механізмом дії на мікроорганізми
 22. Антагонізм у мікроорганізмів. Антибіотики, характеристика, принципи одержання, одиниці виміру. Класифікація за механізмом дії на мікроорганізми
 23. Фази розвитку інфекційного процесу.Механізми зараження патогенними мікроорганізмами. Бактеріємія, токсинемія, сепсис. Періоди інфекційної хвороби
 24. Історія відкриття і головні етапи розвитку вірусології. Роль Івановського. Методи визначення вірусів. Методи культивування вірусів та іх оцінка
 25. Морфологія і ультраструктура вірусів. Типи симетрії вірусів. Хімічний склад, функції складових компонентів вірусів
 26. Сучасні погляди на природу і походження вірусів. Місце вірусів у системі живого. Методи культивування вірусів та їх оцінка
 27. Методи культивування вірусів та їх оцінка. Методи визначення репродукції вірусів
 28. Р-ція гальмування гемаглютинації,її механізм, практичне використання
 29. Гіперчутливість негайного та уповільненого типу, їх механізми, відмінності. Практичне значення
 30. Взаємодія клітин в імунній відповіді. Роль окремих клітин імунної системи. Антигенрепрезентуючі клітини, Т- та В-лімфоцити. Інтерлейкіни
 31. Клітини імунної системи. Порівняльна характеристика Т- та В-лімфоцитів. Антитілопродукуючі клітини
 32. Типи алергічних реакцій. Механізми розвитку гіперчутливості негайного та сповільненого типу
 33. Мунна система макроорганізму. Клітини імунної системи, їх різновиди, взаємодія в імунній системі. Імунотропні препарати, імунокорекція
 34. Форми і типи імунного реагування. Гуморальна імунна відповідь та її етапи
 35. Реакція імунної відповіді, їх характеристика. Клітини імунної системи, їх функції
 36. Гіперчутливість негайного та сповільненого типу. Механізми розвитку цих реакцій
 37. Моноклональні антитіла, їх одержання та використання в медичній практиці
 38. Мунодефіцитні стани, аутоімунні процеси. Комплексна оцінка імунного статусу організму
 39. Хімічні вакцини і анатоксини, принципи одержання. Асоційовані вакцини. Адсорбовані вакцини, принцип «депо» вакцини
 40. Корпускулярні вакцини з убитих мікробів. Принципи одержання, контроль, оцінка ефективності

Генетика
Генетика наука изучающая материальную основу наследственности и изменчивости организмов а так же механизмы эволюции живого.. термин генетика ввел в науку в году иогансон.. наследственность способность родителей передавать свои признаки следующему поколению предмет..

 1. Предмет изучения генетики
 2. Основные генетические понятия. Генетическая терминология
 3. Лиловые
 4. Гипотеза чистоты гамет была предложена Грегором Менделем
 5. Современное звучание закона чистоты гамет
 6. Решение задач: моногибридное скрещивание
 7. Вероятностные методы в генетике
 8. Промежуточный характер доминирования (неполное доминирование)
 9. Кодоминирование или наследование групп крови
 10. Наследование групп крови по резус-фактору (Rh-фактор)
 11. Сверхдоминирование
 12. Определение пола у ос и пчел
 13. Наследование с летальными генами
 14. Изменение доминантности в процессе онтогенеза
 15. Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков
 16. Статистические доказательства закона независимого наследования признаков
 17. Цитологическая основа дигибридного скрещивания
 18. тип – неполное доминирование по двум парам признаков
 19. Анализирующее скрещивание при дигибридном скрещивании
 20. Полигибридное скрещивание

Генетика
Во всех случаях анализ результатов показал что отношение доминантных признаков к рецессивным в поколении f составляло примерно.. приведенный выше пример типичен для всех экспериментов менделя в которых.. на основании этих и аналогичных результатов мендель сделал следующие выводы..

 1. Возвратное, или анализирующее, скрещивание
 2. Дигибридное скрещивание и закон независимого распределения
 3. Краткое изложение сути гипотез Менделя
 4. Хромосомная теория наследственности
 5. Сцепление
 6. Группы сцепления и хромосомы
 7. Гигантские хромосомы и гены
 8. Определение пола
 9. Неполное доминирование
 10. Летальные гены
 11. Эпистаз
 12. Изменчивость
 13. Дискретная изменчивость
 14. Непрерывная изменчивость
 15. Влияние среды
 16. Источники изменчивости
 17. Мутации
 18. Генные мутации
 19. Значение мутаций
 20. Наследственная изменчивость
 21. Дигибридное скрещивание
 22. Методы генетики
 23. Генетическая символика
 24. Закон единообразия гибридов первого поколения, или первый закон Менделя
 25. Закон расщепления, или второй закон Менделя
 26. Закон чистоты гамет
 27. Цитологические основы первого и второго законов Менделя
 28. Закон независимого комбинирования (наследования) признаков, или третий закон Менделя
 29. Цитологические основы третьего закона Менделя
 30. Сцепленное наследование
 31. Хромосомное определение пола
 32. Наследование признаков, сцепленных с полом
 33. Взаимодействие генов
 34. Виды взаимодействия аллельных генов
 35. Полное доминирование
 36. Неполное доминирование
 37. Кодоминирование
 38. Комплементарность
 39. Эпистаз
 40. Полимерия
 41. Изменчивость
 42. Мутации
 43. Генные мутации
 44. Хромосомные мутации
 45. Геномные мутации
 46. Нерасхождение половых хромосом во время мейоза у матери
 47. Нерасхождение половых хромосом во время мейоза у отца
 48. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н.И. Вавилова
 49. Искусственное получение мутаций
 50. Модификационная изменчивость
 51. Вариационная кривая

Дисциплина генетика. Предмет и методы генетики. Определение пола. Виды половых признаков
Факультет энергомашиностроения.. кафедра водные биоресурсы и аквакультура.. дисциплина генетика..

Каждый уровень основных пар днк находится в прямом контакте с основными парами сверху и снизу
Целительство тонких каналов.. каждый уровень основных пар днк находится в прямом контакте с основными парами.. электроны могут двигаться по основным парам пока эти пары связаны между собой как сложенные вместе медные..

 1. ПОИСК ПРОБЛЕМЫ
 2. Подумайте об этом минутку
 3. Наш подход к активации ДНК
 4. Как вы знаете, что своей музыкой активируете мою ДНК, и что это значит?
 5. Почему мне нужно работать со всеми четырьмя дисками?
 6. В чем заключается различие между дисками?
 7. Что такое уровень активации 1, как он работает, и сколько уровней существует?
 8. Сколько времени я должен работать с дисками?
 9. Существуют ли какие-то конкретные учения или техники для использования вместе с этими дисками?
 10. Могут ли во время слушания музыки произойти астральная проекция, выход из тела или ясновидение?
 11. Каковы значение и цель 12 спиралей ДНК?
 12. Становитесь одним со Всем, Что Есть
 13. Действия и преимущества музыки в активации ДНК
 14. Предложение №6 - обретение памяти о прошлых жизнях
 15. Предложение № 10 - развитие психических способностей
 16. Предложение № 13 - процессы восхождения/нисхождения
 17. Активизация ДНК

Учебный модуль паразитология методические указания для студентов по дисциплине биология
Высшего профессионального образования.. башкирский государственный медицинский университет.. министерства здравоохранения и социального развития..

 1. Самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя.
 2. Самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя.
 3. Самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя.
 4. Самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя.
 5. Самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя.
 6. Самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя.
 7. Самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя.
 8. Самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя.
 9. Самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя.
 10. Самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя.
 11. Самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя.
 12. Самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя.
 13. Учебные цели
 14. Самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя.
 15. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения
 16. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения
 17. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения
 18. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения

Для подготовки к егэ по биологии
Для подготовки к егэ по биологии.. составитель доцент сунц нгу к б н м а волошина новосибирск..

 1. Ответы даны по сборникам Петросовой и Манамшьяна с моими исправлениями и добавлениями

Токсикология лекция 2 Причины отравления сх животных
Бурцева татьяна владимировна.. содержание токсикологии и е значение в деятельность ветврача причины отравлений с х животных понятие о ядах и..

 1. Общая токсикология. Техника безопасности при работе в токсикологической лаборатории
 2. Профилактика отравлений
 3. Правила отбора проб, упаковки, консервирование и пересылки пат материала для химико – токсикологического исследования в ветеринарную лабораторию
 4. Отравление хлор органическими соединеиями производными карбоминовой кислоты
 5. Всэ при отравлениях
 6. Отравление животных свинец содержащими веществами
 7. Отравление фтором
 8. Отравление селеном
 9. Отравление мышъяком
 10. Отравление соединениями ртути
 11. Обнаружение цианидов, фенола, формальдегида, тетраметилтиурандисульфида
 12. Отравление поваренной солью, картофелем, свёклой
 13. Общая характеристика шротов и жмыхов
 14. Токсикология растений, содеращих алкалоиды

Зачёт № 3 Генетика
Зач т генетика практическая работа закономерности изменчивости изучить статистические.. практическая работа полимоРФизм популяции клевера.. на примере изучения рисунка седых пятен..

 1. Практическая работа 1. Закономерности изменчивости

Предмет, задачи и методы генетики. Наследственность и изменчивость - фундаментальные свойства живого, их диалектическое единство
Генетика наука о наследственности и изменчивости живых организмов и методах управления ими в ее основу легли закономерности наследственности.. задачи генетики вытекают из установленных общих закономерностей.. генетика является также основой для решения ряда важнейших практических задач к ним относятся выбор наиболее..

 1. Цитологические основы законов Менделя
 2. Модификационная изменчивость
 3. Генотипическая изменчивость
 4. Комбинативная изменчивость
 5. Модификационная изменчивость
 6. Ядерные и цитоплазматические мутации
 7. Биохимические методы
 8. Методы пренатальной диагностики

Эволюция значения и термина демократия
Введение.. эволюция значения и термина демократия.. основные трактовки демократии современные теории демократии..

 1. Эволюция значения и термина «демократия»
 2. Основные трактовки демократии
 3. Современные теории демократии

Интеграция обмена углеводов, белков и жиров в организме
Мецлер д биохимия т мир.. ленинджер д основы биохимии т мир фримель г иммунологические методы м медицина..

 1. Интеграция обмена углеводов, белков и жиров в организме
 2. Транспортные системы в организме человека

Ответы по генетике
Генетика как наука ее связь с другими науками.. генетика наука о наследственности и изменчивости живых организмов.. наследственность способность живых существ передавать свои признаки и способности потомству..

 1. Мейоз и его генетическая сущность
 2. Хромосомная теория определения пола
 3. Балансовая теория определения пола
 4. Наследование признаков, сцепленных с полом и их практическое использование
 5. Ложный и истинный гермафродитизм. Этапы формирования пола
 6. Закон линейного расположения генов
 7. Авторы и основные положения хромосомной теории наследственности
 8. Химический состав, строение и функции ДНК. Репликация ДНК
 9. Химический состав, строение и функции РНК. Отличия ДНК от РНК
 10. Сущность и свойства генетического кода
 11. Мутационная изменчивость и ее роль в эволюции живых организмов
 12. Понятие о полиплоидии и гетероплоидии, причины возникновения и роль в эволюции
 13. Как происходят генные мутации и каково их значение в селекции и эволюции
 14. Инбридинг и его биологические особенности
 15. Использование инбридинга в животноводстве и растениеводстве

Предмет ветеринарная генетика и ее задачи. Генетика популяций
Эукариотическая клетка клетка грибов растений и животных является основной.. цитоплазма находится внутри цитоплазматической мембраны но вне ядра и представляет собой гиалоплазму жидкую часть и..

 1. Предмет ветеринарная генетика и ее задачи. Генетика популяций
 2. Гаметогенез
 3. Молекулярные основы наследственности
 4. Мутационная изменчивость
 5. Особенности мутаций
 6. Основы биохимической генетики
 7. Свойства генетического кода

Микрофлора организма человека. Микрофлора толстого кишечника
Генетический аппарат бактерий вирусов понятие о генотипе и фенотипе.. материальной основой наследственности всех живых организмов в том числе.. молекула нуклеиновой кислоты представляет собой генотип совокупность всех генов организма ген участок днк или..

 1. Высокая скорость удвоения генетического материала, а, следовательно, высокая скорость размножения самих бактерий
 2. Индукция хромосомных мутаций (делеций, инверсий)

Елементарні основи психогенетики. Класичні закони менделя 1-3-й закони
При кодоминировании в отличие от неполного доминирования у гетерозигот признаки проявляются одновременно смешанно типичный пример.. закон расщепления второй закон менделя при скрещивании двух гетерозиготных.. скрещиванием организмов двух чистых линий различающихся по проявлениям одного изучаемого признака за которые..

 1. Елементарні основи психогенетики. Класичні закони Менделя (1-3-й закони)
 2. Закон чистоты гамет: в каждую гамету попадает только одна аллель из пары аллелей данного гена родительской особи
 3. Основные положения теории наследственности Менделя
 4. Стигми геніальності (В. П. Ефроїмсон)

Генетика окрасов такс
Версия г.. мария становая редакция лариса пасечник в этой статье написанной на основе более книг и нескольких десятков..

 1. Редакция Лариса Пасечник
 2. Подпалые таксы
 3. Расцветки

Генетика
Задача у матери четвертая группа крови а у отца третья какие группы крови могут быть у их детей рассмотрите оба случая а отец гомозиготен.. задача у матери резус фактор она гомозиготна а у отца резус.. задача один из родителей имеет группу крови а ребенок какой может быть группа крови у второго родителя..

 1. Задача 64.
 2. Задача 65.
 3. Задача 66.
 4. Задача 1
 5. Задача 2
 6. Задача 3
 7. Задача 4
 8. Задача 6
 9. Задача 7
 10. Задача 8
 11. Задача 9
 12. Тесты по биологии с основами экологии

Генетика и эволюция живой природы
Г ученных карл корренс эрих фон чермак и гуго де фриз заново переоткрывают законы генетики чермак проводил опыт с семенами бобовых и мака.. в г грегори мендель..

 1. Генетика и эволюция живой природы
 2. Хромосомная

Биология пола
Пол будущего ребенка определяется наличием половых хромосом в момент оплодотворения.. рхх times ху.. gх х у f хх ху..

 1. Биология пола. Хромосомная и балансовая теории определения пола. Признаки, сцепленные с полом и особенности их наследования. Регуляция пола
 2. Балансовая теория пола К.Бриджес
 3. Сцепленное наследование. Кроссинговер. Его генетическое и цитологическое докозательство
 4. Типы кроссинговера
 5. Морган формулирует хромосомную теорию наследственности
 6. Спонтанный и индуцированный мутационный процесс
 7. Структура гена эукариот
 8. Реализация наследственной информации в клетке. Транскрипция, процессинг, трансляция, их механизмы. Регуляция транскрипции. Модель оперона
 9. Этапы процессинга
 10. Регуляция транскрипции. Модель оперона
 11. Механизм трансляции
 12. Способы получения генов для пересадки
 13. Система скрещивания
 14. Особенности изучения наследственности и изменчивости человека. Методы генетики человека и их характеристика. Наследственные заболевания

Генетика
С.. для установления причины наследственного заболевания исследовали клетки больного и обнаружили изменение длины одной из хромосом какой метод..

 1. От брака кареглазой женщины и голубоглазого мужчины родилась голубоглазая девочка
 2. Женщина
 3. Признака

Биосфера древности
В современной науке для обозначения живого покрова земли используется термин биосфера определение биосферы как особой оболочки земли широко.. биосфера образовалась в докембрийское время около млрд лет назад в.. таблица..

 1. Древние оледенения
 2. Позднекайнозойский этап оледенения земли
 3. Начало позднекайнозойского ледникового этапа

Биография города шедисайда по книгам Р.Л. Стайна
Шедисайд и улица страха точная дата возникновения шедисайда не известна его построили примерно в.. современный шедисайд.. даже через лет уже в современном шедисайде не было забыто о легендарной улицы страха там постоянно происходили..

 1. Шедисайд и Улица Страха
 2. Семейство Фиар
 3. Достопримечательности Шедисайда

Електричні властивості біологічних систем
Електропровідність клітин і тканин.. величина електропровідності живих тканин і органів несе велику інформацію про..

 1. Електропровідність клітин і тканин для постійного струму
 2. Електричні властивості тканин організму
 3. Таблиця 4.1
 4. А при паралельному

Основные черты строения и эволюции вселенной и солнечной системы
Движения земли географические следствия вращения планеты внутренее строение земли и его географическое.. рельеф земли и его формы гидросфера состав и.. реки..

 1. Форма и размеры Земли, географические следствия
 2. Внутренее строение Земли и его географическое значение
 3. Строение земной коры. Типы горных пород, ее слагающих
 4. Гидросфера: состав и значение. Роль воды в географической оболочке
 5. Мировой океан: составные части; физические и химические свойства океанской воды. Движение воды в мировом океане. Жизнь в океане
 6. Воды суши, их виды и происхождение, роль в географической оболочке
 7. Искусственные водоемы
 8. Ледники
 9. Оледенение
 10. Круговорот воды в природе
 11. Атмосфера: состав, строение, значение для географической оболочки
 12. Воздушные массы
 13. Атмосферные фронты
 14. Давление атмосферы
 15. Миграции. Значение и виды миграций Масштабы и основные направления миграций в современном мире. Миграционная политика

Генетика по праву может считаться одной из самых важных областей биологии
Генетика по праву может считаться одной из самых важных областей биологии на.. однако лишь в начале xx в ученые стали осозна вать в полной мере важность законов наследствен ности и ее механизмов..

 1. Природа генов
 2. Краткое изложение сути гипотез Менделя
 3. Изменчивость
 4. Влияние среды
 5. Источники изменчивости
 6. Эволюция
 7. Оценка теории Ламарка

Адам био
Адамды орша ан орта антропогендік факторлар а сер ететін арнайы ерекшеліктер орша ан ортаны ластайтын.. адам популяциясы сандарыны таби и реттеуші михонизмдеріні.. антропогенез грек anthropos адам genesіs шы у тегі антропология ылымыны адамны..

 1. Ауыл тұрғын жерлерінің урбанизациясы оның салдары
 2. Алылдың қорошаған орта нысандарының ластану көздері
 3. Биогеохимиялық негізгі көміртегі азот оттегі фосфор кукірт айналымы
 4. Биосфера жаһандық экожүйе ретінде.Биосфера түсінігі
 5. В.ИВернадскийдің биосфера туралы ілімі
 6. Заттар айналымының ролі үлкен геологиялық және кіші биохимиялық,биогеохимиялық айналымдар
 7. Азакстаннын су ресурстары
 8. Ала урбанистикалық жүйе ретінде.Урбожүйенің табиғи жүйеден айырмашылығы
 9. Аланы ластаушы химиялық көздері
 10. Аланы ластаушы физикалық факторлар және көздері
 11. Азіргі қалалардың экологиялық мәселері
 12. Литосфераға антропогендік факторлардың әсері
 13. Литосфераны қорғау бойынша шаралар
 14. Гидрофилдер -ылғал сүйгіш жаннуарлар (ақбас, маса, былқылдақ денелері және қосмекенділер)
 15. Табиғи жүйе энергияның шамамен 1% өзгеру жүйесін тепе- теңдік жағдайдан шығарады
 16. Табиғат өте жақсы біледі

Учебно-методический комплекс по микробиологии, вирусологии, иммунологии
Гбоу впо тюмгма минздрава России.. кафедра микробиологии.. учебно методический комплекс..

 1. Принятые сокращения и условные обозначения
 2. Для студентов факультета ВСО
 3. Правила организации и оборудования микробиологической лаборатории (техника безопасности). Морфология эукариотов (грибы)
 4. Структура бактериологической лаборатории
 5. Оборудование рабочего места бактериолога
 6. В случае воспламенения спирта огонь тушить асбестовой тканью, полотенцем
 7. Работа № 2 Методы микроскопии
 8. Морфологические особенности грибов
 9. Морфология грибов и методы их изучения
 10. Методы изучения
 11. Типы микроскопов и принципы микроскопии; правила работы с микроскопом при использовании иммерсионной системы
 12. Общее увеличение микроскопа равно произведению увеличения объектива на увеличение окуляра

Генетика з 21-30
Мультифакторіальний принцип формування фенотипу значення умов середовища для експресивності та пенентратності генів фенокопії перспективи.. ознаки прояв яких залежить від багатьох генів більшою мірою зазнають впливу.. у людини такими ознаками є зріст розумові здібності артеріальний тиск иоведінкові реакції та ін дія будьcякого..

 1. Фенотипова мінливість. Норма реакції. Пренатальна діагностика спадкової патології
 2. Хромосомні та геномні рівні організації спадкового матеріалу. Генотипова мінливість, її форми
 3. Аутохромосоми та гетерохромосоми. Статевий хроматин. Класифікація мутацій: генні, геномні, хромосомні абертації
 4. Каріотип людини. Морфофункціональна характеристика та класифікація її хромосом. Мутаційна мінливість та її фенотипові прояви. Мозаїцизм
 5. Реплікація ДНК. самокорекція та реплікація. Генетичний моніторинг. Засоби зниження ризику виникнення мутацій
 6. Генетичний код його основні принципи і властивості. Класифікація спадкових хвороб людини

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Биология

Сохранить или поделиться страницей

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42