рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Харків 2011

Харків 2011 - раздел Геология, До виконання розрахунково графічних робіт з курсу інженерна геодезія та картографічні методи в екології   Методичні Вказівки До Виконання Розрахунково – Графічних Робі...

 

Методичні вказівки до виконання розрахунково – графічних робіт з курсу “Інженерна геодезія” та “ Картографічні методи в екології” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 7.092101”Промислове та цивільне будівництво”, 7.092104 “Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”, 6.092100 “Гідротехнічне будівництво”, 7.092601 “Водопостачання та водовідведення”, 7.092108 “Теплогазопостачання і вентиляція”, 6.060102 ”Архітектура”, 7.070801 “Екологія”, / Укладачі: Т.А.Наливайко, А.І.Олещенко, А.В.Баштовий, В.Т. Криворучко, Р.Ю. Чубукін – Харків: ХДТУБА, 2011.– 66 с.

 

Рецензент О.Г.Вандоловський

 

 

Кафедра інженерної геодезії

 

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………………………….

РГР№1 Розв’язання задач за топографічною картою……………………………

1.1 Завдання і зміст роботи………………………………………………………

1.2 Визначення прямокутних координат точок А,В…………………………..

1.3 Визначення географічних координат точок А,В…………………………..

1.4 Визначення позначок точок А,В……………………………………………

1.5 Визначення відстані між точками А,В…………………………………….

1.6 Визначення за картою уклону заданої лінії……………………………….

1.7 Визначення дирекційного кута заданої лінії………………………….……

1.8 Визначення істинного і магнітного азимутів заданої лінії………….…….

1.9 Побудова поздовжнього профілю за заданою лінією ……………….……

РГР№2 Складання горизонтального плану ділянки місцевості…………….….

2.1 Завдання і зміст роботи……………………………………………………...

2.2 Вихідні дані…………………………………………………………………..

2.3 Обчислення координат точок теодолітного ходу………………………….

2.4 Складання плану горизонтальної зйомки………………………………….

РГР№3 Складання топографічного плану ділянки місцевості…………………

3.1 Завдання і зміст роботи………………………………………………………

3.2 Вихідні дані…………………………………………………………………..

3.3 Обчислення позначок точок нівелірного ходу…………………………….

3.4 Обчислення журналу нівелювання майданчика за квадратами…………..

3.5 Складання плану нівелірної зйомки………………………………………..

3.6 Обчислення журналу тахеометричної зйомки……………………………..

3.7 Складання плану тахеометричної зйомки………………………………….

РГР№4 Проектування горизонтального майданчика……………………………

4.1 Завдання і зміст роботи……………………………………………………...

4.2 Складання картограми земляних робіт……………………………………..

РГР№5 Складання профілю траси автодороги і трубопроводу та нанесення проектної лінії………………………………………………………………………

5.1 Завдання і зміст роботи……………………………………………………..

5.2 Нанесення на топографічний план проекту автомобільної дороги………

5.3 Обчислення і оформлення пікетажного журналу………………………….

5.4 Обчислення журналу нівелювання траси…………………………………..

5.5 Побудова поздовжнього профілю дороги………………………………….

5.6 Нанесення проектної лінії на поздовжній профіль дороги………………

5.7 Оформлення поздовжнього профілю автомобільної дороги……………..

5.8 Складання поздовжнього профілю траси трубопроводу………………….

5.9 Проектування траси трубопроводу…………………………………………

5.10 Оформлення профілю траси трубопроводу………………………………..

РГР№6 Підготовка геодезичних даних для винесення проекту споруди на місцевість.

6.1 Завдання і зміст роботи……………………………………………………...

6.2 Обчислення проектних координат кутів споруди…………………………

6.3 Обчислення даних для винесення проекту споруди на місцевість ………….

6.4 Обчислення даних для винесення проекту споруди на місцевість по

висоті………………………………………………………………………..……….

Додаток А Зразок оформлення РГР№1 “ Розв’язання задач за топографічною картою……………………………………………………………………………….

Додаток Б Схема теодолітного ходу……………………………………………..

Додаток Б.1 Журнал вимірювання горизонтальних кутів……………………….

Додаток Б.2 Абрис горизонтальної зйомки………………………………………

Додаток Б.3 Відомість обчислення координат точок теодолітного ходу……….

Додаток Б.4 Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:1000

та 1:500………………………………………………………………………………

Додаток Б.5 План горизонтальної зйомки………………………………………..

Додаток В Схема нівелювання точок теодолітного ходу……………………….

Додаток В.1 Журнал нівелювання точок теодолітного ходу……………………

Додаток В.2 Схема розбивки і нівелювання майданчика за квадратами……....

Додаток В.3 Журнал нівелювання майданчика за квадратами……………..…..

Додаток В.4 Журнал тахеометричної зйомки…………………………….……..

Додаток В.5 Абрис тахеометричної зйомки……………………………………..

Додаток В.6 План нівелірної зйомки…………………………………………….

Додаток В.7 План тахеометричної зйомки………………………………………

Додаток В.8 План топографічної зйомки………………………………………..

Додаток В.9 Зарамкове оформлення топографічного плану……………………

Додаток Г Картограма земляних робіт………………………………………...

Додаток Г.1 Відомість обчислення об’ємів земляних робіт……………………

Додаток Е Пікетажний журнал…………………………………………………

Додаток Е.1 Журнал нівелювання траси…………………………………………

Додаток Е.2 Поздовжній профіль автодороги…………………………………...

Додаток Е.3 Поздовжній профіль каналізації……………………………………

Додаток Ж Розрахунок проектних координат споруди………………………..

Додаток Ж.1 Обчислення даних (розмічувальних елементів) для винесення проекту споруди на місцевість……………………………………………………

Додаток Ж.2 Розмічувальне креслення для винесення на місцевість будинку..

Додаток Ж.3 Обчислення даних (розмічувальних елементів) для винесення на місцевість траси трубопроводу……………………………………………………

Додаток Ж.4 Схеми обчислення даних для розміщення проекту споруди на місцевості по висоті ……………………………………………………………….

Додаток Ж.5 Проект розміщення споруд (зразок)………………………………

Список джерел інформації………………………………………………………..


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

До виконання розрахунково графічних робіт з курсу інженерна геодезія та картографічні методи в екології

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України.. харківський національний університет будівництва та архітектури..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Харків 2011

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Визначення прямокутних координат точок А,В
1.2.1 Прямокутні координати - це лінійні величини (абсциса Х та ордината У), які визначають положення точки на площині відносно екватора та осьового меридіана. Для визначення прямокутних координат

Визначення географічних координат точок А,В
  1.3.1Географічні координати точки - це кутові величини (j - широта, l - довгота), які визначають її положення на поверхні земної кулі. Для визначення цих координат на топогра

Визначення позначок точок А,В
  1.4.1На топографічних картах рельєф зображений горизонталями, за якими визначаються позначки точок. Горизонталь - це лінія, яка з’єднує точки з однаковими висотами. Під час визначен

Визначення за картою уклону заданої лінії
1.6.1Мірою стрімкості схилу є її уклон і, який визначається за формулою і =, (1.9) де h =НВ

Визначення дирекційного кута заданої лінії
  1.7.1 Дирекційний кут a будь - якої лінії – це кут, між північним напрямком осьового меридіану (вертикальної лінії координатної сітки) і заданою лінією. Він змінюється за ход

Побудова поздовжнього профілю за заданою лінією
1.9.1 Профіль - креслення, яке відображає розріз місцевості вертикальною площиною вздовж вибраного напрямку. Побудову профілю виконують на міліметровому папері. При цьому горизонтальний масштаб про

Вихідні дані
2.2.1На місцевості прокладений замкнутий теодолітний хід, точки якого являються плановою основою зйомки. Схема ходу наведена у додатку Б. 2.2.2 У теодолітному ході виміряні праві горизонта

Обчислення координат точок теодолітного ходу
  2.3.1 Координати обчислюють у відомості, наведеній у додатку Б3. 2.3.2 У колонку 1 відомості записати номери точок ходу, а в колонку 2 і 5 відповідно виміряні горизонтальні

Складання плану горизонтальної зйомки
2.4.1 План складають у масштабі 1:1000 на підставі відомості координат, абрису горизонтальної (теодолітної) зйомки та умовних знаків. 2.4.2 Будують координатну сітку в вигляді квадратів зі

Вихідні дані
  3.2.1 Схема нівелювання точок теодолітного ходу і журнал наведені у додатках В і В1. В журналі польові виміри, а також перевищення для усіх студентів однакові. 3.2.2 Схема

Обчислення позначок точок нівелірного ходу
  3.3.1 Обчислення позначок точок нівелірного ходу виконують в журналі нівелювання, див. додаток В1. Ці позначки є висотною основою нівелювання ділянки місцевості за квадратами і тахе

Обчислення журналу нівелювання майданчика за квадратами
3.4.1 Методика обчислення аналогічна обчисленню журналу нівелювання точок теодолітного ходу, див. додаток В1, за винятком того, що цей нівелірний хід є розімкнений (прокладений між двома вихідними

Обчислення журналу тахеометричної зйомки
  3.6.1 У журналі тахеометричної зйомки (див. додаток В.4 в колонках 1-4) наведені польові вимірювання, які являються спільними для усіх студентів. 3.6.2 Обчислити кути нахил

Складання плану тахеометричної зйомки
  3.7.1 План тахеометричної зйомки (див. додаток В.7) складають на плані горизонтальної зйомки у масштабі 1:1000 з перерізом рельєфу горизонталями через 0,5 м за даними журналу тахеом

Складання картограми земляних робіт
4.2.1 На аркуші паперу формату А4 накреслити в масштабі 1:1000 відповідно до схеми, див. додаток В.2, дев’ять квадратів зі сторонами 40 м і занумерувати їх вершини. Номера вершин записати у верхньо

Нанесення на топографічний план проекту автомобільної дороги
  5.2.1 На топографічний план нанести елементи траси: початок (ПТ), кінець траси (КТ), вершину кута повороту траси (ВК). Нанести вісь траси, з’єднавши ці точки прямими лініями. ПТ зна

Обчислення і оформлення пікетажного журналу
    5.3.1 На аркуші паперу формату А4 прямою лінією креслять вісь траси, на якій показують пікети, характерні точки і кут повороту j. Поряд з трасою наносять топографічн

Побудова поздовжнього профілю дороги
5.5.1 Поздовжній профіль будують за даними пікетажного та нівелірного журналів, див. додатки Е, Е1, на міліметровому папері формату А3 в масштабах: для горизонтальних відстаней 1:2000, вертикальних

Нанесення проектної лінії на поздовжній профіль дороги
  5.6.1 Проектну лінію наносять, дотримуючись певних технічних вимог. У нашій роботі наведені тільки деякі з них : 1) схил (уклон) окремих її ділянок не пови

Оформлення поздовжнього профілю траси автомобільної дороги
5.7.1 Усі написи і побудову охайно виконують тушшю або кульковими ручками тонкими лініями. 5.7.2 Червоним кольором показують проектну лінію і усі робочі позначки (крім нульових), ві

Проектування траси трубопроводу
  5.9.1 У графі 4"Проектні схили / Довжина" вказують: у числівнику - схил в промілях, а в знаменнику – відстань, відповідну даному схилу. Проектний схил прямої лінії обчислю

Обчислення проектних координат кутів споруди
6.2.1 На топографічному плані, див. додаток В.8, червоним кольором нанести споруду прямокутної форми АВСD розміром 36´72м. Споруду розмістити паралельно запроектованій автомобільній дорозі і

Обчислення даних для винесення проекту споруди на місцевість
6.3.1 Для винесення проекту споруди на місцевість необхідно обчислити розмічувальні елементи: кути bз, b4 і відстані S4В , S3А .Обчислення виконати сп

Метою даної роботи є обчислення позначки підлоги першого поверху, яка визначає положення запроектованої споруди на місцевості по висоті.
6.4.2 Вихідні дані для обчислення позначки підлоги першого поверху: 1) топографічний план з нанесеним на ньому проектом автодороги, див. додаток Б.8; 2) типовий поперечний вулиці

ДОДАТОК А
Зразок оформлення РГР№1 “ Розв’язання задач за топографічною картою”   Умови задачі Початкові дані Розрахункові формули

Журнал вимірювання горизонтальних кутів
    Дата 3червня 2011р. Виконав Рубан Т.Н. Теодоліт 2Т30 № 03618   Точка установки теодоліт

ДОДАТОК Б.2
Абрис горизонтальної зйомки       ДОДАТОК Б.3 Відом

Журнал нівелювання точок теодолітного ходу
Місяць: липень 2008р. Спостерігав: Номери Відліки за рейками, мм Перевищення, мм Позначки, м  

Журнал нівелювання майданчика за квадратами
Місяць: липень 2008р. Спостерігав: Номери Відліки за рейками, мм Перевищення, мм Позначки, м  

Додаток В.4
Журнал тахеометричної зйомки Місяць: липень 2008р. Спостерігав: № п/п Далекомірна. відстань, D, м Відліки ГК ° ‘

План топографічної зйомки
Примітка. За рамкове оформлення наведене в додатку В.9   Додаток В.9 За рамкове оформлення то

ДОДАТОК Г.1
Відомість обчислення об’ємів земляних робіт       Номери фігур Виїмка   Насип

Додаток Е.1
Журнал нівелювання траси Місяць: липень 2008р. Спостерігав: Номери Відліки за рейками, мм Перевищення, мм Позначки

ДОДАТОК Ж
Розрахунок проектних координат споруди   Таблиця Ж.1 – Обчислення початкового дирекційного кута  

Таблиця Ж. 2 – Обчислення проектних координат кутів споруди
    № точок Кути βПРАВ Дирекцій- ний кут α Дов- жина S, м

Відомість обчислення розмічувальних елементів
  № точок Кути βПРАВ ° ¢ ² Дирекцій- ні кути, α, °

ДОДАТОК Ж.2
Розмічувальне креслення     ДОДАТОК Ж.3 О

ДОДАТОК Ж.5
Проект розміщення споруди (зразок) Список джерел інформації   1 Інструкція з топографічного з

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги