рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Любов, секс та молодіжна сім'я як предмет соціологічного та соціально-психологічного дослідження

Любов, секс та молодіжна сім'я як предмет соціологічного та соціально-психологічного дослідження - раздел Социология, Молодіжна соціологія Коло Питань, Що Розглядаються: Любов Та Соціокультурні Аспект...

Коло питань, що розглядаються:

любов та соціокультурні аспекти сексуальності

родина в системі життєвих цінностей, її функції та структуральні особливості

історичні типи сім'ї та фактори, що впливають на її стабільність

специфіка шлюбності та розлучень

міжособистісні конфлікти в сім'ї

репродуктивні орієнтації та репродуктивна поведінка молодого подружжя

соціально-економічні та психологічні проблеми молодого подружжя

критичні концепції сучасної сім'ї

Сім'я, в тому числі і молодіжна, під яким би кутом зору її не розглядати, настільки багатопланове соціальне утворення, що недивно згадування про неї майже у всіх розділах соціології. Вона поєднує в собі властивості соціальної організації, соціальної структури, інституту і малої групи, входить у предмет вивчення соціології молоді, виховання і, ширше, соціалізації, соціології освіти, політики і права, праці, культури і т.д., дозволяє краще зрозуміти процеси соціального контролю і соціальної дезорганізації, соціальної мобільності, міграції і демографічних змін. Без звернення до сім'ї неможливі прикладні дослідження в багатьох сферах виробництва і споживання, масових комунікацій, вона легко описується в термінах соціальної поведінки, прийняття рішень, конструювання соціальних реалій і т.д.

Інтерес до сім'ї, поза власне змістовного вивчення її багатофункціональності, підтримується пізнавальним інтересом до її унікальної посередницької ролі, в силу її" соціокультурної природи як феномену, граничного по своїй суті, що знаходиться на перетині структур при будь-якому конструюванні соціуму і на межі макро- і мікроаналізу. Сім'ї властиві можливості, що дозволяють здійснювати редукцію соцієтальних процесів до результатів соціальної поведінки мікросередовища, і дозволяють виводити із емпірично досліджених фактів тренди глобального характеру.

Одним з факторів, що впливають на створення і функціонування сім'ї є сексуальна поведінка та процес дітонародження. Тому перш ніж розглядати соціальні проблеми молодої сім'ї, необхідно розглянути питання любові, соціокультурні проблеми сексуальної та репродуктивної поведінки молодого подружжя.

В сучасних умовах, коли втручання в процес дітонародження не тільки технічно доступне (дякуючи впровадженню штучних абортів і досить ефективній контрацепції), але й соціокультурно припустиме, більш того - нормативне двома різними автономними типами соціальної (сімейної) поведінки є репродуктивна та сексуальна поведінка.

Вони керуються різними потребами і інтересами, які мають свої власні досить певні цілі і мотиви. їх зв'язок проявляється лише в тому, що сексуальна поведінка поки що залишається єдиним засобом (якщо не рахувати екстракорпорального, штучного запліднення) досягнення цілей репродуктивної поведінки. Однак цей засіб, який сам по собі став ціллю, самодостатній і не потребує ні якої "зовнішньої" підтримки і може реалізуватися незалежно від будь-яких зовнішніх по відношенню до нього потреб, хоча би й потреби у дітонародженні.

В минулому для сексуальної і репродуктивної поведінки в цілому було характерним їх злиття, єдність і нерозривність (синкретизм), обумовлені дією відповідних соціальних норм, що забороняли як запобігання настанню вагітності, так і її переривання. І в цьому плані відповідно до минулого можна казати про репродуктивну поведінку в широкому значенні слова, поведінку, в якій сексуальність, статеві відносини були лише одним з моментів, свого роду неминучим злом, яке терпіли лише з необхідності. Сексуальна поведінка була практично повністю підкорена (по крайній мірі, в тому, що стосувалося сім'ї, і в межах європейської цивілізації) виключно цілям дітонародження.

Глобальний процес трансформації сім'ї виразився в тому, що колишня нерозривність сексуальної і репродуктивної поведінки опинилася знятою. Вони автономізувались, відособились одна від іншої. Їх цілі і мотиви розділились, більш того, виникла їх інверсія. Народження дітей залишається однією з цілей сексуальної поведінки, причому чисто умовною, яка займає вкрай обмежене і скорочене місце взагалі на всьому просторі людського життя.

Відповідно сучасній уяві, сексуальна поведінка - це система дій і відношень, які опосередковують задоволення статевого потягу (сексуальної потреби).

В сексуальній поведінці поєднані фізіологічні, психологічні і соціокультурні процеси, але поєднані таким чином, що перші виявляються підкореними, включеними в контекст останніх. В сексуальній поведінці проявляється спільна дія як біологічних (в тому числі і генетично заданих), так і соціальних, соціокультурних сил (аскриптивна, тобто визначена при народженні стать, статеворольова структура суспільства, його статева і сексуальна культура і мораль і т. ін.). Термін "сексуальна поведінка", багато в чому є синонімом поняттю "статеве життя", вживається і для акцентування самодостатності статевого життя, її відмінності і окремості від репродуктивної поведінки, від цілі дітонародження.

Сексуальна поведінка може задовольняти цілий ряд інших (крім сексуальних) потреб, радикально змінюючи свій особистіший зміст для людини і його мотивацію, і отже, своє символічне значення для індивіда. Однак в цій множинності цілей сексуальної поведінки, у відриві її від цілей народження дітей може таїтися безпека їх (цілей) відчуження, дегуманізації, орієнтації сексуальної поведінки на девіантні форми (гомосексуальність, груповий секс, порнографія і т.д. і т.п.). Масштаби, які в сучасних умовах прийняли подібні аномічні форми сексуальної поведінки, придбання деякими з них квазінормативного статусу служать одним з проявів кризи сім'ї, симптомом і провісником її можливого і вельми вірогідного краху в майбутньому.

Згідно сучасним уявленням, цілями сексуальної поведінки можуть

бути:

- релаксація, зняття статевої напруги;

- дітонародження, задоволення потреби в зародженні і в акті народження;

- чуттєва насолода як самоціль (гедонізм);

- пізнання, задоволення статевої цікавості. Ця ціль особливо значуща для починаючих статеве життя, в першу чергу підлітків;

- комунікація, придбання почуття психологічної особистісної інтимності, повного злиття з іншою людиною. На думку І.С. Кона, ця ціль є свого роду надціллю і надмотивом для всього вище сказаного, що входить до неї у якості підкорених компонентів (підцілей);

- сексуальне самоствердження, отримання наочних і переконливих доказів власної сексуальної спроможності, потенції. Ця ціль також є виключно значущою для підлітків, хоча й не тільки для них. Мотивуюча сила потягу до сексуального самоствердження надзвичайно висока;

- позасексуальні цілі, тобто цілі, зовнішні по відношенню до власне сексуальної поведінки. Такими можуть бути будь-який матеріальний добробут і користь, а також будь-які в принципі безособистісні соціальні цінності, до придбання яких має потяг людина. Сюди відносяться і підтримання певного ритуалу чи звички. Наприклад, сексуальні відносини у шлюбі можуть одночасно і підтримувати стабільність подружніх взаємовідношень і символізувати їх;

- компенсація, заміна, відшкодування яких-небудь інших, дефіцитних для індивіда в силу яких-небудь причин, видів і форм діяльності чи способів емоційного задоволення.

Цей плюралізм цілей і мотивів сексуальної поведінки відображає її складність і комплексний характер, поєднання в ньому індивідуального і соціального, біологічної основи і "научення", соціалізації, того, що привнесено в індивідуальну сексуальну поведінку соціальною системою, суспільством.

Важливими поняттями, що розкривають зміст сексуальної поведінки як соціокультурного феномену, є поняття "статева роль", "сексуальний сценарій".

Поняття "статева культура" характеризує сукупність знань, вірувань, соціальних норм, заборон і розпоряджень, що мають відношення до різниці між статтю і їх відносинами. Статеву культуру часто називають також сексуальною культурою, тим самим підкреслюючи соціокультурний зміст сексуальних відносин, акцентуючи те, що привнесено до них суспільством, культурою і що ві

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Молодіжна соціологія

Молодь як соціальна спільнота. молодь України в соціально-демографічному вимірі. самопочуття та соціальна мобільність молоді. молодь в сфері праці та зайнятості.

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Любов, секс та молодіжна сім'я як предмет соціологічного та соціально-психологічного дослідження

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Молодь як соціальна спільнота, її соціальний статус та самоідентифікація. Вікові межі періоду молодості
Полеміка між науковцями з приводу визначення молоді, критеріїв виділення її в самостійну групу, вікових меж має давню історію. Вчених розділяють різні підходи до предмету дослідження - з позицій со

Молодь в соціально-демографічному вимірі
Коло питань, що розглядаються: демографічний вимір молоді в світі: - молодіжна популяція: зміни та перспективи - молодіжна популяція в головних регіонах світу -

Соціалізація, соціальне самопочуття та соціальна мобільність молоді
Коло питань, що розглядаються: сутність соціалізації різні теорії та визначення соціалізації фактори, моделі та форми соціалізації стадії, етапи соціалізації та

Проблеми молодіжної освіти та професійної підготовки
Коло питань, що розглядаються: освіта як соціальне явище; її мета, завдання, функції О освіта в СРСР - досягнення та недоліки освіта в Україні у перехідний період соціаль

Молодь в сфері праці та зайнятості. Молодіжне безробіття
Коло питань, що розглядаються: ринок праці в СРСР та в сучасній Україні економічне становище української молоді в пострадянський період, тенденції соціального розшарування

Негативні явища в молодіжному середовищі. Девіантна та деліквентна поведінка молоді
Коло питань, що розглядаються: визначення понять "девіантна (відхилена) поведінка" та "соціальні норми" причини девіантної поведінки та молодіжної злочинності в світі та в Україні

Ціннісні орієнтації, культурні потреби та духовний світ молоді. Молодіжна субкультура та контркультура в світі та в сучасній Україні
Коло питань, що розглядаються: ціннісні орієнтації та духовний розвиток молоді суспільство та культура сфери, риси, складові, форми та різновиди культури факторна обумов

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги